Aanvullend+bodemonderzoek+kan+effici%C3%ABnter
Nieuws
© Han Reindsen

Aanvullend bodemonderzoek kan efficiënter

Voor de wettelijke Basisregistratie Ondergrond is het nodig om een algemene nauwkeurigheidseis te gaan hanteren, vindt Wageningen UR. Dit biedt aan de diverse gebruikers houvast om kosten en baten beter af te wegen voor nader bodemonderzoek.

Basisgegevens over de Nederlandse bodem worden sinds 1 januari 2018 beschikbaar gesteld via de wettelijke Basisregistratie Ondergrond (BRO). Wageningen Environmental Research heeft een literatuurstudie verricht om de actuele nauwkeurigheid van die basisgegevens te beoordelen en om aanbevelingen te doen voor efficiënte aanvullende karteermethoden.

De gewenste nauwkeurigheid van de BRO hangt sterk af van het doel en de gebruiker. Aan onnauwkeurigheden zijn voor die betreffende gebruiker uiteenlopende risico’s verbonden. Zo kan onvoldoende informatie over veranderingen van in de bodem opgeslagen koolstofvoorraad leiden tot onterecht opgelegde maatregelen.

Onnauwkeurige informatie kan ook leiden tot onjuiste aanwijzing van beschermingszones, zoals in de Habitatrichtlijn, met het risico dat de Europese Commissie boetes oplegt. Een laatste voorbeeld is dat onnauwkeurige bodemkaarten het voor land- en tuinbouw lastiger maken om een optimale afstemming van hun bedrijfsvoering te realiseren op de bodemgesteldheid.

Eisen gebruiker

De vraag is hoe vastgesteld kan worden of gebiedsdekkende bodemkundige informatie in de BRO aan de eisen voldoet die de gebruiker stelt voor nauwkeurigheid en ruimtelijk detail. In twee casestudies is getest of het keuzeschema voor een monitoringopzet die onderzoekers van Wageningen Environmental Research in 2006 hebben ontworpen hiervoor geschikt is. Dit keuzeschema blijkt gedetailleerd en volledig aan het licht te brengen waar het informatieaanbod van de BRO niet aansluit op de informatiebehoefte.

De Basisregistratie Ondergrond is een ‘open data platform’ en biedt informatie over onder meer de bodemgesteldheid, zoals de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000. De BRO is een wettelijke taak in opdracht van onder meer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De informatie wordt onder andere door overheden geraadpleegd om allerlei keuzes en beslissingen bij vraagstukken op het gebied van landbouw, milieu, natuur en infrastructuur te ondersteunen.

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 6°
  20 %
 • Vrijdag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer