Openingen+voor+betaalbaar+seizoenswerk
Achtergrond
© Dirk Hol

Openingen voor betaalbaar seizoenswerk

Tijdelijk werk wordt duurder voor werkgevers, maar voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw is verlichting mogelijk. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspraken maken in de cao's voor de betreffende sectoren. Bovendien moet minister Wouter Koolmees (SZW) met de sector in overleg over verdere maatwerkoplossingen.

Dat is het resultaat van de parlementaire behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na het vorige week gehouden debat is dinsdag gestemd over de ingediende amendementen en moties. Een belangrijk wijzigingsvoorstel van de SGP haalde een meerderheid.

De WAB schrijft strengere regels voor bij tijdelijke arbeidscontracten, onder meer op het gebied van de oproeptermijn, afzegtermijn en doorbetaling van loon en voor het aanbieden van een vast arbeidscontract na twaalf maanden.

Uitzonderingen

Het amendement regelt dat sectoren daarop uitzonderingen kunnen krijgen voor seizoenswerk. Die uitzonderingen moeten wel in overleg tussen werkgevers en werknemers worden vastgelegd in de cao.

Tijdelijk werk laat zich niet vastspijkeren in vast dienstverband

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

Het initiatief van de SGP, medeondertekend door VVD, CDA en Forum voor Democratie, kreeg steun van veel andere fracties. Daarmee is het nu opgenomen in de WAB. Dat is een meevaller voor de agrarische sector, die geconfronteerd dreigt te worden met een forse kostenverhoging voor tijdelijk werk.

Hogere WW-premie

Het amendement neemt overigens niet alle problemen weg. Zo gaat bij invoering van de WAB voor seizoenswerk wel een hogere WW-premie gelden. Een SGP-amendement dat de lage WW-premie voor seizoenswerk regelde, kreeg namelijk geen meerderheid.

Koolmees hield tijdens het Kamerdebat vast aan de hogere premie. 'Bij flexibele contracten is het risico op instroom in de WW groter. Daar hoort wat mij betreft ook een hogere WW-premie bij.' Hij vindt dat individuele werkgevers aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid.

Niet verantwoord

Bij een lage premie voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw zou de Belastingdienst per werknemer moeten controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan. 'Dat is helaas niet te handhaven. Zo'n uitzondering is dus niet verantwoord', meent de minister.

Een uitzondering komt er voor studenten onder de 21 jaar die minder dan twaalf uur in de week werken en voor jongeren die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Voor hen geldt de lage WW-premie. Daarvoor kwam SGP-Kamerlid Chris Stoffer met een amendement.

Steun in rug

Een belangrijke steun in de rug voor boeren en tuinders is de aangenomen motie van VVD en CDA die het kabinet vraagt 'het gesprek te blijven voeren met sociale partners over specifieke knelpunten bij seizoensarbeid en met hen te bezien of voor een sector dan maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden'.

Daarmee erkende de Tweede Kamer met algemene stemmen dat het seizoenswerk in zwaar weer gaat komen en krijgt het kabinet opdracht om voortdurend de vinger aan de pols te houden.

LTO Nederland

LTO Nederland wil die opening gebruiken om de lage WW-premie voor het seizoenswerk alsnog te realiseren. 'We hadden graag gezien dat dat nu direct was geregeld', reageert voorzitter Marc Calon.

'Dit gaat de werkgevers nu handenvol geld kosten en dat willen we niet. De politiek heeft de zorgen van werkgevers over seizoensarbeid gezien en serieus genomen. Dankzij brede politieke steun komt er op korte termijn overleg om tot maatwerkoplossingen te komen. Minister Koolmees zal dan moeten leveren.'

Scholing

Content is LTO met de 12 miljoen euro die jaarlijks beschikbaar komt voor de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie. Een aangenomen motie van de vier coalitiepartijen vraagt het kabinet dat bedrag vrij te maken voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor bbl-plekken.

'Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers en het bieden van leer-werkplaatsen voor jongeren is belangrijk voor de toekomst van onze sector', aldus Calon. 'We zijn daar blij mee en we denken graag mee over de invulling.'

Campagne

Samen met andere ondernemersorganisaties voerde LTO de afgelopen periode de campagne 'Zo werkt het niet!'. Daarin is benadrukt dat werkgevers met seizoenswerk niet moeten opdraaien voor de extra beprijzing van flexwerk om vast werk aantrekkelijker te maken.

'Tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, het opvangen van pieken door scholieren of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband. Daar is de politiek nu van doordrongen, maar de boter moet nog bij de vis', stelt Calon vast.

Ontslagrecht

De voorgenomen aanpassingen in het ontslagrecht zijn vrijwel ongeschonden door de Kamer gekomen. Daarbij gaat het onder meer om een maximering van de transitievergoeding. Ook wordt de maximale duur van tijdelijke contracten verlengd van twee naar drie jaar. LTO is blij met deze aanpassingen.

Wet arbeidsmarkt in balans gaat nu naar Eerste Kamer
De bedoeling is dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 van kracht wordt. Met de instemming van de Tweede Kamer, afgelopen dinsdag, is de eerste horde genomen. Overigens was er maar matig steun voor de nieuwe wet. Naast de vier regeringsfracties stemden uiteindelijk alleen de kleine fracties van SGP en Forum voor Democratie voor. Daarmee kreeg de WAB 81 van de 150 stemmen. Nu moet ook de Eerste Kamer zich erover buigen. Naar verwachting gebeurt dat komend voorjaar nog voor de installatie van een nieuwe senaat, zodat ook daar een meerderheid haalbaar is. Daarna hebben de coalitiepartijen mogelijk geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer