Waterschap+werkt+aan+bewustwording+over+emissies
Nieuws
© ©Twan Wiermans

Waterschap werkt aan bewustwording over emissies

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt gebiedsgerichte pilots om Flevolandse akkerbouwers te adviseren over beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.

'Samen met ondernemers inzetten op een betere waterkwaliteit is beter dan alleen controleren en boetes uitdelen', vindt Joanneke Spruijt van Waterschap Zuiderzeeland. De adviseur schoonwater was deze week uitgenodigd op een gewasbeschermingsavond van LTO in Emmeloord om te praten over het terugdringen van normoverschrijdingen.

Via gebiedsgerichte pilots gaat het waterschap in Flevoland in overleg met akkerbouwers om de oorzaken van te hoge gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde watergangen te achterhalen. 'Het is belangrijk om op een open manier met elkaar te kunnen praten. Als waterschap proberen we vooral meer bewustwording bij ondernemers over de emissieroutes te realiseren', stelt Spruijt.

Herbiciden op kopakkers

Spruijt vertelt dat van specifieke middelen vaak redelijk te achterhalen is hoe die in het oppervlaktewater terechtkomen. 'Bijvoorbeeld een akkerbouwer die vertelde dat hij standaard spuit met herbiciden op kopakkers waar nauwelijks onkruid staat. Door dit niet meer te doen is de kans op emissie kleiner.'

Een ander voorbeeld dat ze aanhaalt tijdens de LTO-bijeenkomst is het inwendig reinigen van een spuitmachine op bouwland. 'Het is belangrijk om hieraan vast te houden. Ook als drie keer reinigen nodig is, moet dit ook de laatste keer op een perceel plaatsvinden. Afvoer van reinigingsvloeistof via een erfputje kan gemakkelijk de oorzaak zijn van een normoverschrijding.'

Overigens is Spruijt van mening dat het aantal normoverschrijdingen in het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland niet tegenvalt. 'Natuurlijk vinden we liever helemaal geen middelen in onze analyses. Vaak echter gaat het om een klein aantal middelen, waarvan we de emissie gericht willen terugdringen via de gebiedspilots.'

Niet achterover leunen

Aansluitend op het verhaal van het waterschap, benadrukt Annemarie Breukers van LTO Nederland dat de akkerbouwsector landelijk goed presteert als het gaat om terugdringen van de normoverschrijdingen. 'Maar we kunnen niet achterover leunen. Minder middel in water is van belang om ons middelenpakket te behouden en om ervoor te zorgen dat de wettelijke gebruiksvoorschriften niet verder worden aangescherpt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer