%27Boer+moet+teugels+weer+in+handen+krijgen%27
Nieuws
© Persbureau Noordoost

'Boer moet teugels weer in handen krijgen'

Boeren moeten de teugels weer in handen krijgen. Dat stelde Rob van Brouwershaven, directeur Plantaardige Agroketens bij het ministerie van LNV onlangs tijdens de bijeenkomst van 'Werken aan Top Voedsel uit een Rijk Landschap' van AgroAgenda 2030 in de Martinikerk in Groningen.

Een kleine dertig partijen uit onder andere landbouw, ketens en onderwijs werken in de Agro Agenda Noord-Nederland samen aan doelen, zoals vitale bedrijven, vitale natuur, verbonden met de samenleving, schone lucht, schoon water en een gezonde bodem.

Van Brouwershaven wil Noord-Nederland omarmen als proefgebied bij de realisatie van de visie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 'Waardevol en Verbonden'.

Aan concrete projecten zal hij medewerkers van LNV koppelen om te helpen bij de uitvoering en waar nodig ruimte in regels te zoeken. Hij tipte de mensen achter AgroAgenda nog wel om de doelen zo concreet mogelijk te maken, zodat iedere individuele boer ermee aan de gang kan. 'Het precies maken van de doelen is een doel op zich.'

Emissiearme stal

Vanuit AgroAgenda wordt op korte termijn, samen met het ministerie, bijvoorbeeld gezocht naar experimenteermogelijkheden voor de bouw van een emissiearme stal waar gewerkt wordt met vaste mest. Weidevogelbedrijven dragen bij aan biodiversiteit en waardering, maar lopen tegelijkertijd aan tegen belemmering. De bouw van een stal met vaste mest is nog niet toegestaan in het Programma Aanpak Stikstof.

Ook werken Cosun en Gasunie aan een businesscase om nevenstromen tot waarde te brengen. In deze nevenstromen zit nog veel suiker en eiwit. Als dit uit de biomassa is gehaald kan het restmateriaal nog vergist worden.
Bovendien willen de partijen de verbinding tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Drie scholen leveren op korte termijn een plan op om van een adviseur een docent te maken of van een docent een adviseur.

Big data

Big data is ook een onderwerp dat wordt opgepakt. Boeren moeten daar meer grip op krijgen, gaf melkveehouder Tjerk Hof aan. Hij staat achter de oproep van Van Brouwershaven om als sector de teugels weer in handen te krijgen. 'Big data is een complexe wereld. Iedereen is ermee bezig, maar de boer wordt er nog niet in meegenomen, terwijl hij het wel moet uitvoeren.'

Melkveehouder Alex Datema is bezig met het opzetten van een leergang voor erfbetreders over hoe zij boeren kunnen helpen de doelen uit de AgroAgenda te verwezenlijken. Van Brouwershaven is kritisch over de rol van erfbetreders. 'Zij moeten wel objectiever zijn. Ze hebben vaak allemaal belangen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 12°
  50 %
Meer weer