Vrijstelling+bovengronds+uitrijden+verlengd
Nieuws
© Pixabay

Vrijstelling bovengronds uitrijden verlengd

Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden, kunnen nog vijf jaar bovengronds drijfmest uitrijden. Zij moeten voldoen aan het certificaat van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden noodzakelijk. Dit betreft een kleine groep boeren.

Deze vrijstelling gold ook al de afgelopen vijf jaar, nadat Tweede Kamer-lid Henk van Gerven een motie hierover indiende. De verlenging van vijf jaar wordt gebruikt voor vervolgonderzoek en het doorontwikkelen van de kringloopbemesting. Wel worden de normen aangescherpt.

Zo moet de weidegang nog beter worden geregistreerd en is het toegestane stikstofoverschot verlaagd van 125 kilo naar 100 kilo. Veehouders moeten vanaf dit jaar bovendien een weidegangkalender bijhouden, waardoor een betere controle op de voorschriften voor beweiding mogelijk is.

Dag en nacht weiden

Verder worden de beweidingseisen verhoogd, het is voortaan verplicht om dag en nacht te beweiden. Tot voor kort was deze norm zes uur, eveneens gedurende 150 dagen. Het dag en nacht weiden, sluit volgens de Rijksoverheid aan bij de praktijk van deze bedrijven.

Deze ondernemers werken vanuit een kringloopfilosofie en zorgen daarbij voor minder mest in de stal. Hierdoor wordt de emissie beperkt. Voor fokstieren is overigens geen beweidingseis gesteld, omdat deze dieren enkel op afstand van vrouwelijke runderen kunnen grazen. Verder kunnen fokstieren in de wei gevaarlijk zijn.

Lager stikstofoverschot

Het toegestane stikstofoverschot op het bedrijf wordt verlaagd van 125 kilogram naar 100 kilogram stikstof per hectare, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau. Bedrijven zijn bij een inspectie verplicht om documenten te overleggen om aan te tonen dat ze voor vrijstelling in aanmerking komen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 4°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 8°
  50 %
 • Zaterdag
  11° / 10°
  70 %
Meer weer