Schouten%3A+onkruid+mechanisch+aanpakken
Nieuws
© Han Reindsen

Schouten: onkruid mechanisch aanpakken

Telers moeten onkruid mechanische bestrijden. Als dat niet lukt, hebben laagrisicomiddelen de voorkeur. Glyfosaathoudende middelen zouden alleen moeten worden gebruikt wanneer dat niet anders kan.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dit aan de Tweede Kamer als reactie op moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Onder andere de werkzame stoffen glyfosaat, diquat en thiram komen aan de orde.

Voor een goede oogst kunnen we niet helemaal zonder gewasbeschermingsmiddelen, schrijft Schouten. Haar voorkeur gaat wel uit naar duurzame en niet-chemische alternatieven. 'Het is van groot belang dat er meer haalbare, betaalbare en milieuvriendelijke niet-chemische alternatieven beschikbaar komen. En dat agrariërs die beschikbare alternatieven ook breed toepassen.'

Weerbare planten

De landbouwminister richt zich met haar ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ op weerbare planten en teeltsystemen. Als er wel inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig is, moet dat nagenoeg zonder emissie naar de omgeving en ook met nagenoeg geen residuen op producten.

'Er is veel steun voor deze visie. Ik ga ervan uit dat we het met elkaar, ook met de wetenschap, voor elkaar krijgen. Er zal wel sprake zijn van een overgangsperiode. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor veel agrarische ondernemers nog cruciaal voor een goede oogst. Overstappen naar bijvoorbeeld andere teeltmethodes met meer weerbare gewassen, kost tijd', schrijft Schouten.

Ambitie

In het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 werkt Schouten uit hoe ze haar ambitie voor onkruidbestrijding wil realiseren. Daarnaast wil ze afspraken vastleggen over het verminderen van het gebruik van glyfosaathoudende middelen.

In de brief informeert Schouten Kamerleden ook over mogelijke (neven)effecten van niet-chemische onkruidbestrijding. Zo is mechanische onkruidbestrijding destructief voor eieren van grondbroedende vogels. Mechanische en thermische onkruidbestrijding zijn beperkt negatief voor het bodemleven.

De Europese Commissie publiceerde vorig jaar een overzicht van ongeveer zestig werkzame stoffen, die na Europese herbeoordeling naar verwachting de status laagrisicostoffen krijgen. Dit biedt volgens Schouten perspectief.

Thiram en diquat

Bij de werkzame stoffen thiram (schimmelbestrijder) en diquat (onkruidbestrijder) wil Schouten naar geïntegreerde gewasbescherming. In de periode 2016-2018 hebben zeven bedrijven in verschillende teelten (appel, spruitkool, paprika, uitgangsmateriaal, chrysant, vruchtbomen) hiermee geëxperimenteerd.

Uit de pilot blijkt dat telers durven te experimenteren met geïntegreerde gewasbescherming mits ze een gewasbeschermingsmiddel achter de hand hebben om in te kunnen grijpen mocht dat nodig zijn. Daarmee houden ze meer oogstzekerheid.

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer