POV+vraagt+uitstel+vergunningsaanvraag
Nieuws
© Koos van der Spek

POV vraagt uitstel vergunningsaanvraag

De termijn waarop een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming (Vnb) moet worden opgeschort. Dat verzoek heeft de POV voorgelegd aan de formateur van de Gedeputeerde Staten van Brabant.

Varkenshouders in Brabant moeten in het kader van het maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij voor 1 januari 2020 een omgevingsvergunning aanvragen, om te voldoen aan de Vnb. In de praktijk betekent het dat zij gedwongen worden vergunningen aan te vragen voor stalsystemen die waarschijnlijk niet voldoen aan de nieuwe eisen.

Dat ondermijnt de mogelijkheid om te investeren in echt duurzame varkenshouderij, zo geeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) aan. Onder de huidige omstandigheden is het plaatsen van een luchtwasser meestal de enige mogelijkheid om te voldoen aan de eisen, terwijl er een nieuwe generatie stallen in ontwikkeling is die ammoniak bij de bron aanpakken.

Verlagen emissies in stal

Van belang is volgens de POV dat niet alleen wordt gekeken naar emissies van onder andere stof, geur en ammoniak naar het milieu, maar ook naar het verlagen van die emissies in de stal. 'Voor de gezondheid van mens en dier is dat belangrijk', zegt voorzitter Linda Janssen.

'Op dit moment wordt hard gewerkt aan stalsystemen waarbij emissies worden aangepakt bij de bron. Hierin worden op het ogenblik miljoenen euro's geïnvesteerd. Deze ontwikkelingen zouden tijd moeten krijgen', stelt Janssen.

Termijn vergunningsaanvraag verlengen

De POV verzocht de provincie daarom de termijn voor het indienen van een vergunningsaanvraag, om te kunnen voldoen aan de Vnb, met ten minste een of twee jaar te verlengen. Of anders tot na de uitspraak van de civiele rechter in het proces dat de POV in 2018 aanspande tegen de invoering van het Brabantse maatregelenpakket.

De POV waarschuwt dat varkenshouders moeten uitgaan van de data zoals die nu in de Vnb zijn opgenomen, zolang deze termijn niet is aangepast.

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer