%27Mest+scheiden+voor+strooisel+reduceert+emissies+niet%27
Interview
© Han Reindsen

'Mest scheiden voor strooisel reduceert emissies niet'

Onderzoeker Theun Vellinga van Wageningen Livestock Research (WLR) richt zich op de veehouderijkringloop en broeikasgassenproductie. 'Veehouderij zonder drijfmest moet wel betaalbaar zijn.'

Scheelt het echt zoveel in emissies als drijfmest verdwijnt?

'Ja, bijna 20 procent van het totaal in de veehouderij. Varkensmest meegerekend. Het is heel belangrijk dat mest en urine in de stal zo snel mogelijk van elkaar worden gescheiden en zoveel mogelijk luchtdicht worden opgeslagen. Dan ontstaat er veel minder methaan- en lachgas, twee sterke broeikasgassen. Met het scheiden van mest in dikke en dunne fractie reduceer je de emissies niet veel.

Fermentatie in de pens van koeien, waardoor methaan ontstaat, is de belangrijkste bron van broeikasgassen in de veehouderij.

Theun Vellinga, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research

'Biogasproductie is wel een effectieve manier om methaan uit mest te reduceren, maar het is ook een heel dure manier. Overigens is fermentatie in de pens van koeien, waardoor methaan ontstaat die via de adem in de lucht verdwijnt, de belangrijkste bron van broeikasgassen in de veehouderij.'

Waarom levert het scheiden van mest voor meststrooisel geen emissiebeperking op?

'De dunne fractie bevat nog steeds een grote hoeveelheid koolstof, waardoor de methaanemissie doorgaat bij de opslag. Bovendien heb je het eerst gemengd opgevangen in een opslag, waar het proces van methaanvorming volop plaatsvindt.

'Urine bevat, in tegenstelling tot dunne fractie, nauwelijks koolstof, waardoor er ook nauwelijks methaan kan ontstaan. Door de vaste mest op te slaan en de gassen af te zuigen en te oxideren ontstaat er kooldioxide en water.'

Maar kooldioxideuitstoot is toch juist het probleem?

'Je moet onderscheid maken tussen de korte en de lange koolstofkringlopen. Kooldioxide dat door oxidatie van mestgas ontstaat, is niet het probleem. Dat is afkomstig van gras en ander veevoer, die het enige tijd ervoor opnamen uit de lucht.

'De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door broeikasgassen uit de lange koolstofkringloop, vooral de fossiele brandstoffen. In deze kringloop heeft koolstof zich in de loop der duizenden tot miljoenen jaren opgebouwd, waarbij koolstof nu in korte tijd in grote hoeveelheden vrijkomt.'

Is de weg naar veehouderij zonder drijfmest haalbaar en betaalbaar?

'Ik heb er veel vertrouwen in dat het bedrijfsleven met praktische oplossingen komt die ervoor zorgen dat de kostprijsstijging beperkt blijft. Tot nu toe hebben we vooral gekeken wat technisch gezien een perspectiefvolle maatregel is. Bij het vervolgonderzoek is het kostprijsaspect zeker belangrijk. Het moet uiteindelijk wel uitvoerbaar zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  24° / 15°
  60 %
Meer weer