Steun voor verbetering van Brabantse bodem

Provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen.

Steun+voor+verbetering+van+Brabantse+bodem
© ZLTO

De subsidieregeling 'Vitale Bodem' gaat vanaf 3 juni open voor de periode van een jaar. Er is vooralsnog 800.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de kosten met een maximum van 2 ton per project.

ZLTO is blij met deze provinciale ondersteuning aan de sector. In diverse projecten werkt zij samen met leden en partners aan de verbetering van de bodemkwaliteit.

Nieuwe inzichten

De nieuwe subsidieregeling stelt agrariërs in staat om met steun van deskundigen kennis en nieuwe inzichten op te doen, zodat ze vervolgens hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Ze kunnen subsidie aanvragen voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen.

Voorwaarde is dat een project wordt uitgevoerd op ten minste 100 hectare landbouwgrond. Bodemverbeterende maatregelen hebben vaak pas na enkele jaren effect. De verwachting is dat de looptijd van de projecten daarom meerdere jaren bedraagt.

Kennisdeling

De kennis die met uitvoering van het project wordt opgedaan, moet actief worden gedeeld. Voor kennisdeling is ook subsidie beschikbaar.

De subsidieregeling stelt ook als voorwaarde dat de opgedane kennis vrij toegankelijk is voor derden. Studenten die met de resultaten van het project verder onderzoek willen doen, krijgen vrije toegang. Via het nieuwe lectoraat 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem' van de HAS Hogeschool krijgt de kennis vanuit de praktijkprojecten haar plek in het onderwijs.

Uitdagingen

Wateroverlast en verdroging, matige waterkwaliteit, behoefte aan voedselzekerheid en afname van biodiversiteit zijn actuele maatschappelijke uitdagingen waarvoor oplossingen nodig zijn.

Om die oplossingen dichterbij te brengen, is het in de ogen van de provincie nodig om te investeren in de vitaliteit van de agrarische bodem. Dat levert voordelen op voor de agrarisch ondernemer en voor natuur en milieu.

CO2 vastleggen

Volgens de provincie realiseren agrariërs met een vitale bodem stabielere gewasopbrengsten en leggen ze CO2 vast, wat bijdraagt aan de klimaatdoelen. Ook leidt een vitale bodem tot minder schade door wateroverlast en verdroging en spoelen minder meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater.

Ondernemers kunnen met de maatregelen besparen op de kosten voor kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer