Druk+op+mestmarkt+niet+verder+toegenomen
Achtergrond
© Twan Wiermans

Druk op mestmarkt niet verder toegenomen

Voetje voor voetje worden er stappen gezet bij de op de opschaling van mestverwerking. Bovendien zorgt veestapelkrimp voor verlichting op de mestmarkt. Mogelijk herstelt de export naar Duitsland.

Mestverwerkingsinstallatie Merensteyn van producentencoöperatie Mestac in het Noord-Limburgse Ysselsteyn gaat opschalen van 100.000 naar 175.000 kuub mest per jaar. De hoge prijzen voor mestafzet en het perspectief dat de afzet van mineralenconcentraat in het kader van kringlooplandbouw biedt, geven Mestac voldoende vertrouwen om de capaciteit die de installatie heeft volledig te gaan benutten.

Vooralsnog is de installatie van Mestac het enige concrete voorbeeld van toenemende mestverwerkingscapaciteit, naast de opschaling van het project kunstmestvrije Achterhoek. De mestverwerkingsinstallaties van Jan Bakker in Harderwijk, Bio-Mineralen in Roosendaal en Eraspo in Asten staan op het punt om daadwerkelijk verschil te kunnen maken op de mestmarkt.

• Lees ook: Mestverwerking voetje voor voetje naar keerpunt

Effect warme sanering varkenssector in 2019 ongewis

Kleine stappen

Jarenlang hebben vergunningverlening door lokale overheden, financieringsmoeilijkheden en operationele problemen significante opschaling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland in de weg gestaan. Al worden er links en rechts wel kleine stappen gezet.

In Noord-Brabant werd de gemeente Oss door de provincie gemaand werk te maken van vergunningverlening voor mestverwerker Mace en in het Gelderse Apeldoorn verwacht Greenferm in september 2019 te kunnen beginnen met mestverwerking.

Honderdduizenden tonnen

In beide gevallen gaat het om projecten met een aanzienlijke schaal van honderdduizenden tonnen mest. De Provinciale Staten van Overijssel nemen 27 februari een besluit over de geplande mestverwaardingsinstallatie Twence.

Het mestaanbod is gedaald, door de krimp van de melkveestapel. In november 2018 werd maar liefst 7 procent minder melk aangevoerd dan in november 2017.

Ook dit jaar zal het aanbod van rundveemest door de invoering van de fosfaatregelgeving dalen, zij het in mindere mate dan afgelopen jaar. Bij iedere transactie van fosfaatrechten wordt er immers 10 procent afgeroomd. Maar deze afroming is ook bedoeld voor het steunen van jonge boeren en mogelijke andere groepen veehouders bij de aankoop van fosfaatrechten.

Effect op mestaanbod

De voorgenomen krimp van de varkensstapel gaat waarschijnlijk een groter effect hebben. Of dat in de loop van 2019 al verlichting zal geven op de mestmarkt, durft niemand te zeggen. De warme sanering van de varkenshouderij moet nog worden uitgewerkt. Zodra de details van de regelgeving bekend zijn, duurt het nog even voordat het effect heeft op het mestaanbod.

Aan de afzetkant speelt de afzet van mest naar Duitsland een cruciale rol. Aangepaste Duitse mestwetgeving in 2017 was er de oorzaak van dat de totale mestafzetcijfers vorig jaar aanzienlijk lager uitpakten dan de jaren ervoor.
Deskundigen zijn het erover eens dat de balans zich komend voorjaar mogelijk gaat herstellen, omdat er nu eenmaal tijd overheen gaat voor er een nieuw evenwicht is ontstaan. De mestplaatsingsruimte in Duitsland is weliswaar verkleind, maar er is nog steeds een mesttekort, zeker op grotere afstand.

Geweldige prestatie
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) benadrukt dat het antibioticagebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent is afgenomen, sinds het jaar 2009. Volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet, constateert de POV. Dit heeft ook internationaal de aandacht getrokken, werd benadrukt bij het afscheid van antibiotica-expert Dik Mevius. De oprichter van de SDa is deze maand met pensioen gegaan. Mevius, verbonden aan het Wageningen Bioveterinary Institute, was de grondlegger van de monitoring van antibioticaresistentie in de veehouderij en voedselketen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer