Jan van Liere

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact

Artikelen door Jan van Liere

Voorpublicatie nieuw boek Nieuwe Oogst

Algemeen

Hypermoderne stallen, drones boven de akkers, vertical farms, zelfrijdende machines, kweekvlees, insectenburgers en gmo-teelten. Is dat hoe voedselproductie in Nederland zich de komende decennia ontwikkelt? Krijgen boeren en tuinders de ruimte of is...

Fosfaatwet helpt tegen broeikasgasemissie

Algemeen

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. De daling is onder meer te danken aan de afname van het aantal runderen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met kennis- en onderzoeksinstituut...

Bodembeheer switcht in tien jaar naar duurzaam

Algemeen

Alle landbouwgronden moeten in 2030 duurzaam worden beheerd. Dat doel streeft minister Carola Schouten van LNV na met het nationaal programma landbouwbodems. Dit jaar komt al een flink budget beschikbaar voor meer koolstofvastlegging in de bodem.

Familiebedrijf investeert minder gul in werknemers

Algemeen

Familiebedrijven investeren gemiddeld minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Zo biedt 85 procent van de familiebedrijven de medewerkers trainingen en opleidingen tegenover 97 van alle andere ondernemingen.

Tijdelijk dubbele controle NVWA bij aanvoer slachtrunderen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat tijdelijk een verdubbelde controle toepassen op de aanvoer van runderen bij slachterijen in het noorden van het land. Dit als reactie op berichtgeving van RTL Nieuws over het ten onrechte niet...

'Tien procent biologische boeren leeft niet alle regels na'

Biologische landbouw

Biologische boeren en tuinders houden zich niet altijd aan alle regels die gelden voor de ecologische bedrijfsvoering. Toezichthouder Skal Biocontrole zou de afgelopen twee jaar bij 10 procent van de gecontroleerde ondernemers overtredingen hebben...

Werknemers opgeroepen 29 mei werk te onderbreken

Algemeen

De vakbonden houden op 29 mei opnieuw acties voor een beter pensioenstelsel. Ook werknemers in de land- en tuinbouw worden opgeroepen om een van de vier grote manifestaties te bezoeken.

Lodders stelt starre procedures dikke fractie aan de kaak

Veehouderij

Boeren worden opgezadeld met een starre procedure en onnodige extra kosten voor de aflevering van mest die als dikke fractie het erf verlaat. Dat vindt Kamerlid Helma Lodders (VVD). In schriftelijke vragen legt ze de kwestie voor aan...

Voorwaarden saneringsronde varkenshouderij bekend

Veehouderij

Varkenshouders hebben eindelijk meer duidelijkheid over de voorwaarden van de komende saneringsregeling. Het is de bedoeling dat bedrijven die er gebruik van willen maken, zich vanaf 15 augustus kunnen aanmelden.

Kabinet waardeert agrarisch keurmerk Flexwonen

Algemeen

Tuinders kunnen de huisvestingskosten van hun werknemers weer inhouden van het loon, ook als de werknemer het minimumloon verdient. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) geeft de sector tijd voor invoering van het agrarisch keurmerk Flexwonen.

Duitsers worstelen met scherpe mestregels

Algemeen

Het mestbeleid in Duitsland gaat steeds meer lijken op de strenge aanpak die Nederland al jaren hanteert. De voortdurende aanscherpingen onder druk van Brussel leiden tot felle protesten van boeren. 'De geloofwaardigheid van de politiek is in het...

Lintjesregen druppelt ook in agrarische sector

Algemeen

Van de traditionele lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag is ook een deel in de agrarische sector terechtgekomen. Vrijdagmorgen kreeg onder meer Willemien Koning-Hoeve uit Oudkarspel een koninklijke onderscheiding opgespeld.

LNV vraagt mening boeren over kringlooplandbouw

Algemeen

Het ministerie van LNV wil weten hoe Nederlandse boeren en tuinders denken over kringlooplandbouw. Daarom is een groot online onderzoek gestart waarvoor enkele duizenden agrarische ondernemers zijn uitgenodigd.

Kamer staat achter noodrem ICT-project NVWA

Algemeen

LNV-minister Carola Schouten krijgt brede steun uit de Kamer voor haar beslissing het ICT-project van de NVWA met onmiddellijke ingang stil te leggen. GroenLinks spreekt van 'een dappere stap', de PvdA noemt het 'een moedig besluit'.

Beroering over scheef verdienmodel

Algemeen

Politiek Den Haag wil een debat over het verdienmodel van boeren en tuinders. De wanhoopskreet 'altijd de laagste' van Hans Huijbers maakte indruk.

Landbouwjournalist Geesje Rotgers geridderd

Algemeen

Landbouwjournalist Geesje Rotgers is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Koos Jansen van haar woonplaats Zeist reikte maandag de onderscheiding uit.

Confrontatie NVWA en pluimveehouders bij rechtbank

Veehouderij

In een stevige confrontatie voor de Haagse rechtbank heeft LTO Nederland, samen met 124 pluimveehouders, de NVWA beschuldigd van onrechtmatig handelen in de aanloop naar de fipronilcrisis. De NVWA kaatst de bal terug naar de pluimveehouders die hun...

Waterschap De Dommel kondigt beregeningsverbod af

Algemeen

Het groeiseizoen 2019 begint met vooral op de hoge zandgronden een beperkte voorraad grondwater. In een deel van Noord-Brabant geldt alweer een beregeningsverbod. De langetermijnverwachting van het KNMI voorspelt nog niet veel regen en afgelopen...

Kamer verdeeld over insectenkweek

Algemeen

De 'grote kansen' die het kweken van insecten biedt voor de voeding van mens en dier, moeten zo snel mogelijk worden benut. Dat vinden de fracties van VVD en CDA in de Tweede Kamer.

Wiebes weigert voorrang voor lokale projecten zonnestroom

Algemeen

Kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame stroom krijgen geen voorrang bij de toelating tot het elektriciteitsnet. Minister Eric Wiebes (EZK) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Langdurige pacht moet balans herstellen

Algemeen

'Balans in het pachtbeleid is ongelooflijk belangrijk. Nu is er onbalans en dat moeten we herstellen.' Zo motiveert LNV-minister Carola Schouten haar plannen voor een nieuw pachtstelsel. Ze krijgt steun uit politiek en bedrijfsleven.

Kamer wil steun voor kosten opruimen drugsafval

Algemeen

De Tweede Kamer dringt aan op financiële steun voor grondeigenaren en -gebruikers waar drugsafval moet worden geruimd. Donderdag zijn drie moties ingediend die het kabinet oproepen er werk van te maken.

LLTB wil crisissfeer grondwater smoren

Algemeen

De LLTB wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de grondwaterstand. Volgens de LLTB lijkt het erop dat er selectief gebruik wordt gemaakt van de na-effecten van de droogte van 2018.

Kamer heeft geen trek in reductie veestapel

Veehouderij

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil op dit moment geen plannen maken voor verkleining van de veestapel in Nederland. Een motie van de PvdA die daar om vraagt, is dinsdag verworpen.

Familie Ten Have wint agrariche ondernemersprijs 2019

Veehouderij

De varkenshouders Annechien, Menno, Detmer en Lizeth ten Have uit Beerta (Gr) zijn uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019. Ze kregen donderdag in Veenendaal de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Marc Calon.

Vion boekt minder winst maar bouwt schulden af

Algemeen

Tegenvallers in de markt drukten vorig jaar de winst van Vion. Tegelijkertijd lukte het om de schuld verder af te bouwen en weer dividend uit te keren. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2018.

Blauwtong op meerdere Belgische veebedrijven

Veehouderij

In de Belgische provincie Luxemburg is op meerdere runder- en schapenbedrijven blauwtong vastgesteld. Voor hele hele land heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) exportbeperkingen afgekondigd voor herkauwers.

Melden van energiebesparing is nu verplicht

Algemeen

Ondernemers kunnen zich niet meer onttrekken aan de wettelijke opdracht om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Uiterlijk 1 juli moeten ze bij de overheid rapporteren wat ze tot nu toe hebben gedaan om het energiegebruik van het bedrijf terug te...

Weer 80.000 euro subsidie voor zeldzame huisdierrassen

Veehouderij

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) krijgt ook dit jaar 80.000 euro subsidie van het ministerie van LNV. Het geld moet worden besteed aan projecten en activiteiten rond het behoud en het benutten van zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Vorig jaar fors meer dumpingen van drugsafval

Algemeen

Het aantal dumpingen van drugsafval is vorig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2018 van de politie.

FPG wijst ontmoedigen van kortdurende pacht af

Algemeen

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is niet onverdeeld gelukkig met de plannen die LNV-minister Carola Schouten heeft met het pachtbeleid. Vooral het ontmoedigen van kortdurende pacht stuit op kritiek.

Wiebes laat EBN meebetalen aan aardwarmteprojecten

Akker- & Tuinbouw

Energie Beheer Nederland (EBN) gaat geld steken in projecten voor aardwarmte (geothermie). Minister Eric Wiebes (EZK) geeft toestemming voor een risicodragende deelname, meldt hij aan de Tweede Kamer.

SP vraagt straffere aanpak van foute huisvesting migranten

Algemeen

De overheid zou gemeenten meer geld moeten geven om 'criminele huisjesmelkers' beter te kunnen aanpakken. Dat vindt Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP.

Schouten komt met nieuw soort langlopende pacht

Algemeen

In Nederland komt er een nieuwe vorm van langlopende pacht om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren. Daarnaast wordt kortlopende pacht ontmoedigd. LNV-minister Carola Schouten heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

DAW verder uitgebreid naar totaal 357 projecten

Algemeen

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is volop op stoom. Vorig jaar liepen er verspreid over het hele land en over de verschillende sectoren 357 projecten, 105 meer dan in 2017.

LTO: Boeren kunnen hun klimaatopgave waarmaken

Algemeen

Boeren en tuinders zijn in staat om het afgesproken aandeel in de Nederlandse klimaatopgave te leveren, mits hen daarvoor de tijd, de ruimte en de financiële middelen wordt geboden. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van de dinsdag...

PBL zet vraagtekens bij halen doelen Klimaatakkoord

Algemeen

De afspraken in het ontwerp-Klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet voldoende om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent, in vergelijking tot 1990, te hebben teruggebracht. Wel vallen de kosten van de voorstellen met 1,6 tot 1,9 miljard euro...

Bebouwde ruimte verdringt agrarisch grondgebruik

Algemeen

De land- en tuinbouw heeft de afgelopen twee decennia heel veel grond ingeleverd ten behoeve van wonen, verkeer en bedrijvigheid. Vooral in provincie Zuid-Holland rukt de bebouwde ruimte heel snel op.

'Windmolen en zonnepark nieuwe normaal in landschap'

Algemeen

Windmolens en zonnevelden zullen in het Nederland van 2050 'het nieuwe normaal' in het landschap zijn als 'tekenen van onze onafhankelijkheid en voorspoed'. Dat voorspelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Calon: nieuwe arbeidswet leidt tot minder werk

Algemeen

Met de huidige opzet van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 'schiet Nederland zich in eigen voet'. Agrarische teelten zullen namelijk naar het buitenland verdwijnen. 'De facto betekent dat minder werk, en dat vind ik doodzonde', zegt Marc Calon,...

Kamer kiest voor behoud controle-instituut eieren

Veehouderij

De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) moet zelfstandig blijven en mag niet worden ondergebracht bij de voedsel- en warenautoriteit NVWA. Een meerderheid van de Tweede Kamer spreekt dat uit in een dinsdag aangenomen motie.

Strijd voor betere arbeidswet nu naar Eerste Kamer

Algemeen

'Werk dat naar z'n aard tijdelijk is, kun je niet vastspijkeren in een vast dienstverband. Wijs minister Wouter Koolmees van SZW alstublieft op deze denkfout.' Met die oproep van voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW aan de Eerste Kamer zijn de...

Niveau voedselveiligheid verdeelt de coalitie

Algemeen

Heeft Nederland een 'robuust' stelsel om de voedselveiligheid te waarborgen of 'rammelt het aan alle kanten'? Het kabinet en coalitiepartij D66 verschillen daarover grondig van mening, bleek donderdag tijdens een Kamerdebat over de fipronilaffaire.

Gebruiksvergoeding leidingen komt in de wet

Algemeen

Grondeigenaren krijgen een wettelijk recht op gebruiksvergoeding voor leidingen die commerciële partijen door hun grond aanleggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag het voorstel om dat recht in de Omgevingswet op te nemen.

Gekantelde mestauto hindert verkeer op de A2

Algemeen

Een gekanteld mesttransport zorgt voor flinke problemen op de A2 bij Zaltbommel. In beide richtingen is zeker tot donderdagmorgen een rijstrook afgesloten.

Snel aan de slag voor meer capaciteit stroomnet

Algemeen

Het kabinet moet snel in actie komen om samen met alle betrokken partijen oplossingen te zoeken voor de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet. Dat vinden CDA, VVD, D66 en ChristenUnie, die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben.

Oproep uit Kamer voor steun aan kleine windmolens

Algemeen

De fracties van D66, CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer maken zich sterk voor een aparte SDE+ categorie voor kleine windmolens. Ze vinden dat die er al bij de komende najaarsronde van de subsidieregeling zou moeten zijn.

Schouten ontkent Crispr-Cas voordeel voor Canada

Algemeen

De import van met Crispr-Cas veredelde gewassen uit Canada leidt niet tot een ongelijk speelveld voor Europese telers. Dat is het standpunt van landbouwminister Carola Schouten.

Gang van zaken aan klimaattafels moet openbaar

Algemeen

De notulen van de klimaattafels mogen niet langer vertrouwelijk blijven. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet vraagt om openbaarmaking.

Vijf bedrijven genomineerd voor Ondernemer van het jaar 2019

Algemeen

Vijf genomineerden zijn nog in de race voor de titel 'Agrarisch Ondernemer van het jaar 2019'. Iedereen kan de komende weken meedoen door een stem uit te brengen voor de toekenning van de publieksprijs.

Huitema wil tweede termijn in Europees Parlement

Algemeen

In mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Melkveehouder Jan Huitema hoopt dan als VVD-kandidaat voor een tweede termijn te worden herkozen. In de eerste aflevering van een interviewserie legt hij uit hoe hij het gezonde boerenverstand naar...

Agroloket dreigt te verstoffen bij Economische Zaken

Algemeen

Het gaat niet goed met het digitale Agroloket. Daar kunnen boeren en tuinders knelpunten in de regeldruk melden. Initiatiefnemer Helma Lodders (VVD) stelt vast dat het lastig te vinden is bij het ministerie van Economische Zaken en dat enkele...

LTO zoekt informatie over schade I&R-blokkades

Veehouderij

LTO Nederland wil leden-veehouders bijstaan voor het aanvragen van schadevergoeding voor onterechte I&R-blokkades. 'Het lijkt ons goed de herstelwerkzaamheden gezamenlijk op te pakken', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep...

LTO wil gedoogplicht boerenland en gebruiksvergoeding koppelen

Algemeen

Boeren en tuinders hebben een sterkere rechtspositie nodig tegenover ondernemingen die leidingen door hun grond willen aanleggen. Daarom moet volgens LTO Nederland een gebruiksvergoeding worden gekoppeld aan de wettelijke gedoogplicht.

LTO Ledenvoordeel maakt prijsafspraken NieuweStroom

Algemeen

LTO Ledenvoordeel geeft boeren en tuinders de mogelijkheid om op een voordelige manier elektriciteit en aardgas af te nemen bij energieleverancier NieuweStroom. Die biedt energie aan op basis van dynamische prijzen.

Onderzoek naar uitwijken nertsenhouderij gaat niet door

Veehouderij

Het kabinet hoeft geen onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de Nederlandse nertsenproductie uitwijkt naar landen met minder strenge ethische- en welzijnsregels. CDA en VVD in de Tweede Kamer hadden daarop aangedrongen, maar ze kregen te...

Kamerleden willen snel keurpunt voor Brits vee

Veehouderij

Vier fracties in de Tweede Kamer manen minister Carola Schouten (LNV) tot spoed bij het zorgen voor een keurpunt voor levende dieren die per schip uit Groot-Brittannië worden geïmporteerd. Over 45 dagen is de brexit en het gevaar bestaat dan dan de...

Vijf vragen over einde storttaks asbestsanering

Algemeen

Asbestverwijdering wordt iets goedkoper omdat sinds 1 januari van dit jaar geen stortbelasting meer betaald moet worden. Wat houdt de nieuwe regeling in en wat is het voordeel voor de eigenaar van een asbestdak?

Openingen voor betaalbaar seizoenswerk

Algemeen

Tijdelijk werk wordt duurder voor werkgevers, maar voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw is verlichting mogelijk. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspraken maken in de cao's voor de betreffende sectoren. Bovendien moet minister Wouter...

CDA en SP vragen om subsidie voor saneren asbestdak

Algemeen

CDA en SP willen meer financiële steun van de overheid voor het saneren van asbestdaken. De partijen hebben donderdag in de Tweede Kamer elk een motie ingediend die het kabinet vraagt ruimhartiger subsidie te verstrekken.

Sloopregeling nertsenhouderij moet beter

Veehouderij

De sloopregeling voor de nertsenhouderij moet dringend worden aangepast. Nu zitten er te veel beperkingen in de voorwaarden, waardoor ondernemers er maar beperkt gebruik van kunnen maken.

LTO wil in kwestie seizoensarbeid 'boter bij de vis'

Algemeen

LTO Nederland wil de komende tijd alsnog een lagere ww-premie realiseren voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Dat laat voorzitter Marc Calon weten in reactie op de politieke besluiten over de Wet arbeidsmarkt in balans.

Kamer dwingt in WAB beperkte ontsnappingsroute af voor seizoenswerk

Algemeen

Tijdelijk werk wordt duurder voor werkgevers, maar voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw is wel enige verlichting mogelijk. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspraken maken in de cao's voor de betreffende sectoren.

Kamermeerderheid wil andere koers veehouderij

Veehouderij

Het kabinet-Rutte III wil niets weten van gedwongen inkrimping van de veehouderij en eenzijdig opgelegde maatregelen. Maar een emotioneel veehouderijdebat toont aan dat een veel scherper beleid dreigt wanneer in Den Haag een andere regeringscoalitie...

Indonesië en Thailand doen mee met Floriade 2022

Algemeen

Twee Aziatische landen hebben hun deelname bevestigd aan de Floriade 2022 in Almere. Het zijn Indonesië en Thailand, beide landen gaan een eigen paviljoen inrichten.

Hoop gloort voor seizoenwerk

Algemeen

De dreiging dat seizoenwerk in de land- en tuinbouw de komende jaren fors duurder wordt, lijkt deels afgewend. Na stevige discussies in de Tweede Kamer wil minister Wouter Koolmees (SZW) daarvoor enige ruimte geven in de Wet arbeidsmarkt in balans...

'EU-markt niet nummer één voor Oekraïne'

Algemeen

Europa is niet het belangrijkste afzetgebied voor de Oekraïense land- en tuinbouw. 'Voor heel veel agrarische producten is de EU zelfvoorzienend. De meeste ruimte zit voor ons op markten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika', zegt Volodymyr...

Door kou maand uitstel voor verplichte bodemanalyse

Veehouderij

Boeren krijgen een maand uitstel voor de verplichte vierjaarlijkse bodemanalyse in het kader van de derogatie. Door de vorst van de afgelopen weken lukt het niet iedereen om de eigenlijke einddatum van 1 februari te halen.

Vijf vragen over regels mest wegen en bemonsteren

Algemeen

In de controle op transport en uitrijden van mest gaat dit jaar een en ander veranderen. De nieuwe, strengere regels zijn wel afgesproken, maar ze worden pas volgende maand definitief vastgelegd.

Bemestingsregels aangepast

Algemeen

De regels voor gebruiksnormen en graslandvernieuwing veranderen in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels.

LTO reageert teleurgesteld op wolvenplan

Algemeen

Het nieuwe wolvenplan van de twaalf provincies laat nog veel vragen open. 'We betwijfelen of dit plan genoeg houvast biedt om de veiligheid van mens en dier te waarborgen', reageert Ben Haarman, LTO-portefeuillehouder Natuur- en...

Nieuw wolvenplan zuinig voor veehouder met schade

Algemeen

De provincies blijven terughoudend omgaan met het vergoeden van schade die wolven bij vee aanrichten en van de kosten van preventiemaatregelen die de veehouder treft. Dat is op te maken uit het herziene wolvenplan van de twaalf provincies.

PvdD wil dat kabinet inseminatiestop instelt

Veehouderij

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil een inseminatieverbod voor de Nederlandse veestapel. Dit als opmaat voor een 'drastische' krimp van het aantal dieren.

Calon hoopt op 'saai jaar' zonder handelsbelemmeringen

Algemeen

Een 'saai jaar' met continuïteit en zonder nieuwe handelsbelemmeringen. Dat wenst LTO Nederland-voorzitter Marc Calon de agrarische sector toe voor 2019.

Schouten betrekt boeren bij omslag naar kringlooplandbouw

Algemeen

Het ministerie van LNV schakelt boeren en tuinders in om mee te denken over de omslag naar kringlooplandbouw. Een eerste actie is het openen van een digitaal loket waar ondernemers hun initiatieven kunnen melden.

LLTB start Limburgse beweging naar natuurinclusieve landbouw

Algemeen

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft dinsdag het startschot gegeven van de beweging naar een natuurinclusieve landbouw in Limburg. De drijvende kracht achter deze beweging zijn Limburgse boeren en tuinders, ondersteund door de LLTB.

Definitief eind aan subsidie voor ruimen asbestdak

Algemeen

De subsidie voor sanering van asbestdaken is op. Een aanvulling door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zit er niet meer in. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Calon: exportprestatie om trots op te zijn

Algemeen

Nederlandse boeren en tuinders mogen trots zijn op de exportprestaties van hun sector. Dat zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon in reactie op de exportcijfers over 2018.

Lichte stijging agrarische export

Algemeen

Nederland exporteerde in 2018 voor een bedrag van 90,3 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent ten opzichte van de 90,1 miljard euro in 2017, melden Wageningen Economic Research (WUR) en CBS.

Aanvragen voor Q-koortsfonds stromen binnen

Veehouderij

Bij de overheid zijn al meer dan 1.550 aanvragen ingediend voor een vergoeding uit het fonds voor Q-koortsslachtoffers. Ministers Bruno Bruins (Volksgezondheid) en Carola Schouten (LNV) melden dat aan de Tweede Kamer.

PvdA eist landelijke geitenstop

Veehouderij

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op een landelijke stop op nieuwe geitenbedrijven. Het kabinet zou ook een maximum moeten stellen aan het aantal geiten in Nederland.

Brussel belooft Franse gruttojacht te bestraffen

Algemeen

Als de Franse overheid de jacht op grutto's openstelt, zal de Europese Commissie dit niet accepteren. Eurocommissaris Karmenu Vella (Natuur en milieu) heeft dat laten weten aan CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan

Algemeen

Boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden nemen zelf de verantwoordelijkheid om het nitraatverlies van hun akkers te verminderen. De animo voor een vrijwillige aanpak is groot.

'Nu kunnen we bewijzen dat een individuele aanpak werkt'

Algemeen

In 34 grondwaterbeschermingsgebieden gaan boeren en tuinders aan de slag om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Zo laten ze zien dat strengere regelgeving niet nodig is. ‘En het levert bouwstenen voor een beter mestbeleid.' Dat zegt...

LTO kritisch over controleplannen mestbeleid

Algemeen

LTO heeft stevige bedenkingen bij een verplichting om digitale controleapparatuur aan te brengen op al het materiaal dat wordt gebruikt bij mesttransport en -uitrijden. Landbouwminister Carola Schouten wil zo de mestfraude bestrijden.

Rechter geeft weinig ruimte voor knelsituaties fosfaatrechten

Veehouderij

Melkveehouders die bezig waren met een uitbreiding, maar op 2 juli 2015 nog niet het geplande aantal koeien hadden, kunnen volgens de rechter niet zomaar aanspraak maken op extra fosfaatrechten. Zes melkveehouders kregen woensdag nul op het rekest...

D66 luidt noodklok over capaciteit van stroomnet

Algemeen

De overheid moet er voor zorgen dat de capaciteit van het elektriciteitsnet geen belemmering gaat vormen voor projecten met zonnestroom. Die waarschuwing geeft Kamerlid Matthijs Sienot (D66) aan minister Eric Wiebes (EZK).

STAF eist dat planbureau effect vleesconsumptie verder bijstelt

Veehouderij

Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie.

Verenigde Staten in één klap grootste sojaleverancier Europa

Algemeen

Driekwart van de in Europa geïmporteerde soja komt nu uit de Verenigde Staten. Traditionele grootleverancier Brazilië is het afgelopen halfjaar in fors tempo voorbijgestreefd door de Amerikanen.

Bestuur LTO Nederland benoemt thema's voor 2019

Algemeen

Wat brengt het jaar 2019 in de belangenbehartiging voor boeren en tuinders? Die vraag legde Nieuwe Oogst voor aan het bestuur van LTO Nederland: voorzitter Marc Calon, Jakob Bartelds (ook voorzitter van LTO Noord), Léon Faassen (voorzitter LLTB) en...

Schouten belooft betrokkenheid en duidelijkheid in 2019

Algemeen

Betrokken en duidelijk. Voor LNV-minister Carola Schouten zijn dat in 2019 kernwoorden bij de invulling van het beleid voor boeren en tuinders. Ze laat dat weten in een nieuwjaarsboodschap aan agrarisch Nederland.

Meevallers zorgen voor goed gevulde schatkist

Algemeen

Minister Wopke Hoekstra (Financien) gaat dit jaar een fors begrotingsoverschot boeken. Alleen in de eerste drie kwartalen van 2018 waren de inkomsten bijna 12 miljard euro hoger dan de uitgaven.

Milieulijst 2019 biedt kansen voor methaanbeperking

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen in 2019 meer mogelijkheden om fiscaal gunstig te investeren in technieken die de uitstoot van ammoniak en methaan verminderen. Dat blijkt uit de Milieulijst 2019 die donderdag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Biologisch nu op 8,2 procent van Duits landbouwareaal

Biologische landbouw

In Duitsland is nu 11 procent van de land- en tuinbouwbedrijven omgeschakeld naar biologische bedrijfsvoering. In totaal bewerken ze 1,37 miljoen hectare grond, 8,2 procent van het landbouwareaal.

RVO maakt tijdige uitbetaling aan boeren waar

Algemeen

Het is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gelukt om ruim 95 procent van de betalingsrechten over 2018 nog in december af te handelen. Dat streefdoel had LNV-minister Carola Schouten toegezegd aan de boeren en tuinders.

Steun van burgers voor Europese gedachte neemt toe

Algemeen

Langzaam maar zeker stijgt het aantal burgers dat positief denkt over de Europese Unie. Ook de gemeenschappelijke munt, de euro, krijgt meer steun dan ooit. Dat blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Nog fipronil-beperkingen op bijna 40 pluimveebedrijven

Veehouderij

In Nederland zijn nog 37 pluimveehouderijbedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd in verband met fipronil. LNV-minister Carola Schouten meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Tulpenboom uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2019

Akker- & Tuinbouw

De tulpenboom of Liriodendron tulpifera is Boom van het Jaar 2019. Bij de verkiezing tijdens de kennisdag van LTO Bomen en Vaste Planten kreeg de tulpenboom donderdag 60 procent van de stemmen.

Rechter springt in de bres voor beboete veehouders

Veehouderij

Veehouders die zijn beboet voor een niet-sluitende mestboekhouding verdienen een faire kans om zich te verdedigen. Hebben ze die niet gekregen, dan is er volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) alle reden om de boete te schrappen.

Inkomen boeren en tuinders duikelt in 2018 naar beneden

Algemeen

Het oogstjaar 2018 gaat veel boeren en tuinders magere resultaten opleveren. Het gemiddelde inkomen over alle sectoren keldert van 72.000 euro in 2017 naar 42.000 euro dit jaar.

Marc Calon hoort bij honderd invloedrijkste Nederlanders

Algemeen

Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland staat dit jaar op plaats 96 in de lijst van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. Daarmee is hij iets gezakt in vergelijking met 2017, toen stond hij op plaats 82.

Waterschappen stoppen omstreden heffingenplan

Algemeen

De plannen voor een nieuw stelsel van waterschapheffingen zijn van de baan. De Unie van Waterschappen (UvW) legt de voorstellen in de ijskast.

Haagse start voor actie tegen Wet arbeidsmarkt

Algemeen

De campagne tegen de foute onderdelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is van start gegaan. Een delegatie van de deelnemende organisaties heeft dinsdag een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geurts pleit voor actie rond keurpunt levend vee

Veehouderij

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vraagt actie van het kabinet om de export van levend vee naar Groot-Brittannië op gang te houden, ook als het tot een harde brexit zou komen. Daarbij gaat het met name om voorbereiden van een speciaal keurpunt.

Bekroonde tuinder luncht met Willem-Alexander en Máxima

Algemeen

Tuinder Peter van den Avoird, agrarisch ondernemer van het jaar 2018, is vrijdag ontvangen op Paleis Noordeinde. Hij maakte deel uit van een groep Nederlanders die door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima was uitgenodigd voor een lunch.

'Snel aan de slag met geld voor veilig en gezond werk'

Algemeen

Werkgelegenheid (SZW) maakt 1 miljoen euro vrij voor het bevorderen van veilig en gezond werken in de agrarische sector. 'We gaan er snel mee aan het werk', zegt Wim van den Boomen, LTO-portefeuillehouder Goed werkgeverschap en werkgeversvoorzitter...

Leverancier melkrobot moet schade van boer betalen

Veehouderij

De leverancier van de melkrobot van veehouder Stam uit Spijk moet de schade betalen die de apparatuur bij de koeien heeft aangericht. De rechtbank in Zutphen heeft dat bepaald in een zaak die de melkveehouder had aangespannen.

Spanning stijgt rond keuze van Boom van het Jaar 2019

Akker- & Tuinbouw

Drie boomsoorten maken nog kans om gekozen te worden tot Boom van het Jaar 2019. Boomtelers gaan de komende weken hun stem uitbrengen, de definitieve winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Kennis- en Netwerkdag op 20 december in Ede.

Geboortemelding kalf pas na aanbrengen oormerk

Veehouderij

Vanaf 1 april volgend jaar mogen kalveren pas worden aangemeld in het I&R-systeem wanneer nadat ze een oormerk hebben gekregen. LNV-minister Carola Schouten kondigt dat aan als een van de maatregelen om foutieve registraties tegen te gaan.

Miljoen euro voor veilig werken in land- en tuinbouw

Algemeen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij voor een brede campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw. Dat gebeurt op voorstel van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer.

Vijf vragen over gemist zwangerschapsgeld

Algemeen

Waar ging het ook alweer om bij de eenmalige uitkering voor gemist zwangerschapsgeld?

Annie Schreijer vijfde op CDA-lijst Europese verkiezingen

Algemeen

Annie Schreijer-Pierik staat op nummer vijf van de CDA-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen in mei 2019. Bij de eerste tien staan nog twee kandidaten met een agrarische achtergrond.

Hans Van den Heuvel nieuwe directeur LTO Nederland

Algemeen

Hans Van den Heuvel wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur van LTO Nederland. Hij volgt Jan Claassen op die het afgelopen jaar directeur was.

Massale animo voor gemist zwangerschapsgeld

Algemeen

Minister Wouter Koolmees (SZW) moet op zoek naar 62 miljoen euro om de tijdelijke zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen te financieren. Bij het UWV kwamen afgelopen tijd massaal aanvragen binnen voor de compensatieregeling.

Dertig jaar journalistiek in het hart van de belangenbehartiging

Algemeen

‘Wij brengen u een eenvoudig, maar degelijk en betrouwbaar product.’ Daarmee opende hoofdredacteur Pieter Bos het eerste nummer van weekblad Oogst. Inmiddels is de krant van opvolger Nieuwe Oogst onderdeel van een multimediale mix, die dagelijks een...

Subsidiepot asbestsanering tot de bodem leeg

Algemeen

De overheid kan geen nieuwe subsidies meer verstrekken voor het saneren van asbestdaken. Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is overschreden, meldt RVO.nl.

Agriterra en FrieslandCampina blijven samen optrekken

Veehouderij

Agriterra en FrieslandCampina trekken ook de komende vijf jaar samen op om de bedrijfsvoering van melkveehouders in Azië en Afrika te verbeteren. Daarvoor is maandag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Wim Kok (1938-2018)

Algemeen

Oud-vakbondsleider en politicus Wim Kok is overleden. Bij boeren komt dan onder meer de herinnering boven aan aanvaringen met twee ministers van Landbouw in Koks paarse kabinetten.

Over zes jaar moeten alle asbestdaken zijn opgeruimd

Algemeen

Zes jaar geleden kondigde staatssecretaris Joop Atsma (I&M) aan dat vanaf 2024 in Nederland geen asbestdaken meer aanwezig mogen zijn. Deze week stemde de Tweede Kamer in met de wetswijziging die daarvoor nodig is. Wat moeten eigenaren van een...

De Laarhoeve bij vijf beste initiatieven in EU

Algemeen

Judy Kerkhofs van ontwikkelboerderij De Laarhoeve in Diessen hoort bij de vijf initiatieven die zijn bekroond in het kader van de Innovation Award for Women Farmers van de Europese boerenkoepel COPA. Dat is maandag in bekend gemaakt tijdens een...

Kamer vraagt om fonds voor sanering asbestdak

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat er snel een landelijk fonds komt om eigenaren van asbestdaken te helpen die het alleen niet lukt om de sanering ervan te financieren. Dinsdag is een motie aangenomen die het kabinet vraagt zich daar voor in te spannen.

Deel domeingrond gaat naar zon- en windparken

Algemeen

Het kabinet wil landbouwgrond die in eigendom is van de overheid, gaan inzetten voor de opwekking van duurzame energie. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

LNV geeft meer ruimte voor jacht op wilde zwijnen

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) geeft meer ruimte voor het afschieten van wilde zwijnen. De beperkte bewegingsjacht mag tijdelijk worden toegepast in verband met de dreiging van Afrikaanse varkenspest.

Westlands diner biedt elke gast een eigen menu

Algemeen

Een toekomst waarin individuele, op de gezondheid gerichte voeding een rode draad is, komt in zicht. Als voorschot daarop is dinsdag het eerste 'diner op maat' gehouden met per gast een op de persoon gericht menu.

Twaalf maanden extra voor sanering asbestdaken

Algemeen

Het kabinet is bereid om het verbod op asbestdaken te laten ingaan op 31 december 2024. Daarmee komt er een jaar extra tijd voor het ruimen van de asbest, want eigenlijk was 1 januari 2024 de geplande einddatum.

SGP wil twee jaar uitstel van asbestverbod

Algemeen

De SGP vraagt het kabinet twee jaar uitstel van het verbod op asbestdaken dat op 1 januari 2024 moet ingaan. 'We kunnen in 2024 niet asbestvrij zijn', zegt Kamerlid Chris Stoffer.

LTO pleit voor extra ondersteuning bij asbestsanering

Algemeen

Meer ondersteuning van de overheid is nodig om in 2024 duurzaam en asbestvrij te kunnen boeren. Dat stelt LTO Nederland. Nu de politiek het wettelijk verbod op asbestdaken gaat regelen, presenteert LTO een driepuntenplan voor een haalbare...

Canadese boeren woest om handelsakkoord Verenigde Staten

Algemeen

Boeren in de Verenigde Staten zijn blij dat het gelukt is om ook met Canada een nieuwe handelsovereenkomst te sluiten. Melkveehouders in Canada reageren woedend op het 'verraad' door hun regering.

Lage energietaks levert tuinbouw 161 miljoen euro op

Akker- & Tuinbouw

De verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw bespaart de sector jaarlijks 161 miljoen euro. Het voordeel van deze regeling is de afgelopen jaren steeds groter geworden.

Kweekvlees in winkelschap nog ver weg

Veehouderij

Het zal nog jaren duren voordat kweekvlees in de supermarktschappen is te vinden. Belangrijkste hordes zijn het vinden van een geschikt groeimedium en vervolgens het opschalen van de productie naar een commercieel niveau.

Hijskraan met werkbak tijdelijk toegestaan bij asbestsanering

Algemeen

Het gebruik van een werkbak, die hangt aan een hijskraan, wordt voorlopig weer mogelijk bij sanering van asbestdaken. Wel gelden strenge voorwaarden om de hijskraan in te zetten.

'Afschepen Q-koortsslachtoffers met schijntje' steekt SP

Veehouderij

De Tweede Kamer gaat een speciaal debat wijden aan de financiële tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. Een deel van de fracties is ontevreden over de hoogte ervan. Het zou gaan om 'een schijntje'.

Kamer steekt stokje voor korting op budget voor leerbanen

Algemeen

De dreigende miljoenenbezuiniging op leerbanen voor mbo-leerlingen is van de baan. De Tweede Kamer steekt op initiatief van Lodewijk Asscher (PvdA) een stokje voor het plan dat in de Miljoenennota voor 2019 staat.

Einde van assurantietaks op brede weersverzekering in zicht

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er geen assurantiebelasting meer geheven wordt op de brede weersverzekering. Minister-president Mark Rutte heeft beloofd dat het kabinet met die wens aan de slag gaat.

Gemist zwangerschapsgeld snel aanvragen bij UWV

Algemeen

De compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die eerder een zwangerschapsuitkering misliepen, sluit eind deze maand. Helma Vermuë, verantwoordelijk bestuurder van LTO Vrouw en Bedrijf, roept rechthebbenden op om tijdig een aanvraag in te...

LTO ervaart waardering in Troonrede en Miljoenennota

Algemeen

LTO Nederland is verheugd met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. De plannen voor het komende jaar bevatten goede signalen, al mogen de verschillende begrotingen op onderdelen wel scherper en...

Nieuwe poging SZW om vaste banen te stimuleren

Algemeen

Dit najaar stuurt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) naar de Tweede Kamer. Het is een nieuwe poging van de Haagse politiek om maatregelen te treffen die het voor werkgevers...

Hoekstra zit komend jaar ruimer bij kas

Algemeen

De Nederlandse economie groeit volgend jaar met 2,6 procent en het begrotingsoverschot loopt op naar 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Die verwachting schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) in de Miljoenennota 2019 die hij...

Yvon Jaspers onder vuur vanwege bijbaan ForFarmers

Algemeen

TV-presentatrice Yvon Jaspers ligt onder vuur vanwege haar betaalde functie bij ForFarmers. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) trekt aan de bel en GroenLinks heeft Kamervragen gesteld.

Theo Koekkoek voorzitter commissarissen Vion

Veehouderij

Theo Koekkoek wordt met ingang van 1 oktober 2018 voorzitter van de raad van commissarissen van Vion. Hij volgt Sipko Schat op die aan het eind van zijn bestuurstermijn is en zich niet herkiesbaar stelt.

CDA en VVD vragen Den Haag zwijnenjacht te coördineren

Algemeen

De Rijksoverheid moet snel in actie komen om het beheer van wilde zwijnen in goede banen te leiden. De provincies zouden hun bevoegdheden tijdelijk moeten afstaan aan het ministerie van LNV.

Schapenhouders op wolvenexcursie naar Duitsland

Veehouderij

Nederlandse schapenhouders gaan volgende maand in Duitsland kijken naar maatregelen die wolven kunnen weghouden van hun dieren. De organisatie is in handen van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies.

LTO kritisch over provinciaal wolvenplan

Algemeen

LTO Nederland is kritisch over het concept wolvenplan 2.0 waar de provincies aan werken. In het plan ontbreken onder meer maatregelen voor wolven met afwijkend gedrag, de mogelijkheid om ook vervolgschade vergoed te krijgen en een duidelijke...

Afrikaanse varkenspest gevonden in Zuid-België

Veehouderij

In België is een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) geconstateerd. Het gaat om twee wilde zwijnen die zijn aangetroffen in de gemeente Etalle in de provincie Luxemburg.

Hagelunie-directeur Koeckhoven geridderd bij afscheid

Algemeen

Hagelunie-directeur Bernard Koeckhoven uit Den Haag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding woensdag uitgereikt bij zijn afscheid van verzekeraar Achmea.

Vegetarische hamburger dringt door tot treinstations

Algemeen

Treinreizigers kunnen zich binnenkort tegoed doen aan hamburgers van De Vegetarische Slager. Alle vestigingen van stations-snackbarketen Smullers nemen de vegetarische variant op in het assortiment.

Vion heropent runderslachterij in Beieren

Veehouderij

'Het beste vlees van de wereld.' Dat levert de drastisch vernieuwde runderslachterij van Vion in het Zuid-Duitse Waldkraiburg volgens bedrijfsleider Klaus Erber. 'En deze slachterij draait sinds enkele weken zonder problemen', voegt Vion-directeur...

Hongerige Duitse wolf zal blijven komen

Algemeen

Natuurliefhebbers konden drie jaar geleden hun geluk niet op, boeren waren heel wat minder blij. Welke gevolgen zou de terugkeer van het roofdier hebben voor de veiligheid van hun vee, met name van de buiten lopende schapen?

Kamer houdt speciaal debat over droogte

Algemeen

De Tweede Kamer houdt binnenkort een speciaal debat over de vraag of Nederland goed is voorbereid op klimaatverandering. Aanleiding is de afgelopen extreem droge en warme zomer.

Brussel wil einde aan belemmeringen voor Amerikaans rundvlees

Veehouderij

De Europese Commissie komt in actie om de rundvleesexport van de Verenigde Staten naar de EU te vergemakkelijken. Doel is dat de Amerikanen hun exportquotum van 45.000 ton ook werkelijk gaan leveren.

Stabiel landbouwbeleid in VS is onzeker

Algemeen

Het zijn turbulente tijden voor boeren in de Verenigde Staten. De politieke woelingen die het bewind van president Donald Trump kenmerken, hebben directe gevolgen voor de agrarische sector. Soms positief, soms negatief. In zo'n situatie is een...

Welzijnslabel voor slachterij Vion Duitsland

Veehouderij

Vion Duitsland levert als eerste rundvlees met het nieuwe welzijnscertificaat van de Tierschutzbund, de overkoepelende dierenbeschermingsorganisatie. Extra winst levert het vooralsnog niet op, maar het is volgens de Vion-directie wel een opsteker...

Vijf vragen over regels mest uitrijden en vanggewassen

Veehouderij

Meer tijd voor het uitrijden van dierlijke mest en voor het zaaien van een vanggewas na mais. Dat bericht kwam donderdag van het ministerie van LNV. Maar wat zijn precies de voorschriften waar de boeren rekening mee moeten houden?

Schouten verruimt regels om boeren te steunen

Algemeen

Het ministerie van LNV heeft de regels voor mest uitrijden, grasland vernieuwen en het zaaien van groenbemesters en vanggewassen tijdelijk aangepast. Donderdag kondigde minister Carola Schouten een aantal verruimingen af van regels die de boeren na...

LTO vraagt diepgaand onderzoek naar droogteschade

Algemeen

LTO Nederland wil dat de overheid de schade voor boeren en tuinders als gevolg van de extreme droogte grondig en objectief onderzoekt en in beeld brengt.

Droogtehulp in Europa: veel woorden, weinig daden

Algemeen

In veel Europese landen worstelen boeren en tuinders dit jaar met extreme weersomstandigheden. Overal klinkt de roep om ondersteuning door de overheid. Maar ondanks meelevende woorden van landbouwministers worden slechts mondjesmaat concrete...

Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak

Veehouderij

Het fosfaatreductieplan dat vorig jaar de melkveehouderij aan banden legde, is niet in strijd met het eigendomsrecht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dat dinsdag uitgesproken in de beroepszaak van een aantal melkveehouders.

RVO geeft verklaring voor overbruggingskrediet af

Algemeen

RVO.nl is gestart met het afgeven van verklaringen over de EU-betalingen waar boeren dit jaar recht op hebben. Ondernemers met acute financiële problemen kunnen zo'n verklaring gebruiken voor het aanvragen van een overbruggingskrediet bij de bank.

VVD wil geen zonnepanelen op landbouwgrond

Algemeen

De VVD wil dat het kabinet voorrang en prioriteit geeft aan zonnepanelen op daken boven de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Dat blijkt uit vragen die de Kamerleden Arne Weverling en Antoinette Laan-Geselschap hebben neergelegd bij de...

Vion Leeuwarden slacht weer vanaf 10 september

Veehouderij

De runderslachterij van Vion in Leeuwarden gaat op maandag 10 september weer draaien. De kinderziektes zijn opgelost en de slachterij is op een aantal technische details verbeterd.

Fiscus zegt uitstel van betaling toe voor boeren en tuinders

Algemeen

Boeren en tuinders die als gevolg van de droogte erg krap bij kas zitten, kunnen bij de Belastingdienst een beroep doen op uitstel van betaling. De fiscus merkt de weersomstandigheden van deze zomer aan als 'bijzondere omstandigheid' voor de...

Marc Calon: nu even geen regelfetisjisme

Algemeen

Snelle actie is nodig voor boeren en tuinders die schade lijden door het extreme weer. Met die boodschap zet LTO Nederland druk op de Brusselse bureaucratie om groen licht te geven voor maatregelen op nationaal niveau.

Politiek pakt monumentensubsidie weer op

Algemeen

In september 2016 stelde toenmalig minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor om de fiscale aftrekregeling voor onderhoud van particuliere rijksmonumenten om te zetten in een subsidieregeling. Dat zou al met ingang van 2017...

Ouwehand stelt 32 vragen over varkensdrama in Haaren

Veehouderij

De Partij voor de Dieren heeft een ongewoon groot aantal Kamervragen gesteld over een recent ongeluk in een varkensstal in Haaren (N-Br). Door het uitvallen van de automatische ventilatie kwamen daar 1.200 varkens om het leven.

Droogte leidt tot stijgende waterlasten

Algemeen

De waterschapsbelasting stijgt als gevolg van de aanhoudende droogte in Nederland. Dat meldt NRC Handelsblad op gezag van voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen.

Belastingdienst biedt boeren uitstel van betaling

Algemeen

De Belastingdienst merkt de droogte van deze maanden voor boeren en tuinders aan als 'bijzondere omstandigheid'. Het gevolg daarvan is dat ze bij de Belastingdienst een beroep kunnen doen op uitstel van betaling.

Toenemende kritiek op droogtebeleid Julia Klöckner

Algemeen

Voor Duitse boeren die in problemen raakten door de extreme droogte, komt er voorlopig nog geen financiële hulp van de overheid. Een ingelaste droogte-top in Berlijn eindigde maandag zonder concrete besluiten.

Droogteschade Duitsland hoger dan miljard euro

Algemeen

De droogteschade in de Duitse land- en tuinbouw lijkt daadwerkelijk de miljard euro te overstijgen. De nieuwste schaderamingen van de deelstaten wijzen dat uit.

Handelsoorlog Verenigde Staten breidt zich uit

Algemeen

De Amerikaanse president Donald Trump legt een heffing van 25 procent op de invoer van trekkers en landbouwmachines uit China. De United States Trade Representative (USTR) heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Trump legt heffing op landbouwmachines uit China

Algemeen

De Amerikaanse president Donald Trump legt een heffing van 25 procent op de invoer van trekkers en landbouwmachines uit China. De United States Trade Representative (USTR) heeft dat woensdag bekendgemaakt.

LTO mist nog steeds concrete droogtemaatregelen

Algemeen

Het ministerie van LNV toont bereidheid om agrariërs die schade lijden door de droogte tegemoet te komen. Maar er moet de komende tijd nog wel heel wat gebeuren. 'Boeren en tuinders zijn er nog lang niet', reageert LTO Nederland op de brief die...

Afvoer Rijn even onder 900 kuub per seconde

Algemeen

De afvoer van de Rijn bij Lobith is dinsdag voor het eerst in deze droogteperiode onder de 900 kubieke meter per seconde gekomen. Gezien de weersvoorspellingen lijkt een verdere daling niet aan de orde.

Vijf vragen over oprukkende wolven in West-Europa

Algemeen

De wolf rukt geleidelijk aan steeds verder op in West-Europa. In de Duitse deelstaat Nedersaksen kiezen ze nu ook hun woongebied vlak bij de Nederlandse grens. Wat is er aan de hand?

LTO wil snelle aanpak droogtecrisis

Algemeen

LTO Nederland rekent op snelle toestemming van het ministerie van LNV voor de maatregelen die de droogteschade voor boeren beperken. In de voederwinning wordt de situatie nijpend. Boeren zijn verplicht vanggewassen te zaaien die door watergebrek...

TTIP definitief uit het zicht verdwenen

Algemeen

Het omstreden TTIP-handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten is definitief in de ijskast gezet. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) concludeert dat uit de gesprekken tussen EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en president...

Gezonde bodem wordt internationale prioriteit

Algemeen

Wereldwijd moet naast het verhogen van de voedselproductie ook het gezond houden van de landbouwgrond een centraal thema worden. Dat is afgesproken op de G20-landbouwtop, afgelopen weekeinde in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

LTO maant Brussel en LNV tot spoed met droogtemaatregelen

Algemeen

LTO Nederland is tevreden over de toezeggingen van Brussel en het ministerie van LNV om met maatregelen te komen voor boeren en tuinders vanwege de extreme droogte. Wel is snel meer duidelijkheid nodig over de precieze invulling en over...

Hogan belooft versoepeling EU-regels wegens droogte

Algemeen

De Europese Commissie is bereid regels te versoepelen voor boeren en tuinders die schade ondervinden door de extreme droogte. Landbouwcommissaris Phil Hogan heeft dat donderdag in Brussel bekend gemaakt.

LTO adviseert 100 euro vergoeding voor ballonlanding

Algemeen

Deze zomer vinden veel ballonvaarten plaats. De landing is meestal op boerenland. Tijd om een eind te maken aan de onduidelijkheid over de vergoeding die hij kan vragen, vindt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en pacht.

Geurts wil snelle reactie Schouten op crisispakket

Algemeen

LNV-minister Carola Schouten moet snel reageren op de LTO-voorstellen voor een crisisaanpak in de agrarische sector. Dat vindt CDA-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Jaco Geurts.

LTO komt met fors crisispakket voor droogte

Algemeen

De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan zijn rampzalig voor boeren, gewassen en vee. LTO Nederland spreekt over een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de verantwoordelijk ministeries.

Duitse graan- en koolzaadoogst catastrofaal laag

Akker- & Tuinbouw

Duitse akkerbouwers oogsten dit seizoen een kwart minder wintertarwe dan in een gemiddeld jaar. De opbrengst van koolzaad ligt een derde onder het vijfjarig gemiddelde, meldt het Deutscher Bauernverband (DBV).

Alternatieve financiering onder de loep

Algemeen

Hoe kan met de inzet van alternatieve financieringsvormen verduurzaming in de land- en tuinbouw worden bevorderd? Die vraag stond centraal in een onderzoek dat de Wageningse studente Susan Drion verrichtte in het kader van haar master Organic...

Roedel wolven vestigt zich niet ver van Drenthe

Algemeen

In de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben zich twee nieuwe groepen wolven gevestigd. Een daarvan houdt zich op in de omgeving van Meppen, slechts enkele tientallen kilometers van de grens met Drenthe.

PvdD vraagt Schouten op te treden tegen drukjacht op zwijnen

Algemeen

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen een experiment met drukjacht op wilde zwijnen in Noord-Brabant. De fractie in de Tweede Kamer heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan minister Carola Schouten van LNV.

Vlaanderen looft subsidie uit voor boslandbouw

Algemeen

Vlaamse boeren kunnen komende plantseizoen een forse subsidie krijgen als ze de teelt van landbouwgewassen en bosbouw op één perceel gaan combineren. Het ministerie van Landbouw in Vlaanderen heeft dinsdag een steunregeling opengesteld.

Afvoer Rijn nu onder kritieke grens van duizend kuub

Algemeen

De waterafvoer van de Rijn is bij Lobith gezakt onder de kritieke grens van 1.000 kubieke meter per seconde. Dat gebeurde maandagavond voor het eerst in de huidige droogteperiode.

Oproep voor protest tegen jacht op wulp en grutto

Algemeen

De Vogelbescherming voert een actie tegen de jacht op grutto's en wulpen in Frankrijk. Nederlandse boeren die de weidevogelstand aan het hart gaat, worden opgeroepen ook mee te doen.

Duitse boeren vragen regering miljard voor droogteschade

Algemeen

De Duitse boerenbond DBV wil dat de regering in Berlijn de noodtoestand uitroept wegens de voortdurende droogte. Boeren hebben financiële steun ter waarde van een miljard nodig, stelt voorzitter Joachim Rukwied.

VS-minister Perdue uit scherpe kritiek op Crispr-Cas uitspraak

Algemeen

De Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue, heeft scherpe kritiek geuit op de manier waarop Europa omgaat met nieuwe veredelingstechnieken. De recente beslissing van het Europese Hof over Crispr-Cas noemt hij 'een stap terug'.

Schaarste aan stro doet prijzen stijgen

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten aan stro per hectare vallen door de droogte zo hier en daar (wat) tegen. Tegelijk is er veel vraag naar stro, onder andere vanuit Noorwegen, Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië. De prijzen zijn daardoor hoger dan voorgaande jaren.

Brede coalitie tegen algemeen beregeningsverbod

Akker- & Tuinbouw

De consument moet kunnen rekenen op verse groente en fruit. Daarom is het noodzakelijk dat het beregenen van deze gewassen mogelijk blijft, vinden LTO Nederland, NFO, GroentenFruit Huis en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Fruittelers willen beregenen tegen zonnebrand

Akker- & Tuinbouw

Fruitelers in het rivierengebied komen in de problemen door het verbod om overdag te beregenen. Ze kunnen hun appels nu niet meer adequaat beschermen tegen zonnebrand.

Maasheggengebied krijgt erkenning van Unesco

Algemeen

De Brabantse Maasheggen zijn officieel aangewezen als eerste Unesco-biosfeergebied in ons land. Unesco Nederland heeft dat woensdag bekendgemaakt.

SP in verzet tegen arbeidsmigrant in tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De bouw van nieuwe glastuinbouwbedrijven schaadt de plattelandsbevolking. Zij krijgen steeds minder groen in hun omgeving en ook het toenemende aantal arbeidsmigranten is slecht voor de leefbaarheid.

Neerslagtekort gaat naar nieuw record

Algemeen

Het landelijke neerslagtekort in Nederland is nu 251 millimeter. Binnen enkele dagen zal het zelfs groter zijn dan eind juli in de droge zomer van 1976.

Landbouw zucht onder extreem droge zomer

Algemeen

De uitzonderlijke droogte leidt in het hele land tot extreme situaties. Opvallend zijn de branden in tarwevelden. Waterbeheerders proberen het waterpeil op niveau te houden. Het neerslagtekort komt vrijwel zeker binnen de dekking van de brede...

Subsidie asbestsanering omhoog naar 23 miljoen euro

Algemeen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoogt de voor 2018 beschikbare subsidie voor sanering van asbestdaken op naar 23 miljoen euro. Dat is ruim twee maal zoveel als oorspronkelijk was gereserveerd.

'Rabobank en ABN moeten derivatenafspraak nakomen'

Algemeen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) stuurde deze week een nieuwe rapportage naar de Kamer over de betaling door banken van compensatie voor nadelige rentederivaten. Hoe staat het nu met dit herstelkader voor het midden- en kleinbedrijf?

Toename van bioareaal komt in versnelling

Biologische landbouw

Het Nederlandse areaal voor biologische landbouw is tussen 2016 en 2017 met 7,6 procent toegenomen tot ongeveer 56.400 duizend hectare. Daarmee lijkt een groeiversnelling ingezet, al jarenlang lag de toename tussen 3 en 3,5 procent.

Hoekstra maant Rabo en ABN tot spoed met derivatendossier

Algemeen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verwacht van Rabobobank en ABN Amro dat ze uiterlijk eind van het jaar het herstelkader rentederivaten hebben afgerond. Hij zal dat beide banken zowel schriftelijk als mondeling laten weten.

Waterafvoer Rijn daalt naar 1.100 kuub per seconde

Algemeen

De waterafvoer van de Rijn bij Lobith is verminderd tot ongeveer 1.100 kubieke meter per seconde. Dat is nog voldoende voor de scheepvaart en watervoorziening in Nederland, maar de kritieke ondergrens komt wel in zicht.

Mark Rutte weigert discussie over jaarlijkse barbecue

Veehouderij

Minister-president Mark Rutte laat zich niet verleiden tot een discussie met Marianne Thieme (PvdD) over de jaarlijkse barbecue op het Binnenhof. Thieme had de premier gevraagd of hij een eind wil maken aan deze lobby-activiteit van de vleessector.

Problemen HAS Den Bosch raken student nog niet

Algemeen

Studenten ondervinden vooralsnog geen nadeel van de financiële problemen bij HAS Hogeschool in Den Bosch. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) laat dat weten in antwoord op vragen van Kamerlid Frank Futselaar (SP).

Nieuwsuur: veel slecht werkende namaak-luchtwassers

Veehouderij

Veel luchtwassers in varkensstallen zijn nagemaakt en functioneren daardoor onvoldoende. Dat meldt televisieprogramma Nieuwsuur op gezag van verschillende (oud-)fabrikanten.

Frank van der Jagt wint LTO Noord-scriptieprijs 2018

Algemeen

Frank van der Jagt, student van Hogeschool Inholland Delft, is de winnaar van de LTO Noord/KNLC-scriptieprijs 2018. De student Food Commerce and Technology deed onderzoek naar de sensorische kwaliteitsverbetering van sushirijst.

POV maakt voorbehoud bij CO2-taakstelling varkenshouderij

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) legt zich nog niet vast op de taakstelling voor CO2-reductie die de klimaattafel Landbouw en landgebruik voor de varkenssector heeft genoteerd. Dat meldt de POV in een nieuwsbrief aan haar leden.

Kalverhouderij maakt voorlichtingsvideo

Veehouderij

De Vereniging van Kalverhouders (VVK) en de LTO-vakgroep Kalverhouderij hebben samen een voorlichtingsvideo gemaakt over de kalverhouderij. Daarin wordt onder meer uitgelegd wat het verband is tussen melkveehouderij en kalverhouderij.

Rabobank nadert einde van derivatendossier

Algemeen

Rabobank Nederland streeft er naar alle klanten die recht hebben op een compensatie voor eerder afgesloten rentederivaten, nog dit jaar duidelijkheid te bieden met een definitief aanbod. ‘Daar doen we onze stinkende best voor’, zegt Laurent van den...

Schouten wil geen ruimte in verbod op neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

LNV-minister Carola Schouten voelt er helemaal niets voor om in Nederland vrijstellingen te geven van het Europese verbod op het gebruik van neonicotinoïden. 'Dat ligt niet in de lijn der verwachting', reageert ze op een pleidooi van de VVD.

Johan Osinga benoemd tot directeur-generaal LNV

Algemeen

Johan Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd.

Carla Dik-Faber bezoekt boomkwekerij en paprikakas

Akker- & Tuinbouw

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan twee tuinbouwbedrijven. Zij heeft zich daarbij laten informeren over onder meer plantgezondheid en gewasbescherming.

Agrarische klimaatopgave is zaak van 2 tot 4 miljard euro

Algemeen

De agrarische taakstelling in het bereiken van de nationale klimaatdoelen gaat tot 2030 ongeveer 2 tot 4 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde resultaten van de klimaattafel Landbouw en landgebruik.

Rechter wil dat kuiken sneller voer en water krijgt

Veehouderij

Broederijen moeten eendagskuikens uiterlijk 36 uur nadat ze uit het ei gekomen zijn, voorzien van voedsel en water. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) spreekt dat uit in een beroepszaak tegen het ministerie van Landbouw.

LTO: klimaatdoelen onderdeel van grotere opgave

Algemeen

De agrarische sector gaat de klimaatopgaven combineren met het werken aan andere maatschappelijke opgaven. Tegelijk moeten nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld, zodat boeren en tuinders er ook een fatsoenlijk inkomen aan overhouden.

Geldgebrek nekt Urban Farmers in Den Haag

Algemeen

De Haagse stadsboerderij Urban Farmers is failliet. Aan het kweken van groente en van vis op de zesde en zevende etage van een voormalig kantoorgebouw lijkt een voortijdig einde te komen.

Kamerleden willen snel een slot op geitenhouderij

Veehouderij

Drie fracties in de Tweede Kamer doen een poging om de geitenhouderij in heel Nederland op slot te zetten. Aanleiding is de flinke groei van het aantal geiten in de afgelopen tijd.

Laatste poging oppositie voor meer ruimte in fosfaatstelsel

Veehouderij

Verschillende oppositiepartijen de Tweede Kamer hebben een laatste poging gedaan om meer ruimte krijgen voor melkveehouders die knel zitten door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Minister Carola Schouten (LNV) wijst de voorstellen af.

Limburgse boeren voorzien brandweer van water

Algemeen

Limburgse boeren gaan de brandweer ondersteunen bij eventuele natuurbranden als gevolg van de droogte. Woensdag is een oproep uitgegaan om grondwaterputten aan te melden waaruit bluswater opgepompt kan worden.

KNMI verwacht in toekomst meer kans op droge zomers

Algemeen

De kans op droge zomers neemt sterker toe dan tot nu toe werd gedacht. Dat vermoeden heeft het KNMI uitgesproken naar aanleiding van een recente studie.

Vijf vragen over wettelijke regeling asbestverbod

Algemeen

Al jaren wordt gewaarschuwd dat de aanwezigheid van asbestdaken vanaf 2024 verboden is, maar het is nog steeds niet wettelijk geregeld. Daar gaat binnenkort verandering in komen. Wat is er aan de hand?

Kamer plant nog geen debat over toekomst landbouw

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nog geen debat inplannen over de toekomst van de land- en tuinbouw. Een aantal oppositiepartijen vindt dat daar haast mee gemaakt moet worden, onder meer naar aanleiding van de nieuwste visie van het...

Niet te lang douchen, vraagt Van Nieuwenhuizen

Algemeen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) ondersteunt de oproep van drinkwaterbedrijven en waterschappen om zuinig om te gaan met drinkwater. 'Ga toch niet je auto wassen in de piekuren op die warme momenten. Douche niet te lang; houd er, kortom,...

Waterschappen beraden zich op gezamenlijke aanpak droogte

Algemeen

De langdurige droogte leidt in Nederland nog niet tot ernstige problemen. Wel overlegt woensdag een crisisteam van de waterschappen over een gecoördineerde aanpak in de komende weken.

Annie Schreijer vraagt actie Brussel voor knelgevallen

Veehouderij

De Europese Commissie moet snel met oplossingen komen voor de knelgevallen in de Nederlandse melkveehouderij. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) stelt dat in schriftelijke spoedvragen aan de Europese Commissie.

Boer welkom bij nieuw ondernemersloket bankklachten

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen sinds 1 juli met klachten over financiële dienstverlening door hun bank terecht bij klachteninstituut Kifid. Tot nu toe richtte dit loket zich alleen op consumenten.

Platteland surft binnen vijf jaar via breedbandinternet

Algemeen

Over vijf jaar beschikken alle Nederlanders, ook op het platteland, over snel vast breedbandinternet van minimaal 100 megabit per seconde. Die doelstelling is vastgelegd in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet dinsdag presenteerde.

Amerikaanse zuivelaars vrezen marktverlies in Mexico

Veehouderij

De Amerikaanse zuivelsector vreest grote schade door de handelspolitiek van president Donald Trump. In een brandbrief verzetten 65 organisaties van melkveehouders en zuivelverwerkers zich tegen het opleggen van importheffingen.

Raaijmakers vicevoorzitter Europese boomkwekers

Algemeen

Henk Raaijmakers is gekozen tot vicevoorzitter van de Europese organisatie van boomtelers ENA. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering die werd gehouden in Oxford.

PAS geeft lucht, maar zet veehouderij ook aan het werk

Algemeen

Van de eerste zes jaar Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er drie voorbij. De aanvankelijke euforie is enigszins bekoeld. Heel wat ontwikkelingsruimte voor de veehouderij is benut. De sector is nu aan zet voor het verder terugbrengen van de...

Projecten tegen uitspoeling gereed

Algemeen

In 34 drinkwaterbeschermingsgebieden gaan boeren aan de slag om de nitraatuitspoeling te verminderen. Komende week worden de eerste handtekeningen gezet voor een aanpak waarbij boeren samen optrekken met waterbedrijven en provincies.

Agrosector scoort in Innovatie Top 100

Algemeen

De sector food & agro is sterk vertegenwoordigd in de MKB Innovatie Top 100. Dat is een lijst met de meest innovatieve bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Alleen de ict-sector kent meer vernieuwende bedrijven.

Fotografen van de vooruitgang

Algemeen

Rauw en confronterend. Dat is het boek van fotograaf-schrijver Dirk Kome over het leven op het Oost-Groningse platteland, honderd jaar geleden en nu. Een indrukwekkend tijdsbeeld.

Menselijke fout oorzaak te hoge pachtnota's

Algemeen

De te hoge pachtnota's van het Rijksvastgoedbedrijf zijn te wijten aan een menselijke fout. Bij het gereedmaken van de rekeningen is een stap overgeslagen, waardoor de pachtverlaging van 2017 ten onrechte niet is verwerkt. Ook daarna zijn fouten...

NVWA ontvangt dertig meldingen van mestfraude

Algemeen

De overheid heeft de afgelopen twaalf maanden dertig meldingen van vermoedelijke mestfraude ontvangen. LNV-minister Carola Schouten meldt dat aan de Tweede Kamer.

Sorgdrager presenteert 25 juni fipronilrapport

Veehouderij

Winnie Sorgdrager presenteert maandag 25 juni haar rapport over de oorzaken en de aanpak van de fipronilcrisis. Dat is een half jaar later dan aanvankelijk gepland.

Olifantsgras mogelijk toch vergroeningsgewas

Akker- & Tuinbouw

De kans is groot dat olifantsgras volgend jaar wordt toegestaan als vergroeningsgewas. Als een meerderheid van de Tweede Kamer het wil, zal LNV-minister Carola Schouten het gewas toevoegen aan de opties voor teelten in ecologische aandachtsgebied.

Vervuilingsheffing landbouwgrond gaat niet door

Algemeen

De eerder voorgestelde vervuilingsheffing op alle landbouwgrond is van de baan. In de nieuwste voorstellen voor een nieuw systeem van waterschapsheffingen blijkt de omstreden kostenpost voor boeren en tuinders geschrapt.

Vijf vragen over inspiratiedag natuurinclusief platteland

Algemeen

Hoe kan een een economisch rendabele landbouw gezond voedsel produceren in een natuurrijk en mooi landschap? Wie daar meer over wil weten, kan binnenkort meedoen aan een speciale inspiratiedag in Kamerik.

Politiek steunt Streekproductenloket

Algemeen

Het Streekproductenloket, een initiatief van LTO en Streekeigen Producten Nederland (SPN), krijgt steun vanuit de landelijke politiek. CDA-Kamerlid Jaco Geurts bracht het onder de aandacht van LNV-minister Carola Schouten.

'Heg en singel verdienen steun'

Algemeen

Neem landschapselementen als heggen, houtwallen en singels op in de hectarevergoedingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die dringende vraag heeft LTO samen met een aantal andere organisaties neergelegd bij LNV-minister Carola...

Calon: inburgering meer richten op werk

Algemeen

De inburgering van statushouders moet veel nadrukkelijker gericht worden op het aan het werk krijgen van deze mensen. Dat vindt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. Hij heeft zijn boodschap neergelegd bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Rechter weigert spoedprocedure extra fosfaatrechten

Veehouderij

Melkveehouders komen niet in aanmerking voor een gerechtelijke spoedprocedure om snel extra fosfaatrechten af te dwingen van de overheid. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dat donderdag laten weten.

Verzwegen relatie nekt landbouwwoordvoerder Grashoff

Algemeen

Landbouwwoordvoerder Rik Grashoff van GroenLinks geeft met onmiddellijke ingang zijn Tweede Kamerzetel op. Hij vertrekt vanwege leugens rond zijn relatie met GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer.

Technologische revolutie vraagt om boerenstem

Algemeen

Deze successen konden niet worden gerealiseerd zonder de inzet van technologie, steeds geavanceerder en steeds verder ontwikkeld. De afgelopen decennia heeft zich in de agrarische sector een ware technologierevolutie voorgedaan. Digitalisering,...

Aanvraagtermijn voor derogatie gaat open

Veehouderij

De komende vier weken kunnen veehouderijbedrijven een derogatievergunning aanvragen voor 2018. Woensdag 6 juni begint de aanvraagtermijn open, 4 juli is de laatste dag van de openstelling.

Vlees eten zonder vlees in De Vleesch Lobby

Algemeen

Vegetarisch uit eten en toch vlees op je bord. Kan dat? Nee, maar de imitatie komt tamelijk dicht bij het origineel. De Vegetarische Slager is een nieuwe weg ingeslagen. Nieuwe Oogst bezocht het nieuwe restaurant De Vleesch Lobby.

Schouten komt in herfst met pachtplan

Algemeen

Komend najaar zal meer duidelijkheid ontstaan over de herziening van het pachtstelsel. LNV-minister Carola Schouten zet dan in een brief aan de Kamer uiteen hoe het volgens haar verder moet met de Pachtwet.

Kennis en logistiek troeven op wereldmarkt

Algemeen

Nederland kan een vooraanstaande rol blijven spelen in de wereldwijde agrosector. Niet door massale export van Nederlandse bulkproducten naar de andere kant van de aarde, wel door in groeiende markten een sterk aanbod van producten, kennis en...

Britse boerenbond wil na Brexit nog bij COPA blijven

Algemeen

De Europese boerenkoepel COPA beslist op 14 juni over het lidmaatschap van de Britse National Farmers Union (NFU). Volgens de statuten zou de NFU op 30 maart 2019, de datum van de Brexit, lid af zijn.

Kwaliteitsborging eieren fors op de schop

Veehouderij

De borging van voedselveiligheid in de eierketen staat voor een ingrijpende verbeterslag. Verleden week zijn plannen gepresenteerd die de pluimveehouders geld gaan kosten, maar die tegelijk de kans verkleinen dat zich een nieuwe fipronilaffaire gaat...

Schouten houdt vast aan knelgevallenregeling fosfaat

Veehouderij

Er komt definitief geen verruiming van de knelgevallenregeling in het fosfaatrechtenstelsel. Landbouwminister Carola Schouten laat dat weten in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen in de categorie starters gaat misschien nog wat extra's gebeuren.

Lang niet alle grond geschikt voor zonneparken

Algemeen

Rond zonne-energie lijkt een ware goudkoorts te ontstaan. De interesse in zonneparken vanuit projectontwikkelaars, investeerders en boeren is groot. Aanbieders temperen de verwachtingen, want lang niet alle landbouwpercelen zijn geschikt voor de...

Kwaliteitssysteem eieren gaat fors op de schop

Veehouderij

De borging van voedselveiligheid in de eierketen staat voor een ingrijpende verbeterslag. Dinsdag zijn voorstellen gepresenteerd die de ondernemers geld gaan kosten, maar die tegelijk de kans verkleinen dat zich een nieuwe fipronil-affaire gaat...

Gemist zwangerschapsgeld nu aanvragen

Algemeen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 geen zwangerschapsuitkering kregen, kunnen een compensatie aanvragen. Dinsdag 15 mei gaat de aanvraagperiode open.

Iets minder uitstoot broeikasgassen

Algemeen

Het afgelopen jaar was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan in 2016. In de landbouw stagneert de teruggang van de uitstoot van methaan en lachgas.

Roep om ander Europees wolvenbeleid zwelt aan

Algemeen

Europa moet de beschermingsstatus van wolven herzien en veehouders verdienen meer ondersteuning bij het beschermen van hun dieren. Dat standpunt heeft het Europees Parlement vastgelegd in een woensdag aangenomen resolutie. 'Waar het een plaag dreigt...

Inspraak in duurder flexwerk nog maar twee dagen mogelijk

Algemeen

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans gaat de inzet van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw fors duurder maken. Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat nog tot zondagavond melden bij de overheid. Waar ging het ook alweer over?

VVD wil tekst en uitleg kabinet over foute pachtprijzen

Algemeen

De VVD wil uitleg over de problemen met de pachtprijzen die het Rijksvastgoedbedrijf berekent. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken moet antwoord geven op een reeks schriftelijke vragen.

Voormalig LNV-staatssecretaris Jan Odink overleden

Algemeen

Jan Odink, voormalig staatssecretaris van Landbouw in het kabinet Balkenende 1, is overleden. Hij was de man die de eerste poging wist te verijdelen om de pelsdierhouderij in Nederland te verbieden.

Schouten roept boer op misstanden met fosfaatrechten te melden

Veehouderij

Melkveehouders die denken dat er uit financieel gewin wordt gespeculeerd met fosfaatrechten, doen er goed aan dat te melden bij de overheid. Die oproep komt van LNV-minister Carola Schouten.

Vijf vragen over nieuwe wet persoonsgegevens

Algemeen

Over vier weken, op 25 mei 2018, wordt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Welke consequenties heeft deze nieuwe wet voor boeren en tuinders, met name op het gebied van arbeid en werkgeverschap?

Schouten vraagt boeren om klimaatideeën

Algemeen

Boeren mogen het kabinet voorzien van suggesties om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te realiseren. 'Kom naar mij toe met ideeën en inzichten', luidt de oproep van LNV-minister Carola Schouten.

Meer geld voor verduurzaming Duitse landbouw

Algemeen

De nieuwe Duitse regering trekt fors meer geld uit voor verduurzaming en vernieuwing van de land- en tuinbouw. Het budget voor 2018 wordt met 62 miljoen euro verhoogd naar ruim 374 miljoen euro.

Pachtersbond eist prijsverlaging van overheid

Algemeen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet alsnog haar pachtprijzen aanpassen aan de sinds 1 juli 2017 geldende normen. De normen schrijven een verlaging voor die, afhankelijk van de regio, kan oplopen van 4 tot 19 procent.

Actie nodig van besturen agrarische scholen

Algemeen

Het groen onderwijs staat voor grote uitdagingen. De terugloop van het aantal leerlingen noodzaakt tot een nieuwe koers. Bestuurlijke daadkracht is nodig, stelt voorzitter Rien van Tilburg van de AOC Raad.

April was uitzonderlijk warm en erg nat

Algemeen

De afgelopen maand april was een van de warmste ooit. Het KNMI noteerde in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden, 3 graden meer dan normaal. Ook viel er veel regen.

8 procent meer bedrijven verkocht

Algemeen

Het aantal door NVM-makelaars verkochte land- en tuinbouwbedrijven steeg vorig jaar 8 procent. Vooral melkveebedrijven wisselden vaker van eigenaar.

'Illegale beelden alleen geen grond voor handhaving'

Algemeen

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) oordeelde dat de NVWA bij een beslissing over vervolging van dierverwaarlozing de beschikbare filmbeelden moet meewegen. Ook wanneer die stiekem zijn gemaakt. Advocaat Joost Huijgen van...

Kamer eist inperking van gebruik glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat glyfosaat alleen nog mag worden ingezet in het kader van geïntegreerde gewasbescherming. Op initiatief van D66 is een motie aangenomen die minister Carola Schouten (LNV) vraagt dat te regelen.

Eise van der Sluis wordt directeur LTO Noord

Algemeen

Eise van der Sluis treedt op 1september aan als algemeen secretaris/directeur van LTO Noord. Zijn benoeming is donderdag bekend gemaakt.

Inzet hijskraan bij ruimen asbest blijft verboden

Algemeen

De inzet van hijskranen bij asbestdakensanering blijft verboden. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) weigert aan de slag te gaan met een door de praktijk aangedragen oplossing.

Oud-bestuurder Kees Romijn geridderd

Veehouderij

Oud-voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding donderdag opgespeld door de burgemeester van gemeente Molenwaard.

Calon vreest desastreuze gevolgen export door Brexit

Algemeen

De export van land- en tuinbouwproducten naar Groot-Brittannië dreigt 'midscheeps te worden geramd' door de komende Brexit. Tijdrovende douane- en keuringsprocedures zullen 'desastreuze' gevolgen hebben, vreest LTO Nederland-voorzitter Marc Calon.

Schouten moet illegale stalbeelden serieus nemen

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten moet bij een beslissing over vervolging van dierverwaarlozing de beschikbare filmbeelden meewegen. Ook wanneer het stiekem gemaakte opnames betreft, vindt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in Den...

Kamer zet advies grondgebondenheid op agenda

Veehouderij

De Tweede Kamer gaat een debat houden over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Aanleiding is het advies van de Commissie Grondgebondenheid van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie.

In land- en tuinbouw minste kans op beroepsziekte

Algemeen

Het risico op een beroepsziekte is in de land- en tuinbouw kleiner dan in andere sectoren van de economie. Dat meldt de Inspectie SZW in een overzicht van de arbeidsveiligheid in Nederland.

Van Nieuwenhuizen zwijgt over kritisch waterrapport

Algemeen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) wil geen oordeel geven over het kritische waterrapport 'De boer betaalt, maar voor welke vervuiling'. Ze vindt dat eerst de Unie van Waterschappen aan zet is.

Brede steun voor Hogan's aanpak foute handelspraktijken

Algemeen

EU-commissaris Phil Hogan krijgt veel steun van de Europese landbouwministers voor zijn aanpak van oneerlijke handelspraktijken. Van de 28 lidstaten willen 26 aan de slag met de afgelopen week gepresenteerde voorstellen.

LTO met politici in gesprek over omgevingsbeleid

Algemeen

De politiek duidelijk maken wat een boer nodig heeft om boer te kunnen blijven. Dat is kort samengevat het doel van werkbezoeken die LTO Nederland organiseert rond de voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie.

Schouten: betoog COV over redden van klimaat klopt

Veehouderij

De argumenten waarmee de vleessector verdedigt dat het eten van minder vlees niet zomaar het klimaat redt, zijn juist. Minister Carola Schouten (LNV) maakt dat duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer.

Kabinet zet boer aan tot actie voor beter voedselbeleid

Algemeen

De positie die boeren innemen in de voedselketen moet worden versterkt, maar tegelijk hebben boeren de opdracht om nog meer in te spelen op maatschappelijke opgaven en wensen vanuit de markt. Die tweeledige visie staat voor het kabinet centraal in...

'Uitspraak over royeren had niets van doen met boeren pesten'

Veehouderij

Toen de veehouderij eind januari werd geconfronteerd met de beschuldiging van grootschalige I&R-fraude, was het voor de LTO-bestuurders zaak 'met beide benen op de grond te blijven staan', zegt Melkveehouderijvoorzitter Wil Meulenbroeks. 'De...

Calon: mijn optreden in Nieuwsuur ging om geloofwaardigheid sector

Algemeen

'Onze lijn was het verdedigen van de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de rundveehouderij. Mijn uitspraken over het royeren van leden hadden niets van doen met boeren pesten.' Dat zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, over zijn...

Elbert Dijkgraaf stopt als Kamerlid

Algemeen

Elbert Dijkgraaf stopt als Kamerlid. De landbouwwoordvoerder van de SGP was al verschillende maanden vanwege oververmoeidheid afwezig.

Duurdere seizoensarbeid treft boer en tuinder

Algemeen

De land- en tuinbouw dreigt 'keihard' getroffen te worden door nieuwe wetgeving die seizoensarbeid fors duurder gaat maken. LTO Nederland-voorzitter Marc Calon spreekt van 'een onbegaanbaar pad'.

Subsidiepot asbestsanering wordt aangevuld

Algemeen

De komende tijd blijft subsidie beschikbaar voor het saneren van asbestdaken. Het budget voor dit jaar was vrijwel op, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt extra geld beschikbaar.

Geurts kritisch over advies van RLi

Veehouderij

Het RLi-advies over verduurzaming van het voedselsysteem kiest voor de makkelijkste weg. Dat is de indruk die CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts overhoudt na lezing van het dinsdag gepresenteerde advies.

LTO wijst gedwongen krimp veestapel resoluut af

Veehouderij

LTO Nederland is het principieel oneens met de conclusie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) dat de veestapel in Nederland moet krimpen om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Een discussie daarover is niet aan de orde,...

Adviescollege vindt inkrimping veestapel nodig

Veehouderij

Verkleining van de Nederlandse veestapel is onvermijdelijk om te kunnen voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi).

Derogatie nog twee jaar op oude voet verder

Algemeen

Blijdschap om het uitzicht op verlenging van de derogatie, teleurstelling over het feit dat een verbetering van de voorwaarden er de komende twee jaar niet in zit. Dat tekent de reacties uit agrarisch Nederland op de Brusselse voornemens rond de...

Vion-topman Kint verlaat financieel gezond bedrijf

Algemeen

De topman van slachterijconcern Vion, Francis Kint, gaat per 1 juni aan de slag als CEO van de Belgische vleesonderneming Ter Beke. Hij stelt dat hij een 'financieel kerngezond' bedrijf achterlaat. 'Al was mijn bedoeling eigenlijk wel om dit wat...

Vion keert voor het eerst in zes jaar dividend uit

Algemeen

De financiële resultaten van Vion zijn het afgelopen jaar verder verbeterd. Voor het eerst sinds 2012 keert de onderneming weer dividend uit aan de eigenaar van alle aandelen, de aan ZLTO gelieerde stichting NCB Ontwikkeling. Het gaat om 9,5 miljoen...

LTO-organisaties bieden gezamenlijk verzekeringen aan

Algemeen

LTO Noord, ZLTO en LLTB gaan gezamenlijk verzekeringen aanbieden aan boeren en tuinders. Ze hebben daarvoor de activiteit LTO Verzekeringen opgestart.

Kamer pleit voor minder schakels tussen boer en consument

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er zo weinig mogelijk schakels moeten zitten tussen boer en consument. Het kabinet zou moeten nagaan hoe de productieketens verkort moeten worden.

Schouten: snel derogatiebesluit stond voor mij voorop

Veehouderij

Snelle duidelijkheid over de derogatie was voor LNV-minister Carola Schouten reden om in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie voor een tweejarige verlenging. De wensen voor inhoudelijke aanpassingen heeft ze om die reden laten...

Vion-topman Kint vertrekt naar concurrent Ter Beke

Algemeen

Topman Francis Kint vertrekt bij slachterijconcern Vion. Hij wordt per 1 juni CEO van de sterk expanderende Belgische vleesgroep Ter Beke, een concurrent van Vion.

Asbestdak heeft invloed op WOZ

Algemeen

'Kijk goed naar de WOZ-aanslag, helemaal als je nog asbest op het dak hebt liggen.' Dat advies geeft de Sallandse melkveehouder Christian Klein Koerkamp aan zijn collega-boeren.

Rutte wil Britten heel dicht bij Europese markt houden

Algemeen

Minister-president Mark Rutte wil het Verenigd Koninkrijk 'zo dicht mogelijk' betrokken houden bij de interne EU-markt, ook als de Britten geen lid meer zijn van de Europese Unie. Hij zei dat dinsdag in een debat met de Tweede Kamer.

Kabinet past klankbordgroep fipronil niet aan

Veehouderij

Het kabinet stuurt de manier waarop de commissie Sorgdrager het onderzoek naar de fipronil-affaire aanpakt niet bij. De Partij van de Dieren drong daar op aan, maar de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Carola Schouten (LNV) leggen de...

'Meer biodiversiteit? Dat kan, maar wel tegen een beloning'

Algemeen

Wie zorgt voor meer biodiversiteit in Nederland? Voor het antwoord op die vraag kijkt de samenleving al snel naar boeren en tuinders. 'We moeten daar slim op inspelen. En daar wil ik me voor inzetten', zegt Ingrid van Huizen, LTO-portefeuillehouder...

Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten zet zich in om zo snel mogelijk een einde te maken het schorsen van Natuurwetvergunningen door de Raad van State. Ze heeft dat dinsdag gezegd in een Kamerdebat over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Uitgifte natuurvergunningen gaat Raad van State te snel

Algemeen

De Raad van State trapt op de rem voor natuurvergunningen waarbij in het kader van het Programma Aaanpak Stikstof (PAS) ontwikkelingsruimte is verleend. Als de ruimte voor het eerste deel van het programma op is, worden vergunningen geschorst.

Kabinet houdt vast aan oogstraming uien

Akker- & Tuinbouw

De overheid gaat niets veranderen aan de raming van de uienoogst die het CBS elk jaar in oktober publiceert. Dat wordt duidelijk uit antwoorden van de ministers Eric Wiebes (EZK) en Carola Schouten (LNV) op Kamervragen.

Brussel roept kenniscentrum voedsel in het leven

Algemeen

De Europese Commissie heeft een kenniscentrum opgericht dat zich bezig gaat houden met voedselfraude en voedselkwaliteit. Dinsdag wordt het in Straatsburg officieel gelanceerd door de verantwoordelijke Eurocommissaris Tibor Navracsics (Onderwijs,...

Dik-Faber en Gerbrandy groenste politici van 2017

Algemeen

Kamerlid en landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber (CU) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2017. Ze moet deze eer delen met Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër voor D66.

Jongeren SGP pleiten voor eenvoudig en effectief fosfaatbeleid

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse boeren hebben dringend behoefte aan een eenvoudig en effectief fosfaatbeleid dat de bodem- en waterkwaliteit waarborgt zonder een overvloed aan bureaucratische rompslomp. Dat stelt een manifest van de jongerenorganisatie van de SGP.

Schouten wil einde aan verwarring over houdbaarheidsdata

Algemeen

LNV-minister Carola Schouten wil meer duidelijkheid in de vermelding vermelding van houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen. Ze probeert in Brussel te bereiken dat de regels worden aangepast.

Ruim vierhonderd melkveebedrijven nog geblokkeerd

Veehouderij

Op dit moment zijn nog meer dan vierhonderd rundveebedrijven geblokkeerd vanwege onregelmatigheden in de I&R registratie. Minister Carola Schouten (LNV) heeft dat donderdag in een brief gemeld aan de Tweede Kamer.

Compensatie eerdere zwangerschap aanvragen

Algemeen

Vrouwelijke zelfstandigen die tien jaar geleden geen zwangerschapsuitkering kregen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. Daarmee wordt een scheve situatie alsnog rechtgezet.

Annie Schreijer wil ingrijpen in Oostvaardersplassen

Algemeen

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) vraagt de Europese Commissie om in te grijpen in het beheer van natuurgebied Oostvaardersplassen. Volgens haar is het project met grote grazers daar 'gruwelijk mislukt'.

Politieke steun voor waterschappen is terug

Algemeen

De politieke drang om de waterschappen op te heffen, is in Den Haag bijna helemaal van tafel. In de Tweede Kamer pleit alleen de PVV nog voor het schrappen van de oudste bestuurslaag van ons land.

Kamer heeft het gehad met inzet banken voor rentederivaten

Algemeen

De banken moeten nu eindelijk een datum afspreken waarop de compensatie voor rentederivaten is afgehandeld. Dat heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken in een dinsdag aangenomen motie.

Rapport maakt gehakt van voorstel waterheffingen

Algemeen

De plannen voor een nieuw heffingensysteem van de waterschappen kloppen boeren en tuinders onterecht geld uit de zak. Die conclusie staat in een rapport van onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en wetenschapper Jaap Hanekamp.

Korteweg opent vleesvervangend restaurant in Den Haag

Veehouderij

Vegetarische slager Jaap Korteweg opent over vier weken in Den Haag een restaurant waar alleen vleesvervangers geserveerd gaan worden. Hij wil ermee aantonen dat zijn producten van uitstekende kwaliteit zijn.

EU staat hogere noodhulp voor boeren toe

Algemeen

De Europese Commissie wil lidstaten ruimere mogelijkheden geven om boeren en tuinders in financiële problemen te helpen. Het maximale steunbedrag per ondernemer gaat omhoog naar 25.000 euro.

Lodders wil bij extra eisen ook extra geld voor teler

Algemeen

Het nieuwe keurmerk dat supermarkten ontwikkelen voor groenten en fruit, moet hand in hand gaan met een eerlijke vergoeding voor de teler. Dat vindt VVD-Kamerlid Helma Lodders.

LTO: flink investeren in landelijk gebied

Algemeen

Een Nationale Omgevingsvisie moet duidelijke lijnen uitzetten voor het vitaal houden van het landelijk gebied. Die boodschap geeft LTO Nederland door aan de Tweede Kamer.

AB Oost koopt veterinair uitzendbureau

Algemeen

Bedrijfsverzorger AB Oost neemt een uitzendbureau voor de veterinaire sector over. Het is FlexVet in Haaksbergen. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Vijf genomineerden voor ondernemersprijs 2018

Algemeen

Nog vijf kandidaten zijn in de race voor de titel Agrarisch Ondernemer 2018. Eind maart wordt bekend wie de titel definitief in de wacht sleept.

Handelsoorlog tussen EU en VS dreigt

Algemeen

De handelsbetrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten staan zwaar onder druk. Brussel is verontwaardigd over importheffingen voor buitenlands staal en aluminium die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd.

Flink meer stroom uit zon en wind

Algemeen

In Nederland is vorig jaar 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan in 2016. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe, blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over duurzame elektriciteit.

Veehouder moet in actie komen om bedrijf vrij te krijgen

Veehouderij

Veehouders die zijn geblokkeerd vanwege onregelmatigheden in de I&R-registratie, moeten zelf in actie komen om het bedrijf weer vrij te krijgen. Dat adviseert voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Meer helderheid in archeologische waarde

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen in de toekomst wellicht minder vaak te maken met beperkingen door een archeologische bestemming op hun grond. Gemeenten moeten nauwkeuriger aan de slag met het vastleggen ervan. Een goede handleiding wordt in de loop van...

PvdD vreest partijdigheid Commissie Sorgdrager

Veehouderij

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft kritiek op de samenstelling van de Commissie Sorgdrager die onderzoek doet naar de fipronilaffaire. De deelname van twee deskundigen uit het bedrijfsleven stuit de partij tegen de borst.

Julia Klöckner wordt landbouwminister Duitsland

Algemeen

Julia Klöckner wordt minister van Landbouw in het nieuwe Duitse kabinet van christen-democraten en sociaal-democraten. Bondskanselier Angela Merkel heeft dat bekendgemaakt.

Jeannette van de Ven gaat voor normen en waarden

Algemeen

Zorgen dat eenduidige normen en waarden worden gehanteerd binnen de LTO-organisatie. Dat is de taak van de portefeuillehouder Integriteit, Jeannette van de Ven. Ze is niet aangesteld om in individuele situaties een oordeel te vellen. 'Ik word niet...

PvdD en SP beschuldigen nertsenhouders

Veehouderij

De Partij voor de Dieren (PvdD) en de SP beschuldigen de Nederlandse nertsenhouders van illegale uitbreiding van hun bedrijven. Ze willen dat landbouwminister Carola Schouten ingrijpt.

Aziatische bosmug op Flevolandse kuilhopen

Algemeen

Veehouderijbedrijven in Flevoland worden onderzocht op aanwezigheid van de Aziatische bosmug. Het exotische insect was al massaal aanwezig in Lelystad, maar is nu ook in het omringende landelijke gebied aangetroffen.

Sterkere stijging waterschapsheffing

Algemeen

De waterschappen leggen dit jaar gemiddeld 2,5 procent hogere heffingen op. De totale opbrengst voor alle waterschappen samen stijgt tot 2,5 miljard euro.

Voedselexport Europese Unie stijgt

Algemeen

De Europese Unie (EU) heeft vorig jaar voor 137,9 miljard euro aan voedsel geëxporteerd naar derde landen. Dat is 5,1 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Werving extra controleurs voor Brexit van start

Algemeen

Vanwege de naderende Brexit worden vanaf deze week nieuwe douanebeambten geworven. Ook de NVWA gaat de komende tijd extra personeel aannemen.

Lubbers zette veranderingen land- en tuinbouw in gang

Algemeen

De kabinetten onder leiding van Ruud Lubbers hebben grote veranderingen voor boeren en tuinders in Nederland in gang gezet. Als het nodig was, zette de premier zich ook zelf in voor de agrarische sector.

Groeispurt in biomarkt Europa

Biologische landbouw

De Europese markt voor biologische producten zit in een groeiversnelling. Volgens de laatste officiële cijfers gaat het om een jaarlijkse omzet van bijna 33,5 miljard euro.

Kamer eist actie tegen lege schuren en stallen

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet provincies en gemeenten moet steunen bij het vinden van oplossingen voor leegstaande agrarische bebouwing. Een motie die daar om vraagt, is dinsdag aangenomen.

Sector zet vraagtekens bij omvang I&R-fraude

Veehouderij

LTO Nederland heeft twijfels over de omvang van onregelmatigheden in het I&R-systeem. Daarin wordt het gesteund door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), NAJK en Netwerk GRONDig.

Landbouwministerie steunt insectenexporteurs

Algemeen

Het ministerie van LNV gaat de exporteurs van insecten helpen bij het omgaan met veterinaire handelsbarrières in landen buiten de EU. Minister Carola Schouten laat dat weten in antwoord op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66).

Melkveehouderij blijft geschokt achter na ingrijpen Schouten

Veehouderij

Op 2.100 veebedrijven mag geen rund meer worden aan- of afgevoerd. De melkveehouderijsector blijft geschokt achter na de drastische maatregel van LNV-minister Carola Schouten.

Nieuwe regels voor bodem en bemesting

Algemeen

De toegenomen politieke druk op de maisteelt heeft nog geen directe gevolgen. Maar duidelijk is wel dat boeren rekening moeten houden met een heel stelsel aan regels die hun omgang met bodem en bemesting beïnvloeden. Die regels staan in het zesde...

'Niet wachten tot Haagse stukken naar ons komen'

Algemeen

Trienke Elshof is een Friese melkveehouder die jaren geleden al met enthousiasme in het bestuurlijke werk dook. Zo was ze afdelingsvoorzitter van LTO Noord en maakte ze deel uit van de ledenraad van FrieslandCampina. Ook was ze twaalf jaar...

Schouten blokkeert 2.100 veebedrijven

Veehouderij

Ruim 2.100 rundveebedrijven worden door de NVWA geblokkeerd vanwege onregelmatigheden in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Minister Carola Schouten (LNV) heeft dat donderdag gemeld aan de Tweede Kamer.

LTO vraagt korte wachttijd antibioticagebruik bokjes

Veehouderij

De geitenhouderij wil bij de behandeling van zieke bokjes geneesmiddelen kunnen inzetten met een korte wachttijd. Die wens is door LTO voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Weerstand tegen maisteelt groeit

Veehouderij

De politieke druk om de maisteelt op zand en löss in Zuid-Nederland terug te dringen, neemt toe. Minister Carola Schouten (LNV) onderzoekt de mogelijkheden om maatregelen af te dwingen.

'WOZ-waarde sloopschuur nul'

Algemeen

Agrarische gebouwen die niet meer worden gebruikt, hebben geen WOZ-waarde meer. Die stelling wil accountantsorganisatie ABAB bevestigd zien door de rechter.

Oplossing voor afvoer van fipronilmest

Veehouderij

Pluimveehouders krijgen een oplossing aangeboden voor de afvoer van mest van fipronil-bedrijven. Als ze met fipronil verontreinigde mest mengen met een schone partij, vervalt het verbod om af te voeren.

Meeste Groninger trekkers stranden op Malieveld

Algemeen

Demonstrerende Groninger boeren mochten donderdagmiddag slechts met twee trekkers naar het politieke centrum van Den Haag. Op het Malieveld konden ze wel in gesprek met twee bewindslieden.

Focus LTO-bestuurder op bodem- en waterkwaliteit

Algemeen

Of het nu gaat om het realiseren van een goede, gezonde bodem of om een betere waterkwaliteit, de sleutel ligt eigenlijk altijd in de bodem. Vanuit die filosofie pakt Claude van Dongen de portefeuille Bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland op.

Verschillende aanpassingen Gecombineerde Opgave

Algemeen

De Gecombineerde Opgave voor 2018 is deze week opengesteld. Uiterlijk 15 mei moeten alle boeren en tuinders hun actuele bedrijfsgegevens invoeren op de website van RVO.nl. Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?

Schouten maakt haast met nertsenvergoeding

Veehouderij

De subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij gaat in februari van start. LNV-minister Carola Schouten laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Rendac wil ophalen kadavers 9 procent duurder maken

Veehouderij

Rendac wil de tarieven voor het ophalen van kadavers met gemiddeld 9 procent verhogen. Dat is nodig om verliezen uit eerdere jaren goed te maken.

LTO wijst nieuwe plannen waterschapsheffingen af

Algemeen

De nieuwste voorstellen voor aanpassing van het systeem van waterschapsheffingen deugen van geen kant. Ze leiden tot onterechte lastenverzwaringen. Boeren en tuinders hebben dat niet verdiend, stelt LTO Nederland.

'Voor fraudeurs geen plaats in toekomstige LTO Nederland'

Algemeen

Marc Calon begon deze maand aan zijn tweede jaar als voorzitter van LTO Nederland. Hij stelt vast dat er veel verbeterd is in de landelijke belangenbehartiging. Desondanks blijven onverwachte incidenten nog af en toe de kop opsteken. 'Voor wie...

Kamer oordeelt snoeihard over frauderende boer

Veehouderij

Een groot deel van de Tweede Kamer oordeelt keihard over de boeren die frauderen met rundveeregistratie. 'Zij berokkenen onnoemelijke schade aan de melkveesector', vindt Frank Futselaar (SP).

Sectororganisaties vinden kalverfraude onacceptabel

Veehouderij

De gezamenlijke belangenorganisaties van de melkveehouderij doen een dringend beroep op de melkveehouders om hun individuele verantwoordelijkheid te nemen voor een correct I&R-systeem. Dit naar aanleiding van frauduleuze aanmeldingen in het...

Meulenbroeks 'verbijsterd' over kalverfraude

Veehouderij

'Verbijsterend', noemt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij de fraude met I&R-registratie in de melkveehouderij. Hij steunt de harde aanpak die LNV-minister Carola Schouten aankondigde.

Boze Schouten vertrouwt melkveehouder niet meer

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) geeft voorlopig geen ruimte voor een pilot met de kringloopwijzer. Ze heeft als gevolg van de 'kalverfraude' niet meer genoeg vertrouwen in de melkveehouderij.

Agrarische export breekt alle records

Algemeen

De uitvoer van agrarische producten heeft in 2017 alle records gebroken. Er ging voor 91,7 miljard euro aan landbouwgoederen de grens over. Dat is 7 procent meer dan in 2016 toen de export ook al ongekend groot was.

Eurocommissaris zuinig met verhogen EU-afdracht

Algemeen

Eurocommissaris Günther Oettinger (Begroting) wil de afdracht van lidstaten aan de EU verhogen tot maximaal 1,15 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Nu is dat maximaal 1 procent.

Brexit maakt vracht bloemen 250 euro duurder

Algemeen

Een 'harde' Brexit zal er toe leiden dat de export van een zending bloemen zeker 250 euro duurder wordt. Vergelijkbare kostenverhogingen zijn te verwachten voor veel andere producten.

De Groot op de bres voor innovatieve ondernemers

Algemeen

De overheid zou vernieuwende ondernemers meer steun moeten geven bij juridische problemen rond de afzet van hun producten. Die suggestie legt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot voor aan minister Carola Schouten (LNV).

ABN Amro trekt meer geld uit voor derivatenklus

Algemeen

Het afwikkelen van de compensatie voor rentederivaten levert ABN Amro meer werk op dan de bank had ingeschat. Om de klus goed te kunnen uitvoeren, wordt 100 miljoen euro extra gereserveerd.

Landbouwwoordvoerder krijgt vertrouwen PvdA

Algemeen

PvdA-landbouwwoordvoerder William Moorlag mag van zijn partij doorgaan als Kamerlid. Een interne partijcommissie concludeert dat hij als directeur van de sociale werkplaats Alescon 'vanuit goede bedoelingen' handelde.

Btw-aangifte geldt voortaan voor alle boeren

Algemeen

De btw-landbouwregeling is sinds 1 januari definitief verleden tijd. Alle boeren en tuinders moeten een btw-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Dat leidt tot nogal wat vragen. 'We proberen tot zo praktisch mogelijke afspraken met de...

Duitsers pleiten voor massaal afschot wilde zwijnen

Veehouderij

De Duitse boerenbond DBV wil dat tenminste 70 procent van het bestand aan wilde zwijnen wordt afgeschoten. Alleen op die manier blijft het risico van verspreiding van de Afrikaanse varkenspest beheersbaar.

PvdD vraagt open grens voor wasbeer

Algemeen

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is de wasbeer van harte welkom in Nederland. De partij verzet zich tegen het voornemen om de dieren in Gederland te bejagen.

EU erkent Hollandse suikerstroop

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft een kwaliteitserkenning afgegeven voor het typisch Nederlandse product suikerstroop. Het gaat om aanwijzing als Traditional Speciality Guaranteed (TSG).

Natte weer leidt tot uitstel naschouw

Algemeen

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDDelta) stelt de tweede schouw op het onderhoud van sloten uit tot maandag 5 maart. Aanleiding daarvoor zijn de natte weersomstandigheden van de afgelopen tijd.

Consultatie voor behoud van bestuivers

Algemeen

De Europese Commissie zoekt ideeën om het aantal bestuivende insecten op peil te houden. Tot 5 april kan iedereen deelnemen aan een publieke consultatie.

Jakob Bartelds vicevoorzitter van LTO Nederland

Algemeen

Jakob Bartelds heeft het vicevoorzitterschap van LTO Nederland overgenomen van Léon Faassen. Het is gebruikelijk dat binnen het LTO-bestuur het vicevoorzitterschap per twee jaar rouleert.

Fedecom wil uitstel nieuwe eisen landbouwvoertuig

Algemeen

De nieuwe goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen moeten worden uitgesteld tot 1 januari 2019. Dat wil de branchevereniging voor mechanisatie en techniek Fedecom.

Vijf vragen over de btw-boekhouding

Algemeen

Voor boeren en tuinders die altijd gebruik hebben gemaakt van de btw-landbouwregeling, is het dit jaar even wennen. Ze staan voor uitdagingen rond administratie, facturen en het doen van aangifte. Hier antwoorden op enkele veelvoorkomende vragen.

Lodders wil waakzaamheid tegen Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Helma Lodders (VVD) roept de overheid op tot waakzaam beleid met betrekking tot de in Europa oprukkende Afrikaanse varkenspest. In schriftelijke vragen aan LNV-minister Carola Schouten wijst ze op de toenemende zorgen in Duitsland.

Theo Koekkoek volgt Van Hoof op als Vion-commissaris

Veehouderij

Theo Koekkoek uit Almkerk is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Vion. Hij volgt eind maart Toon van Hoof op die dan aan het eind van zijn termijn als commissaris is.

Schouten wil samenleving horen over nieuw GLB

Algemeen

De discussie over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet niet alleen door boeren en tuinders worden gevoerd. Het is heel belangrijk dat de hele samenleving er bij betrokken wordt, vindt LNV-minister Carola Schouten.

Livedebat met Phil Hogan over toekomst landbouw

Algemeen

Waar gaat het naar toe met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Legt Europa geen prioriteit meer bij de agrarische sector en gaan de inkomenstoeslagen na 2020 drastisch omlaag? Dergelijke vragen komen aan de orde in een debat van EU...

Volg Citizens' Dialogue over GLB via Nieuweoogst.nu

Algemeen

De Europese Commissie houdt dinsdagmiddag in het LTO-kantoor in Den Haag een Citizens' Dialogue over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die is live te volgen via Nieuweoogst.nu.

LTO vindt één wolvenmeldpunt genoeg

Algemeen

LTO Nederland heeft geen behoefte aan een tweede wolvenmeldpunt voor schapenhouders en andere betrokkenen. Dat van Wolven in Nederland volstaat, meldt de vakgroep Schapenhouderij.

Nog maanden spanning rond derogatie

Algemeen

Het zesde actieplan Nitraatrichtlijn 2018-2021 staat vast. Toch kunnen nog verrassingen opduiken in het mestbeleid voor de komende vier jaar, nu Brussel zich buigt over een nieuwe derogatie en de voorwaarden die daarbij horen.

'We zullen meer met één mond praten'

Algemeen

De belangenbehartiging gaat vaker dan voorheen leiden tot het gewenste einddoel. Dat voorspelt voorzitter Jakob Bartelds van LTO Noord als concreet resultaat van de modernisering van LTO Nederland. 'Niet dat we altijd precies krijgen wat we willen,...

Cafetariaregeling seizoenswerk blijft deels intact

Algemeen

De cafetariaregeling voor agrarisch seizoenswerk is het komende jaar niet helemaal van tafel. De overheid en de Belastingdienst geven enige ruimte voor de uitruil van brutoloon tegen een onbelaste vergoeding voor extra kosten die buitenlandse...

Omzet Jumbo schiet door 7 miljard grens

Algemeen

De Jumbo-groep heeft vorig jaar iets meer dan 7 miljard euro omgezet. Dat is 5 procent meer dan in 2016 en een nieuw record voor de van oorsprong Brabantse onderneming.

SZW tevreden over aanpak schijnconstructies

Algemeen

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) leidt in de praktijk tot verbeteringen. Dat meldt minister Wouter Koolmees (SZW) op basis van een recent onderzoek naar de effecten van de wet.

Supermarkt Coop groeit sneller dan totale markt

Algemeen

Supermarktketen Coop heeft afgelopen jaar een 5 procent hogere omzet geboekt. Daarmee presteerde het concern beter dan de 3,7 procent groei van de totale supermarktomzet.

Zware druk op Kamerlid Moorlag om af te treden

Algemeen

PvdA-Kamerlid en landbouwwoordvoerder William Moorlag staat onder zware druk om zijn Kamerzetel op te geven. Vooralsnog weigert hij dat, hij wil een onafhankelijk onderzoek.

Europese Bank ziet economische groei voortduren

Algemeen

De Europese Centrale Bank (ECB) is optimistisch over de ontwikkeling van de wereldwijde economie. Die blijft de komende jaren 'in een stevig tempo' doorgroeien, aldus een donderdag uitgebrachte notitie.

Voorwaarden MIA en Vamil 2018 zijn bekend

Algemeen

Het vastleggen van CO2 door de tuinbouwsector staat in 2018 voor het eerst op de Milieulijst van de overheid. Ondernemers die er in investeren, kunnen daardoor rekenen op fiscaal voordeel.

Landbouw adviseert over Europese handelsakkoorden

Algemeen

De Europese Commissie heeft een adviesgroep ingesteld die betrokken wordt bij onderhandelingen over internationale handelsakkoorden. Boeren en tuinders zijn erin vertegenwoordigd via de EU-koepel COPA-Cogeca.

Nevedi vraagt waardering voor fosfaatprestaties veesector

Veehouderij

De veehouderij verdient meer waardering voor de resultaten die worden geboekt bij het terugbrengen van de fosfaatproductie. Die wens heeft de organisatie van veevoerproducenten Nevedi neergelegd bij het ministerie van LNV.

Melkprijs RFC gaat in januari 4 euro omlaag

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk ligt in januari 4 euro per 100 kilo lager dan in de huidige maand december. Daarmee zet de door deskundigen voorspelde melkprijsdaling duidelijk in.

PvdD hekelt import van eendagskuikens uit Canada

Veehouderij

De Partij voor de Dieren stelt het transport over lange afstanden van jonge kalkoenkuikens aan de kaak. Aanleiding is een incident waarbij 19.000 kuikens uit Canada om het leven kwamen.

Schouten zet koers naar een veel simpeler mestbeleid

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) wil gaan werken aan een mestbeleid dat veel eenvoudiger is dan het huidige. Het moet over vier jaar leiden tot minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid.

Betere arbeidsregels blijven uit

Algemeen

Het duurt nog zeker tot na de komende zomer, voordat het kabinet verbeteringen voorstelt in het arbeidsmarktbeleid. Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft dat duidelijk gemaakt in het Kamerdebat over zijn begroting voor 2018.

Europees Commissaris kondigt korting landbouwbudget aan

Algemeen

'Het GLB-budget wordt gekort, de vraag is alleen met hoeveel.' Die uitspraak deed de Europese Commissaris voor het budget, Günther Oettinger, woensdag op een bijeenkomst in Brussel.

Kamer compenseert pluimveehouders niet

Veehouderij

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dringt niet bij het kabinet aan op compensatie voor door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders. Dat bleek dinsdag bij de stemming over een motie van SGP, PVV, FvD en 50Plus.

Kamervragen over aanpak van gevaarlijke muggen

Algemeen

D66 maakt zich zorgen over de aanpak door de NVWA van 'nieuwe' muggensoorten als de tijgermug. De Kamerleden Tjeerd de Groot en Antje Diertens hebben er vragen over gesteld aan de minister van LNV en de minister voor Medische Zorg.

SZW houdt been stijf bij seizoenarbeidregels

Algemeen

Werkgevers die gebruik maken van seizoenarbeid ondervinden flinke nadelen van veranderingen in de wetgeving die 1 januari van kracht worden. Minister Wouter Koolmees (SZW) is echter niet bereid tot aanpassingen.

Boer en tuinder verdienen gemiddeld goed

Algemeen

Het gemiddelde inkomen van Nederlandse boeren en tuinders is hoger dan in vele jaren het geval was. Maar tussen de sectoren bestaan grote verschillen. Melkveehouders boeken een recordinkomen akkerbouwers krijgen minder in de portemonnee.

Aanval op veehouderij tijdens klimaatdebat Kamer

Veehouderij

Drie fracties in de Tweede Kamer willen dat het kabinet concrete plannen maakt voor een krimp van de veehouderij in Nederland. Ze hebben er een motie voor ingediend tijdens een debat met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Kerstomzet supermarkten gaat record breken

Algemeen

De Nederlandse supermarkten verwachten deze week 950 miljoen euro aan kerstomzet te boeken. Daarmee wordt een nieuw record geboekt, vorig jaar was de kerstomzet ruim 825 miljoen euro.

Bestuurderscorps LTO rond met laatste benoemingen

Algemeen

LTO Nederland heeft deze week twee landelijke portefeuillehouders benoemd. Daarmee is de bestuurlijke inrichting van LTO Nederland in het kader van de modernisering afgerond.

LTO wil actie politiek bij asbestsanering

Algemeen

Een verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 is volstrekt onrealistisch als de politiek niet snel maatregelen neemt. Door de vele beperkingen verloopt de sanering van oude daken veel te traag.

Aanpak vergroening in GLB ligt onder vuur

Algemeen

De vergroeningsmaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) liggen onder vuur. Het effect op biodiversiteit en natuurwaarden zou minimaal zijn, aldus rapportages van Europese en Nederlandse wetenschappers.

LTO wil alleen kenteken voor snelle trekker

Algemeen

Als er een kentekenplicht voor trekkers komt, moet die worden beperkt tot trekkers die sneller kunnen rijden dan 40 kilometer per uur. Nederland mag bij kentekening van landbouwvoertuigen niet verder gaan dan wat Europa van de lidstaten eist.

Europees landbouwbeleid moet gemeenschappelijk blijven

Algemeen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet ook na 2020 echt gemeenschappelijk beleid blijven. De Europese boerenkoepel COPA heeft dat voorgehouden aan de EU-ministers van Landbouw.

Groen onderwijs moet leven met nog een mager jaar

Algemeen

Het groen onderwijs staat in 2018 nog steeds op achterstand ten opzichte van andere onderwijsinstellingen. Het ministerie van Onderwijs ziet geen kans om de bekostiging gelijk te trekken.

Akkoord bereikt over driejarige cao dierhouderij

Veehouderij

Voor de veehouderij is een nieuwe langlopende cao in zicht die op 1 januari van kracht wordt. Werkgevers en werknemers hebben daarover een principeakkoord bereikt dat nu aan de achterbannen wordt voorgelegd.

Oppositie mort over voortgang zesde actieprogramma

Algemeen

Enkele oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen snel inzage in de kabinetsplannen voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ze willen inspraak voordat het Nederlandse voorstel naar Brussel gaat.

Subsidie voor jonge boeren in Utrecht

Algemeen

Voor jonge boeren en tuinders in de provincie Utrecht is 450.000 euro subsidie beschikbaar. De komende weken kunnen ze intekenen op de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling.

Regenworm zorgt voor extra broeikasgas

Algemeen

Regenwormen zijn specialisten in het verlagen van de fosfaatvoorraad in de bodem. Maar tegelijk leidt een grote regenwormactiviteit tot een verhoogde broeikasgasuitstoot.

Spanning stijgt rond Nitraatrichtlijn

Algemeen

De spanning stijgt over de definitieve vaststelling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. LTO blijft tot het laatste moment in gesprek met beleidsmakers in Den Haag en Brussel, verzekert Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en...

ZLTO-directeur Lemkes stapt over naar HAS Den Bosch

Algemeen

Elies Lemkes-Straver vertrekt over enkele maanden als algemeen directeur van ZLTO. De organisatie heeft dat woensdag bekend gemaakt.

Schouten wil praten over klimaateffect bosplan

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) wil met de bos- en houtsector overleggen over het plan om in Nederland 100.000 hectare nieuw bos te realiseren. De extra bomen kunnen de overheid helpen bij het realiseren van de klimaatambities.

Duitse rel over glyfosaat-steun landbouwminister

Algemeen

In Duitsland is een politieke rel uitgebroken over de glyfosaat-stem die landbouwminister Christian Schmidt maandag in Brussel uitbracht. Hij steunde de verlenging met vijf jaar, terwijl hij zich eigenlijk van stemming had moeten onthouden.

'We zijn scherp, maar nog niet scherp genoeg'

Algemeen

De nieuwe bestuurders zijn aan het werk en het Haagse Landbouwhuis gonst van de activiteiten. De modernisering van LTO bevindt zich in de afrondende fase. Tijd voor een officiële kick-off van het vernieuwde LTO. 'Ik ben trots op hoe ver we zijn',...

BTW-landbouwregeling over zes weken van de baan

Algemeen

De btw-landbouwregeling vervalt per 1 januari 2018. De Tweede Kamer heeft dat donderdag met een ruime meerderheid besloten.

Brede weersverzekeringsplan SGP sneuvelt in Kamer

Algemeen

Boeren en tuinders moeten gewoon assurantiebelasting blijven afdragen op hun polis voor de brede weersverzekering. Het SGP-voorstel om vrijstelling te geven, is gesneuveld.

Kosten weersverzekering liggen in handen van de Kamer

Algemeen

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wil geen vrijstelling van assurantiebelasting toestaan voor de brede weersverzekering. LTO doet een dringend beroep op de Kamer om toch door te zetten.

Romijn: LTO moet oud stof blijven afvegen

Algemeen

Het is belangrijk dat de LTO-organisatie voortdurend blijft vernieuwen en 'continu oud stof afveegt'. Die boodschap gaf scheidend Melkveehouderij-voorzitter Kees Romijn woensdag mee aan de bestuurders die het werk voortzetten.

Carola Schouten ziet LTO als waardevolle partner

Algemeen

LTO Nederland is voor LNV-minister Carola Schouten 'meer dan een goede buur'. Ze zei dat woensdag bij een bezoek aan het nieuwe LTO-kantoor in Den Haag dat op een steenworp afstand ligt van het ministerie van Landbouw.

Van Huizen portefeuillehouder Natuur en Landschap

Algemeen

Melkveehouder Ingrid van Huizen in Kootstertille wordt LTO-portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling. Ze is in deze nieuwe functie benoemd door het federatiebestuur van LTO Nederland.

Agriterra moderniseert coöperaties in Ethiopië

Algemeen

Agriterra gaat zich inzetten voor vernieuwing en versterking van coöperaties in Ethiopië. Daarvoor is dinsdag een overeenkomst getekend met het Ethiopische ministerie van Landbouw

Attje Kuiken voorzitter van Kamercommissie LNV

Algemeen

Attje Kuiken (PvdA) gaat de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) leiden. Ze is woensdag gekozen tot voorzitter van de van de nieuw opgerichte commissie.

Knops wil 'gezond rendement' uit pachtgrond overheid

Algemeen

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een 'gezond rendement' halen uit het verpachten van grond aan boeren. Dat hoort bij een goed beheer van de overheidseigendommen, vindt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Jansen LTO-portefeuillehouder Pacht en Veiligheid

Algemeen

Kalverhouder en akkerbouwer Alfred Jansen uit Welsum (Overijssel), is door het federatiebestuur van LTO Nederland benoemd tot LTO-portefeuillehouder Pacht en Veiligheid.

Schouten mag van Rutte varkenshouderij saneren

Veehouderij

De uitwerking van een warme saneringsregeling voor de varkenshouderij ligt in handen van minister Carola Schouten (LNV). Premier Mark Rutte heeft dat benadrukt tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring.

Zoektocht naar ideale mix van zonnepanelen en teelt

Algemeen

Mogen zonnepanelen op boerengrond ten koste gaan van voedselproductie? Die vraag komt nadrukkelijk naar voren nu de aanleg van zonneparken een toenemende populariteit geniet. Onder een zonnepaneel groeien geen aardappelen of tomaten.

Akkoord over nieuwe cao Open Teelten

Akker- & Tuinbouw

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Open Teelten. Als de achterbannen instemmen met het onderhandelingsresultaat is er een cao tot eind februari 2020.

Rutte prijst prestaties Nederlandse boeren

Algemeen

Minister-president Mark Rutte heeft in zijn regeringsverklaring de belangrijke rol van de agrarische sector benadrukt. Hij sprak die woensdagmorgen uit in de Tweede Kamer.

Slimme ideeën voor telen in zonnepark gezocht

Algemeen

Boeren en tuinders die ideeën hebben voor het combineren van zonneparken met agrarische productie, kunnen meedoen aan een prijsvraag. De inzending sluit eind deze week.

Rattenoverlast leidt tot Kamervragen

Algemeen

Het kabinet moet snel duidelijkheid geven over de overlast van ratten in Nederland en over manier waarop de schadelijke dieren worden aangepakt. Dat vindt Kamerlid Jaco Geurts (CDA).

Schouten schrikt van insectensterfte

Algemeen

De uitkomsten van het Duitse onderzoek naar insectensterfte zijn 'zorgwekkend'. Dat schrijft minister Carola Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer.

Boerenbond vecht voor positie biobrandstof

Algemeen

De Duitse boerenbond DBV komt in het geweer tegen achterstelling van 'agrarische' biobrandstof. Europese politici willen belemmeringen opwerpen voor de teelt van producten als koolzaad voor de fabricage van biodiesel.

Zoeken naar Boom van het Jaar 2018 is begonnen

Akker- & Tuinbouw

De selectie van de Boom van het Jaar voor 2018 gaat van start. Dit keer wordt een boom gezocht die past in het thema 'Bomen met voedsel voor mens en dier'.

Gecombineerde opgave gaat 1 maart 2018 open

Algemeen

De Gecombineerde opgave kan in 2018 al vanaf 1 maart worden ingevuld. De gangbare openstellingsdatum was 1 april.

EU legt 30 miljard euro gereed voor innovaties

Algemeen

De Europese Unie gaat zwaarder inzetten op wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De komende drie jaar stelt Brussel er 30 miljard euro voor uit.

VVD stelt vragen over import Oekraïense tafeleieren

Veehouderij

De VVD wil maatregelen tegen de import van tafeleieren uit Oekraïne die zijn geproduceerd onder omstandigheden die in de EU niet zijn toegestaan. Helma Lodders en Bente Becker hebben er schriftelijke Kamervragen over gesteld.

Derivatenfabriek Rabobank is vol op stoom

Algemeen

Zo'n 11.500 klanten van de Rabobank wachten vol spanning op mogelijke compensatie van hun eerder afgesloten rentederivaten. De afhandeling van al die dossiers blijkt uiterst ingewikkeld. De bank richtte er zelfs een speciale derivatenfabriek voor in.

Schouten start na zeven jaar LNV weer op

Algemeen

Nederland heeft weer een minister van Landbouw. Donderdag stond Carola Schouten als pas beëdigd bewindsvrouw op het bordes van paleis Noordeinde in Den Haag.

Kamer hoort deskundigen over insectendaling

Algemeen

De Tweede Kamer gaat in een hoorzitting aandacht besteden aan het bericht dat de aantallen insecten in de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. De Kamercommissie voor EZ heeft dat besloten.

Directe betalingen komen dit jaar wat sneller

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat dit jaar iets meer haast maken met de uitbetaling van de directe betalingen uit het GLB. Dat blijkt uit het betaalschema dat demissionair minister Henk Kamp (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

LTO en NFU willen zekerheid voor agrarische handel

Algemeen

Britse en Nederlandse boeren en tuinders hebben zekerheid nodig over continuïteit in de handelsrelaties tussen Groot Brittannië en Europa. Die conclusie trekken Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, en Meurig Raymond, voorzitter van de Britse...

Agrarische werkgever betaalt meer WW-premie

Algemeen

Werkgevers in de land- en tuinbouw gaan volgend jaar iets meer WW-premie betalen. Het hoge tarief gaat naar 2,78 procent en het lage naar 0,66 procent. Dat betekent een stijging van de gemiddelde sectorpremie van 0,93 naar 1,08 procent.

Overheidsmaatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Algemeen

Verplichte rijenbemesting in mais, een langere uitrijperiode in het najaar en verplichte inzaai van wintergraan na het rooien van aardappelen op zandgrond. Het zijn enkele maatregelen die de Nederlandse overheid voorstelt voor het zesde...

Wiebes minister van Economische Zaken en Klimaat

Algemeen

In het nieuwe kabinet wordt Eric Wiebes (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat. Dat is vrijdagavond officieel bekend gemaakt.

Schouten minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Algemeen

Carola Schouten, nu nog Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De formerende partijen hebben dat vrijdagavond bekend gemaakt.

Onduidelijkheid over besteding varkensmiljoenen

Veehouderij

De besteding van de 200 miljoen euro overheidsgeld voor de varkenshouderij is onduidelijk. De coalitiepartijen laten zich er nog niet over uit.

'Melkveehouder verdient compliment en geen waarschuwing'

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders verdienen eerder een compliment dan een waarschuwing over de omvang van de veestapel. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij zegt dat in reactie op uitlatingen van minister Henk Kamp (EZ).

Schouten krijgt steun LTO als beoogd landbouwminister

Algemeen

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten maakt volgens De Telegraaf goede kans minister van Landbouw te worden. 'Als het waar is, zijn wij daar zeer content mee', reageert LTO Nederland-voorzitter Marc Calon.

Compensatie voor gemiste zwangerschapsuitkering 5600 euro

Algemeen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Ze krijgen ongeveer 5.600 euro per persoon.

LTO-bestuurders borrelen met Kamerleden

Algemeen

Als gevolg van het moderniseringstraject van LTO Nederland zijn veel nieuwe bestuurders aangetreden. Die troffen in Den Haag de tuinbouwwoordvoerders van de belangrijkste Kamerfracties.

Ministerie kantelt aanpak in nitraatplan

Algemeen

De generieke gebruiksnorm voor stikstof wordt niet verder aangescherpt. Met die inzet gaat Nederland naar de EU voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Hartendorf voorzitter LTO-vakgroep Vleesveehouderij

Algemeen

Wouter Hartendorf uit Santpoort-Zuid is benoemd tot voorzitter van LTO-vakgroep Vleesveehouderij. Daarmee zijn de voorzittersbenoemingen voor de LTO-vakgroepen nu afgerond.

Kamer eist actie voor werkbakken asbestsanering

Algemeen

De regering moet er voor gaan zorgen dat bij sanering van asbestdaken weer hijskranen met een werkbak ingezet kunnen worden. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die daar om vraagt.

Waterschappen willen aan de slag met klimaatagenda

Algemeen

De waterschappen zijn blij met de 'ambitieuze' duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet. 'Wij staan klaar om hier samen mee aan de slag te gaan', zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

POV is content met geld voor warme sanering

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is 'zeer content' dat het nieuwe kabinet geld uittrekt voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden als Zuidoost-Brabant.

LTO: regeerakkoord erkent kracht agrarische sector

Algemeen

Het nieuwe kabinet erkent in het regeerakkoord dat de agrarische sector onmisbaar is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van economie, klimaat, energie, voedsel, gezondheid en landschap. Die houding geeft boeren en tuinders meer...

Glaskracht noemt btw-plan 'verkeerd signaal'

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland is negatief over de verhoging van het lage btw-tarief dat onder meer geldt voor voedsel en sierteeltproducten. 'Een absoluut verkeerd signaal aan de samenleving als het gaat om gezondheid en een gezonde levensstijl',...

SGP zet veel vraagtekens bij regeerakkoord

Algemeen

De SGP is positief over de toonzetting van het nieuwe regeerakkoord, maar signaleert ook veel onduidelijkheden. 'Wat doet de coalitie met veehouderij, mest en het inkomen van de boeren', reageert Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Ondernemers willen goede uitwerking van regeerakkoord

Algemeen

De drie ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de lijnen van het nieuwe regeerakkoord. Maar het komt volgens hen nu wel aan op de juiste uitwerking 'om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen'.

D66 trots op 'groenste regeerakkoord ooit'

Algemeen

Nog nooit is er een Nederlands kabinet geweest dat zo ambitieus heeft ingezet op een schone en duurzame toekomst. Dat stelt coalitiepartij D66 bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord.

Doorbetaling loon bij ziekte terug naar een jaar

Algemeen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hoeven zieke werknemers in de toekomst nog maar maximaal een jaar het loon door te betalen. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

LTO benoemt drie nieuwe portefeuillehouders

Algemeen

LTO Nederland heeft drie nieuwe portefeuillehouders benoemd. Claude van Dongen uit Oosteind (N-Br) is de nieuwe portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit.

Kamermotie voor inzet werkbak bij asbestsanering

Algemeen

De Tweede Kamer probeert het kabinet tot een soepeler houding te bewegen rond de inzet van hijskranen met een werkbak bij sanering van asbestdaken. SGP, CDA en VVD hebben daarvoor gezamenlijk een motie ingediend.

'Hogan pakt idee voor vrouwenadviescommissie op'

Algemeen

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan steunt het voorstel om weer een Europese adviescommissie in te stellen voor zaken rond de positie van vrouwen op het agrarisch bedrijf en het platteland. Hij heeft dat gezegd in een gesprek met voorzitter Willemien...

Lodders noemt geitenhouderij 'serieuze sector'

Veehouderij

'De geitenhouderij is een jonge, serieuze sector met veel groeipotentieel die nadrukkelijk bezig is om te professionaliseren. Ik heb daar bewondering voor', zegt Helma Lodders, Kamerlid voor de VVD.

Klimaatdoelen gaan boven omvang veestapel

Veehouderij

Een meerderheid in politiek Den Haag heeft geen behoefte om nu te gaan snijden in het aantal koeien, varkens en kippen in Nederland. Maar de klimaatdoelen van Parijs moeten worden gehaald, linksom of rechtsom.

Agrifirm wil meer kennis delen en uitwisselen

Algemeen

Agrifirm gaat meer en beter kennis delen en uitwisselen tussen de Nederlandse coöperatie en haar internationale dochterondernemingen.

Kamer verwerpt moties over meer actie tegen criminelen

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet bij het kabinet aandringen op meer actie tegen criminaliteit op het platteland. Dat blijkt uit de stemming, dinsdag, over twee eerder ingediende moties.

Krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe

Algemeen

De werkloosheid in Nederland daalt flink, het aantal banen neemt voortdurend toe. Die ontwikkeling maakt het voor boeren en tuinders lastiger om voldoende personeel te vinden.

EU en Canada geven handel vrij

Algemeen

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, is sinds donderdag voorlopig van kracht. Vrijwel alle bestaande invoerheffingen zijn vervallen.

Kabinet-Rutte III snijdt niet in veestapel

Algemeen

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat niet kiezen voor minder vee om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Uitlatingen van de landbouwwoordvoerders maken dat duidelijk.

FPG vraagt bezinning over monumentenregeling

Algemeen

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is blij dat de fiscale aftrekregeling voor monumentenpanden twee jaar langer blijft bestaan. Het geeft volgens de organisatie tijd voor 'een gedegen discussie over een monumentale vergissing'.

LTO wil einde btw-regeling boer uitstellen

Algemeen

Stel de afschaffing van btw-landbouwregeling tenminste een jaar uit. Dat voorstel doet LTO Nederland in reactie op de dinsdag gepresenteerde Rijksbegroting 2018.

Dijkgraaf kraakt kabinetsbeleid voor landbouw

Algemeen

De Rijksbegroting 2018 bevat mooie woorden waarvoor boeren niets kopen. Dat zegt Elbert Dijkgraaf, landbouwwoordvoerder voor de SGP in de Tweede Kamer.

Meer geld nodig voor Deltaprogramma water

Algemeen

Voor watermaatregelen is de komende jaren een 'substantieel' hoger bedrag nodig dan tot nu toe door de overheid is begroot. Dat zegt deltacommissaris Wim Kuijken.

EZ trekt meer geld uit voor onderwijs en schrapt btw-regeling

Algemeen

Jaarlijks 6,2 miljoen euro extra budget voor het groen onderwijs en eenmalig 25 miljoen euro voor de NVWA om haar toezichtsrol te versterken. Dat zijn voor land- en tuinbouw de belangrijkste nieuwe maatregelen uit de 'beleidsarme' begroting van het...

Calon eist ambitieus beleid van nieuwe regering

Algemeen

Het demissionaire kabinet heeft een stevig economische fundament gelegd. De komende regering moet daar 'ambitieus' op verder bouwen en onder meer voorwaarden scheppen voor een duurzaam voedselproductiesysteem.

Troonrede enthousiast over Nederlandse economie

Algemeen

Nederland staat er economisch gezien goed voor. 'Veel relevante seinen staan op groen', zei koning Willem Alexander dinsdag in de troonrede die hij voorlas namens het demissionaire kabinet Rutte II.

'Leden betalen er fors voor, het is aan ons om te leveren'

Akker- & Tuinbouw

Nico van Ruiten staat sinds 1 januari 2007 aan het roer van de belangenbehartiger voor de glastuinbouw, LTO Glaskracht Nederland. Eind deze maand draagt hij het voorzitterschap over aan zijn opvolger Sjaak van der Tak. Een gesprek met de scheidende...

Regen drukt bezoekersaantal Open Monumentendagen

Algemeen

De Open Monumentendagen hebben zaterdag en zondag ongeveer 950.000 mensen getrokken. Dat is wat minder dan vorig jaar, toen ruim een miljoen bezoekers werden geteld.

Van Zelderen LTO-man voor klimaat en duurzame energie

Algemeen

Kees van Zelderen wordt LTO-portefeuillehouder Klimaat en duurzame energie. Zijn benoeming is deze week goedgekeurd door het federatiebestuur van LTO Nederland.

'Zorg dat je aan het roer blijft, ook bij moeilijke beslissingen'

Veehouderij

Kees Romijn, melkveehouder in Langerak, draagt volgende week het voorzitterschap van de LTO-vakgroep Melkveehouderij over aan Wil Meulenbroeks, melkveehouder in Lage Mierde. Hij vergelijkt zijn afscheid met een bedrijfsovername, waarbij de...

Pluimveehouder krijgt van Kamp geen cent compensatie

Veehouderij

Het kabinet weigert categorisch om compensatie te geven aan door fipronil getroffen pluimveehouders. In de Tweede Kamer doet de SGP een poging om tenminste een onderzoek te laten doen naar een mogelijke tegemoetkoming.

Ervaringsmeldpunt voor aannemen arbeidsbeperkten

Algemeen

Werkgevers die problemen ervaren rond het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, kunnen dat doorgeven aan een speciaal meldpunt. Het Ervaringenmeldpunt is ingesteld door de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO...

Asscher ziet grotere Inspectie SZW voor 'eerlijke' arbeidsmarkt

Algemeen

Met honderd extra arbeidsplaatsen zou Inspectie SZW veel meer kunnen doen voor het bereiken van een 'eerlijke' arbeidsmarkt. Dat zegt demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

PostNL schrapt ruim vijfhonderd brievenbussen platteland

Algemeen

Op het Nederlandse platteland zijn de afgelopen tijd zeker 520 brievenbussen weggehaald door PostNL. In stedelijk gebied zijn dat er ongeveer 1500.

Kamer debatteert over stalbranden

Veehouderij

De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat over stalbranden. Dat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren (PvdD) en kreeg steun van een ruime meerderheid van het parlement.

LTO dringt in Den Haag aan op beter gewasbeschermingsbeleid

Algemeen

Duizenden Nederlandse boeren en tuinders staan met hun rug tegen de muur. Zij krijgen hun gewassen bijna niet meer vrij van ziekten en plagen en hebben dringend steun nodig van de politiek om tot oplossingen te komen.

Sorgdrager maakt haast met fipronil-onderzoek

Veehouderij

Het onderzoek van Winnie Sorgdrager naar de oorzaken van de fipronilcrisis wordt nog dit jaar afgerond. Ze heeft dat toegezegd aan minister Henk Kamp (EZ).

LTO betreurt uitblijven probleemaanpak arbeidsmarkt

Algemeen

'Het is heel jammer dat na lang onderhandelen er geen oplossingen zijn gevonden die de problemen op de arbeidsmarkt aanpakken.' Zo reageert LTO Nederland-voorzitter Marc Calon op het mislukken van gesprekken tussen werkgeversorganisaties en...

LTO eist duidelijker energiebeleid

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen en willen nog veel meer duurzame energie opwekken dan ze nu al doen. Maar dan moet de politiek wel voor duidelijkheid zorgen, bijvoorbeeld over de toekomst van de salderingsregeling of de ruimte voor kleinschalige...

Koe in de wei kan zonder wet

Veehouderij

De melkveehouderij blijft zich met kracht inzetten voor stimulering van de weidegang. 'Dat heeft effect. Verplichte maatregelen achten we niet nodig, en die willen we ook niet', zegt Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij.

Dagvaarding NVWA kwestie van enkele weken

Veehouderij

LTO Nederland verwacht over enkele weken een dagvaarding tegen de NVWA rond te hebben. Centraal daarin staat het feit dat de NVWA heeft nagelaten om de sector te waarschuwen toen in november 2016 bekend was dat fipronil werd gebruikt.

CTGB komt terug op het goede spoor

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) werkt heel wat efficiënter dan enkele jaren geleden en schrijft ook weer zwarte cijfers. Staatssecretaris Martijn van Dam meldt dat aan de Tweede Kamer.

Soms actie nodig voor compensatie rentederivaten

Algemeen

Niet alle ondernemers die die de afgelopen jaren een rentederivaat afsloten, worden door hun bank benaderd voor een eventuele compensatie. Soms is het noodzakelijk zelf een verzoek tot compensatie in te dienen. Dat kan nog tot eind september.

LTO zet klok gelijk met Inspectie SZW

Algemeen

LTO en de Inspectie SZW gaan beter samenwerken. De bedoeling is dat eventuele problemen op het gebied van 'eerlijk' werk meer dan voorheen gezamenlijk worden aangepakt.

LTO Nederland benoemt vakgroepbestuurders

Algemeen

LTO Nederland heeft deze week zes leden benoemd voor de vakgroep Akkerbouw, zes voor de vakgroep Bomen en vaste plantenteelt, vier voor de vakgroep Kalverhouderij en vier voor de vakgroep Konijnenhouderij.

Leren van hoge melkgift per koe in Israël

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders kunnen leren van hun Israëlische collega's. Vooral als het om verhoging van de melkproductie per koe gaat. Dat concludeert Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) uit een werkbezoek aan Israël.

Friese landbouwvoorlichting terug in beeld

Algemeen

Landbouwvoorlichters leverden in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een grote bijdrage aan de bloei van de Friese landbouw. Ze hebben 'zegenrijk' werk verricht, stelt de auteur van De boer op.

Meer Duitse ondernemers betalen rente over banktegoed

Algemeen

Een op de vijf ondernemers in Duitsland is de afgelopen tijd geconfronteerd met negatieve rente op het banktegoed. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden door economisch onderzoeksbureau CesIfo in München.

Stijging wereldwijde voedselprijs gaat door

Algemeen

De wereldwijde index voor voedselprijzen is in de afgelopen maand juli verder gestegen. Vooral graan, suiker en zuivel werd duurder.

Rechter geeft melkveehouders gelijk bij fosfaatreductie

Veehouderij

Drie groepen melkveehouders krijgen mogelijk ook vrijstelling van het fosfaatreductieplan 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.

FNV eist geld voor wassen en omkleden

Veehouderij

Vakbond FNV wil dat medewerkers in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven de tijd voor wassen en omkleden voortaan betaald krijgen. De bond gaat die eis inbrengen in de komende cao onderhandelingen.

Britse boer bezorgd over export en seizoenswerk

Algemeen

Britse boeren en tuinders eisen goede handelsmogelijkheden na de Brexit en de mogelijkheid om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Veertien belangenorganisaties stellen dat in een gezamenlijke verklaring.

CDA en VVD vragen hulp voor tuinders zonder CO2

Akker- & Tuinbouw

CDA en VVD in de Tweede Kamer springen op de bres voor glastuinders die sinds vorige week geen CO2 meer aangeleverd krijgen. De grote brand bij Shell in Pernis is daarvan de oorzaak.

Fipronil gaat leiden tot scherpere controles

Veehouderij

De regering overweegt om scherper te gaan controleren op eventueel gebruik van verboden middelen in de veehouderij. Dit naar aanleiding van de fipronil-affaire in de legpluimveehouderij.

Voorbeeldbrief voor claim naar ChickFriend

Veehouderij

LTO/NOP heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor gedupeerde pluimveehouders die ChickFriend juridisch aansprakelijk willen stellen voor fipronil-schade. Aangeraden wordt die aan het bedrijf in Barneveld te sturen.

Meeste Nederlanders willen doorgaan met TTIP

Algemeen

Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een handelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP). Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 56 procent er geen bezwaar tegen heeft.

Ingewikkelde Omgevingswet loopt vertraging op

Algemeen

De nieuwe Omgevingswet kan niet per 1 juli 2019 worden ingevoerd. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft dat gezegd in een interview met het blad Binnenlands Bestuur.

Soepelere vergroeningsregels in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse boeren kunnen dit jaar gebruik maken van soepeler regels voor het gebruik van grond die is aangemeld als ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit in verband met de droogte in het afgelopen voorjaar.

Groningen was het natst in juli

Algemeen

De afgelopen maand juli was aanmerkelijk natter dan normaal. De meeste regen, plaatselijk meer dan 200 mm, viel in de provincie Groningen.

KPN schrapt datalimiet voor buitengebied

Algemeen

KPN heeft de datalimiet voor klanten met een 4G abonnement op het platteland geschrapt. Tot nu toe gold een datalimiet van 10 of 50 GB per maand, afhankelijk van het abonnementsbedrag.

Uniekaas mag van kartelpolitie naar DOC

Veehouderij

Mededingingsautoriteit ACM heeft geen bezwaar tegen de overname van Uniekaas door DOC Dairy Partners. Na de overname blijft er voldoende concurrentie op de Nederlandse kaasmarkt.

SER-advies circulaire economie in december klaar

Algemeen

Het duurt nog tot eind dit jaar voordat de Sociaal-Economische Raad advies uitbrengt over het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft dat gemeld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Nederlandse boer is ecologisch wereldkampioen

Algemeen

De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Dat concludeert ABN Amro in de dinsdag verschenen publicatie 'Agrarisch: circulair van huis uit'.

Britten vrezen eigen handelsakkoord met Amerika

Algemeen

Britse boeren en tuinders maken zich zorgen over de handelsakkoorden die hun regering wil sluiten in aanloop naar de Brexit. Ze vrezen dat straks producten met veel lagere kwaliteitsstandaarden het land binnenkomen.

Kwart miljard voor melk en fruit op scholen

Algemeen

De EU trekt in het nieuwe schooljaar 250 miljoen euro uit voor ondersteuning van schoolfruit, groenten en -melk programma's. Voor het eerst nemen alle 28 lidstaten deel aan de complete regeling.

UWV moet van rechter zwangerschapsgeld betalen

Algemeen

Zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, hebben alsnog recht op een uitkering voor de zestien weken rond de bevalling. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft dit oordeel donderdag geveld in een zogenoemde...

Vion koopt vleesbedrijf Nocker in Beieren

Veehouderij

Vion neemt de Beierse vleeswarenspecialist Otto Nocker in Germaringen over. Bij de aankoop horen ook zes vlees- en versmarkten.

Kamp pleit voor meer geld onderzoek

Algemeen

Het topsectorenbeleid in Nederland is 'effectief en doelmatig' maar de onderzoeksbudgetten moeten verder omhoog. Minister Henk Kamp (EZ) zegt dat naar aanleiding van een evaluatie van de topsectorenaanpak.

Duitsers betalen 2,8 miljard euro pacht

Algemeen

Duitse boeren en tuinders hebben vorig jaar in totaal 2,8 miljard euro aan pacht betaald. Dat is twee keer zoveel als in 1992.

Over twee weken uitspraak in fosfaat-geding

Veehouderij

De melkveehouders die met behulp van een kort geding alsnog vrijstelling willen van het fosfaatreductieplan 2017 moeten nog twee weken op duidelijkheid wachten. De rechter verwacht op 9 augustus uitspraak te doen.

Handelsakkoord geeft agro-export ruimte

Algemeen

Een handelsakkoord met grote kansen voor agrarisch Europa. Zo noemen deskundigen de principeovereenkomst die de EU eerder deze maand sloot met Japan. Naast rijst en vis eten de Japanners ook vaker een stukje kaas. 'Goed voor onze export', reageert...

Opnieuw vuilbroed bij Drentse bijen

Algemeen

Bij een bijenvolk in het Exloo is de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Het is de tweede besmetting in korte tijd in Drenthe.

Zeven kippenbedrijven geblokkeerd wegens verboden insecticide

Veehouderij

Zeven legpluimveebedrijven verspreid over Nederland zijn geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De bedrijven worden verdacht van illegaal gebruik van het middel fipronil.

Rechter buigt zich over 'oud' zwangerschapsgeld

Algemeen

Vrouwelijke ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, kunnen op dit moment geen aanvraag met terugwerkende kracht indienen voor een zwangerschapsuitkering. Het wachten is op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Burger geeft boer een mooi rapportcijfer

Algemeen

De Nederlandse burger geeft de land- en tuinbouw een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Het positieve beeld van de hardwerkende boer leeft niet alleen bij plattelandsbewoners, maar ook bij stedelingen.

Monumentendag krijgt agrarisch tintje

Algemeen

De Open Monumentendag krijgt dit jaar een agrarisch tintje. Het thema in het tweede weekend van september is Boeren, Burgers en Buitenlui.

Grashoff wil LTO-ambitie koppelen aan regelgeving

Akker- & Tuinbouw

De ambities van LTO op het gebied van het gewasbeschermingsbeleid zijn goed. Maar het zou goed zijn om deze voornemens te koppelen aan verplichtende regelgeving, vindt Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks).

Kabinet 'betreurt' angst voor nieuwe Q-koorts-epidemie

Veehouderij

Het kabinet 'betreurt' de angst voor een nieuwe Q-koorts-epidemie die leeft bij omwonenden van geitenbedrijven. De kans op nieuwe besmettingen is gering dankzij de geldende voorzorgsmaatregelen zoals de vaccinatieplicht.

Derogatie levert schoon grondwater op

Algemeen

Op Nederlandse bedrijven die gebruikmaken van de derogatie werd het water dat uitspoelt uit de grasmat de afgelopen jaren steeds schoner. Nergens is de nitraatconcentratie hoger dan 45 milligram per liter. Op veel plaatsen is deze aanmerkelijk lager.

Oud-landbouwminister Gerrit Braks overleden

Algemeen

Oud-landbouwminister Gerrit Braks is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt.

'Korting fosfaatrechten pijnlijk, maar noodzakelijk'

Veehouderij

'De korting van 8,3 procent op de fosfaatrechten zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn', stelt voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij.

Melkveehouder 8,3 procent gekort op fosfaatrechten

Veehouderij

Niet-grondgebonden melkveehouders worden volgend jaar 8,3 procent gekort op hun fosfaatrechten. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) besloten.

LTO positief over ruimte voor duurzame plannen

Algemeen

LTO Nederland is positief over het voorstel van minister Henk Kamp van Economische Zaken voor een wet Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven.

Wil Meulenbroeks voorzitter LTO Melkveehouderij

Veehouderij

LTO heeft weer drie voorzitters benoemd voor de vakgroepen nieuw stijl. Wil Meulenbroeks uit het Brabantse Lage Mierde gaat de vakgroep leiden die het grootste aantal ondernemers vertegenwoordigt, de vakgroep Melkveehouderij.

LTO krijgt uitleg Inspectie SZW over handhavingsrapport

Algemeen

LTO Nederland en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan snel om tafel over rapport 'Staat van eerlijk werk Loon naar werken?'. De inhoud hiervan over controle en handhaving is bij LTO niet in goede aarde gevallen.

Kamp weigert extra subsidie voor lage windmolens

Algemeen

Er komt geen aparte SDE+ subsidiecategorie voor lage windmolens. Minister Henk Kamp laat dat weten aan de Tweede Kamer.

'Brabants plan levert alleen maar verliezers op'

Veehouderij

Noord-Brabant staat voor een belangrijke beslissing. Worden vrijdag de maatregelen goedgekeurd waarmee Gedeputeerde Staten de veehouderij wil aanpakken? De veehouders hopen van niet. 'Dit levert alleen maar verliezers op', zeggen ZLTO-voorzitter...

LTO Nederland betrekt nieuw landbouwhuis in Den Haag

Algemeen

Medewerkers van LTO Nederland gaan maandag aan de slag in een nieuwe kantoorruimte in Den Haag. Vrijdag hebben de verhuiswagens alle spullen uit het oude kantoor overgebracht naar de nieuwe behuizing in Den Haag.

Noord-Brabant testcase voor hele land

Veehouderij

De beperkingen die provincie Noord-Brabant wil opleggen aan de veehouderij hangen mogelijk de hele sector boven het hoofd. 'Het ministerie van Economische Zaken volgt deze casus nadrukkelijk.'

Tweede Kamer stemt in met Diergezondheidsfonds

Algemeen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de aanpassingen van het Diergezondheidsfonds. Het wetsvoorstel is dinsdag met algemene stemmen aanvaard.

LTO en FPG kraken voorstel over onteigening

Algemeen

Onteigening van grond moet het alleenrecht van de overheid blijven. Als ook private partijen kunnen onteigenen, tast dat het in Nederland geldende eigendomsrecht aan.

Schreijer-Pierik dringt aan op maatwerk in mestbeleid

Algemeen

De Europese regelgeving rond dierlijke mest moet rekening gaan houden met de variaties in bodemgesteldheid en klimaat in de EU. Dat zegt Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA.

SGP vraagt Dijksma vrijstelling keuringsplicht

Algemeen

De SGP-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op het terugdraaien van de vierjaarlijkse keuringsplicht voor noodstroomaggregaten. Woensdag zijn schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M).

LTO wil af van dure keuring dieselaggregaat

Algemeen

Boeren en tuinders die zich indekken tegen stroomstoringen, worden sinds kort op extra kosten gejaagd. LTO noemt het een onnodige lastenverzwaring en wil dat de overheid de regelgeving aanpast.

LTO pleit voor evenwichtige strategie tegen mestfraude

Veehouderij

Verhoog het draagvlak voor het mestbeleid, verminder de prikkels die fraude aantrekkelijk maken en zorg voor een goede controle en handhaving. Met zo'n evenwichtige benadering kan de mestfraude in Nederland worden teruggedrongen.

Hagelschade leidt tot banen voor statushouders

Akker- & Tuinbouw

De enorme hagelschade aan kassen in de Peel, vorig jaar juni, heeft geleid tot meer werkgelegenheid voor statushouders. In de gemeenten Someren en Asten zijn ze nu aan het werk in de glastuinbouw.

Maurits von Martels in gesprek met glastuinders

Akker- & Tuinbouw

'Als woordvoerder glastuinbouw moet ik weten wat er speelt in de sector. Daarvoor moet ik daadwerkelijk in gesprek komen met de mensen.' Dat zegt Maurits von Martels, Kamerlid voor het CDA.

LTO: meer kennis nodig over gezondheid en veehouderij

Veehouderij

Veehouders willen investeren in stalsystemen die een gezonde leefomgeving bevorderen. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het vrijdag verschenen rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO II).

Sector praat mee over heffingen Diergezondheidsfonds

Veehouderij

De overheid gaat het bedrijfsleven betrekken bij het vaststellen van heffingen voor het Diergezondheidsfonds. Die toezegging wordt wettelijk vastgelegd.

Cao productiegerichte dierhouderij nog niet bindend

Veehouderij

De algemeen verbindend verklaring van de cao productiegerichte dierhouderij duurt langer dan verwacht. De procedure bij de overheid vergt nog tijd.

LTO noemt extra subsidie sigaar uit eigen doos

Algemeen

Boeren betalen zelf het extra budget voor agrarisch natuurbeheer en de brede weersverzekering. LTO concludeert dat uit de nieuwste plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Vakgroepvoorzitters nieuwe stijl door LTO benoemd

Algemeen

LTO Nederland heeft de eerste voorzitters benoemd voor de vakgroepen nieuwe stijl. Drie bekende bestuurders en een nieuwe jonge ondernemer komen aan het roer van de vakgroepen Akkerbouw, Kalverhouderij, Bomen- en vaste plantenteelt en...

Kamer ergert zich aan trage afhandeling renteswaps

Algemeen

De trage afhandeling van dossiers met rentederivaten (renteswaps) roept steeds meer ergenis op in de Tweede Kamer. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is opgeroepen om de banken nog eens nadrukkelijk tot spoed te manen.

Natuurmonumenten vraagt actie tegen verrommeling landschap

Algemeen

Ruim 32.000 Nederlanders vragen de Haagse politiek om in actie te komen tegen de 'verrommeling' van Nederland. Een petitie met alle handtekeningen is dinsdag overhandigd aan de Tweeede Kamer.

Voorzitter Europees Parlement wil landbouwbudget halveren

Algemeen

Voorzitter Antonio Tajan van het Europees Parlement pleit voor een drastische bezuiniging op de EU-landbouwuitgaven. Het geld kan volgens hem beter besteed worden aan zaken als veiligheid, immigratie, jeugdwerkloosheid en klimaatverandering.

Geitenhouderij werkt hard aan nieuwe ketenvisie

Veehouderij

De geitenhouderij presenteert nog dit jaar een nieuwe toekomstvisie die wordt gedragen door de hele keten. Daarmee reageert de sector op de toenemende maatschappelijke kritiek.

Economische groei leidt tot hogere loonkosten

Algemeen

De goed draaiende economie zorgt voor hogere loonkosten voor werkgevers. Dat blijkt uit de nieuwste raming van de economische ontwikkelingen.

TTIP zit in een potdichte vrieskist

Algemeen

Komt er ooit nog een handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten? Het einddoel is ver uit zicht.

Linkse partijen willen suikerquotum houden

Algemeen

GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer hebben zorgen over het loslaten van het quotumsysteem in de suikerbietenteelt. Ze vrezen 'dezelfde ellende als in de melkveehouderij na de afschaffing van de melkquota'.

Van Dam: EU-biodiscussie lijkt op kabinetsformatie

Biologische landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is niet optimistisch over de voortgang van de Europese besprekingen over nieuwe regels voor de biologische land- en tuinbouw. 'Het lijkt de Nederlandse formatie wel', zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Afspraken over fiscale gevolgen fosfaatregels

Veehouderij

Voor melkveehouders is er meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling en van de wet die invoering van fosfaatrechten regelt. LTO Nederland en accountantsorganisatie VLB hebben daarover afspraken gemaakt met de...

Tweede Kamer heeft moeite met TTIP

Algemeen

Een flink deel van de Tweede Kamer ziet niets in het voortzetten van de gesprekken over een handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP). Een motie om er maar helemaal mee te stoppen, haalde net geen meerderheid.

PvdA steunt vraag om aanzienlijke krimp van veestapel

Veehouderij

De PvdA is voorstander van een 'aanzienlijke' inkrimping van de veestapel in Nederland. Dat blijkt uit het stemgedrag van de Kamerfractie van de sociaal-democraten.

Zeldzaam runderras net zo bijzonder als reuzenpanda

Veehouderij

Terwijl voor twee Chinese reuzenpanda's een miljoenenverblijf is opgetuigd in Ouwehands Dierenpark, zijn de afgelopen maanden zeldzame Nederlandse koeien naar het slachthuis afgevoerd.

Kamp voelt voor superministerie van Economische Zaken

Algemeen

Minister Henk Kamp voelt niet voor een opsplitsing van het huidige ministerie van Economische Zaken, wel mag het van hem een 'superministerie' worden. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen gaf hij daarvoor zaterdagavond een voorzet.

Dijkgraaf roept geitenhouderij op heft in eigen hand te houden

Veehouderij

Het zou goed zijn als de geitenhouderij in Nederland snel met een goede visie komt op de verdere ontwikkeling en groei van de sector. Alleen zo is te voorkomen dat de politiek de geitenhouderij ongewenste maatregelen gaat opleggen.

Rutte neemt het op voor de veehouderij

Veehouderij

Het zittende VVD/PvdA-kabinet streeft naar een veehouderij 'met breed draagvlak in de samenleving, waarin goed geld wordt verdiend door de boeren en waar de omgeving geen last van heeft'.

'Eén op de vijf ondernemers slachtoffer cybercrime'

Algemeen

Zijn boeren en tuinders vaak slachtoffer van digitale criminaliteit, de zogenoemde cyber crime? Waar zitten de zwakke plekken en welke hulpbehoefte hebben mkb-ondernemers op het gebied van cybersecurity? Die vragen staan centraal in een onderzoek...

Nieuwe regels natuurcompensatie lijken mee te vallen

Algemeen

In de nieuwe Omgevingswet komen geen strengere regels voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Wel worden er aanpassingen doorgevoerd om 'hoogwaardige' natuurcompensatie te borgen.

Aanpassingen in fosfaatreductieplan nu definitief

Veehouderij

De aanpassingen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017, die staatssecretaris Martijn van Dam vorige week aangekondigde, zijn in de Staatscourant van gepubliceerd. Daarmee is de wijziging in het jongveegetal en het nieuwe reductiepercentage...

Kamer eist meer transparantie over vee- en vleesketen

Veehouderij

De regering moet met voorstellen komen voor meer transparantie naar burgers over 'het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen'. Dat staat in een motie die dinsdag is aangenomen door de Tweede Kamer.

LTO wijst plannen voor minimumuurloon af

Algemeen

LTO Nederland verzet zich, samen met LTO Glaskracht Nederland en NFO, tegen de voorgestelde aanpassing van de Wet minimumloon. In het kader van de internetconsultatie zijn de bezwaren nog eens duidelijk op een rij gezet.

LTO wijst te strenge regels in Omgevingswet af

Algemeen

De regering lijkt in de nieuwe Omgevingswet strengere regels te gaan toepassen voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) vragen de Eerste Kamer daar een stokje voor te steken.

Geld provincie impuls voor asbestsanering

Algemeen

De afgelopen vier jaar is 3,74 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd met ondersteuning van provinciale subsidie. Boeren en tuinders installeerden 890.000 vierkante meter zonnepanelen op de vernieuwde daken.

Boerenverzet tegen schrappen geld stierenhouders

Veehouderij

De toegezegde financiële steun voor bedrijven met vleesstieren moet ook werkelijk aan de ondernemers ten goede komen. Het voornemen van staatssecretaris Martijn van Dam om het geld voor andere doeleinden te bestemmen, is onaanvaardbaar.

Rob van Lint gaat NVWA leiden

Algemeen

Rob van Lint wordt de nieuwe inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het kabinet heeft woensdag ingestemd met de voordracht van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Eerste Kamer keurt invoering fosfaatrechten goed

Algemeen

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij per 1 januari 2018 is formeel rond. De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel met een kleine meerderheid aan.

Stemming goed op markt voor landbouwgrond

Algemeen

'Een herstellende markt met positieve vooruitzichten.' Zo omschrijft voorzitter Ard Klijsen van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed de actuele situatie op de agrarische grondmarkt. Forse prijsstijgingen voorziet hij niet. 'Ik verwacht...

PVV eist hennepcontrole met politiehelikopter

Algemeen

De politie in Limburg moet per direct weer per helikopter gaan controleren op de teelt van hennep in maispercelen. Boeren mogen niet opdraaien voor taken die een verantwoordelijkheid zijn van de politie.

Agrarische sector schuurt volgens SP tegen grenzen aan

Algemeen

'De agrarische sector is een prachtige, innovatieve sector die hier en daar wel tegen grenzen aan schuurt. We moeten samen kijken wat we daar aan kunnen doen', zegt Frank Futselaar, Kamerlid voor de SP.

Tjeerd de Groot pleit voor steun aan bouw potstallen

Veehouderij

De bouw van potstallen moet in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dat vindt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Bollenteelt gaat harder werken aan milieudoelen

Akker- & Tuinbouw

De bollenteelt gaat zich de komende tijd nog sterker inspannen om de milieudoelen voor deze sector op tijd te halen. De stuurgroep van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) heeft dat besloten.

Van Dam: salpeterzuur niet in Nederlandse mestverwerking

Algemeen

Een ongeluk met salpeterzuur in een mestverwerkingsinstallatie, zoals eind maart in het Belgische Zevekote, kan in Nederland niet gebeuren. Mestverwerking met salpeterzuur wordt in ons land niet toegepast.

Vlaamse fruitteelt hoopt op hulp van rampenfonds

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse fruittelers maken kans op een tegemoetkoming in de schade door de recente nachtvorst. De procedure daarvoor is is opgestart door Landbouwminister Joke Schauvliege.

Europese rechters ingeschakeld voor PAS-bezwaren

Veehouderij

De Raad van State wil van het Hof van Justitie in weten of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese wet- en regelgeving. Deze week zijn de vragen naar Luxemburg gestuurd.

Dijksma wil consumptie vlees en zuivel niet inperken

Algemeen

Het kabinet voelt niets voor maatregelen om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen als bijdrage voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) stelt dat de agrarische sector met het verlagen...

Grondbewerking cruciaal bij mais op veengrond

Veehouderij

Het is niet de vraag of, maar hoe mais in de toekomst op veengrond wordt geteeld. Dat lijkt de belangrijkste boodschap van een demonstratieproef in het Friese veenweidegebied.

Asbestsanering komt in de knel

Algemeen

Vertraging dreigt voor de sanering van asbestdaken. Door het aangescherpte arbobeleid van de Inspectie SZW komen lopende projecten stil te liggen en worden nieuwe afgeblazen.

Boer heeft meer vertrouwen in toekomst

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen geleidelijk aan meer vertrouwen in de toekomst. De Agro Vertrouwensindex voor de land- en tuinbouw stijgt nu al een jaar lang.

'We willen onze grond goed kunnen doorgeven'

Algemeen

Hoe verminder je de uitspoeling op zandgrond? Om daarmee aan de slag te gaan, is het belangrijk om te weten wat er in de bodem gebeurt. Johan Koskamp kreeg er al heel wat meer inzicht in.

Calon dient Financieele Dagblad van repliek

Algemeen

Snijden in het Europees landbouwbudget om de gevolgen van de Brexit te compenseren is 'een uiterst slechte keuze'. LTO-voorzitter Marc Calon houdt dat voor aan de hoofdredacteur van het Financieele Dagblad (FD).

EZ trekt geld uit voor koolstofboeren

Veehouderij

Het ministerie van Economische Zaken geeft 30.000 euro subsidie aan het project Koolstofboeren van ZLTO. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft dat bekendgemaakt.

Polen eist steviger inzet EU tegen varkenspest

Veehouderij

Polen wil dat de Europese Commissie meer actie onderneemt in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest. Niet alleen Polen maar ook aangrenzende Oost-Europese landen kampen met de besmettelijke varkensziekte.

Varkensvlees topper in Europese export

Veehouderij

De export van voedselproducten uit de Europese Unie (EU) groeit gestaag. Vooral naar Europees varkensvlees is veel vraag uit derde landen.

Van Dam wil weten wat meer weiden kost

Veehouderij

Het nieuwe onderzoek naar mogelijkheden om meer koeien de wei in te krijgen, gaat nadrukkelijk aandacht besteden aan de extra kosten voor de melkveehouder. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) meldt dat aan de Tweede Kamer.

Kees Romijn stopt als vakgroepvoorzitter Melkveehouderij

Veehouderij

Kees Romijn stopt als voorzitter van LTO Melkveehouderij. Na de moderniseringsslag van de landelijke vakgroepen, later dit jaar, keert hij niet terug als bestuurder.

Asscher eist betere naleving regels hoogwerker

Algemeen

De regels voor het gebruik van hoogwerkers bij sanering van asbestdaken zijn niet aangescherpt. Maar de al langer bestaande regels moeten wel beter worden nageleefd.

VVD wil biologisch melkvee in koeientuin

Veehouderij

Het stalconcept 'koeientuin' hoort ook in de biologische melkveehouderij toegepast te kunnen worden. Dat vindt Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Extra miljoenen houden populaire asbestregeling open

Algemeen

Een dreigende sluiting van de subsidieregeling voor het saneren van asbestdaken is afgewend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verhoogt het budget voor 2017 met 10 miljoen euro.

Seizoenwerker uit derde landen blijft taboe

Algemeen

Nederland zal de komende tijd geen tewerkstellingsvergunningen verlenen voor agrarische seizoenwerkers uit derde landen. Minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft dat verzekerd aan de Tweede Kamer.

Brussel checkt ingevoerd biologisch product beter

Algemeen

De Europese Unie gaat de invoer van biologische land- en tuinbouwproducten beter controleren met behulp van elektronische importcertificaten. Het gebruik ervan start op woensdag 19 april.

Vleesvee buiten fosfaatregeling is terechte keus

Veehouderij

'Een terechte keuze.' Zo reageert LTO-bestuurder Kees Romijn op het besluit om niet-melkleverende bedrijven volledig vrij te stellen van de fosfaatreductieregeling. Ook de LTO-vakgroep Vleesveehouderij reageert tevreden.

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatreductie

Veehouderij

Vleesveebedrijven vallen toch niet onder het fosfaatreductieplan 2017. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft dat besloten omdat er er voor deze bedrijven te veel onbedoelde negatieve effecten optreden.

Hogan neemt kijkje bij agrarisch natuurbeheer

Algemeen

Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan heeft maandag een bezoek gebracht aan melkveehouder Cor Honkoop in het Brabantse Eethen. Hij was daar voor een 'persoonlijk bezoek' bij het agrarisch collectief West-Brabant.

Internetronde gestart voor wet sturing veehouderij

Veehouderij

Het wetsvoorstel Veedichte gebieden is dinsdag vrijgegeven voor internetconsultatie. Tot 23 mei kan worden gereageerd op de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Driehonderd boerenbrieven voor informateur Schippers

Algemeen

'Het is tijd voor meer boerenverstand in Den Haag. Wij willen een minister voor Voedsel en Landschap.'

LTO praat met boer en tuinder over bank

Algemeen

LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) houden 18 april een themabijeenkomst over de financiering van land- en tuinbouwbedrijven.

Kamermotie over spuiten in ecologisch aandachtsgebied

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam moet zich inzetten voor de mogelijkheid gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in ecologische aandachtsgebieden. Dat staat in een motie die in de Tweede Kamer is ingediend door SGP, CDA en ChristenUnie.

Tekst sturingswet veehouderij volgende week bekend

Veehouderij

Begin volgende week wordt de inhoud bekend van het wetsvoorstel Veedichte gebieden. Via een internetconsultatie kunnen betrokkenen reageren op de tekst van de wet die provincies veel meer mogelijkheden biedt om ontwikkelingen in de veehouderij te...

Grashoff verontrust over schattingen zwarte mest

Algemeen

GroenLinks is geschrokken van ramingen over de hoeveelheden 'zwarte' mest in Nederland. Kamerlid Rik Grashoff vindt het zelfs nodig om er over in debat te gaan met staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Kamer maakt tijd vrij voor intensieve veehouderij

Algemeen

De Tweede Kamer voert woensdag een debat over de intensieve veehouderij. Het is aangevraagd door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren die vindt dat er 'grote problemen' zijn met deze sector.

Brussel handhaaft scherp beleid Braziliaans vlees

Veehouderij

De Europese Unie handhaaft de komende tijd het aangescherpte controlebeleid voor vleesimport uit Brazilië. Voor het herstel van vertrouwen ligt de bal nu bij de Braziliaanse overheid.

Duitse boeren willen Britse grens openhouden

Algemeen

Europa wil ook na de Brexit de belangrijkste leverancier blijven van voedselproducten die de Britten zelf niet kunnen produceren. Daarom moet de grens zo open mogelijk blijven, zegt Joachim Rukwied, voorzitter van de Duitse boerenbond DBV.

Mestbeleid lost volgens planbureau problemen niet op

Algemeen

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Die komen pas in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40 procent wordt verminderd en de...

LTO koerst naar maatwerk in mestbeleid

Algemeen

Voor het mestbeleid in Nederland moet nu echt worden ingezet op maatwerk. Gerichte maatregelen zijn nodig in gebieden waar de normen voor grond- en oppervlaktewater nog overschreden worden, zegt Hans Huijbers.

Meer schade door waterwinning dan gedacht

Algemeen

Boeren en tuinders ondervinden substantieel meer gewasschade van grondwateronttrekking door waterleidingbedrijven dan tot nu toe wordt vastgesteld en uitgekeerd. Dat stelt Kees van den Akker, oud-hoogleraar Hydrologie aan de Technische Universiteit...

LTO wil kabinet dat strijdt voor sterker Europa

Algemeen

Boeren en tuinders hebben behoefte aan een kabinet dat leiderschap toont en dat zich inzet voor een sterker Europa. Die boodschap heeft LTO Nederland neergelegd bij kabinetsinformateur Edith Schippers.

Situatie vogelgriep nog steeds zorgelijk

Veehouderij

Het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig in Nederland. Het risico op nieuwe besmettingen is sinds begin maart nauwelijks gedaald, meldt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

VVD heeft een woordvoerder tuinbouw

Algemeen

De Kamerfractie van de VVD heeft de komende periode een woordvoerder die zich speciaal richt op de tuinbouw. Het is Arne Weverling die sinds de verkiezingen deel uitmaakt van de VVD-fractie.

CDA wijst twee landbouwwoordvoerders aan

Algemeen

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft de komende periode twee landbouwwoordvoerders. Het zijn Jaco Geurts en Maurits von Martels.

Van Dam wil camera in elke varkensslachterij

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat alle Nederlandse varkensslachterijen vragen camera's te installeren. Dat moet incidenten als in het Belgische Tielt voorkomen.

Dow en DuPont mogen van Brussel samen

Algemeen

De Europese Commissie geeft toestemming voor de fusie tussen de Amerikaanse chemie-giganten Dow en DuPont. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, met name voor het bedrijfsonderdeel gewasbescherming.

LTO's stellen landelijke ledenraad in

Algemeen

LTO Nederland krijgt een eigen Ledenraad. In die raad wordt het beleid van de landelijke organisatie besproken.

'Na komende zomer staat het nieuwe LTO Nederland er'

Algemeen

De modernisering van LTO Nederland komt in een nieuwe fase. De komende weken vindt de werving en selectie plaats van de voorzitters van de vakgroepen nieuwe stijl. 'We gaan nu echt de goede kant op', zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon....

Agrariërs straks ook lid LTO Nederland

Algemeen

Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn binnenkort ook lid van de landelijke organisatie LTO Nederland. Die verandering is een onderdeel van de moderniseringsslag waar LTO aan werkt.

Boeren klimmen in pen voor minister van Voedsel en Landschap

Algemeen

Boeren en tuinders voeren een brievenactie om Den Haag te overtuigen van de noodzaak van een minister van Voedsel en Landschap. Het initiatief komt van LTO-leden uit Oost-Nederland, maar de actie wordt inmiddels door LTO Nederland ondersteund.

VVD blijft grootste, PvdD groeit sterk

Algemeen

De VVD blijft de grootste partij, het CDA boekt winst en de Partij voor de Dieren gaat van twee naar vijf zetels. Dat zijn voor de agrarische sector belangrijke uitkomsten van de woensdag gehouden Kamerverkiezingen.

SP eist einddatum voor overleg over pachtsysteem

Algemeen

Het kabinet moet een einddatum vaststellen voor het al jarenlang voortdurende overleg over een nieuw pachtsysteem in Nederland. Dat stelt Kamerlid Henk van Gerven (SP) voor aan staatssecretaris Martijn van Dam.

SGP kraakt nieuwe regels asbestsanering

Algemeen

De SGP is kritisch over de scherpere regels voor het gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering. Volgens de Kamerleden Elbert Dijkgraaf en Roelof Bisschop gaat het ruimen van asbestdaken daardoor nog langer duren.

Verwerkingsplicht mest gaat niet omlaag

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) weigert de percentages voor verplichte mestverwerking voor dit jaar te verlagen. Hij legt een motie van SGP, CDA en PVV die daar om vraagt terzijde.

SGP valt in de smaak bij boeren en tuinders

Algemeen

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) lijkt volgende week een historische stemmenwinst te boeken in de agrarische sector. Wat trekt boeren en tuinders in deze partij?

Tegenvaller bij seizoenwerk

Algemeen

De werking van de cafetariaregeling voor buitenlandse seizoenwerkers en hun werkgevers wordt vanaf 1 juli sterk beperkt. LTO blijft zich inzetten voor het behoud van de fiscale uitruil van overuren met de kosten voor huisvesting, reizen en...

Geurts wil opheldering over miljoenen van schappen

Algemeen

Waar zijn de miljoenen euro's die overbleven na opheffing van de product- en bedrijfschappen? Op die vraag wil CDA Kamerlid Jaco Geurts antwoord van minister Henk Kamp (EZ).

Certificering nekt inhouding huisvestingskosten

Algemeen

Agrarische werkgevers mogen huisvestingskosten van werknemers niet meer in te houden op het wettelijk minimumloon. De vereiste certificering van de huisvesting blijkt in de praktijk niet te realiseren.

'Ik wil in de Kamer de tuinbouw laten horen'

Algemeen

De stem van de glastuinbouw wordt in politiek Den Haag nog veel te veel alleen maar indirect gehoord. Daar moet verandering in komen, vindt Karin Zwinkels uit het Westlandse Monster. Ze hoopt na de komende verkiezingen voor het CDA in de Tweede...

Geurts verwijt Van Dam beledigen boeren

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam beledigt de Nederlandse land- en tuinbouw en de mensen die daarin werkzaam zijn.

Boer en tuinder positiever over bedrijfssituatie

Algemeen

De Agro Vertrouwensindex is in het vierde kwartaal van 2016 voor de tweede keer op rij gestegen. De stemming over de huidige bedrijfssituatie in de land- en tuinbouw is sterk verbeterd, maar de toekomstige verwachting daalde licht.

Subsidie trekkerrijbewijs voor stagiaires

Algemeen

Leerlingen met een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het trekkerrijbewijs. Colland stelt subsidie beschikbaar.

Europa en Nieuw-Zeeland klaar voor handelsbesprekingen

Algemeen

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland hebben de voorbereidende besprekingen over een handelsakkoord afgesloten. De lidstaten moeten nu mandaat geven om te starten met de echte onderhandelingen.

Frans rundvlees weer naar China

Veehouderij

China is van plan om weer rundvlees uit Frankrijk toe te laten. De Europese Commissie spreekt van een succes in de pogingen om een eind te maken aan importbeperkingen wegens BSE.

Drie ton voor weidegangproject NAJK

Veehouderij

Het NAJK krijgt de komende jaren 300.000 euro subsidie voor haar activiteiten om bij jonge melkveehouders de kennis over weidegang te vergroten. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft dat laten weten.

Evelien Verbij directeur van BoerenNatuur.nl

Algemeen

Evelien Verbij is benoemd tot directeur van BoerenNatuur.nl, de landelijke vereniging van agrarische collectieven. De afgelopen jaren was Verbij directeur van de Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE).

Nationaal debat over landelijk gebied online te volgen

Algemeen

Het Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied is dinsdag live te volgen via nieuweoogst.nu en nieuweoogst.tv. De discussie tussen vertegenwoordigers van zeker acht politieke partijen wordt vanaf 16 uur via een livestream uitgezonden.

Voedselprijzen blijven wereldwijd stijgen

Algemeen

De wereldwijde voedselprijsindex is in de afgelopen maand februari licht gestegen. Daarmee is er nu zeven maanden achtereen sprake van een oplopende index.

Vedder en Bruins komen bij Jinek op voor landbouw

Algemeen

Nederlandse boeren lopen wereldwijd voorop op het gebied van duurzaamheid. Die boodschap hebben Eline Vedder en Dirk Bruins vrijdagavond in het tv-programma Pauw & Jinek voorgehouden aan GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver.

CDA bij boeren weer de grootste partij

Algemeen

Boeren en tuinders stemmen massaal op slechts vijf van de vele partijen die meedoen aan de verkiezingen. CDA, VVD, SGP, PVV en ChristenUnie zijn populair, andere partijen spelen een marginale rol.

Zuivel nog struikelblok voor handelsakkoord met Japan

Veehouderij

Japan moet meer zuivelproducten uit de Europese Unie gaan toelaten. Als de regering in Tokio daar niet toe bereid is, komt er geen handelsakkoord tussen Japan en de EU.

Boer en tuinder keren coalitie de rug toe

Algemeen

Ruim een op de drie boeren en tuinders die in 2012 VVD stemden, keert deze partij nu de rug toe. Dat blijkt uit een verkiezingsonderzoek van Nieuwe Oogst en AgriDirect.

Wolf sneuvelt op Drentse snelweg

Algemeen

In Drenthe is een wolf uit Duitsland opgedoken. Het dier is doodgereden op de snelweg A28 tussen Hoogeveen en Meppel.

Melkveehouder deelt boerenverstand met Rutte

Algemeen

De 'brief met boerenverstand' die kandidaat-Kamerlid Maurits von Martels (CDA) stuurde aan Mark Rutte krijgt veel aandacht. Het bijbehorende filmpje bereikte binnen twaalf uur al ruim 100.000 mensen op Facebook.

LTO praat met EZ over knelpunten niet-melkleverende bedrijven

Veehouderij

In de vleesveehouderij bestaat bij veel ondernemers zorg over de uitwerking van het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij voor hun bedrijven. LTO Nederland heeft deze zorgen woensdag voorgelegd aan het ministerie van EZ.

SGP zet campagnekoe in tijdens verkiezingsstrijd

Veehouderij

De SGP zet een koe in bij de verkiezingscampagne. Maandag bracht lijsttrekker Kees van der Staaij in Maarsbergen een koe met een speciaal SGP-dekkleed naar de wei.

Kansen op zilte grond groter dan gedacht

Akker- & Tuinbouw

Op afgeschreven, zilte landbouwgrond is meer voedselproductie mogelijk dan tot nu toe werd aangenomen.

Politiek keert zich af van Wet werk en zekerheid

Algemeen

De Wet werk en zekerheid (WWZ) ligt in Den Haag stevig onder vuur. Verschillende partijen gaan de verkiezingscampagne in met de stelling dat de wet drastisch op de schop moet.

Boeren weer aan zet bij weidegang

Veehouderij

De veehouderij krijgt tot 2020 de tijd om te zorgen dat tenminste 80 procent van de melkkoeien weidegang krijgt. Dat staat vast nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die de beslissing over een wettelijke verplichting enkele jaren...

Kamer fluit Van Dam terug voor dierrechten

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de extra dierrechten voor varkens- en pluimveehouders ook in 2018 handhaaft. Een motie van VVD en CDA die daar om vraagt, is dinsdag aangenomen.

Minister eist geen update meer van bestemmingsplan

Algemeen

Gemeenten hoeven hun bestemmingsplannen niet meer te actualiseren, ook als de plannen inmiddels al zijn verouderd. Dat staat in een wetswijziging die minister Melanie Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze loopt ermee vooruit op...

Van Dam: POR-regeling is gevaar voor derogatie

Veehouderij

Het in 2018 voortzetten van de POR-regeling voor varkens- en pluimveehouderij zou de Nederlandse derogatie in gevaar brengen. Zo reageert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) op de vraag van VVD en CDA om zijn besluit terug te draaien.

Eric Douma vice-voorzitter van LTO Noord

Algemeen

Eric Douma uit Oosterwolde (Fr) is door de ledenraad van LTO Noord benoemd tot vicevoorzitter van de organisatie. Hij neemt de functie over van Annette van Velde.

Agrosector heeft plannen voor vernieuwingsslag

Algemeen

De agrarische sector heeft drie investeringsvoorstellen gereed om met nieuwe kennis en slimme technologie een vernieuwingsslag te realiseren in de voedsel- en sierteeltproductie. De topsectoren Agri en Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen hebben...

Eerste ronde SDE+ gaat 7 maart open

Algemeen

De eerste ronde van de subsidieregeling voor duurzame energie SDE+ in 2017 gaat op dinsdag 7 maart open. De voorwaarden zijn dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant.

Hogan onwrikbaar voor regels vrije-uitloopeieren

Veehouderij

De Europese Commissie is niet bereid om de criteria voor vrije-uitloopeieren tijdelijk op te rekken. EU-Landbouwcommissaris Phil Hogan meldt dat aan de Landbouwcommissie van de Europees Parlement.

Boeren en tuinders horen een reële prijs te krijgen

Algemeen

Verbindingen leggen tussen landbouw en natuur en zo nieuw perspectief creëren voor agrarisch ondernemers. Dat is de missie waar Hermen Vreugdenhil uit het Brabantse Nieuwendijk zich voor inzet. Nu nog vooral op plaatselijk en provinciaal niveau,...

Kamerleden gaan niet met melkveehouders praten

Veehouderij

De Tweede Kamer wil niet meer naar melkveehouderijbedrijven om met de ondernemers van gedachten te wisselen over verplichte weidegang. Een voorstel van het CDA om nog eens in de praktijk te gaan kijken, is afgewezen.

Politiek diep verdeeld over verplichte weidegang

Veehouderij

Is het tijd om de weidegang voor melkkoeien wettelijk verplicht te stellen? Die vraag houdt politiek Den Haag bezig. De uitkomst is lastig te voorspellen.

Calon pleit voor betere opvolger productschappen

Algemeen

Na de komende verkiezingen moet er niet alleen een ministerie van Voedsel en Platteland komen. Het zou ook goed zijn als het volgende kabinet zorgt voor een adequate opvolger van de opgeheven productschappen. Dat zegt Marc Calon, voorzitter van LTO...

Van Dam valt inzet arbeidsmigranten aan

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft kritiek op de manier waarop in Nederland forse aantallen arbeidsmigranten worden ingezet. Werkgevers kiezen daar volgens hem voor wegens de flexibiliteit van deze werknemers en de lagere kosten.

Boer onmisbaar in circulaire economie

Algemeen

Nederland wil ervoor zorgen dat de economie in 2050 helemaal circulair is. Die doelstelling van het kabinet is deze week ondertekend door zo'n 200 ondernemingen en organisaties uit het bedrijfsleven.

Renteswaps houden Rabo tot 2018 bezig

Algemeen

De Rabobank lukt het niet om dit jaar alle vergoedingen voor rentederivaten vast te stellen. Een deel van de klanten moet wellicht wachten tot 2018 op een aanbod tot herstel.

Kamer sterk verdeeld over verplichte weidegang

Veehouderij

De Tweede Kamer is sterk verdeeld over de vraag of weidegang voor melkkoeien wettelijk verplicht moet worden. Een aantal linkse partijen wil het snel mogelijk regelen, CDA en VVD vinden dat een heel verkeerde aanpak.

Grüne Woche trekt vierhonderdduizend bezoekers

Algemeen

De Grüne Woche in Berlijn heeft de afgelopen tien dagen totaal bijna 400.000 betalende bezoekers getrokken. De jaarlijkse voedsel- en landbouwbeurs sloot zondagavond definitief de poorten.

Wei voor de Koe: regelmachine draait verder

Veehouderij

Veehouders betalen de rekening als de politiek weidegang voor melkkoeien verplicht zou gaan stellen. Zo reageert Helma Lodders (VVD) op de initiatiefnota Wei voor de koe van Henk van Gerven (SP), Rik Grashoff (GL) en Fatma Koser Kaya (D66). Maandag...

Telefoon Werkgeverslijn roodgloeiend

Algemeen

Boeren en tuinders vinden steeds beter de weg naar de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Afgelopen jaar kwamer er in totaal 4.440 vragen binnen, 14 procent meer dan in 2015.

Rechter stelt Q-koortspatiënten in ongelijk

Veehouderij

De Nederlandse staat is niet tekortgeschoten in de voorlichtende taak over Q-koorts. De voorlichting was voldoende, oordeelt de rechtbank in Den Haag. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.

Ierland toont Nederland weg naar CO2-neutraal produceren

Algemeen

Net als in Ierland kan de Nederlandse land- en tuinbouw met overtuiging de weg inslaan naar een CO2-neutrale voedselproductie. 'Ik zie geen reden waarom we zo'n slag hier niet zouden kunnen maken', zegt Rogier Schulte.

Geen zorgen Dijsselbloem over lening met onderpand

Algemeen

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maakt zich nog geen grote zorgen over mogelijke nieuwe regels voor leningen met onderpand. Hij wacht de uitkomsten af van het overleg over de zogenoemde Basel IV regels.

Onbegrip LTO over afvalwatercertificaat

Akker- & Tuinbouw

Bij LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland heerst onbegrip over het certificaat dat de borging en controleerbaarheid van de afvalwaterzuivering van imidacloprid regelt.

LTO Seizoenarbeid omgedoopt tot LTO Arbeidskracht

Algemeen

LTO Seizoenarbeid heet voortaan LTO Arbeidskracht. De naamsverandering is ingegeven door de steeds bredere dienstverlening.

'Lager budget voor nieuw GLB na 2020'

Algemeen

Een belangrijk onderwerp in 2017 wordt de discussie over het EU-landbouwbeleid na 2020. Er nog zijn tal van onzekerheden maar het onderwerp leeft in heel Europa, zegt landbouweconoom Krijn Poppe van Wageningen Economic Research. Nederland kan bij de...

Hubers: nadenken over preventief ruimen pluimvee

Veehouderij

LTO-bestuurder Eric Hubers wil met de overheid praten over het strenge beleid voor preventief ruimen van pluimveebedrijven wanneer in de omgeving vogelgriep is vastgesteld. Hij zegt dat in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Toekomst saldering zonne-energie nog ongewis

Algemeen

Ondernemers blijven in het ongewisse over voortzetting van de salderingsregeling voor stroom uit zonnepanelen vanaf 2020. Minister Henk Kamp (EZ) vindt dat er investeringszekerheid moet zijn, maar hij hakt nog geen knopen door.

Kamp wacht met extra geld voor kleine windparken

Algemeen

Minister Henk Kamp (EZ) komt nog niet met een speciale subsidie voor kleinschalige windprojecten. De Tweede Kamer had daar op aangedrongen, maar de bewindsman maakt geen haast.

Vogelgriep heeft Ierland bereikt

Veehouderij

De hoogpathogene vogelgriep heeft het uiterste westen van de EU bereikt. In Ierland is een wilde eend gevonden die besmet is met H5N8.

Supermarkten PLUS vergroten marktaandeel

Algemeen

Supermarktketen PLUS heeft haar marktaandeel het afgelopen jaar iets vergroot. De omzet van de winkels steeg met 3,7 procent naar 2,26 miljard euro.

Omzet Jumbo naar 6,7 miljard euro

Algemeen

Supermarktketen Jumbo heeft afgelopen jaar een omzetstijging gerealiseerd van 428 miljoen euro. In totaal kwam de omzet over 2016 uit op bijna 6,7 miljard euro.

Kadaster vraagt klanten minder geld

Algemeen

Het Kadaster verlaagt een aantal tarieven. De wijzigingen zijn per 1 januari doorgevoerd.

Biddinghuizen weer vrij van vogelgriep

Veehouderij

Alle vervoersverboden wegens de uitbraken van vogelgriep in Biddinghuizen zijn ingetrokken. De laatste versoepeling is tijdens de jaarwisseling ingegaan.

Ganzenschade stijgt naar recordhoogte

Algemeen

In de eerste zes maanden van 2016 heeft het Faunafonds voor 16,3 miljoen euro aan ganzenschade uitgekeerd. Dat meldt NRC.

Kassa's Coop slaan meer aan in 2016

Algemeen

Supermarktketen Coop meldt een forse groei in de omzet over 2016. Het afgelopen jaar is in totaal voor ruim 1,1 miljard euro verkocht.

Kamervragen over areaal blijvend grasland

Veehouderij

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de daling van het areaal blijvend grasland in Nederland. Kamerlid Esther Ouwehand heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Jaco Geurts ervan overtuigd dat hij wat heeft bereikt

Algemeen

Als je Tweede Kamerlid bent, vliegt de tijd voorbij, merkt Jaco Geurts. Tegelijk duurt het in de landelijke politiek vaak lang voordat zaken zijn geregeld. Soms wel jaren, ervaart de landbouwwoordvoerder van het CDA.

VVD komt op voor boeren bij Oudebildtdijk

Algemeen

Boeren bij de Oudebildtdijk in Friesland mogen niet in problemen komen door de aanwijzing van deze dijk als beschermd dorpsgezicht.

Inkomen boer en tuinder speelbal van invloeden

Algemeen

Veel factoren waar ze zelf geen invloed op hebben bepalen het inkomen van boeren en tuinders, ook in 2016.

Praktijk telt mee in zesde nitraatplan

Algemeen

Bij de onderhandelingen over het zesde Actieprogramma Nitraat zal goede landbouwpraktijk een belangrijk thema zijn. Dat voornemen van staatssecretaris Martijn van Dam van EZ valt in goede aarde bij LTO Nederland.

LTO: aanscherping gebruiksnormen is heilloze weg

Algemeen

LTO Nederland reageert in grote lijnen positief op inzet van het kabinet voor de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraat. De organisatie verzet zich echter tegen verdere aanscherping van de gebruiksnormen in het Zuidelijk zandgebied.

Vogelgriep nu ook vastgesteld in Gelderland

Veehouderij

De vogelgriep grijpt verder om zich heen. Maandag is een nieuwe besmetting vastgesteld in de Gelderse plaats Boven-Leeuwen. Het gaat om een leghennenbedrijf met ongeveer 48.000 kippen.

Rik Grashoff is Groenste Politicus 2016

Algemeen

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2016. In een nek-aan-nekrace liet hij de Kamerleden Fatma Koser Kaya (D66) en Eric Smaling (SP) achter zich.

Inkomsten boer en tuinder stijgen

Algemeen

De inkomsten in de land- en tuinbouw zijn in 2016 gestegen. Over de hele sector genomen gaan de inkomsten per arbeidsjaar met 7,6 procent omhoog. Dat blijkt uit een eerste raming van CBS en Wageningen Economic Research (voorheen LEI).

VVD pleit voor vrije uitloop eieren

Veehouderij

De VVD wil dat eieren niet de status 'vrije uitloop' verliezen als de nationale ophokplicht langer dan twaalf weken gaat duren. Kamerlid Helma Lodders heeft de kwestie aangekaart bij staatssecretaris Martijn van Dam.

Hogan: 'EU ondersteunt in moeilijke tijden'

Algemeen

EU Landbouwcommissaris Phil Hogan bezoekt donderdag Nederland. Hij spreekt onder meer op een bijeenkomst van LTO Noord in Groningen. Hogan vertelt Nieuwe Oogst dat hij daar graag reacties wil horen op het het huidige GLB. Die wil hij gebruiken voor...

Over uitvoering belastingregels wil fiscus best praten

Algemeen

Al 25 jaar lang kunnen boeren en tuinders bij hun belastingaangifte gebruikmaken van een erkende lijst van normbedragen. 'Deze landbouwnormen geven letterlijk houvast aan de agrarische ondernemers', zegt Hans Leijtens, directeur-generaal...

Kamer schiet verplicht trekkerkenteken af

Algemeen

Het verplichte trekkerkenteken komt er voorlopig niet. De voorgestelde wetswijziging is dinsdag door de Tweede Kamer verworpen.

Kamer vraagt meer geld voor kleine windmolenprojecten

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat kleinschalige projecten voor de opwekking van windenergie een hogere SDE+ subsidie krijgen dan grootschalige projecten. Een motie van de PvdA die daarom vraagt is met ruime meerderheid aangenomen.

AgriFoodTech Platform houdt vakcongres in Den Bosch

Algemeen

Op donderdag 14 december vindt in Den Bosch een vakcongres plaats dat wordt georganiseerd door het AgriFoodTech Platform. In de Brabanthallen buigen ondernemers, onderzoekers en overheidsvertegenwoordigers zich gezamenlijk over sociale en...

SP maakt weer werk van uitbannen staartcouperen

Veehouderij

De SP in de Tweede Kamer doet een nieuwe poging om het couperen van varkensstaarten snel uit te bannen. Henk van Gerven heeft daarvoor een motie ingediend.

Kentekenplicht gaat door ondanks bezwaren VVD en CDA

Algemeen

Ondanks verzet van VVD en CDA zal de Tweede Kamer komende week akkoord gaan met de kentekenplicht voor landbouwtrekkers en -voertuigen. Een laatste debat met minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft daar geen verandering in gebracht.

LTO vindt dat er meer nodig is dan extra SDE

Algemeen

Voor de subsidieregeling SDE+ voor duurzame energie is volgend jaar 12 miljard euro beschikbaar, 3 miljard meer dan in 2016. LTO Nederland vindt dat een goede ontwikkeling, maar dringt aan op meer maatregelen om de ontwikkeling van duurzame energie...

#Laarzenactie presenteert manifest in Tweede Kamer

Algemeen

Melkveehouders verenigd in de #Laarzenactie hebben hun derogatiemanifest overhandigd aan de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Ze deden dat donderdag enkele uren voor het debat met staatssecretaris Martijn van Dam over de fosfaatwetgeving.

Kamer houdt afschaffen btw-regeling niet tegen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) kan doorgaan met zijn plan om per 1 januari 2018 de btw-landbouwregeling af te schaffen. Een poging van enkele Kamerfracties om hem op andere gedachten te brengen, is mislukt.

Van Dam belooft onderzoek naar bodemverbeteraars

Algemeen

De regering zal onderzoek laten doen naar het gebruik van bodemverbeteraars zonder dat het de mestplaatsingsruimte beinvloedt. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een motie van CDA, SGP en VVD die daar om vraagt. Staatssecretaris Martijn van...

Kamer wijst onderzoek naar waterschade af

Algemeen

Er komt geen onafhankelijke commissie die alsnog de water- en ijsstormschade in Zuidoost-Nederland inventariseert. Een meerderheid van de Tweede Kamer verwierp dinsdag de motie van CDA en PVV die het kabinet daar om vraagt.

Huijbers wil dat regisseur instrumenten krijgt

Veehouderij

De reactie van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) op het advies van de SER-commissie Verduurzaming Veehouderij is onvolledig. 'Onze vragen over instrumenten en financiering laat hij onbeantwoord', zegt LTO-bestuurder Hans Huijbers (Duurzaam...

NVWA moet meer taken uitbesteden

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zou meer taken kunnen uitbesteden aan andere laboratoria en kennisinstellingen. Dat vindt Kamerlid Helma Lodders (VVD). Ze wil dat staatssecretaris Martijn van Dam er werk van maakt.

Schaapherder wil meer politieke steun

Veehouderij

Om de schaapskuddes met herder in Nederland te behouden, is op jaarbasis 4,5 miljoen euro nodig. De Tweede Kamer zou er voor moeten zorgen dat het kabinet dat bedrag ook werkelijk beschikbaar stelt. Dat staat in een petitie die dinsdag is...

CDA en PVV vragen in motie om hulp noodweerslachtoffers

Algemeen

CDA en PVV dringen bij staatssecretaris Marijn van Dam (EZ) aan op een onafhankelijke commissie die alsnog de water- en ijsstormschade in Zuidoost-Nederland inventariseert. Ze hebben dinsdag in de Kamer een motie ingediend die het kabinet daar om...

Geurts: Van Dam laat een janboel achter

Algemeen

Jaco Geurts (CDA) veegt de vloer aan met het beleid van de staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam. 'Hij laat een janboel achter', zei het Kamerlid dinsdag in het debat over de landbouwbegroting voor het komende jaar.

LTO wil bezuiniging misdaadpreventie terugdraaien

Algemeen

De bezuiniging die het kabinet heeft gepland op uitgaven voor criminaliteitspreventie, moet worden teruggedraaid. Die oproep doet een groot aantal organisaties, waaronder LTO Nederland, aan de Tweede Kamer.

Trump stapt uit vrijhandelsakkoord TPP

Algemeen

De Verenigde Staten trekken zich in januari terug uit het vrijhandelsakkoord Trans-Pacific Partnership (TTP). De komende president Donald Trump wil daar direct na zijn beëdiging werk van maken.

Zorg om onderhoud van rijksmonumenten

Algemeen

Eigenaren van rijksmonumenten, onder wie duizenden boeren, zien de toekomst met zorg tegemoet. De overheid wil bezuinigen op tegemoetkomingen in de onderhoudskosten. Het rode potlood gaat door de simpele maar effectieve regeling voor belastingaftrek.

CETA biedt kans voor kaas

Algemeen

De vrijhandelsovereenkomst met Canada biedt de Europese agrosector goede mogelijkheden voor meer export van kaas, groenten en fruit en verwerkte producten. De Europese Commissie heeft dat benadrukt bij de ondertekening van het CETA-akkoord.

Bemiddelaar moet strijd stalvloeremissie beslechten

Veehouderij

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) stelt een bemiddelaar aan die de strijd moet beslechten over de meetrapporten van emissie-arme vloeren in de melkveehouderij. Zij laat dat weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Kamer blijft geld steken in monomestvergister

Algemeen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de speciale SDE-subsidie voor monomestvergisters. Dat bleek dinsdag bij de stemming over een motie die juist een eind wilde maken de regeling die minister Henk Kamp (EZ) in het leven riep.

Hogan leidt handelsmissie naar Vietnam en Indonesië

Algemeen

EU Landbouwcommissaris Phil Hogan begint woensdag aan een handelsmissie naar Vietnam, Singapore en Indonesië.

Meer aandacht voor langer doorwerkend ouder personeel

Algemeen

De aandacht voor de gezondheid van werknemers in de agrarische sector wordt steeds belangrijker nu ze langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger het ziekteverzuim, meldt SAZAS.

Thieme en Ouwehand weer bovenaan bij de PvdD

Algemeen

Marianne Thieme en Esther Ouwehand trekken bij de Kamerverkiezingen weer de kar voor de Partij voor de Dieren. Net als vier jaar geleden staan ze respectievelijk op plaats een en twee van de concept-kandidatenlijst van de PvdD.

LTO Nederland zoekt bestuurder Gezonde Dieren

Veehouderij

LTO Nederland is op zoek naar een landelijk bestuurder Gezonde Dieren. Die moet de aftredende portefeuillehouder Toon van Hoof opvolgen.

Export voedsel uit Europa stijgt

Algemeen

De waarde van de voedselexport vanuit de Europese Unie naar derde landen blijft op een hoog niveau. In augustus is voor 10,6 miljard euro uitgevoerd tegen 9,8 miljard euro in dezelfde maand van het vorige jaar.

In Drenthe 8 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering DAW

Algemeen

De provincie Drenthe en de Drentse waterschappen stellen 8 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het boerenbedrijf die de waterkwaliteit verbeteren. De uitvoering ervan gebeurt samen met LTO in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

LTO: efficiënt grondgebruik beter dan aanplant extra bos

Algemeen

LTO Nederland ziet niets in het plan om de komende jaren in Nederland 100.000 hectare extra bos te planten. Een woordvoerder noemt het voorstel van de bos- en houtsector dat maandag door het dagblad Trouw werd gepubliceerd 'onverstandig'.

Ouwehand terug in Tweede Kamer

Algemeen

Esther Ouwehand neemt dinsdag haar Kamerzetel voor de Partij voor de Dieren weer in. Ze was sinds november vorig jaar afwezig wegens ziekte. Het Limburgs Statenlid Frank Wassenberg heeft haar al die tijd vervangen.

Huirne maant politiek tot snelheid met fosfaatrechten

Veehouderij

Politiek Den Haag moet op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid geven over het systeem van fosfaatrechten dat vanaf 1 januari 2018 van kracht zal zijn. Anders is het terugdringen van de fosfaatproductie in de melkveehouderij 'schieten op een...

Trekkerkenteken is definitief in zicht

Algemeen

Nog 575 dagen. Als het aan minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) ligt, moeten dan alle trekkers en zelfrijdende landbouwmachines in Nederland voorzien zijn van een kenteken.

SP pleit voor eerlijke prijs zonder inkomenstoeslagen

Algemeen

Nederlandse boeren en tuinders moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En de EU-inkomenstoeslagen worden afgebouwd. Dat zijn twee punten uit het concept-verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij.

ChristenUnie wil voedsel buiten TTIP houden

Algemeen

Als Europa een vrijhandelsakkoord sluit met de Verenigde Staten (TTIP), mag voedsel daar geen onderdeel van uitmaken. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Romijn: harde klap in het gezicht van melkveehouderij

Veehouderij

'Verbijsterend en onvoorstelbaar. Een harde klap in het gezicht van de melkveehouders en van iedereen die de afgelopen tijd aan dit dossier heeft getrokken'. Zo reageert Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, op het bericht dat het stelsel...

Ierse pluimveehoudster wint innovatieprijs COPA

Algemeen

De Ierse pluimveehoudster Margaret Farrelly heeft de Innovation Prize for Women Farmers 2016 gewonnen. Die onderscheiding voor vrouwelijke ondernemers in de land- en tuinbouw wordt toegekend door de EU-koepel van landbouworganisaties COPA.

CDA wil landbouwminister en voedselscheidsrechter

Algemeen

In het volgende kabinet moet weer een minister voor landbouw, natuur en voedsel zitting nemen. Daarnaast is een 'voedselscheidsrechter' nodig die boeren en tuinders beschermt tegen machtsmisbruik door de supermarkten. Dat staat in het...

LTO Varkenshouderij en NVV stappen uit TTIP-coalitie

Algemeen

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) zijn uit de landbouwcoalitie gestapt die gezamenlijk optrekt tegen handelsakkoorden van de EU met de Verenigde Staten en met Canada.

Leidingaanleg niet meer beperkend voor fosfaatruimte

Veehouderij

Grond die in tijdelijk gebruik is voor de aanleg van leidingen of andere infrastructurele werken, heeft in de toekomst geen invloed meer op in de fosfaatruimte van een melkveehouderijbedrijf. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat daarvoor de...

VVD gaat voor minder landbouwsubsidie

Algemeen

Een lager EU-landbouwbudget en geen subsidies meer voor 'klassieke' land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn twee punten uit de landbouwparagraaf van het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Het programma wordt in het najaarscongres van de liberale...

Pas op de plaats met mestverwerking

Algemeen

Houd de percentages die gelden voor verplichte mestverwerking volgend jaar gelijk en zie af van de voorgenomen verhoging. LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gaan dat voorstellen aan het ministerie van Economische Zaken.

Botsende visies effect veehouderij op volksgezondheid

Veehouderij

Leidt fijnstof uit de veehouderij tot ziektes bij omwonenden? De discussie daarover is opgelaaid na publicatie van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO 2016) van het RIVM. Een recent artikel in het blad V-Focus spreekt de...

Handtekeningenactie voor voedselonderwijs

Algemeen

De handtekeningenactie voor structureel voedselonderwijs op basisscholen gaat de laatste week in. Op Wereldvoedseldag, zondag 16 oktober, wordt de balans opgemaakt. LTO Nederland ondersteunt de actie.

Netwerk Grondig laat van zich horen in Den Haag

Veehouderij

'Wij hebben geen mestprobleem'. Die boodschap liet Foppe Nijboer, voorzitter van netwerk Grondig, donderdag horen op het Plein in Den Haag. De belangenorganisatie van grondgebonden melkveehouders uitten er hun bezwaren tegen de manier waarop de...

Minister Edith Schippers komt met voedingsapp

Algemeen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) laat een app ontwikkelen die consumenten de juiste informatie biedt over de samenstelling en de voedingswaarde van producten. Het doel is objectieve en heldere informatie geven zodat mensen in de winkel een...

LTO prijst doortastenheid en kennis van voorzitter Maat

Algemeen

LTO Nederland neemt 'met het grootste respect' afscheid van voorzitter Albert Jan Maat. Dat zei waarnemend Léon Faassen tijdens de officiële afscheidsbijeenkomst in Den Haag. Hij prees de doortastendheid en de dossierkennis van Maat.

Maat bij afscheid benoemd tot officier Oranje Nassau

Algemeen

Albert Jan Maat is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd dinsdag in Den Haag uitgereikt door staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) tijdens het officiële afscheid van Maat als voorzitter van LTO...

Kamp stopt 150 miljoen euro in monomestvergister

Algemeen

Het kabinet trekt 150 miljoen euro aan SDE-subsidie uit voor monomestvergisters. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Hij denkt zo de toepassing van deze techniek over het dode punt heen te helpen.

Van Dam juicht niet over rapport van EU-denktank

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam is niet enthousiast over het recente EU-rapport dat pleit voor omschakeling naar een kleinschalige extensieve landbouw. Zo verwijt hij de denktank van Commissievoorzitter Jean Claude Juncker te negatief te zijn over...

Biodynamische landbouw zit in de lift

Biologische landbouw

Het aantal boeren en tuinders dat werkt volgens de biodynamische principes van Demeter neemt sneller toe dan het totale aantal biologische ondernemers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Demeter.

Mark Tijssen nieuwe LTO portefeuillehouder Schade

Algemeen

Mark Tijssen is door LTO Nederland benoemd tot portefeuillehouder Schade. Hij volgt Herman van Ham op, die de functie ongeveer tien jaar lang vervulde. De portefeuillehouder Schade leidt de LTO-delegatie in onderhandelingen over vergoeding voor...

SGP geeft Dijkgraaf weer plaats twee op kandidatenlijst

Algemeen

Landbouwwoordvoerder Elbert Dijkgraaf maakt grote kans na de verkiezingen terug te keren in de Tweede Kamer. Hij staat op plaats twee van de concept-kandidatenlijst van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

RIVM houdt maatregelen Q-koorts tegen het licht

Veehouderij

Het RIVM houdt dit najaar een deskundigenberaad over de stand van zaken rond Q-koorts. Daar wordt onder meer gesproken over de mogelijkheid om het maatregelenpakket voor de geiten- en schapenhouderij aan te passen.

Rutte kiest niet voor meerjarenakkoord met landbouw

Algemeen

Een breed meerjarenakkoord tussen het kabinet en de agrarische sector komt er niet. Maar de regering wil wel afspraken maken over de ontwikkeling in de komende jaren.

Wachtgeldpremie agrarische sector fors omlaag

Algemeen

Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen volgend jaar een fors lagere wachtgeldpremie. Met name de hoge WW-premie voor arbeidscontracten korter dan een jaar daalt flink. Het ministerie van SZW heeft dat besloten.

SGP vraagt Rutte om meerjarenakkoord landbouw

Algemeen

De SGP wil dat het kabinet een meerjarenakkoord sluit met de land- en tuinbouw. Dat moet duidelijkheid en perspectief geven aan de boeren en tuinders. Fractievoorzitter Kees van der Staaij legde het idee tijdens de algemene beschouwingen voor aan...

LTO wil dat overheid investeert in boeren en tuinders

Algemeen

Extra investeren in het bedrijfsleven is prima, maar dan moet de land- en tuinbouw een wezenlijk aandeel krijgen in de investeringen. Dat stelt LTO Nederland in reactie op de Rijksbegroting 2017. In die begroting gaat het kabinet voorbij aan de...

SGP: Boeren en tuinders krijgen trap na

Algemeen

De begrotingsplannen van staatssecretaris Martijn van Dam beloven volgens de SGP weinig goeds voor land- en tuinbouw. 'Als je alles bij elkaar optelt, moet je concluderen dat boeren en tuinders een trap na krijgen', meent landbouwwoordvoerder Elbert...

Kartelwetten ruimer voor afspraken over duurzaamheid

Algemeen

In de Nederlandse mededingingswetgeving komt meer ruimte voor afspraken die duurzaamheid verbeteren. Minister Henk Kamp (EZ) dient begin volgend jaar een wetsvoorstel in om dat mogelijk te maken.

LTO mist ambitie Rutte voor sterkere economie

Algemeen

Een 'nette' begroting waarin duidelijke keuzes worden gemaakt, maar met te weinig ambitie voor versterking van de economie. Dat is samengevat de reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op de dinsdag gepresenteerde rijksbegroting voor...

Regering vindt economische crisis overwonnen

Algemeen

'De financieel-economische crisis ligt achter ons.' Dat zei koning Willem Alexander namens de regering in de dinsdag uitgesproken troonrede. De troonrede had op economisch gebied een positieve toon.

Bartelds maakt van LTO geen ivoren toren

Algemeen

Een optimale kwaliteit belangenbehartiging leveren voor boeren en tuinders. Dat staat volgens LTO Noord-voorzitter Jakob Bartelds centraal bij de versterking van LTO Nederland. 'Daarvoor gaan we aan de slag.'

Kamer debatteert toch nog over water- en hagelschade

Algemeen

De Tweede Kamer gaat nog een keer in debat met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over zijn beleid rond de water- en hagelschade in Zuidoost Nederland. Jaco Geurts (CDA) heeft daar op aangedrongen.

Bel RVO als brief dieraantallen niet is ontvangen

Algemeen

Melkveehouders die nog geen bericht hebben gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het aantal dieren op hun bedrijf, doen er goed aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst. Dat advies geeft LTO Nederland.

Ruim 54.000 bezoekers op ATH in Biddinghuizen

Mechanisatie

AgroTechniek Holland (ATH) in Biddinghuizen heeft de afgelopen dagen 54.168 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan de ruim 55.000 bezoekers tijdens de vorige editie in 2014, maar gezien het krimpende aantal boeren zijn de organisatoren tevreden...

Aanvragen EU-subsidie voor minder melk kan tot 21 september

Veehouderij

De aanmelding voor de EU-regeling voor vermindering van de melkproductie loopt van 12 september tot en met 21 september 12 uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dat bekendgemaakt.

Brussel wil meer weten over fusie tussen Dow en Dupont

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om een definitief oordeel te geven over de voorgenomen fusie tussen Dow en Dupont. De deadline van 11 januari 2017 wordt vrijwel zeker niet gehaald. Een nieuwe termijn wordt binnenkort vastgesteld.

'Geen varkensrechten opkopen met Europees geld'

Algemeen

Het kabinet gaat het Europese geld voor de veehouderij niet inzetten om varkensrechten op te kopen in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) laat dat weten aan Tjeerd van Dekken en Henk Leenders. Deze...

FPG kraakt behandeling grondgebonden veehouderij

Algemeen

De wettelijke regeling voor de invoering van fosfaatrechten doet de grondgebonden melkveehouderij ernstig tekort. Dat stelt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in een reactie op het donderdag gepresenteerde wetsvoorstel.

Geen afroming fosfaatrecht bij bedrijfsovername

Algemeen

Melkveehouders die fosfaatrechten overdragen aan familieleden, krijgen niet te maken met een afroming. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft dat bekendgemaakt. De bewindsman stuurde donderdag informatie over nieuwe fosfaatwet naar de Tweede...

LTO eist garanties Albert Heijn voor boer en tuinder

Algemeen

'De fusie van Ahold en Delhaize mag niet leiden tot extra prijsdruk voor boeren en tuinders. Die garantie eisen wij klip en klaar van Albert Heijn.' Dat zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

'Bij onterechte aanval moet je van je afbijten'

Algemeen

Marc Calon (57) uit Groningen is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Een zeer ervaren bestuurder en belangbehartiger met een uitgebreid netwerk in de Haagse politiek. Daarnaast is Calon nog steeds ‘boer in hart en nieren’. ‘De...

Faassen bereid tot verandering

Algemeen

Eensgezind naar buiten treden, een sterkere belangenbehartiging en een meer assertieve communicatie. Dat zijn volgens LLTB-voorzitter Léon Faassen kernpunten voor de nieuwe opzet van LTO. 'Het is best spannend of het gaat lukken.'

Marc Calon nieuwe voorzitter LTO Nederland

Algemeen

Marc Calon wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. De Groningse akkerbouwer was ruim 20 jaar geleden al een periode actief als agrarisch bestuurder. Nu is hij voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Langer dierlijke mest op groenbemesters

Algemeen

Er komt geen algemene verlenging van de uitrijperiode van dierlijke mest. Wel mag op groenbemesters en winterkoolzaad voor zaadwinning twee weken langer dierlijke mest gebruikt worden.

Jongeren zetten zich in voor voedselonderwijs

Algemeen

Het aantal opvolgers dat gereedstaat om boeren- en tuindersbedrijven over te nemen, daalt gestaag. De vanzelfsprekendheid dat een of meer kinderen het bedrijf van hun ouders voortzetten, is voorgoed verleden tijd.

Besluit over uitrijperiode mest laat nog op zich wachten

Algemeen

Boeren en loonwerkers krijgen nog geen duidelijkheid over een eventuele verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest. Staatssecretaris Martijn van Dam denkt later deze week een besluit te nemen, maar helemaal zeker is dat niet.

Hoogstamboomgaard voortaan geregistreerd als grasland

Veehouderij

Hoogstamboomgaarden die bij melkveehouders in gebruik zijn, worden voortaan geregistreerd als grasland. Het ministerie van EZ heeft dat laten weten aan LTO. De organisatie kaartte de kwestie herhaaldelijk aan in Den Haag.

Van Dam: Europa staat tuinwallen niet toe als vergroening

Algemeen

De tuinwallen op Texel tellen voorlopig niet als ecologisch aandachtsgebied. Europa staat dat niet toe, stelt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Steun uit Tweede Kamer voor langere uitrijperiode dierlijke mest

Algemeen

Zeven fracties in de Tweede Kamer willen snel duidelijkheid over een mogelijke verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest. Ze dringen er bij staatssecretaris Martijn van Dam op aan om voor woensdag duidelijkheid te geven aan boeren en...

Ouderenpartij: minder kunstmest en minder spuiten door boeren

Algemeen

De agrarische sector in Nederland verdient een sterkere positie, maar het gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica moet sterk teruggedrongen worden. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van ouderenpartij 50Plus.

Boeren en tuinders hebben recht op respect

Algemeen

'De problemen die de intensieve landbouw veroorzaakt, zijn urgenter dan de gevolgen van de opwarming van de aarde.' Deze beschuldiging uitte een groep wetenschappers vorige week in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Varkensbonden willen fuseren

Algemeen

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) werken aan de vorming van één belangenbehartiger voor de varkenshouderij. De plannen komen wellicht dit najaar naar buiten.

Duitsland verdubbelt bedrag uit Brussels hulppakket

Veehouderij

De Duitse regering trekt 58 miljoen euro uit voor steun aan de veehouderij. Landbouwminister Christian Schmidt heeft dat gezegd in een kranteninterview.

SGP stelt Kamervragen over verplichte enquetes van het CBS

Algemeen

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) maakt zich zorgen over de vijf verplichte landbouwenquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

EU-denktank komt met rapport tegen intensieve landbouw

Algemeen

Een minder industrieel opgezette landbouw zal zorgen voor aanmerkelijk meer werkgelegenheid in Europa. Zo’n omslag heeft ook positieve effecten op het milieu en op het inkomen van de boeren.

Zoek alternatieven voor verplichte CBS-enquêtes

Algemeen

Boeren en tuinders hebben de meest uiteenlopende hobby’s. Als het werk op het bedrijf het toelaat maken ze daar, net als miljoenen andere Nederlanders, graag tijd voor vrij.

OSI Group neemt vleeswarenbedrijf Baho Food over

Algemeen

De Amerikaanse OSI Group neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse vleesbedrijf Baho Food. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

Amerikanen willen grens openen voor lamsvlees uit Groot-Brittannië

Veehouderij

De Verenigde Staten willen na een importstop van twintig jaar weer Brits lamsvlees toelaten. Landbouwminister Tom Vilsack heeft dat toegezegd aan zijn Britse collega George Eustice.

Faassen eist daadkracht van Van Dam

Algemeen

'Help ons, doe iets en laat zien dat u staat voor de agrarische sector. U bent toch onze staatssecretaris.' Die dringende oproep richt LLTB-voorzitter Léon Faassen aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). De brief die de bewindsman aan de Tweede...

'Minder rundvee kan zorgen voor kanteling van zuivelmarkt'

Veehouderij

LTO Melkveehouderij dringt aan op actie om de fosfaatproductie in de melkveehouderij terug te dringen. Een vergoedingsregeling moet bijdragen aan verkleining van de rundveestapel, vindt vakgroepvoorzitter Kees Romijn.

Marc Calon nieuwe voorzitter LTO Nederland

Algemeen

Marc Calon wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. De Groningse akkerbouwer was ruim 20 jaar geleden al een periode actief als agrarisch bestuurder. Nu is hij voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes.

‘Minder rundvee kan zorgen voor kanteling van zuivelmarkt’

Veehouderij

LTO Melkveehouderij dringt aan op actie om de fosfaatproductie in de melkveehouderij terug te dringen. Een vergoedingsregeling moet bijdragen aan verkleining van de rundveestapel, vindt vakgroepvoorzitter Kees Romijn.

AH wordt strenger op middelengebruik

Akker- & Tuinbouw

Albert Heijn gaat van haar leveranciers eisen dat ze bij de teelt van aardappelen, groenten en fruit minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Middelen als imidacloprid gaan vanaf 2019 mogelijk in de ban.

AH wordt strenger op middelengebruik

Akker- & Tuinbouw

Albert Heijn gaat van haar leveranciers eisen dat ze bij de teelt van aardappelen, groenten en fruit minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Middelen als imidacloprid gaan vanaf 2019 mogelijk in de ban.

Lodders op de bres voor Texelse tuinwal

Algemeen

Kamerlid Helma Lodders springt op de bres voor Texelse boeren die vinden dat hun traditionele tuinwallen mee zouden moeten tellen voor de vergroening. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Simpeler vergroening in discussie in EU

Akker- & Tuinbouw

Vijftien voorstellen voor vereenvoudiging van de vergroeningsregels heeft Landbouwcommissaris Phil Hogan neergelegd bij de EU Landbouwraad. Beslissingen zullen pas later dit jaar worden genomen.

Simpeler vergroening in discussie in EU

Akker- & Tuinbouw

Vijftien voorstellen voor vereenvoudiging van de vergroeningsregels heeft Landbouwcommissaris Phil Hogan neergelegd bij de EU Landbouwraad. Beslissingen zullen pas later dit jaar worden genomen.

Ahold en Delhaize slanken af in VS

Algemeen

Ahold en Delhaize staan in de Verenigde Staten voor de verkoop van 81 winkels aan zeven verschillende kopers. Dat is een harde eis die de Amerikaanse toezichthouder FTC steelt om goedkeuring te kunnen geven voor de eerder aangekondigde fusie.

Ahold en Delhaize slanken af in VS

Algemeen

Ahold en Delhaize staan in de Verenigde Staten voor de verkoop van 81 winkels aan zeven verschillende kopers. Dat is een harde eis die de Amerikaanse toezichthouder FTC steelt om goedkeuring te kunnen geven voor de eerder aangekondigde fusie.

PvdA: minder varkens en minder fijnstof

Veehouderij

De 23 miljoen euro aan EU-steun moet worden ingezet voor het verkleinen van de varkensstapel en voor het verminderen van de fijnstofuitstoot in de veehouderij. Dat vindt de Kamerfractie van de PvdA.

PvdA: minder varkens en minder fijnstof

Veehouderij

De 23 miljoen euro aan EU-steun moet worden ingezet voor het verkleinen van de varkensstapel en voor het verminderen van de fijnstofuitstoot in de veehouderij. Dat vindt de Kamerfractie van de PvdA.

Van Dam: steunpakket is evenwichtig

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de EU komt met een 'evenwichtig' pakket voor extra steun aan de veehouderij. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Dam: steunpakket is evenwichtig

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vindt dat de EU komt met een 'evenwichtig' pakket voor extra steun aan de veehouderij. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Slowakije komt op voor positie boeren

Algemeen

Een sterkere positie van van boeren en tuinders in de keten en het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken. Dat zijn de prioriteiten op agrarisch gebied van Slowakije tijdens het op 1 juli begonnen EU-voorzitterschap.

Slowakije komt op voor positie boeren

Algemeen

Een sterkere positie van van boeren en tuinders in de keten en het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken. Dat zijn de prioriteiten op agrarisch gebied van Slowakije tijdens het op 1 juli begonnen EU-voorzitterschap.

COPA wil details EU-plannen weten

Algemeen

De Europese boerenorganisatie COPA geeft nog geen definitieve reactie op het nieuwe steunpakket van de Europese Commissie. Daarvoor zijn meer details nodig van de plannen van Phil Hogan.

Cao glastuinbouw is definitief

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw stemmen in met een nieuwe cao. De cao geldt tot 30 juni 2018.

Subsidie zonnepaneel lot uit loterij

Algemeen

Heel veel initiatiefnemers van projecten met zonnepanelen grijpen naast de SDE-subsidie waarop ze gehoopt hadden. Nog geen 16 procent van de aanvragen is gehonoreerd.

EZ trekt beurs voor Nieuwe Weiders

Veehouderij

Het project Nieuwe Weiders krijgt ruim 578.000 euro subsidie van het ministerie van EZ. Het geld wordt in vier jaarlijkse bedragen van 144.000 euro uitbetaald.

Politiek schiet verlaging NVWA-tarief af

Algemeen

Ondernemers die hopen op lagere NVWA-tarieven komen bedrogen uit. Er bestaat in politiek Den Haag definitief te weinig steun voor.

LTO: helder signaal aan banken

Algemeen

LTO Nederland is blij met het 'stevige' advies dat de derivatencommissie uitbrengt aan minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). 'Dit is wat ons betreft een heel helder signaal', reageert voorzitter Albert Jan Maat.

Kamerdebat over water- en hagelschade

Algemeen

De Tweede Kamer houdt donderdag een debat over de water- en hagelschade in Zuidoost Nederland. Dat is besloten op voorstel van CDA en CU.

Fosfaatproductie hoger dan verwacht

De fosfaatproductie in dierlijke mest was vorig jaar 180,1 miljoen kilo. Dat is bijna 4 miljoen kilo hoger dan de voorlopige raming begin dit jaar en 7,2 miljoen kilo boven het Nederlandse plafond.

Uitstel betalen belasting mogelijk

Ondernemers die zijn getroffen door water- en hagelschade kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. LTO heeft daarvoor afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

LTO betreurt Brexit

Algemeen

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat is 'zeer teleurgesteld' over de uitslag van het Britse referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU).

LTO trekt samen op met Boerennatuur.nl

LTO Nederland en Boerennatuur.nl gaan nauw samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en communicatie. Na een intentieverklaring eind vorig jaar hebben beide organisaties daar nu concrete afspraken over gemaakt.

Druk op provincies voor waterprojecten

Het kabinet zal bij de provincies aan de bel trekken over de voortgang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft dat op aandrang van de Kamer toegezegd.

Kamer wil snel handelsverdrag met Canada

Europa met het principeakkoord met Canada over vrijhandel zo snel mogelijk omzetten in een definitieve overeenkomst. Die wens legt een meerderheid van de Tweede Kamer neer bij het kabinet.

LTO zoekt kandidaten voorzitterschap

LTO Nederland is op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap. In Nieuwe Oogst en in enkele dagbladen is een advertentie geplaatst die geïnteresseerden oproept zich aan te melden.

Gratis veiligheidsscan voor LTO-lid

Algemeen

Leden van de LTO-organisaties kunnen een gratis beveiligingsscan aanvragen voor hun bedrijf. Er zijn in totaal vijfhonderd scans beschikbaar.

SGP wil geen kenteken op smalspoortrekker

Mechanisatie

Geef smalspoortrekkers vrijstelling van de komende kentekenplicht voor landbouwtrekkers. Dat voorstel heeft de SGP neergelegd in de Tweede Kamer.

'Geen extreme controledrift nertsenhouderij'

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert nertsenbedrijven op de naleving van verschillende wetten, maar van het dagelijks lastigvallen van ondernemers is geen sprake. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) laat dat weten aan...

Van Dam: fatsoen houden in dierendebat

'Als je van dieren houdt, ga dan ook fatsoenlijk om met mensen.' Die oproep deed staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) donderdag in de Tweede Kamer.

Biggensterfte: sector moet aan de bak

Veehouderij

De varkenshouderij is nu aan zet om de biggensterfte alsnog op een lager niveau te krijgen. Als dat niet lukt, komt overheidsingrijpen in zicht waarschuwt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Van Dam: keuzevrijheid voor kalf bij koe

Veehouderij

Het kabinet ziet geen reden om melkveehouders te dwingen kalfjes bij de koe te laten lopen. Staatssecretaris Martijn van Dam geeft niet toe aan de druk van een Kamermeerderheid.

VVD: zet NVWA mes op keel nertsenboer?

Veehouderij

Klopt het dat de NVWA nertsenhouders door overmatige controles het mes op de keel zet? Kamerlid Helma Lodders (VVD) legt die vraag voor aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Anti-TTIP coalitie trotseert hagelbuien (video)

'TTIP kent in Europa alleen maar verliezers, daarom zijn we tegen dit handelsakkoord.' Die boodschap liet Jacomijn Pluimers van Milieudefensie schallen over het Plein voor de Tweede Kamer.

Peter de Koeijer ridder in Orde-Nassau

Algemeen

Akkerbouwer en ZLTO-bestuurder Peter de Koeijer uit Brouwershaven is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding dinsdag opgespeld door burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland.

Belastingexpert Van den Kerkhof geridderd

Algemeen

Bert van den Kerkhof, belastingdeskundige bij ABAB Accountants, is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding dinsdag op het stadhuis van Tilburg.

Van Dam: geen paniek over slachtkippen

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) maakt zich geen grote zorgen over het vangen en het transport van uitgelegde kippen. Wel wil hij samen met de sector bekijken of het misschien nog beter kan.

Ruimte voor inhouding op minimumloon

Werkgevers mogen huisvestingskosten en kosten voor de ziekteverzekering van buitenlandse medewerkers blijven inhouden op het minimumloon. Die toezegging van minister Lodewijk Asscher (SZW) neemt de zorgen van veel agrarische werkgevers weg.

Maat: WWZ-plannen Asscher stap vooruit

Akker- & Tuinbouw

De mogelijkheid om in cao’s een uitzondering te maken op de Wet werk en zekerheid (WWZ) is ‘een stap vooruit’. Zo reageert LTO Nederland op de toezeggingen die minister Lodewijk Asscher (SZW) donderdag deed.

'Vertrouwensloket helpt tegen verwaarlozing'

Veehouderij

Het Vertrouwensloket Welzijn landbouwhuisdieren is volgens LTO-bestuurder Toon van Hoof een goed instrument om ernstige gevallen van dierverwaarlozing te voorkomen.

Opvolger houdt zijn fosfaatrechten (video)

Jonge melkveehouders die het bedrijf overnemen van hun ouders, moeten geen fosfaatrechten inleveren. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer.

Kamer wil scheurverbod versoepelen

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat er meer ruimte komt voor het scheuren van grasland in gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dinsdag is een motie van het CDA aangenomen die daar om vraagt.

Tweede Kamerleden aan Limburgse asperge

Akker- & Tuinbouw

In de Tweede Kamer staan deze week Limburgse asperges op het menu. De koks van het Kamerrestaurant kregen dinsdag enkele kistjes aangeleverd door het AspergeGilde Peel en Maas.

Kamp houdt vast aan mestprocedures

Het kabinet wil niet proberen de invoeringstermijn van de equivalente maatregelen te versnellen. Een poging van enkele Kamerfracties om er vaart in te brengen, is gestrand.

Klachtenbureau eerlijke handel niet nodig

Er komt geen onafhankelijke instantie voor de afhandeling van klachten over oneerlijke handelspraktijken. Twee proeven met gedragscodes, waarvan een gericht op de agrofoodsector, zijn zo geruststellend dat het kabinet er van afziet.

V-focus: cijfers afspoeling deugen niet

De wetenschappelijke onder­bouwing van de emissies door erfafspoeling is onder de maat. Dat stelt de redactie van het maandblad V-focus.

Verruiming strenge regels voor doorzaai

Veehouderij

Veehouders in Natura 2000-gebieden krijgen de mogelijkheid om enige grondbewerking toe te passen bij doorzaai van blijvend grasland. Frezen, spitten en doodspuiten blijven verboden.

LTO actiefste lobbyist bij Economische Zaken

LTO Nederland is met afstand de meest actieve lobbyist op de ministerie van Economische Zaken. Dat meldt De Volkskrant van zaterdag.

GLB-geld aan twee derde boeren betaald

Ruim 64 procent van de ondernemers die recht hebben op betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), heeft hun geld over 2015 ontvangen. Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

LTO wil ervaringen met WWZ weten

LTO roept haar leden op om knelpunten door te geven die ze in hun bedrijfsvoering ervaren als gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). De praktijkervaringen zijn nodig voor een komend overleg met minister Lodewijk Asscher (SZW).

'Neem rem op topsectoren weg'

Om het topsectorenbeleid meer vaart te geven, moet er gesnoeid worden in de bureaucratie. Ook mag de overheid wel wat ruimer de portemonnee trekken.

Farmers Funding geeft ook advies

Het agrarisch crowdfundingplatform Farmers Funding in Lelystad geeft voortaan ook bedrijfskundig en bancair advies aan agrarisch ondernemers. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

Topambtenaar Hoogeveen naar Rome

Algemeen

EZ-topambtenaar Hans Hoogeveen wordt permanent Nederlands vertegenwoordiger bij de VN-organisatie voor voedsel en landbouw FAO in Rome. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming.

Betalingsrechten te laat vastgesteld

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een forse achterstand in het vaststellen van de betalingsrechten van boeren. Volgens staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft 7 procent van de aanvragers nog geen duidelijkheid.

Rabobank voor rechter om renteswaps

Stichting Renteswapschadeclaim en de Rabobank staan dinsdag tegenover elkaar tijdens een zitting van de rechtbank in Den Bosch. Dan kunnen voor het eerst de standpunten mondeling worden toegelicht.

Europese melk voor Syrische schoolkinderen

Veehouderij

De Europese Unie gaat 350.000 Syrische kinderen van melk voorzien. Voorlopig is er een bedrag van 30 miljoen euro voor uitgetrokken.

Siekierski: TTIP gaat nog lang duren

Het kan nog meerdere jaren duren voordat er overeenstemming is tussen Europa en de Verenigde Staten over een handelsakkoord (TTIP). Dat zegt Czeslaw Siekierski, voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Van Dam: gebruik aldicarb uitzondering

Akker- & Tuinbouw

Het verboden middel aldicarb is in 2014 voor het laatst door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aangetroffen in de sierteelt onder glas. Het ging om één incident. In de jaren daarvoor is vaker aldicarb gevonden.

LTO geeft vakgroepen gewicht (video)

Algemeen

De modernisering van de LTO-organisatie wordt concreet. Nog dit jaar krijgen de vakgroepen een sterkere positie en wordt gekeken naar de positie van LTO Nederland als landelijke belangenbehartiger. Dat staat in een voorstel van het...

Maat draagt stokje bij LTO over

Albert Jan Maat stopt per 1 oktober als voorzitter van LTO Nederland. Als het moderniseringsproces van LTO is afgerond, wil hij het stokje overgeven aan een opvolger.

EU exporteert meer varkensvlees

De export van voedselproducten door de Europese Unie (EU) was in januari iets hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt de Europese Commissie.

Ruimere bemesting nog niet in zicht

Telers krijgen het komende groeiseizoen geen ruimte voor betere bemesting van hun gewassen. De invoering van de equivalente maatregelen gaat nog zeker negen maanden duren.

NVWA tarieven: Raad van State nu aan zet

Zijn de NVWA-tarieven een te zware belasting voor het Nederlandse bedrijfsleven? Die vraag heeft de Tweede Kamer neergelegd bij de Raad van State.

Kassa's Plus draaiden goed in 2015

Algemeen

Supermarktketen Plus heeft vorig jaar een omzetstijging gerealiseerd van 8,8 procent. Dat is tweemaal zoveel als de gemiddelde omzetstijging in de detailhandel.

Douma: meer nodig voor varkenshouderij

Veehouderij

De varkenshouderij blijft aandringen op inzet van Europa voor verlichting van de problemen waar de ondernemers mee worstelen. De maandag genomen besluiten bieden de sector nog geen soelaas, concludeert voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Voor het eerst minder zomerganzen

Het aantal overzomerende ganzen is voor het eerst in veertig jaar gedaald. Dat blijkt uit de landelijke telling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) uitgevoerd in juli 2015.

Romijn: EU-pakket maar deels geslaagd

LTO Melkveehouderij is blij met de verruiming van de mogelijkheden voor opslag van boter en mager melkpoeder in Europa. 'Dit legt een bodem onder de melkprijs', verwacht vakgroepvoorzitter Kees Romijn.

EU: niet gevraagde steun voor varkenssector

Veehouderij

Europa opent dit jaar voor de derde keer een regeling voor particuliere voor varkensvlees. Het is de meest concrete maatregel die de Landbouwministers maandag in Brussel met elkaar afspraken.

Cameron: Brexit nekt vleesveehouders

Algemeen

Een vertrek uit de EU zou Britse vleesveehouders honderden miljoenen euro's per jaar kosten. Die waarschuwing komt van minister-president David Cameron.

Maat maant Asscher: nu tekenen

Minister Lodewijk Asscher (SZW) moet nog deze week zijn handtekening zetten onder het akkoord dat LTO en vakbonden sloten over toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de agrarische sector. Dat zegt Albert Jan Maat,...

Van Dam wijst wet weidegang af

Veehouderij

Een groter deel van de Nederlandse melkkoeien moet de komende jaren de wei in. Maar een wettelijke verplichting is niet nodig, vindt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Verburg in actie tegen ondervoeding

Gerda Verburg is benoemd tot coördinator van een VN-platform voor het uitbannen van ondervoeding. Ze werkt direct onder de secretaris generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon.

VVD: eindelijk duidelijkheid voor sector

De invoering van fosfaatrechten is voor de VVD geen makkelijke keuze, maar het is goed dat de sector nu eindelijk weet waar zij aan toe is. Zo reageert Kamerlid Helma Lodders op de donderdag gepresenteerde plannen.

ChristenUnie: krimp is zure boodschap

De ChristenUnie noemt de aangekondigde krimp van de melkveehouderij een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders. Kamerlid Carla Dik-Faber wil zoeken naar mogelijkheden om de ergste effecten te verzachten.

Van Dam: fosfaatplafond maar tijdelijk

Staatssecretaris Martijn van Dam wil op termijn af van het plafond voor de fosfaatproductie in de Nederlandse veehouderij. Hij gaat daar bij de volgende derogatieonderhandelingen in Brussel voor pleiten.

Romijn: nodig, maar wel ingrijpend (video)

'Dit is nodig, maar tegelijk ook zeer ingrijpend voor onze leden.' Zo luidt de eerste reactie van Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, op de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Geurts: dit raakt familiebedrijven

'De invoering van fosfaatrechten gaat pijn doen op de familiebedrijven in de melkveehouderij.' Zo reageert Kamerlid Jaco Geurts (CDA) op de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam.

Van Dam: pijn wordt eerlijk verdeeld

‘Ik heb geprobeerd om de pijn eerlijk te verdelen.’ Zo verdedigt staatssecretaris Martijn van Dam de plannen voor het fosfaatstelsel voor de melkveehouderij.

Boeren melden LTO absurde boetes

Algemeen

Exorbitante boetes en kortingen voor relatief geringe overtredingen door boeren en tuinders komen in de praktijk geregeld voor. Dat blijkt uit de inventarisatie van LTO Nederland.

LTO stelt simpeler belastingregels voor

Algemeen

LTO Nederland heeft bij het ministerie van Financiën vijf voorstellen ingediend voor simpeler belastingregels. Het belastingstelsel kan voor boeren en tuinders eenvoudiger en logischer, vindt LTO.

Aanvraag energiesubsidie alvast klaar zetten

Aanvragen voor SDE+-subsidie kunnen nu al in concept worden gereed gemaakt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarvoor een eLoket geopend.

Fors meer stroom van windmolens

De opwekking van elektriciteit door windmolens is vorig jaar met bijna 20 procent gegroeid. In totaal werd ruim de helft van de hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens.

Brussel: grens VS moet verder open

De Verenigde Staten moeten hun grenzen openen voor rundvlees uit alle EU-lidstaten. Dat zegt de Europese Commissie in reactie op het toestaan van vleesexport uit Nederland.

LTO en FNSEA willen wijziging nitraatrichtlijn

Algemeen

De Europese Nitraatrichtlijn moet worden aangepast omdat deze in de boerenpraktijk tot toenemende problemen leidt. Daarover zijn LTO Nederland en de Franse landbouworganisatie FNSEA het met elkaar eens.

Meld je mening over vergroening in Brussel

Boeren kunnen tot 8 maart hun mening over de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) neerleggen bij de Europese Commissie. LTO roept haar leden op om mee te doen aan deze digitale consultatie.

Vaag antwoord op vraag over subsidiestroom

Het antwoord op de vraag of onredelijk veel subsidies voor innovatie bij wetenschappelijke instituten terechtkomen, is lastig te geven. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer.

Van Hall benoemt lector weidevogels

Astrid Manhoudt gaat binnenkort beginnen als lector Weidevogels bij hogeschool Van Hall Larenstein. Ze blijft parttime werken bij Boerennatuur.nl.

SDE+ drie weken later open

De openstelling van de subsidieregeling SDE+ is drie weken uitgesteld tot 22 maart. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat bekend gemaakt. Aangekondigd was dat de eerste ronde van de SDE+ voor 2016 op 1 maart van start zou gaan.

LTO ziet niets in commissie Nijpels

Een commissie onder leiding van oud-politicus Ed Nijpels gaat het kabinet adviseren over de toekomst van de veehouderij. LTO reageert kritisch op de instelling van deze nieuwe commissie.

Boeren en tuinders iets optimistischer

Algemeen

De Agro Vertrouwensindex is het afgelopen kwartaal licht gestegen. Met name akkerbouwers, melkveehouders en glastuinbouwers zijn wat optimistischer dan een kwartaal geleden.

Boer lijdt niet onder harder rijden snelweg

Harder rijden op de snelweg en de aanleg van nieuwe wegen gaan niet ten koste van de ontwikkelruimte van de landbouw. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft dat gezegd in de Tweede Kamer.

Conflict rond uitzend-keurmerk

De vakbonden FNV en CNV trekken zich terug uit het SNA-keurmerk voor de uitzendbranche. De werkgeversorganisaties, waaronder LTO, reageren met onbegrip op deze stap.

NFE in cassatie tegen nertsenverbod

Veehouderij

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. Dat stelde begin november dat het komende wettelijk verbod op de pelsdierenhouderij rechtsgeldig is.

Duits bioareaal groeit weer

Voor het eerst sinds enkele jaren is in Duitsland weer sprake van een duidelijke groei van het areaal biologische land- en tuinbouw. Dat meldt Felix Prinz zu Löwenstein, voorzitter van de Bund fur Oecologische Landwirtschaft (BfOL).

Malmström: oog voor zorg agrarische sector

Ook na het afsluiten van een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU zullen gmo-producten niet zomaar in Europa op de markt worden gebracht. Dat zegt EU Handelscommissaris Cecilia Malmström.

LTO tevreden over verdeling EU-geld

LTO Nederland is tevreden over de inzet van de 30 miljoen euro Europees geld voor Nederlandse veehouders. 'De toekomstgerichte aanpak spreekt ons aan', reageert voorzitter Albert Jan Maat.

Besteding 30 miljoen euro EU-geld bekend

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft knopen doorgehakt over de besteding van de 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket. Over de inzet voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector is overeenstemming...

Van Wenum voorman LTO Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek wordt de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw. Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft hem dinsdag benoemd voor de komende vier jaar.

Bart de Liefde verlaat Tweede Kamer

Algemeen

VVD-tuinbouwwoordvoerder Bart de Liefde neemt over drie weken afscheid van de Tweede Kamer. Hij heeft dat woensdag bekend gemaakt.

Raad van State moet NVWA doorlichten

Algemeen

De Tweede Kamer vraagt de Raad van State advies over de tariefstelling van de NVWA. Een motie van Jaco Geurts (CDA) die dat voorstelt, kreeg dinsdag een ruime meerderheid.

Van Dam tegen Franse aanpak verspilling

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) voelt niets voor wetgeving die supermarkten dwingt om voedselverspilling tegen te gaan. Hij wil het voorbeeld van de Franse politiek niet volgen.

Tristan da Cunha zoekt voorlichter

Algemeen

Het eiland Tristan da Cunha zoekt een boer die de plaatselijke landbouw op een hoger peil kan brengen. Van kandidaten wordt gevraagd dat ze geen moeite hebben met het leven in een geïsoleerde omgeving.

Proeftuin fruitteelt kan doorgaan

Akker- & Tuinbouw

De toekomst van de fruitteeltproeftuin in Randwijk is verzekerd. Op de Fruitteelt Vakbeurs in Houten is woensdag een businessplan ondertekend dat de financiering in de komende drie jaar garandeert.

Demonstratie tegen intensieve landbouw

Ruim 20.000 mensen hebben zaterdag in Berlijn gedemonstreerd tegen het Europees landbouwbeleid. Ze verzetten zich met name tegen de intensivering van de landbouw.

Tweede Kamer bezorgd over dimethoaat

In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vervuiling van water in de Afgedamde Maas met dimethoaat. Drie fracties hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Melanie Schultz van Haegen (Milieu) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Kamer niet in paniek over fosfaatproductie

De Tweede Kamer houdt geen spoeddebat over de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij. Een verzoek van Eric Smaling (SP) kreeg dinsdag amper steun van andere fracties.

EU: 160 miljoen voor aanpak dierziekten

De Europese Unie trekt dit jaar ruim 160 miljoen euro uit voor de bestrijding van dierziektes en voor programma's ter verbetering van de diergezondheid. De Europese Commissie heeft dat bekend gemaakt.

Louise Fresco ook in EU-taskforce markten

Nederland krijgt twee afgevaardigden in de Europese taskforce Agrarische markten. Naast Cees Veerman is ook Louise Fresco in de commissie benoemd.

Duurzaamheid melkveehouderij neemt toe

De Nederlandse melkveehouderij zet forse stappen op het gebied van duurzaamheid. Zo is in 204 het antibioticagebruik met een vijfde teruggebracht.

Schreijer laakt Franse aanpak vogelgriep

Veehouderij

De Franse aanpak van de vogelgriep-uitbraak roept vragen op bij Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Ze wil van de Europese Commissie weten of de juiste procedures zijn gevolgd.

Voedselprijzen fors gedaald in 2015

De voedselprijzen zijn vorig jaar wereldwijd gedaald met gemiddeld 19 procent. Dat blijkt uit een berekening van wereldvoedselorganisatie FAO.

Burgers waarderen EU-landbouwbeleid

Een ruime meerderheid van de burgers in Europa erkent de positieve effecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde Eurobarometer.

Gouden Windei 2015 naar Albert Heijn

De cranberries van Albert Heijn zijn uitgeroepen tot het meest misleidende product in de Nederlandse supermarkten. Het product krijgt het Gouden Windei 2015 van Foodwatch.

Aftrekpercentage EIA is verhoogd

De regeling voor Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers dit jaar meer voordeel. Het fiscale aftrekpercentage is verhoogd van 41,5 naar 58 procent.

Geld voor kleinschalige energieopwekking

De overheid stelt dit jaar 70 miljoen euro subsidie beschikbaar voor investeringen in de opwekking van duurzame energie. De subsidieregeling is maandag opengesteld.

Landelijke asbestsubsidie opengesteld

De nieuwe nationale subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is maandag opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO.nl

EU betaalt opslag varkensvlees

Veehouderij

De Europese Commissie heeft maandag een nieuwe regeling opengesteld voor de particuliere opslag van varkensvlees. De Europese Unie (EU) betaalt een deel van de opslagkosten van het vlees.

Verspillingsfabriek krijgt eerste impactlening

De Rabobank leent cateraar Hutten geld voor het opzetten van de zogenoemde Verspillingsfabriek in Veghel. Het gaat om een impactlening, speciaal bedoeld voor duurzaamheidsinvesteringen.

Weyts: denk aan dieren bij vuurwerk

Wie vuurwerk wil afsteken tijdens de jaarwisseling, moet goed stilstaan bij de gevolgen voor dieren. Dat vindt de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.

Na drie jaar cao-akkoord supermarkten

De supermarkten hebben een principeakkoord bereikt een nieuwe cao. Vakbond CNV heeft dat maandag bekendgemaakt.

Definitief einde voor Dienst Landelijk Gebied

Algemeen

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt per 1 januari officieel opgeheven. De werkzaamheden zijn in de loop van dit jaar allemaal beëindigd.

LTO blij met akkoord exportsubsidies

LTO Nederland is blij met het WTO-akkoord over een verdere afbouw van exportsubsidies in de landbouw. De in Nairobi afgesloten overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie is ondertekend door 164 landen.

Vlaanderen betaalt EU-geld uit

De Vlaamse overheid is deze week begonnen met het uitbetalen van de crisissteun van de Europese Unie (EU) aan varkenshouders en vleesveehouders.

Bijensterfte onder EU-gemiddelde

Van de Nederlandse bijenvolken heeft 14 procent de afgelopen winter niet overleefd. Daarmee zit Nederland 4 procent onder het gemiddelde van de Europese Unie (EU).

Draaiboek vogelgriep pas in 2016 vernieuwd

Veehouderij

Als op korte termijn weer vogelgriep zou uitbreken in Nederland, wordt nog met oude draaiboeken gewerkt. Actualisering lukt niet voor volgend voorjaar, stelt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Agrarisch inkomen in EU flink lager

Het inkomen van boeren en tuinders in de Europese Unie (EU) daalt dit jaar gemiddeld 6 procent. Dat blijkt uit de vanmiddag gepubliceerde ramingen van Eurostat, het statistiekbureau van de EU.

Bedenkingen bij EU-plan schoolfruit

De Europese Landbouwraad gaat akkoord met de plannen voor een schoolfruit- en melkprogramma van de Europese Unie (EU) voor 2017 -2023. Nederland legt zich er mokkend bij neer.

Toezicht op mestregels kost miljoenen

Vorig jaar gaf de overheid 27 miljoen euro uit aan toezicht op het naleven van de mestwetgeving. De kosten zijn vooral gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de NVWA.

'Landbouw werkt mee aan beter klimaat'

De Nederlandse land- en tuinbouw kan een belangrijke rol vervullen bij de maatregelen die voortvloeien uit het vandaag in Parijs gesloten klimaatakkoord. 'We zijn er klaar voor', reageert Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

FloraHolland: geen hogere provisie

Akker- & Tuinbouw

Veiling FloraHolland wil de provisie voor volgend jaar niet verhogen. Het bestuur stelt de leden ook voor om de contributie gelijk te houden aan die van dit jaar.

Groen licht voor alle POP-programma's

De 118 programma’s voor plattelandsontwikkeling in de EU zijn allemaal goedgekeurd door de Europese Commissie. Tot 2020 is een Europees budget van 99,6 miljard euro voor beschikbaar.

Werkgeverslijn legt WWZ-akkoord uit

Agrarische werkgevers die meer willen weten over de afspraken van LTO en vakbonden over het seizoenswerk, doen er goed aan de Werkgeverslijn van LTO te bellen. Dat zegt Wim van den Boomen, sinds enkele maanden bestuurder Sociale zaken van LTO...

Monsterfusie tussen Dow en Dupont

Twee van 's werelds grootste chemiebedrijven, Dow Chemical en DuPont gaan fuseren. Als het gisteren aangekondigde plan doorgaat, ontstaat een nieuwe onderneming met de naam DowDuPont.

Campagne Ga voor Gans! van start

Een nieuwe online game met de titel Ga voor gans! moet de afzet vergroten van het vlees van wilde ganzen. De actie is opgezet door Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.

Hoveniers leveren veel taxussnoeisel

Akker- & Tuinbouw

Leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners VHG hebben afgelopen zomer bijna 150 kubieke meter taxussnoeisel verzameld. Daarmee maken zij 150 chemokuren mogelijk voor kankerpatiënten.

Mestverwerking Zuid en Oost omhoog

Veehouders in de regio's Zuid en Oost moeten komend jaar 5 procent extra mest laten verwerken. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft vrijdag de verplichte mestverwerkingspercentages voor 2016 bekend gemaakt.

Toekomst keuringsdiensten nog onzeker

De toekomst van de plantaardige keuringsdiensten blijft onduidelijk. Staatssecretaris Martijn van Dam stelt een definitieve beslissing uit.

Keuringskosten NVWA niet omlaag

Het bedrijfsleven moet volledig opdraaien voor de keuringskosten van de NVWA. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft dat vanmiddag verzekerd tijdens een Kamerdebat over de situatie bij de voedsel- en warenautoriteit.

'Geef precisielandbouw meer ruimte'

De Tweede Kamer vindt dat de ontwikkelingen in de precisielandbouw teveel gehinderd worden door bestaande wet- en regelgeving. Dat moet anders.

Parlement vraagt om simpeler mestbeleid

Maak het mestbeleid simpeler en zorg dat mineralenconcentraat kan worden ingezet als kunstmestvervanger. Die wens legt de Tweede Kamer neer bij staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Van Dam moet ongewenste brief schrijven

Het kabinet moet de Europese Commissie laten weten dat Nederland geen veranderingen wil in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Die dringende wens spreekt een meerderheid van de Tweede Kamer uit in een dinsdag aangenomen motie.

Kamer: extra geld voor weidevogels

De komende drie jaar komt extra geld beschikbaar voor weidevogelbeheer. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een amendement om de begroting van het ministerie van EZ daarvoor aan te passen.

Kamer verwerpt motie kiloknallers

De Tweede Kamer heeft de motie van Sjoera Dikkers (PvdA) verworpen die vraagt om te stoppen met het verkopen van vlees onder kostprijs.

Voedselexport EU op weg naar record

De EU-export van voedselproducten lijkt dit jaar records te gaan breken. Dat meldt de Europese Commissie.

Eigenaar mestvergister aangehouden

De politie heeft de eigenaar van een mestvergister in Nistelrode aangehouden. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het weglekken van mest.

Agribex wijkt niet voor terreur

De Belgische landbouwbeurs Agribex gaat volgende week gewoon door. De terreurdreiging is voor de organisatoren geen reden om de beurs af te blazen.

Stalkeuring laat op zich wachten

Veehouderij

Het zal zeker nog een jaar duren voordat de stalkeuring in de varkenshouderij weer mogelijk wordt. Dat blijkt uit een inschatting van staatssecretaris Martijn van Dam.

Van Dam geeft ZoB geen subsidie

De Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZoB) krijgt geen geld meer van het ministerie van EZ. Staatssecretaris Martijn van Dam laat dat weten in antwoord op vragen van de SP.

LTO: blijf onze export steunen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil dat handelsmissies vooral aandacht geven aan export van kennis en technologie. LTO Nederland stelt dat dat niet ten koste mag gaan van de promotie van 'gewone' land- en tuinbouwproducten.

Van Dam wil kiloknaller niet verbieden

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil zo snel mogelijk af van de 'kiloknallers'. Maar er komt geen verbod op het verkopen van vlees onder de kostprijs.

CU pleit voor jonge boeren

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet zich sterk maken voor de jonge boeren. Die oproep deed Carla Dik-Faber (CU) woensdag in de Tweede Kamer.

CDA: aan het werk voor minder regels

'In het buitenland vertellen hoe goed onze boeren, tuinders en vissers zijn, maar hier de veelheid aan regels laten toenemen.' Zo karakteriseert Jaco Geurts (CDA) het beleid van het kabinet Rutte II.

Dikkers weigert excuses antibioticagebruik

Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) neemt haar uitspraken over het antibioticagebruik in de veehouderij niet terug. En ze denkt er niet over om excuses te maken.

Lodders: EU-landbouwbeleid is failliet

Het Europese landbouwbeleid moet zodanig op de schop dat innovatie veel meer prioriteit krijgt en dat boeren en tuinders de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat vindt Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Kamer: brief over OECD-rapport volstaat

De Tweede Kamer wil een reactie van het kabinet op het nieuwste OECD-rapport over de Nederlandse agri- en foodsector. Maar voor een speciaal debat over het rapport bestaat geen meerderheid.

VVD maant Asscher over tijdelijk werk

Minister Lodewijk Asscher (SZW) moet zorgen dat binnen drie maanden de problemen rond tijdelijk werk worden opgelost die zijn veroorzaakt door de Wet werk en Zekerheid. Dat vindt de Kamerfractie van de VVD.

VVD bepleit ruimte voor varkenshouders

Veehouderij

De per 1 januari 2016 verplichte elektronische monitoring van luchtwassers moet worden uitgesteld. 'Gun de varkenshouders dit beetje ruimte', vraagt VVD-Kamerlid Helma Lodders het kabinet.

Topsectoren: voer onderwijsmotie niet uit

'Voer de motie van de Tweede Kamer over het groene onderwijs niet uit.' Dat adviseren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Uitstel verbod op inhoudingen minimumloon

Het wettelijk verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Minister Lodewijk Asscher van SZW heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer.

Duijzer: brede steun bij lokale banken

Het bestuur van Rabobank Nederland verwacht dat de plaatselijke banken volgende week instemmen met de nieuwe coöperatieve structuur. Dirk Duijzer, directeur Coöperatie & Duurzaamheid, signaleert 'brede steun'.

Principeakkoord over toepassing WWZ

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV hebben een principeakkoord bereikt over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de agrarische sector. Er is maandenlang over onderhandeld.

Supermarkten verkopen meer biologisch

De verkoop van biologische producten in de supermarkt zit flink in de lift. Zo groeide de vleesomzet in de eerste 36 weken van dit jaar 10 procent, meldt Bionext.

Nederland levert varkenssperma Japan

Veehouderij

Nederlands varkenssperma mag naar Japan, meldt het ministerie van Economische Zaken. De overeenkomst over de gestelde importvoorwaarden kwam na vier jaar onderhandelen tot stand.

AOC Raad: geen geld, dan naar Onderwijs

Als er op een andere manier niet voldoende geld komt voor de agrarische scholen, moet het groen onderwijs maar naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat is het standpunt van de AOC Raad.

Eerste gesprek LTO met Van Dam

De Federatieraad van LTO Nederland heeft kennisgemaakt met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). Dinsdagmiddag vond een gesprek plaats op het departement in Den Haag.

Betaling toeslagrechten gaat trager

De uitbetaling van de EU-toeslagrechten zal de komende maanden trager verlopen dan in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit een betalingsprognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dijksma: investering luchtwasser moet

Veehouderij

Het kabinet geeft varkenshouders geen uitstel van de wettelijke verplichting voor elektronische monitoring van luchtwassers. Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) meldt dat aan LTO en NVV.

Advies: eet minder vlees en meer plantaardig

Wie gezond wil leven, moet meer plantaardige producten eten en minder vlees. Dat stelt de Gezondheidsraad in het advies Richtlijnen goede voeding 2015.

EU-geld voor Vlaamse boeren is verdeeld

De Vlaamse deelregering heeft besluiten genomen over de verdeling van het extra geld dat de Europese Unie (EU) beschikbaar stelt. Een deel van het bedrag gaat rechtsreeks naar ondernemers.

Toch weer gesprek over pachtsysteem

Organisaties van pachters en verpachters gaan nog een keer proberen om het eens te worden over de opzet van een nieuw pachtsysteem. Ze volgen daarmee een dringende oproep van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Kamer eist hoger tempo asbest ruimen

Het kabinet moet zich inzetten voor meer tempo bij het saneren van asbestdaken. Dat spreekt de Tweede Kamer uit in een motie die vanmiddag met ruime meerderheid is aangenomen.

Maat: Van Dam nu snel inwerken

LTO Nederland wil er aan meewerken dat Martijn van Dam, de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, snel ingewerkt raakt in het landbouwdossier. Dat zegt voorzitter Albert Jan Maat.

Zwanendriften wordt helemaal verboden

Het kabinet maakt een einde aan het zwanendriften. Vanaf 1 juli volgend is het in eigendom hebben van zwanen in de vrije natuur verboden.

Van Dam vanavond beëdigd op EZ

Algemeen

Martijn van Dam wordt vanavond beëdigd als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). Hij volgt Sharon Dijksma op die naar Infrastructuur en Milieu gaat.

SGP: eerlijke boetes voor boeren en tuinders

Algemeen

De SGP wil af van de onevenredig hoge boetes die boeren en tuinders soms krijgen opgelegd. Kamerlid Elbert Dijkgraaf presenteert dinsdag het actieplan 'Een rechtvaardige boete voor boeren'.

Discussie ritueel slachten laait weer op

Het onverdoofd ritueel slachten moet wettelijk worden geregeld, maar hoeft niet verboden te worden. Dat vindt inspecteur-generaal Harry Paul van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dijksma: zieke kippen per stal melden

Pluimveehouders moeten het vermoeden van een besmettelijke dierziekte per afzonderlijke stal gaan melden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) past de regels daarvoor aan.

GroenLinks: actie tegen fruitteelt

GroenLinks wil dat het kabinet maatregelen neemt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt te beperken. Aanleiding is het kritische rapport van Greenpeace.

Milieustaatssecretaris Mansveld afgetreden

Algemeen

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) is afgetreden. Het Fyra-rapport van de parlementaire enquêtecommissie is de bewindsvrouw fataal geworden. Zij en haar voorgangers krijgen daarin harde verwijten.

Eindelijk betere forfaits voor champost

Het ziet er naar uit dat de champignonsector vanaf komend jaar kan werken met meer reële en beter werkbare forfaits voor champost. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de nieuwe normen bekend gemaakt.

Mansveld: laatste asbestdak pas in 2044 weg

Algemeen

Als de sanering en vervanging van asbestdaken niet sneller gaat dan nu, wordt het laatste asbestdak pas in 2044 verwijderd. 'Het tempo moet dus omhoog', vindt staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu).

Dikkers wil debat over voedselveiligheid

Pvda-Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) wil met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in debat over onveilige voedselverpakkingen.

Lening Vegetarische Slager al volgetekend

Vegetarische Slager Jaap Korteweg heeft het geld voor een nieuwe fabriek in Breda bij elkaar. De onlangs uitgeschreven obligatielening is helemaal volgetekend.

Schippers: raadpleeg het Voedingscentrum

Paniek over het WHO-rapport over vlees is niet nodig. Belangrijk is wel dat het Voedingscentrum goede voorlichting geeft over gezond eten.

Kamer: meer ruimte voor snel internet

Algemeen

Het kabinet moet meer werk maken van de bevordering van snel internet op het platteland. Dat is de strekking van een motie die dinsdag is aangenomen door de Tweede Kamer.

LTO: knopen doorhakken over seizoenswerk

LTO Nederland wil met vakbonden tot definitieve afspraken komen over een regeling voor seizoenswerk voor de land- en tuinbouw in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Volgens de organisatie is het nu tijd om knopen door te hakken.

'Pas op de plaats met mestverwerking'

Het kabinet zou er goed aan doen de verwerkingspercentages voor dierlijke mest voor 2016 niet te verhogen. Die boodschap hebben LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders neergelegd bij staatsecretaris Sharon Dijksma (EZ).

VVD: slachten met kerst moet kunnen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag de slacht van pluimvee rond de kerstdagen niet belemmeren. Daarom moet het ministerie van EZ de keuringsdienst ter verantwoording roepen, vindt de VVD-Kamerfractie.

RVO zal voorschotten uitbetalen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat voorschotten op de toeslagrechten uitbetalen. Wanneer de eerste boeren geld krijgen overgemaakt, is echter niet duidelijk.

EU-geld gaat niet naar stallenbouw

Van de 29,9 miljoen euro die de Europese Unie (EU) als steunmaatregel overmaakt, wordt niets ingezet voor milieu- en diervriendelijkere stallen. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Aanmelden voor YFM Academie 2016

Algemeen

De inschrijving voor de zevende Academie van de Youth Food Movement (YFM) is opengesteld. Er is plek voor 25 mensen tussen de 20 en 35 jaar oud.

Kamervragen ACM-aanpak Kip van Morgen

Is de mening van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de Kip van Morgen op een juridisch juiste wijze tot stand gekomen? Op die vraag willen SGP en CDA antwoord van minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

Geld stroomt binnen voor Vegetarische Slager

De belangstelling voor de obligatielening van de Vegetarische Slager is groter dan verwacht. In goed twee weken is al voor 1,5 miljoen euro ingeschreven.

Van Mierlo stopt als directeur LLTB

Klaas van Mierlo heeft zijn functie als algemeen directeur van de LLTB neergelegd. Hij was er sinds juli vorig jaar in dienst.

Meer tijd overhevelen keuringsdiensten

Het kabinet neemt meer tijd voor het naar de overheid halen van de plantaardige keuringsdiensten. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) meldt dat aan de Tweede Kamer.

Vion steunt plannen voor vleeskeuring

Vion is positief over het kabinetsvoorstel om de vleeskeuring weer volledig onder te brengen bij de overheid. Het kan bijdragen aan een betere exportpositie voor Nederlands vlees.

SP: actie Mansveld nodig voor asbest

Minister Wilma Mansvel van Infrastructuur en Milieu zou in actie moeten komen om de asbestsanering in de agrarische sector te versnellen. Dat vindt Eric Smaling, Kamerlid voor de SP.

LTO: mestmonster mag niet te duur

Fraudebestrijding bij mestafzet is goed, maar onafhankelijke monstername gaat boeren te veel op kosten jagen. Daar moet een alternatief voor ontwikkeld worden, vindt LTO Nederland.

'Hak knoop door over kunstmestvervangers'

Het kabinet zet meer druk op de Europese Commissie in de procedure om producten van dierlijke mest toe te staan als kunstmestvervanger. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat gezegd in de Tweede kamer.

Dijksma zal EU-steun niet verhogen

Het kabinet zal zelf niets toevoegen aan de 29,9 miljoen euro uit Brussel voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Cofinanciering is niet aan de orde, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

Boer ontzien bij reorganisatie Rabobank

Algemeen

Boeren worden net als de andere Rabobank-klanten ontzien bij de aangekondigde reorganisatie om het rendement te verhogen. Dat meldt woordvoerder Hendrik Jan Eijpe in reactie op een artikel in Het Financieele Dagblad.

Duitse boeren investeren steeds minder

Algemeen

Duitse boeren investeren steeds minder in hun bedrijf. Voor de komende tijd wordt een verdere teruggang verwacht, blijkt uit de stemmingsbarometer van boerenbond DBV.

Kamer: stop financiering Oekraïense kippen

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) moet stoppen met het financieren van grote pluimveebedrijven in Oekraïne. Die wens heeft de Tweede Kamer uitgesproken in een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren.

Coöperaties willen Europese steun

Algemeen

Agrarische coöperaties moeten in aanmerking komen voor steun van de Europese Investerings Bank (EIB). Die wens heeft koepelorganisatie Cogeca neergelegd bij het Europees Parlement.

Duidelijkheid nodig voor water mestverwerking

Een eenduidige aanpak van de vergunningverlening voor de lozing van water uit mestverwerkingsinstallaties is prima. Maar het moet leiden tot betere voorwaarden en niet tot een aanscherping van de normen.

Ondernemers betalen vaker op tijd

Algemeen

Het betaalgedrag van ondernemers vertoont de laatste jaren een geleidelijke verbetering. Minister Henk Kamp (EZ) meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Jagen ook bij vrouwen populair

In Nederland komen steeds meer vrouwelijke jagers. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).

Latere zaai volgteelt nu melden bij RVO

Akker- & Tuinbouw

Boeren die na 30 september een volgteelt voor ecologisch aandachtsgebied hebben ingezaaid, moeten dat uiterlijk komende woensdag melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

LTO: loondoorbetaling zelf regelen

Het voornemen van het kabinet om kleine werkgevers tegemoet te komen bij de loondoorbetaling voor zieke werknemers valt in goede aarde bij LTO Nederland. Maar de uitvoering kan heel wat praktischer dan minister Lodewijk Asscher (SZW) in gedachten...

TTIP splijt Tweede Kamer

De Tweede Kamer is sterk verdeeld over de vraag of Europa gebaat is bij een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Sommige fracties verwachten er alleen onheil van, andere zien er veel voordelen in.

Melkveehouderij krijgt kritiek in hoorzitting

Fosfaatrechten voor melkveehouders moeten worden toegekend op basis van de hectares grond, niet op basis van het aantal koeien. Dat geluid klonk vanmorgen in een hoorzitting van de Tweede Kamer.

Akkoord over vrijhandel rond Stille Oceaan

Twaalf landen rond de Stille Oceaan zijn het na tien jaar onderhandelen eens geworden over het Trans-Pacific Partnership (TPP) vrijhandelsverdrag.

Blok vindt torenhoge pachtprijzen normaal

Het kabinet maakt zich geen zorgen over de torenhoge pachtprijzen die het Rijksvastgoedbedrijf afspreekt met nieuwe pachters. Dat is 'het gevolg van vraag en aanbod' vindt minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst).

Vanggewas nog twee weken inzaaien

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen wordt uitgesteld tot 15 oktober. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft daarvoor toestemming gekregen uit Brussel.

Haanstra stopt als akkerbouwvoorzitter

Jaap Haanstra stopt over vier maanden als voorzitter van de LTO vakgroep Akkerbouw. Hij heeft dat gisteren laten weten aan de leden van de vakgroep.

De Becker gaat Boerenbond leiden

Sonja De Becker wordt voorzitter van de Belgische Boerenbond. Daarmee krijgt de Vlaamse belangenorganisatie voor het eerst een vrouwelijke voorzitter.

Lodders schrikt van plannen met EU-geld

Kamerlid Helma Lodders (VVD) is kritisch over de plannen van staatssecretaris Sharon Dijksma voor de verdeling van de 30 miljoen euro aan EU-steun. Ze heeft er inmiddels schriftelijke vragen over gesteld.

Camera's populair voor beveiliging bedrijf

Camerabeveiliging en opritverklikkers zijn het meest in trek bij boeren en tuinders die het bedrijf beter willen beveiligen tegen inbraak en diefstal.

EU stort 20 miljoen euro terug

Boeren en tuinders die in 2013 meer dan 2.000 euro aan GLB-betalingsrechten ontvingen, krijgen nog een bedrag overgemaakt. In totaal gaat het om 20 miljoen euro.

Van den Boomen bestuurder Sociale Zaken

Wim van den Boomen is benoemd tot LTO-bestuurder Sociale Zaken. Hij neemt een deel van de portefeuille van Mans Vulto over.

Eric Douma voorzitter LTO Varkenshouderij

Eric Douma wordt voorzitter van LTO-vakgroep Varkenshouderij. Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft dat besloten.

Adinda Lodders lobbyist LTO Nederland

Adinda Lodders is benoemd als Haagse lobbyist voor LTO Nederland. Zij begint op 1 november met haar nieuwe functie.

LTO wil uitstel inzaai vanggewas

LTO wil dat de uiterste inzaaidatum van vanggewassen wordt uitgesteld tot 15 oktober. In een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft voorzitter Albert Jan Maat daar om gevraagd.

Zijlstra looft boeren en tuinders

Nederlandse boeren leveren het hoogste dierenwelzijn in de wereld, voldoen aan de strengste milieueisen en hebben de best verzorgde stallen. Dat vindt Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Samsom: nog geen gehaktbalbelasting

'Ik denk niet dat een gehaktbalbelasting ons gaat helpen', reageert PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom op een PvdD-voorstel om met extra belasting op vlees de consumptie terug te dringen.

Goed en slecht nieuws groen onderwijs

De algemene korting met 2 procent op het budget van het groene onderwijs is van de baan. Tegelijkertijd moet het groene mbo het wel met minder geld doen.

Dijksma: werken aan markt en natuur (video)

Nieuwe markten openen voor boeren en tuinders en tegelijkertijd werken aan een betere natuur. Dat zijn twee belangrijke voornemens van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) voor het nieuwe politieke jaar.

LTO: 50 miljoen extra voor NVWA

Investeer structureel 50 miljoen euro extra in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met dat voorstel aan het kabinet reageert LTO Nederland op de vanmiddag gepresenteerde Rijksbegroting voor 2016.

Maat: EU-geld moet boeren sterker maken

'Nu moet er snel een plan komen om het beschikbare geld zo in te zetten dat onze sectoren er sterker en beter van worden.' Met die woorden reageert LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat op het bericht dat Nederland 29,9 miljoen euro krijgt van...

Veel meer landschapselementen 'groen'

Boeren krijgen vanaf volgend jaar meer mogelijkheden om landschapselementen mee te tellen voor de vergroening. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat bekend gemaakt.

Varkensoverleg gaat door

Het overleg van de varkenshouderij met staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft gisteren geen concrete resultaten opgeleverd. Het wachten is op de resultaten van de Landbouwraad in Luxemburg.

Dijksma: Brabants PAS-beleid niet mijn zaak

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil zich niet bemoeien met het Brabantse beleid rond de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat volgens haar om 'een democratisch proces'.

Dijksma: ruimte in PAS is begrensd

De Programmatische Aanpak Stikstof biedt veehouders ontwikkelingsruimte, maar die ruimte is niet onbeperkt beschikbaar. 'Op is op', benadrukt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Dik-Faber: meer nodig dan directe steun

De ChristenUnie is blij met de 500 miljoen euro die de EU beschikbaar wil stellen voor de boeren. Maar er zijn volgens Kamerlid Carla Dik-Faber ook structurele verbeteringen nodig.

Brandbrief LTO over mineralenconcentraat

Agrarisch Nederland heeft volgens LTO Nederland dringend behoefte aan uitbreiding van de pilot mineralenconcentraten. Het is de hoogste tijd dat Brussel daar groen licht voor geeft.

CDA teleurgesteld over Landbouwraad

De Kamerfractie van het CDA is teleurgesteld in de uitkomsten van de extra EU-Landbouwraad. Jaco Geurts heeft er vragen over gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Geen btw op vergoeding natuurbeheer

Boeren hoeven toch geen btw af te dragen voor vergoedingen in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De Belastingdienst heeft dat eerder dit jaar besloten.

Dijksma laat Prinsjesdag schieten

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) is volgende week niet aanwezig bij Prinsjesdag. Ze vindt het belangrijker om te vergaderen met haar Europese collega's.

Belder: Kloonverbod goede stap EP

Het Europees Parlement (EP) wil een totaalverbod op het klonen van dieren. Dat bleek dinsdag bij een stemming over het onderwerp.

'Geen 3 miljard extra voor Franse boeren'

De Franse overheid geeft geen miljarden extra aan haar boeren. De laatste toezegging betreft maar 85 miljoen euro aan 'nieuw' geld, meent staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Miljoenen uit Deltafonds voor zoet water

Voor zoetwatermaatregelen komt de komende jaren 150 miljoen euro vrij uit het Deltafonds. Een groot deel daarvan zal worden besteed in het landelijk gebied.

RVO: zaaidatum vanggewas bepalend

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) gaat toch de werkelijke zaaidatum van vanggewassen als startdatum hanteren. De dienst komt daarmee tegemoet aan de klachten van veel boeren.

Van der Vorst leidt Social Sciences Group

Jack van der Vorst treedt over twee weken aan als algemeen directeur van de Social Sciences Group. Dat heeft Wageningen UR bekend gemaakt.

Haanstra: besluit Dijksma is onbegrijpelijk

'Onbegrijpelijk.' Zo noemt voorzitter Jaap Haanstra van LTO-vakgroep Akkerbouw de weigering van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) om twee weken respijt te geven voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest.

Geen uitstel groenbemester en mest uitrijden

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) geeft geen uitstel voor de inzaaidatum van groenbemesters en voor het uitrijden van dierlijke mest. Ze heeft dat vanmiddag laten weten aan LTO Nederland.

LTO vraagt uitstel mest uitrijden

Verleng de uitrijperiode van dierlijke mest op bouwland tot 15 september. Dat dringende verzoek heeft LTO Nederland donderdag gericht aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Nieuwe actie gestart met doggybags

Stichting Natuur & Milieu is een nieuwe actie tegen voedselverspilling gestart. Zo'n 50.000 gratis doggybags worden uitgedeeld aan restaurants.

VVD bijgepraat over problemen rozenteelt

Het gewasbeschermingsbeleid legt de Nederlandse rozentelers steeds meer beperkingen op. Wie zich aan de regels houdt, kan ziekten en plagen niet meer goed bestrijden.

Dijksma: geen snelle hulp varkenshouders

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) kan op korte termijn weinig doen aan de moeilijke situatie in de varkenshouderij. Dat is duidelijk geworden in een 'pittig' gesprek vanmorgen op het ministerie.

Driekwart geld SDE+ toegekend

Ruim driekwart van de voor dit jaar beschikbare SDE+-subsidie is inmiddels toegekend aan projecten. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

LTO: zorg nu voor lastenverlichting

De agrosector sector heeft in de periode van economische tegenwind met indrukwekkende exportprestaties de economie draaiende gehouden. Nu boeren en tuinders kampen met lage opbrengstprijzen, is er volop aanleiding om snel met maatregelen te komen.

Opruimen asbest gebeurt zorgvuldiger

Het aantal overtredingen bij de verwijdering van asbest neemt af. Dat blijkt uit de controles van Inspectie SZW.

'Varkenshouders klaar om straat op te gaan'

Als staatssecretaris Sharon Dijksma geen concrete toezeggingen doet aan de varkenshouderij, zullen acties volgen. Dat verwachten Eric Douma (LTO Varkenshouderij) en Ingrid Jansen (NVV).

Nieuw dieptepunt voor olieprijs

De noteringen voor ruwe olie hebben vrijdag een nieuw dieptepunt bereikt. Sinds zes jaar was olie niet zo goedkoop.

Rabo: bedrijven vallen niet om

Nederlandse melkvee- en varkenshouders boeken dit jaar slechte resultaten, maar er is geen sprake van grootschalige liquiditeitsproblemen. Dat stelt Bert Bruggink, financieel topman van Rabobank Nederland.

Maat blij met houding Ahold

Het is hoopgevend dat er bij supermarkten steun begint te ontstaan voor het streven naar faire prijzen voor boeren en tuinders. Dat zegt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

Dijksma: toezicht vogelhandel deugt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is goed in staat om toezicht te houden op de illegale vangst van inheemse wilde vogels. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Rabo: minder agrarisch krediet

De plaatselijke Rabobanken hebben in het afgelopen halfjaar minder geld uitgeleend aan ondernemers in de food- en agrisector. De kredietverlening daalde met 1,4 procent.

Dijksma: in EU ook praten over Franse acties

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) stelt de schade die boze Franse boeren aanrichten aan buitenlandse producten aan de orde in de extra Landbouwraad van 7 september. Ze zegt dat toe aan de Tweede Kamer.

Kamervragen over Turkse importheffingen

Het CDA heeft Kamervragen gesteld over het importbeleid van de Turkse overheid. De toepassing van nieuwe invoerheffingen en lastige administratieve procedures levert exporteurs steeds meer problemen op.

Solland Solar in de problemen

Vakbond FNV heeft het faillissement van zonnecellenfabrikant Solland Solar aangevraagd. De werknemers hebben al enkele maanden geen loon hebben gekregen.

Winkelprijs melk daalde 5 procent

Boeren krijgen ruim 30 procent minder voor hun melk dan een jaar geleden. Tegelijkertijd daalde de consumentenprijs slechts 5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consumentenbond hekelt voedingsclaims

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet volgens de Consumentenbond meer controleren op misleidende voedingsclaims waar de supermarkten vol mee liggen.

ABN Amro: tarweprijs blijft laag

De tarweprijzen blijven voorlopig laag. Die voorspelling doet ABN Amro in de donderdag verschenen Agri Monitor granen.

Online-super Picnic in de startblokken

Online supermarkt Picnic gaat vanaf volgende maand de concurrentie aan grote ketens als Albert Heijn en Jumbo. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdag.

EU en Vietnam eens over handelsakkoord

De Europese Unie en Vietnam zijn het in principe eens over een vrijhandelsovereenkomst. EU-Handelscommissaris Cecilia Malmström heeft dat bekendgemaakt.

Project: betere bodem met reststromen

Wageningen UR wil een onderzoeksproject starten naar bodemverbetering met behulp van organische reststromen. Ondernemingen die daarvoor grondstoffen kunnen leveren, wordt gevraagd mee te doen.

Beperkte groei mogelijk voor eko-supers

De omzet van supermarkten die zich specialiseren in biologische- en streekproducten zal slechts beperkt verder groeien. Dat verwacht retaildeskundige Paul Moers.

Edeka mag Tengelmann niet kopen

De overname door het Duitse Edeka van 450 Tengelmann-supermarkten lijkt definitief van de baan. De Duitse overheid stemt niet in met de plannen.

Lodders tegen invoering fosfaatrechten

De VVD ziet helemaal niets in een systeem van fosfaatrechten voor de veehouderij. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) moet zorgen dat de Brusselse regelgeving wordt aangepast, vindt Tweede Kamerlid Helma Lodders.

Kamerdebat over onrust bij boeren

De Tweede Kamer wil in debat met staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) over de onrust onder boeren en tuinders. Dat zou moeten gebeuren voor de extra vergadering van de EU-ministers van Landbouw op 7 september in Brussel.

Agro Vertrouwensindex weer gedaald

De Agro Vertrouwensindex is terug op het lage niveau van eind vorig jaar. Vooral het vertrouwen onder varkens- en melkveehouders is de afgelopen tijd sterk gedaald.

Protestbrief LTO naar Franse ambassade

LTO Nederland wil dat de Franse overheid ingrijpt wanneer boze boeren niet-Franse producten tegenhouden of vernielen. Die eis is neergelegd in een brief aan de Franse ambassadeur in Den Haag.

Helft SDE+-geld is al verdeeld

Bijna de helft van de voor dit jaar beschikbare SDE+-subsidie is inmiddels toegekend aan projecten. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SP bezorgd over beleid topsectoren

De SP-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de verdeling van onderzoeksgelden in de agrarische sector. Sharon Gesthuizen en Eric Smaling hebben hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Geen vuilbroed meer in Berg en Terblijt

Het vervoersverbod voor bijen in het Limburgse Berg en Terblijt is ingetrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat meegedeeld.

Bank verliest terrein als financier

Ondernemers halen geld voor hun investeringen steeds vaker bij anderen dan de traditionele banken. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor die minister Henk Kamp (EZ) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Grote vraag maakt grond duurder

Dit jaar is er een aanzienlijke vraag naar grond. Vooral agrariërs die voorsorteren op de toekomst willen bijkopen, stelt de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) vast.

Zorgen in EU over kwekersrecht

Nederland krijgt in Europa steun voor het pleidooi voor een vrije toegang tot genetische bronnen van planten. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de EU-Landbouwraad in Brussel.

Kamervragen over btw natuurbeheer

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat over de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer btw betaald moet worden. Kamerlid Carla Dik-Faber heeft hierover vragen gesteld aan de staatssecretarissen Sharon Dijksma (EZ) en Eric Wiebes...

Kritiek VVD op veiligheidssubsidie

De VVD zet vraagtekens bij de uitvoering van de subsidieregeling voor beveiliging van agrarische bedrijven. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) stelde die twee maanden geleden in.

Duitsers willen groengebieden maaien

Duitse boeren willen ecologische aandachtsgebieden benutten voor voederwinning. Boerenbond DBV heeft een verzoek daartoe ingediend bij de overheid.

Voedselexport EU is verder gestegen

De Europese Unie heeft vorig jaar 1,6 procent meer geëxporteerd aan voedselproducten. Dat blijkt uit statistieken van het directoraat-generaal Landbouw in Brussel.

Dijksma: ombudsman voor uitvoering PAS

Een onafhankelijke verbindingsofficier gaat de komende tijd de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) volgen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) zal deze 'ombudsman' benoemen.

LTO: ingrijpend maar onvermijdelijk

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij is volgens LTO Nederland ingrijpend maar onvermijdelijk. 'Door de groei en ambities van de melkveehouderij is de fosfaatgrens overschreden die in EU-verband was overeengekomen',...

Fosfaatrechten voor melkveehouderij

De Nederlandse melkveehouderij krijgt te maken met een systeem van fosfaatrechten. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat dat uitwerken en wettelijk vastleggen om zo de fosfaatproductie binnen de vastgestelde grenzen te houden.

Nguleka leidt wereldwijde boerenbond

De Zambiaanse Evelyn Nguleka is gekozen tot voorzitter van de World Farmers Organisation (WFO). Dat is de wereldwijde koepel van boeren- en tuindersorganisaties.

Kabinet komt niet aan landbouwvrijstelling

Het kabinet heeft geen plannen om fiscale landbouwregelingen te wijzigen. Daar is op dit moment geen draagvlak voor, meent staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Minder melkkoeien in Duitsland

De Duitse melkveehouderij kiest na het wegvallen van de zuivelquotering nog niet voor uitbreiding van het aantal koeien. De melkveestapel is zelfs iets gekrompen.

LTO: politiek aan zet bij WWZ

De Tweede Kamer houdt nog voor het zomerreces een debat over de Wet werk en zekerheid (WWZ). LTO eist ruimte om oplossingen te vinden voor de problemen rond tijdelijke arbeidscontracten.

Vion-commissaris Van Rijn afgetreden

Cees van Rijn heeft vorige maand afscheid genomen van de raad van commissarissen van Vion Food. Dat heeft Vion woensdag bekendgemaakt.

Vion: opgaande lijn zet in 2015 door

Vion Food denkt dit jaar verder uit de rode cijfers te komen. Dat blijkt uit een summiere vooruitblik die de onderneming tegelijk met het jaarverslag over 2014 publiceerde.

Verlies Vion Food is flink verminderd

Vion Food heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 21 miljoen euro. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag over 2014.

Grens nog dicht voor werkers uit Kroatië

Inwoners van Kroatië mogen de komende drie jaar niet zomaar in Nederland komen werken. Minister Lodewijk Asscher (SZW) vindt het nog te vroeg voor een vrij verkeer van werknemers.

SGP opent meldpunt hoge boetes

Kamerlid Elbert Dijkgraaf roept boeren en tuinders die buitensporig hoge boetes krijgen van de NVWA op om deze te melden bij de SGP. De meldingen zullen aan staatssecretaris Sharon Dijksma worden doorgegeven.

LTO: geen fosfaat uitwisselen

LTO Nederland is tegen fosfaatoverdracht tussen verschillende veehouderijsectoren. ‘Wat ons betreft kan daar geen sprake van zijn’ zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

Alle opties open voor doden muizen

Het kabinet wil niet op voorhand bestrijdingsmethodes van een muizenplaag verbieden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Inspectie SZW controleert aspergetelers

Niet alle aspergetelers houden zich aan de regels voor inzet van vreemde arbeid. Dat blijkt uit een recente controle door de Inspectie SZW in Brabant en Limburg.

EU soepeler met restant POP-geld

Lidstaten van de Europese Unie krijgen meer mogelijkheden om overgebleven gelden voor plattelandsontwikkeling alsnog te besteden. De Europese Commissie heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

DAW: 30 projecten bijna subsidie-gereed

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) komt goed op gang. Komend najaar kunnen waarschijnlijk dertig projecten worden ingediend voor een bijdrage uit POP3.

Spuiten buiten landbouw in de ban

Het kabinet legt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw drastisch aan banden. De toepassing op verharde terreinen is vanaf 2016 helemaal verboden.

Dijksma: we staan achter voedselbanken

Het kabinet spant zich in om samenwerking tussen bedrijfsleven en voedselbanken te bevorderen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat verzekerd aan de Tweede Kamer.

PvdD: geen dubbele pet jachtopzieners

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat jachtopzieners niet langer tegelijk de belangen van de jager, wetgever en dieren behartigen. Kamerlid Marianne Thieme stelt voor om de Wet natuurbescherming aan te passen.

Protest tegen breken ganzennekken

De Dierenbescherming verzet zich tegen het gebruik van een apparaat om de nek van ganzen te breken. Provincie Gelderland heeft ingestemd met deze methode om de ganzenoverlast aan te pakken.

LTO blij met hoge waardering

'De agrarische sector staat er goed op bij het grote publiek. De gemiddelde burger kijkt positief aan tegen de rol die boeren en tuinders spelen in de samenleving. Daar ben ik blij mee.'

Boer en tuinder krijgen 7,6

De agrarische sector krijgt van de Nederlandse bevolking een rapportcijfer van 7,6. Dat blijkt uit een rapportage van TNS NIPO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Platform beveiliging van start

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en LTO-voorzitter Albert Jan Maat hebben het startsein gegeven voor een nieuw platform om boeren en tuinders te helpen bij een betere beveiliging van hun bedrijf. Dat moet met name inbraken en...

Normale procedure nertsenhouder Haps

Met de vergunningaanvraag van een nertsenbedrijf in het Brabantse Haps is helemaal niets mis. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Pachtnormen schieten omhoog

De pachtnormen voor 2015 zijn flink hoger dan vorig jaar. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt.

Meer vertrouwen agrarische ondernemers

De meest recente Agro Vertrouwensindex vertoont een positiever beeld dan een halfjaar geleden.

Dierenbescherming: ganzen niet vergassen

De Dierenbescherming komt in verzet tegen de ruimere mogelijkheden om ganzen te vergassen. Volgens de organisatie is deze manier van doden niet nodig om de ganzenoverlast te beperken.

Van Staalduinen weg bij Wageningen UR

Laan van Staalduinen stopt als algemeen directeur van de Social Sciences Group (SSG) van Wageningen UR. Daardoor moet ook het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) op zoek naar een nieuwe directeur.

Sleeswijk in actie tegen wolven

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein gaat zich meer inspannen om veehouderijbedrijven te beschermen tegen wolven. Landbouwminister Robert Habeck van de deelstaat heeft dat bekendgemaakt.

Dijksma wil zwanendriften verbieden

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) overweegt het zwanendriften te verbieden. De regels die daarvoor gelden, blijken in de praktijk vrijwel niet te controleren.

Fietser botst tegen trekker

Een 56-jarige wielrenner uit Westzaan is vanmorgen in Ederveen in botsing gekomen met een trekker. Volgens de politie is de fietser zwaargewond.

Export vee uit Somalië groeit

Het arme Afrikaanse land Somalië slaagt erin de gezondheid van de veestapel te verbeteren. Daardoor neemt ook de export van vee weer toe.

Inflatie in EU bedraagt 0 procent

De inflatie in de Europese Unie is nu precies 0 procent. Dat meldt het EU-statistiekbureau Eurostat.

Waterschap controleert spuitvrije zones

Waterschap Peel en Maasvallei gaat de naleving van de teelt-, spuit- en mestvrije zones controleren. De inspecties vinden in mei en juni plaats vanuit de lucht en in het veld.

Meer Brabantse gerst in La Trappe

Er gaat steeds meer Brabantse brouwgerst in het trappistenbier van brouwerij De Koningshoeven in Berkel-Enschot. Dit jaar groeide het areaal naar 200 hectare en er zit nog meer in het vat.

D66: laat TTIP doorrekenen

D66 wil een eerste versie van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Kamerlid Kees Verhoeven heeft dat laten weten aan NU.nl.

Milieukeur bloembollen komt eraan

Nederlandse bollentelers kunnen zich binnenkort certificeren voor het Milieukeur. Komend najaar is het certificatieschema klaar, verwacht René le Clercq, voorzitter van KAVB en LTO Bollenteelt.

LTO uit wensen voor belastingstelsel

Een nieuw belastingstelsel moet rekening houden met de bijzondere risico's waaraan boeren en tuinders zijn blootgesteld. Die boodschap heeft LTO Nederland overgebracht aan het ministerie van Financiën.

Project bestrijding IBR en BVD start op

Voor het project 'Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland' zijn een stuurgroep en een projectleider benoemd. Daarmee komt de bestrijding van IBR en BVD bij rundvee een stap dichterbij.

Fruitmasters veilt eerste kersen

Fruitmasters heeft vrijdag de eerste kersen van het seizoen geveild. De vruchten van het ras Earlise werden aangeboden in Geldermalsen door teler Arjan Koster uit Heinenoord.

Ambassadeur VS de boer op met LTO

Timothy Broas, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, heeft dinsdag kennis gemaakt met de agrarische sector. Op uitnodiging van LTO Nederland bezocht hij een melkveebedrijf en een orchideeënkwekerij.

ABN Amro: korte keten voegt waarde toe

Boeren en tuinders die waarde aan hun producten willen toevoegen, moeten de samenwerking zoeken in korte gesloten ketens. Dat is de rode draad in een dinsdag verschenen rapport van ABN Amro.

Fair Produce houdt rekening met risico

Paddenstoelenbedrijven met het Fair Produce-keurmerk worden voortaan gecontroleerd op basis van risicoprofielen. Stichting Fair Produce heeft dat bekendgemaakt.

Van Zelderen leidt Copa werkgroep

Kees van Zelderen is donderdag in Brussel verkozen tot voorzitter van de Copa-Cogeca werkgroep Biologische Landbouw. Hij is de eerste Nederlander die de werkgroep mag leiden.

Drukte dreigt op belasting-website

De Belastingdienst roept ondernemers op om hun aangifte deze maand tijdig af te handelen. Eind april zal de website van de Belastingdienst mogelijk overbelast zijn.

LTO komt met beveiligingsplatform

Boeren en tuinders zijn vaak slachtoffer van criminaliteit. Voor LTO is het onder meer aanleiding om een beveiligingsplatform voor boerenbedrijven in het leven te roepen.

Provincies tikken PAS af

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben dinsdag ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daardoor kan de PAS wellicht op 1 juli in werking treden.

LTO: huzarenstukje van Dijksma

'Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft door haar inzet een huzarenstukje geleverd. Dat geeft de boeren meer lucht op de route naar herstel.' Zo reageert LTO Nederland op het groene licht uit Brussel voor herstel van door muizen beschadigd grasland.

Ploumen ziet 'chloorkip' nog niet komen

De Europese Unie (EU) gaat niet in de loop van dit jaar de grenzen openen voor 'chloorkippen' uit de Verenigde Staten. Dat verwacht minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel.

Meer ruimte voor boer met muizenschade

Boeren die kampen met veel veel muizenschade in hun grasland, krijgen ruimte voor herstelmaatregelen. De Europese Commissie geeft Nederland daarvoor onder meer ontheffing van enkele derogatievoorwaarden.

Leningen muizenschade in zicht

Friesland mag van Brussel langlopende leningen verstrekken aan boeren met muizenschade. Als de voorwaarden voor zo'n lening niet marktconform zijn, vallen ze onder een vrijstellingsregeling.

Regels voor alternatieven vergroening

De voorwaarden om vergroening in te vullen met het akkerbouw-strokenpakket en het Veldleeuwerikpakket, zijn bekend. Ze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Maat begint aan zijn derde periode

Albert Jan Maat is herbenoemd als voorzitter van LTO Nederland. Het wordt zijn derde periode als landelijk voorman.

Moties over controle vleesketen verworpen

De Kamer stuurt het kabinetsbeleid rond controles in de vleesketen niet bij. Alle moties die waren ingediend tijdens het Kamerdebat van vorige week, zijn dinsdag verworpen.

Duidelijkheid EZ over landschapselementen

Landschapselementen waarvoor in het verleden beheersubsidie is ontvangen, mogen worden ingezet voor invulling van de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

LTO lobbyt met Duitsers en Belgen voor GLB

De volgende hervorming van het EU-landbouwbeleid moet betere resultaten opleveren voor boeren en tuinders. De grote landbouworganisaties in Nederland, Duitsland en België gaan zich daar sterk voor maken.

Dijksma start laatste fase PAS

De afronding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gaat de laatste fase in. Vandaag start staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) het bestuurlijk overleg met de provincies, nadat ze daarvoor gisteravond steun kreeg van de Tweede Kamer.

Dik-Faber: haal NVWA weg bij EZ

Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wil dat het ministerie van VWS alleen de verantwoordelijkheid krijgt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze zal dat morgen bepleiten bij een Kamerdebat over voedselveiligheid.

Maat: banken moeten oplossingen bieden

Banken moeten nu echt de handen uit de mouwen steken bij het oplossen van problemen rond rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf. 'Ze moeten er veel meer werk van maken', vindt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

AFM: banken waren te langzaam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet tevreden over de snelheid waarmee banken de in het mkb uitgegeven rentederivaten hebben herbeoordeeld. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde rapportage.

Rabo beoordeelt dringendste rentederivaten

De Rabobank heeft voor alle 1.300 'kwetsbare' mkb-klanten met een rentederivaat de herbeoordeling van het derivaat afgerond. Waar nodig werkt de bank met de klant aan een oplossing.

Netto-resultaat Agrifirm fors lager

Agrifirm heeft vorig jaar een operationeel bedrijfsresultaat geboekt van 26,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de coöperatie vanmorgen heeft gepubliceerd.

Romijn: 2015 is overgangsjaar

Als er nieuwe regels komen voor grondgebonden groei van de melkveehouderij, gelden die pas vanaf 2016. ‘En dan is 2015 een overgangsjaar’, zegt Cees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij.

Eisen grondgebonden groei voor heel 2015

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die grondgebonden groei voor de melkveehouderij gaat regelen, krijgt een 'reikwijdte' over heel 2015. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) verzekert dat de Eerste Kamer.

'Biosector wil geen bureaucratie'

De biologische land- en tuinbouw zit niet te wachten op nieuwe bureaucratische hindernissen. COPA-voorzitter Albert Jan Maat heeft dat voorgehouden aan Janis Duklavs, fungerend voorzitter van de EU-Landbouwraad.

Maat: soepel omgaan laatste superheffing

Het laatste superheffingsjaar mag niet leiden tot torenhoge boetes voor melkveehouders. Die boodschap heeft COPA-voorzitter Albert Jan Maat vanmorgen voorgelegd aan Janis Duklavs, voorzitter van de EU-Landbouwraad.

Dijkgraaf schrijft open brief aan Schreijer

Elbert Dijkgraaf (SGP) daagt Annie Schreijer-Pierik (CDA) uit om samen het Natura 2000-beleid bij te sturen. Hij schreef haar donderdag een open brief.

Onenigheid over toekomst pachtstelsel

Pachters en verpachters houden nog stevige meningsverschillen over de opzet van een nieuw pachtstelsel. Dat bleek vanmiddag in de Tweede Kamer.

Helft boeren kiest voor CDA

Het CDA is onder boeren en tuinders nog steeds de meest populaire partij. De helft van de agrariërs overweegt volgende week op deze partij te stemmen.

Rutte: regeldruk moet minder (video)

Minister-president Mark Rutte erkent dat boeren en tuinders nog te weinig merken van het terugdringen van de regeldruk in Nederland. 'En dat bevalt me niet', zei de premier zaterdag tegen Nieuwe Oogst.

'PvdD is een welvaartsverschijnsel'

De Partij voor de Dieren (PvdD) is een 'welvaartsverschijnsel'. Dat vindt minister-president Mark Rutte.

Rutte: subsidies leiden tot stilstand

Langjarige subsidies zijn niet bevorderlijk voor de vernieuwing in de agrarische sector. Dat vindt minister-president Mark Rutte.

Rutte: toekomstvisie kan nog ambitieuzer

De agrarische sector moet de komende jaren met volle kracht door met vernieuwing en verduurzaming, vindt minister-president Mark Rutte. Hij zei dat bij een LTO Noord-bijeenkomst in Apeldoorn.

Rutte: geen compensatie voor boycot

Het kabinet heeft geen extraatjes meer achter de hand voor boeren en tuinders die getroffen worden door de Russische importstop. Minister-president Rutte maakte dat vanmiddag duidelijk in Apeldoorn.

Sloopregeling voor pelsdierhouderij

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de details bekend gemaakt van een sloop- en bouwkostenregeling voor de pelsdierhouderij. Die wordt van kracht als het verbod op de pelsdierhouderij doorgaat.

Lodders: NVWA op zaterdag open

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet ook in het weekeinde exportcertificaten afgeven als bedrijven daar behoefte aan hebben. Dat vindt Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Geen spoeddebat over Melkveewet

VVD en PvdA geven staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) nog tijd om een voorstel uit te werken voor grondgebondenheid van de melkveehouderij. Verschillende andere Kamerfracties dringen aan op spoed.

Mansveld kent asbestrapporten niet

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) kent de inhoud niet van de asbestrapporten van Overijssel en Gelderland. Ze zei dat vanmiddag in de Tweede Kamer.

Schultz maakt trekkerkenteken simpeler

Het kabinet versimpelt de voorwaarden voor verplichte kentekening van trekkers en landbouwvoertuigen. Dat moet de uitvoeringskosten drukken.

Versnellingsagenda tuinbouw Limburg gereed

De Limburgse tuinbouw heeft een 'versnellingsagenda' voor de omslag naar een marktgerichte aanpak. Vandaag wordt het plan, dat meer dan vijftig acties omvat, gepresenteerd.

Trouw: vervuilde bodem rond asbestdaken

In Nederland is grootschalige bodemsanering nodig als gevolg van verweerde asbestdaken. Dat meldt het dagblad Trouw dinsdag.

Asbestdak vanaf 2024 verboden

Er wordt in 2024 in Nederland een wettelijk verbod op asbestdaken van kracht. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

Multifunctioneel aanjager van innovatie

De multifunctionele landbouw brengt diversiteit en creativiteit in de agrarische sector en is vaak een aanjager van innovatie. Dat zegt Annette van Velde, voorzitter van LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw.

Nederlandse inbreng voor simpeler GLB

Maak het mogelijk om per 1 december de vergroeningspremie uit te betalen, ook als nog niet alle vergroeningscontroles zijn afgerond. Dat is een van de vereenvoudigingvoorstellen voor het GLB die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in Brussel heeft...

'Boer en tuinder let op je kunstmest'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof roept boeren en tuinders op om goed op hun kunstmest te letten. Potentiële terroristen zouden kunstmest kunnen gebruiken om er explosieven van te maken.

LTO: nadelen aan aanpak schijnconstructies

Als de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ongewijzigd wordt aangenomen, zullen zowel werkgevers als werknemers daar de ongunstige gevolgen van ondervinden. Die waarschuwing richt LTO Nederland aan de Tweede Kamer.

Huidige emissie-eisen voor geplande stal

Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren krijgt een overgangsregeling voor stallen waarvan de planning al klaar is. Staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) heeft de details bekend gemaakt.

Asscher doet voorstel transitievergoeding

Minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft een overgangsregeling ontworpen voor het bepalen van de ontslagvergoeding van seizoenwerkers. Zijn voorstel is vanmorgen naar de Tweede Kamer gestuurd.

LTO: plan Asscher is ontoereikend

De overgangsregeling die minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft ontworpen voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, reageert LTO Nederland.

Pablo Tittonell verlaat Wageningen UR

De Wageningse hoogleraar Biologische landbouwsystemen, Pablo Tittonell, gaat terug naar zijn geboorteland Argentinië.

Energiesubsidie vanaf 1 april aanvragen

De aanvraagtermijn voor innovatiesubsidies onder de paraplu van de Topsector Energie gaat op 1 april open. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat bekend gemaakt.

In 2014 meer voedingsmiddelen verkocht

Na drie jaren van krimp is de afzet van winkels in voedings- en genotmiddelen vorig jaar weer gegroeid. In hoeveelheid gemeten kwam er 1,3 procent meer in de winkelmandjes.

LTO: evenwichtig handelsakkoord VS

Een vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten (VS) mag alleen worden gesloten op basis van een gebalanceerd akkoord dat Europese standaarden borgt. Dat is het standpunt van LTO Nederland over een mogelijke Transatlantic Trade & Investment...

Onduidelijkheid rond snelle trekkers

Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) vindt het een zaak van de wegbeheerders om te beslissen of trekkers die 40 kilometer per uur kunnen rijden, toegang krijgen tot 80 kilometerwegen.

Oplossing in zicht voor seizoenwerker

Minister Lodewijk Asscher (SZW) gaat een oplossing zoeken voor de problemen waarmee de Wet werk en zekerheid werkgevers en vaste seizoenwerkers confronteert. Hij heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer.

EZ past mestmonstering aan

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een oplossing voor de problemen met bemonstering van mest. Dat is dinsdag meegedeeld aan LTO Nederland en andere betrokken partijen.

Vragen over run op NB-wetvergunning

Henk Leenders (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over geluiden dat veel boeren nog snel een NB-wetvergunning aanvragen voordat de Programmatische Aanpak Stikstof van kracht wordt.

LTO wil snelle oplossing mestmonsters

LTO Nederland dringt bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan op een snelle oplossing van de problemen bij bemonstering van mest. In de beschikbare monsterpotjes kan vaak minder mest dan de nieuwe regelgeving eist.

Kamer krijgt petitie muizenschade

'De schade door de muizenplaag loopt steeds verder op en bestrijding is niet mogelijk. Niemand weet hoe het moet.' Dat sombere scenario schetste melkveehouder Jelle Bouma uit Scharnegoutum vanmiddag in de Tweede Kamer.

Maat: groen onderwijs geen stiefkindje

Het groene onderwijs mag geen stiefkindje worden van het ministerie van EZ . Die waarschuwing geeft LTO- Nederland voorzitter Albert Jan Maat.

Maat praat met viceminister VS over TTIP

Europa en de Verenigde Staten (VS) hebben er allebei belang bij dat de gesprekken over een handelsovereenkomst in een positieve sfeer verlopen. Daarover zijn de Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger Jiulieta Noyes en LTO Nederland-voorzitter Albert...

Kamer eist uitleg over muizenbeleid

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma dinsdag nog in een brief een toelichting geeft op de muizenproblematiek in Friesland. Morgen volgt een debat met de bewindsvrouw.

Dijksma: snel praten met vleesstunters

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil nog deze maand afspraken maken met de grote supermarktketens over het uitbannen van het stunten met vlees. Ze schrijft dat aan de Tweede Kamer.

LTO: ggo-teelt alleen onder voorwaarden

LTO Nederland is voorstander van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's), maar stelt voorwaarden aan de teelt ervan. 'De belangrijkste is dat zowel consument als samenleving de teelt ervan accepteren', zegt Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder...

Complete oplossing kerstpuzzel

Het oplossen van de kerstpuzzel in Nieuwe Oogst van 20 december bleek voor veel deelnemers een uiterst moeilijke opgave. Daarom geven we hier de volledige oplossing.

Vlaams Potjesvlees krijgt EU-erkenning

De Vlaamse specialiteit 'Potjesvlees uit de Westhoek' is sinds deze week een beschermd streekproduct. De Europese Commissie heeft dat bekendgemaakt.

Asscher onwrikbaar over transitievergoeding

Werknemers die in het verleden meerdere malen tijdelijk bij dezelfde werkgever werkten, houden hun recht op een transitievergoeding. Minister Lodewijk Asscher (SZW) wil de Wet werk en zekerheid niet aanpassen.

SDE: minder wind, meer geld

In windarme gebieden in Nederland komt een hogere subsidie beschikbaar voor de bouw van windmolens dan in windrijke gebieden. De SDE+-regeling wordt daarvoor aangepast.

Duidelijkheid pelsdierverbod blijft uit

Het is onduidelijk hoe lang de rechtszaak om de Wet verbod pelsdierhouderij nog gaat duren. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Dierenwelzijn thema op Grüne Woche

De Duitse boerenbond DBV kiest dierenwelzijn als belangrijkste thema voor haar inzending op de Grüne Woche. De organisatie wil daarover het gesprek aangaan met consumenten.

Graan en suiker lijden onder olieprijs

De wereldwijde graanprijzen zijn in een jaar tijd met 12,5 procent gedaald. Dat blijkt uit een berekening van wereldvoedselorganisatie FAO.

Schreijer-Pierik te gast bij LTO Noord

Annie Schreijer-Pierik heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan twee landbouwbedrijven in Noord-Nederland. Het bezoek was georganiseerd door LTO Noord.

Albert Heijn stopt met Puur en Eerlijk

Het Puur en Eerlijk-logo verdwijnt uit de schappen van Albert Heijn. Dat meldt het dagblad Trouw zaterdag.

Economie blijft erg broos

De ontwikkeling van de Nederlandse economie toonde de afgelopen twee maanden een stabiel beeld. Dat wordt duidelijk uit de nieuwste Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nog geen actie labeling cisgenese

Het kabinet onderneemt in Brussel nog geen actie om een labelingsplicht te regelen voor gewassen die zijn veredeld door middel van cisgenese. Dat meldt minister Edith Schippers (VWS).

Heijmans aan het werk bij Nevedi

Mark Heijmans is afgelopen week aan de slag gegaan bij de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Hij is daar benoemd tot programmamanager Diervoeder.

Tot 20 februari reageren op PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 is voor inspraak vrijgegeven. Vanaf zaterdag kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Veehouders werken aan goede luchtkwaliteit

Veehouders in Nederland spannen zich in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Die boodschap heeft LTO Nederland gisteren overgebracht aan de Europarlementariërs Julie Girling en Jan Huitema.

Bouwvergunning Grubbenvorst blijft overeind

Een poging om de bouw van een groot varkens- en pluimveebedrijf in Grubbenvorst tegen te houden met een beroepsprocedure tegen gemeentelijke vergunningen is mislukt.

Maat: rentetarieven onder loep nemen

Nederlandse banken hanteren allemaal vrijwel dezelfde marges en berekenen te hoge rentetarieven. Daar moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eens naar kijken, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Dijkgraaf op bezoek bij melkveehouder

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) is bijgepraat over de ontwikkelmogelijkheden die de melkveehouderij nodig heeft. LTO en NAJK organiseerden een werkbezoek.

LTO rondt pilotfase waterplannen af

Samenwerken en bundelen van kennis werkt bij het streven naar voldoende schoon water en een betere bodemkwaliteit. Dat blijkt uit drie pilots die in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn uitgevoerd.

Nederlandse lucht steeds schoner

De lucht in Nederland is voor het vijfde jaar op rij schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Zorg om bollenteelt bij Natura 2000

De provincies moeten kritischer omgaan met bollenteelt rond Natura 2000-gebieden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Extra EU-regels lucht gaan niet door

De nieuwe Europese Commissie schrapt plannen voor nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Dat blijkt uit het uitgelekte werkprogramma van de commissie.

SKV: clenbuterol gevonden bij vleeskalveren

Bij vleeskalveren op een bedrijf in het zuiden van het land zijn sporen van clenbuterol gevonden. Het kalverbedrijf is onder toezicht geplaatst.

Lidl pakt levering schoolfruit op

Supermarktketen gaat in Nederland schoolfruit leveren. Daardoor krijgen vanaf begin januari zo'n 100.000 kinderen op 500 scholen weer gratis schoolfruit.

Rabo zet zwaarder in op verduurzaming

De Rabobank legt de lat op het gebied van duurzaamheid hoger. Koplopers kunnen rekenen op extra hulp van de bank, zo krijgen ze onder meer voorrang bij financiering.

Hogan wil steviger EU-beleid

EU-Landbouwcommissaris Phil Hogan wil meer geld uittrekken om de afzet van landbouwproducten te bevorderen. Hij heeft dat toegezegd in een onderhoud met COPA.

Pluimvee mag weer naar België

België zal de grens weer openen voor pluimveeproducten uit Nederland. De autoriteiten hebben dat toegezegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Voorstel pachtsysteem duurt nog een jaar

De vormgeving van het nieuwe pachtsysteem gaat heel wat tijd kosten. Pas in de tweede helft van volgend jaar is een wetsvoorstel te verwachten van het kabinet.

LTO: rattenbestrijding komt in gevaar

LTO Nederland maakt zich ernstige zorgen over de mogelijkheden om vanaf komend jaar nog ratten te bestrijden. Het lijkt erop dat voor gebruik buiten schuren en stallen dan geen effectieve middelen meer beschikbaar zijn.

'Hygiëne pluimveesector moet nog scherper'

Pluimveehouders moeten hun bedrijven nog beter beschermen tegen de insleep van vogelgriep. 'We vragen de sector het uiterste te doen om nieuwe besmettingen te voorkomen', aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ)

Dijksma legt staartenmotie in de ijskast

Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt nog geen einddatum vast voor het couperen van varkensstaarten. Een meerderheid van de Tweede Kamer had daar wel om gevraagd.

Zwakke perceelsregistratie kost Grieken geld

Brussel gaat Griekenland korten op de betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aanleiding is het feit dat de Grieken hun perceelsregistratie nog steeds niet op orde hebben.

Koning in gesprek met pluimveesector

Koning Willem Alexander is vanmiddag geïnformeerd over de gevolgen van de uitbraak van de vogelgriep. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan Oudewater.

Korter werken in pluimveesector

Ruim twintig bedrijven hebben al werktijdverkorting aangevraagd in verband met het uitbreken van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft dat vanmiddag bekendgemaakt.

H5N8 op eendenbedrijf Kamperveen

Ook op het besmette eendenbedrijf in Kamperveen was sprake van vogelgriep van het type H5N8. Dat meldt het ministerie van EZ.

Corridor slachtkuikens is bekend

De route voor het vervoer van slachtkuikens vanuit Oost Brabant en Limburg naar het westen is bekend. De NVWA heeft vanavond de zogenoemde corridor gepubliceerd.

Kamer: help scholen ontwikkelingslanden

Nederland moet zich actief inzetten om het agrarisch beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dat staat in een motie van CDA en SGP die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Aanval Thieme op pluimveesector

'Het is nu echt de tijd om het door en door verziekte systeem van de bio-industrie aan te pakken.' Die uitspraak deed Marianne Thieme (PvdD) vanmiddag in de Tweede Kamer.

Vleeskuikens Zuid mogen naar West

Vleeskuikens uit regio Zuid mogen via een corridor worden vervoerd naar slachterijen in regio West. Het ministerie van EZ zal daarvoor dinsdag nog een regeling afkondigen.

Corridor voor Brabantse vleeskuikens

Vleeskuikens uit regio Zuid mogen via een corridor worden vervoerd naar slachterijen in regio West. Het ministerie van EZ zal daarvoor dinsdag nog een regeling afkondigen.

Meldpunt voedselverspilling komt er niet

Het ministerie van EZ zet geen speciaal meldpunt voedselverspilling op. Staatssecretaris Sharon Dijksma ziet er te weinig meerwaarde in.

Begrenzing Natura 2000 nog niet vast

Wellicht moeten nog enkele Natura 2000-gebieden in Nederland ruimer begrensd worden. De Raad van State geeft daarover in de loop van volgend jaar duidelijkheid.

Dijksma: ruimen bedrijven is 'verschrikkelijk'

De gevolgen van de vogelgriep zijn voor de ondernemers die er mee te maken hebben 'ronduit verschrikkelijk.' Dat vindt staatssecretaris Sharon Dijksma.

Grondgebondenheid komt in melkveewet

Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat de grondgebondenheid in de melkveehouderij wettelijk verankeren. Ze meldt dat vandaag aan de Tweede Kamer.

Kamer wil datum coupeerverbod

Het kabinet moet een datum vaststellen waarop het couperen van biggenstaarten in Nederland beëindigd moet zijn. Dat vraagt de Tweede Kamer in een gisteren aangenomen motie.

Tweede Kamer zet druk op weidegang

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil verplichtende maatregelen om te zorgen dat alle Nederlandse koeien weidegang hebben. Gisteren is een motie aangenomen die daar om vraagt.

Kamer op de bres voor stromest-boeren

De Tweede Kamer houdt vast aan een vrijstelling in 2014 van de verwerkingsplicht voor stromest. Een motie die daar voor de tweede keer om vraagt, is vanmiddag aangenomen.

Scherpere regels voor rattenbestrijding

De bestrijding van ratten rond bedrijfsgebouwen op boeren- en tuinbouwbedrijven wordt de komende tijd nog scherper aan regels gebonden. Maar de inzet door ondernemers van effectieve middelen blijft mogelijk.

Dijksma belooft kabinetsvisie voedsel

In januari komt het kabinet met een brede visie op het voedselbeleid. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer.

Dijksma weigert ruimte voor stromest

Voor geitenhouders, schapenhouders en vleesveehouders met stromest dreigt een forse tegenvaller. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) vindt dat ze dit jaar aan de mestverwerkingsplicht moeten voldoen.

Acht ton boete voor mesthandelaar

Mesthandelaar Niels Lentjes is ook in hoger beroep veroordeeld tot betaling van bijna 800.000 euro aan boetes voor illegaal uitrijden van mest. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hem grotendeels in het ongelijk gesteld .

'Verkoop Duitse vestigingen geruchten'

Vion Food wil niet inhoudelijk reageren op het bericht dat alle Duitse vestigingen verkocht zouden worden. 'Ik ga niet in op geruchten', zegt ceo Michiel Herkemij.

CDA valt Dijksma hard aan

Het CDA valt de regering frontaal aan op het beleid voor de agrarische sector. ‘Dit kabinet heeft geen visie op de landbouw’, meent Kamerlid Jaco Geurts.

SP: 300 mensen extra bij NVWA

De SP wil komen jaar 300 mensen extra aanstellen bij de NVWA. Kamerlid Henk van Gerven heeft daar vandaag een amendement voor ingediend.

CU: stel minister van Voedsel in

De ChristenUnie ziet in een volgend kabinet graag een speciale minister van Voedsel. Kamerlid Carla Dik-Faber stelde dat vandaag voor tijdens het debat over de landbouwbegroting.

VVD: nu geen nieuwe regels dierenwelzijn

In Europa zijn extra regels voor dierenwelzijn niet aan de orde zolang niet alle landen bestaande regelgeving niet nakomen. Dat vindt Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Coalitie verdeeld over voedselrapport WRR

De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn sterk verdeeld over het WRR-rapport Naar een voedselbeleid. De PvdA omarmt het, van de VVD mag het in de prullenbak.

Kamer zet vaart achter melkveewet

De Tweede Kamer zal haast maken met de behandeling van de melkveewet. Een meerderheid van de fracties wil er voor zorgen dat de wet op 1 januari in werking kan treden.

Betaling toeslagen volgens bekende schema

De uitbetaling van bedrijfstoeslagen over 2014 gaat volgens hetzelfde tijdschema als vorig jaar. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat bekendgemaakt.

FAO-congres over jaar van familiebedrijf

Wereldvoedselorganisatie FAO in Rome houdt komende week een tweedaagse conferentie over het agrarische familiebedrijf. Daar wordt teruggekeken, maar vooral ook vooruitgekeken.

RVO: maak werk van eHerkenning

Alle ondernemers die nog niet bij RVO.nl inlogden met een eHerkenningsmiddel, zijn deze week aangeschreven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ze krijgen het advies om snel actie te ondernemen.

EU eens over klimaatdoelen

Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn het afgelopen nacht eens geworden over nieuwe energie- en klimaatdoelstellingen voor de Europese Unie (EU). Er liggen nu afspraken voor de periode van 2020 tot 2030.

Kritiek op korten GLB-geld

Het verder uitkleden van de EU-landbouwbegroting is onfatsoenlijk en onacceptabel. Dat zegt Copa-voorzitter Albert Jan Maat in reactie op de nieuwste plannen van de Europese Commissie (EC).

Kamer wil uitleg over ammoniakmetingen

De Tweede Kamer wil uitleg van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) over het niet vrijgeven van het onderzoek naar ammoniakmetingen en -berekeningen. Op korte termijn moet er een brief komen, later volgt wellicht een debat.

Leg verduurzaming energie per lidstaat vast

Nederland gaat er in Brussel voor pleiten dat voor elke lidstaat afzonderlijk wordt vastgelegd hoe groot het aandeel duurzame energie in 2030 moet zijn. Minister Henk Kamp (EZ) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

ING: export loopt goed ondanks boycot

De vooruitzichten voor de agrarische export zijn minder somber dan ze direct na afkondiging van de Russische boycot werden voorgespiegeld. Tot die conclusie komt het ING Economisch Bureau.

Dassentunnels staan vaak vol water

De helft van de dassentunnels in Nederland is onbruikbaar. Dat meldt het radioprogramma Reporter Radio.

'Staatsbosbeheer kan wel wat minder'

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om het grondbezit van Staatsbosbeheer te verminderen. Zowel VVD als CDA hebben een motie ingediend die daar om vraagt.

Dijksma steunt varkenssector

Het kabinet wil de varkenshouderij steunen bij het overwinnen van de problemen waar de sector mee worstelt. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat verzekerd aan het Platform Varkensketen.

Handtekeningenactie tegen TTIP-gesprek

Een groep van 250 Europese belangenorganisaties voert een handtekeningenactie tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten. Die heeft zich verenigd in de Stop TTIP-alliantie.

Trekkerkenteken kost 48 miljoen

De invoering van een verplicht trekkerkenteken gaat de land- en tuinbouw 48 miljoen euro kosten. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft dat uitgerekend.

PvdD: verbiedt doden haantjes in 2018

De Partij voor de Dieren wil met ingang van 2018 een algeheel verbod op het doden van eendagshaantjes. Staatssecretaris Sharon Dijksma vindt dat te ver gaan.

Duitse grootgrutter Edeka nog machtiger

Duitslands grootste supermarktonderneming Edeka neemt ruim 450 filialen van concurrent Tengelmann over. Dat is vandaag bekend gemaakt.

Dijksma: vossen schieten is nodig

Het bejagen van vossen blijft mogelijk. Ook in de nieuwe Wet natuurbescherming komrt de vos op de vrijstellingslijst te staan.

EU-innovatieprijs voor Djûke van der Maat

Djûke van der Maat uit Bunnik heeft de Innovation Prize for Women Farmers gewonnen. Maandagavond kreeg ze de Europese innovatieprijs uitgereikt op het COPA-jaarcongres in Brussel.

Groen licht senaat voor de PAS

De Eerste Kamer is akkoord met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Na eerder uitstel is er vanmiddag toch over gestemd.

Afspraak met fiscus over startersregeling

De starterssubsidie voor jonge boeren en tuinders mag fiscaal over meerdere jaren worden gespreid. LTO Nederland heeft dat afgesproken met de Belastingdienst.

Kabinet denkt na over motie keuringsdiensten

Het kabinet heeft nog niet besloten of de plantaardige keuringsdiensten zelfstandig blijven.

SGP: geld ontpoldering naar weidevogels

De miljoenen die de overheid steekt in ontpoldering van de Hedwigepolder kunnen wellicht beter besteed worden aan het bevorderen van de weidevogelstand, vindt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Voorwaarden AVV's blijven streng

Minister Henk Kamp (EZ) zal de voorwaarden voor het geven van algemeen verbindend verklaringen (AVV’s) niet versoepelen. Hij maakt dat duidelijk aan de Tweede Kamer.

LTO: stel nieuwe EU-regeling snel open

LTO Nederland is blij met de nieuwe EU-interventieregeling voor groenten en fruit. Het ministerie van Economische Zaken moet nu zorgen dat Nederlandse telers er zo snel mogelijk gebruik van kunnen maken, zegt voorzitter Albert Jan Maat.

VVD-vragen over kosten emissiearme stal

De VVD maakt zich zorgen over de kosten die veehouders moeten gaan maken voor emissiearme stallen. Kamerleden Remco Dijkstra en Helma Lodders hebben daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

LTO lobbyt voor Wet natuurbescherming

Boeren hebben dringend behoefte aan een praktische en werkbare natuurwetgeving. LTO Nederland heeft dat voorgehouden aan Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD).

LTO: maak vaart met afronding PAS

LTO Nederland vindt dat het tempo rond de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgevoerd moet worden. De boeren wachten al veel te lang.

LTO wijst voorwaarden AVV af

De voorwaarden voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn te streng. Dat vindt de Federatieraad van LTO Nederland.

Senaat stelt stemming over PAS uit

De Eerste Kamer is nog niet akkoord met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De stemming die vanmiddag zou plaatsvinden, is uitgesteld.

Gat regelgeving nertsen gerepareerd

Voor de nertsenhouderij blijven de huidige huisvestingsnormen ook na 1 januari 2015 gelden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) repareert een dreigend gat in de regelgeving.

Duidelijkheid over PO's en BO's

De voorwaarden waaraan producentenorganisaties (PO's) en brancheorganisaties (BO's) moeten voldoen, zijn bekend. Minister Henk Kamp (EZ) heeft de ontwerpregeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dijksma: geen zorg om pilot eerlijke handel

De pilot Eerlijke handelspraktijken wordt serieus opgepakt. Dat vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

EZ gaat groen onderwijs korten

Het ministerie van Economische Zaken laat het groene onderwijs de broekriem aanhalen. De per scholier of student uit te keren bedragen worden verlaagd.

LTO wil aanpak verzilting Nieuwe Waterweg

LTO Nederland vraagt het kabinet nader onderzoek te doen naar een mogelijke sluis tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg, ten oosten van de Petroleumhaven. Die zou de verzilting kunnen tegengaan.

Duurdere energie maakt tekort Wiebes goed

De energiebelasting op elektriciteit en op aardgas gaat omhoog. De regering dekt daarmee het tekort dat ontstond door de belastingverhoging op leidingwater te temperen.

LTO: plannen EZ kunnen krachtdadiger

LTO Nederland is blij met de waardering die het kabinet uitspreekt voor de land- en tuinbouw. Maar volgens voorzitter Albert Jan Maat moet die wel leiden tot een krachtdadiger en positiever beleid.

Troonrede: meer inzet op exportsteun (video)

Het kabinet zal het komende jaar sterker inzetten op ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven. Die boodschap staat in de Troonrede die vanmiddag is voorgelezen door koning Willem-Alexander.

Zorgen agrosector aan de orde in EESC

Boeren en tuinders moeten onderling afspraken kunnen maken om producten uit de markt te nemen. Dat zou helpen om de negatieve effecten van de Russische boycot te verminderen.

Protest tegen opschorten EU-steun

Het besluit van de Europese Commissie om de steunmaatregelen rond de Rusland-boycot op te schorten, valt bij de Nederlandse land- en tuinbouw niet in goede aarde.

Kamp: goede exportkansen in de Golfstaten

De Nederlandse agrarische sector loopt voorop in het zo efficiënt mogelijk verbouwen van groente en fruit. Dat maakt Nederlandse producten interessant voor buitenlandse markten, meent minister Henk Kamp (EZ).

Advies: houd kentekenplicht simpel

Als er een kentekenplicht komt voor landbouwvoertuigen, dan moet daarvoor een simpel en goedkoop systeem worden uitgewerkt.

Dijksma in laarzen van veehouder Lubbersen

De laarzenactie van LTO Nederland is afgesloten. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) stapte maandag even in de laarzen van de melkveehouders Wim en Els Lubbersen in Holten.

Kamp: geen extra regels snoeihout

Het kabinet komt niet met regels om het gebruik van snoeihout voor energieopwekking te beperken. Minister Henk Kamp (EZ) maakt dat duidelijk aan de Tweede Kamer.

Kamer akkoord met einde productschappen

De Tweede Kamer heeft de Wet opheffing bedrijfslichamen aangenomen. Nu moet alleen de Eerste Kamer nog instemmen met de opheffing van de product- en bedrijfschappen.

Elk jaar 2 procent meer graan nodig

Om de wereldbevolking van voldoende graan te kunnen blijven voorzien, moet de productie jaarlijks met ten minste 2 procent omhoog. Dat heeft de International Grains Council (IGC) berekend.

Brussel denkt nog na over extra hulp

De Europese Commissie bekijkt de mogelijkheden voor meer financiële hulp aan boeren en tuinders die worden getroffen door de Russsische boycot. Concrete voorstellen zijn er echter nog niet.

Principe-akkoord over Cao Open Teelten

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de open teelten. Dat is vanmiddag bekend gemaakt.

Extra EU-geld voor voedselpromotie

De Europese Commissie trekt 30 miljoen euro extra uit voor de promotie van voedsel. Het geld komt in 2015 beschikbaar.

'Geen antibioticamelk naar kalveren'

Nog teveel melkveehouders voeren melk van met antibiotica behandelde koeien aan de kalveren. Daar moet echt een eind aan komen, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma.

Maat: met steun EU nieuwe markten vinden

De Europese Commissie moet snel geld en menskracht vrijmaken voor exportbevordering. Alle door de Russische boycot getroffen sectoren hebben daar dringend behoefte aan, zegt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

Dijksma: samenleving maakt natuurbeleid

Het natuurbeleid zal de komende jaren meer zijn gestoeld op 'initiatieven van onderop'. Dat blijkt uit de Natuurvisie die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uitstel voor Vlaamse groenbemesters

Vlaamse akkerbouwers krijgen tien dagen uitstel voor de verplichte inzaai van een groenbemester. Milieuminister Joke Schauvliege heeft dat besloten.

Daan van Doorn 'had zijn doel bereikt'

Het vertrek van Daan van Doorn als voorzitter van de commissie Van Doorn heeft een simpele reden. Het belangrijkste doel dat hij zich had gesteld, was bereikt.

Mansveld wil ruimer gebruik Ecolabel

Het kabinet zou het een goede zaak vinden als meer producten het Europese Ecolabel dragen. Staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

LTO vraagt meer tijd voor uitrijden mest

LTO Nederland vraagt het ministerie van EZ om een verlenging van de uitrijperiode voor dierlijke mest met twee weken. Vandaag is daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Bioloog: rundvee en das gaan samen

Het is niet waarschijnlijk dat dassen zorgen voor onrust onder weidend jongvee. Dat stelt Ton Meijer, bioloog en voorzitter Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi.

Huitema verkent de glastuinbouw

VVD-Europarlementariër Jan Huitema is deze week bijgepraat over de ontwikkelingen in de glastuinbouw. Op initiatief van LTO Glaskracht Nederland bezocht hij twee tuinbouwbedrijven.

Nog enkele kalverbedrijven onder verdenking

De vier kalverbedrijven waar de dieren zijn geruimd wegens furazolidon-besmetting, zijn weer vrijgegeven. Nog enkele bedrijven staan onder verdenking.

VVD-vragen over vergunningverlening

Kamerlid Helma Lodders (VVD) wil duidelijkheid over de manier waarop de provincies omgaan met vergunningverlening in het kader van stikstofdepositie.

Dijksma: Ciolos neemt juiste stap

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) noemt de EU-steunmaatregelen 'de juiste stap voor nu.' Ze wijst erop dat de Nederlandse regering hier in Europa ook voor gepleit heeft.

LTO positief over voornemens kabinet

LTO Nederland reageert positief op de steun die het kabinet wil verlenen aan het bedrijfsleven. 'Dit is wat we als bedrijfsleven hebben gevraagd', zegt voorzitter Albert Jan Maat.

Overheid steunt bedrijven in de knel

Het ministerie van Sociale Zaken staat werktijdverkorting toe voor bedrijven die minder werk hebben als gevolg van de handelsboycot. De Belastingdienst zal soepel omgaan met betalingsproblemen.

Geen kopers voor Belgische peren

Op de Belgische veiligen is de afgelopen dagen het grootste deel van de aangevoerde zomerperen niet verkocht. Dat meldt persbureau Belga.

Nationale maatregelen op komst

Het kabinet komt met een regeling voor arbeidstijdsverkorting en met een garantstellingsregeling.

Dijksma met fruitbak naar ministerraad

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de ministerraad vanmorgen voorzien van Nederlandse groenten en fruit.

Ciolos wil getroffen markten steunen

De Europese Commissie komt op korte termijn met crisismaatregelen om de gevolgen van de Russische handelsboycot te beperken. Dat melden bronnen in Brussel.

'Supermarkten, betaal een fatsoenlijke prijs'

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat doet ‘een heel klemmend beroep’ op de supermarkten om niet de prijzen van voedingsmiddelen te verlagen nu de markten ontregeld zijn door de Russische importstop.

COPA maant Ciolos tot snelheid

De Europese boerenorganisatie COPA wil dat Europa snel maatregelen neemt om de druk op afzetmarkten voor fruit, groente en verse zuivelproducten te verlichten. Dat staat in een brief aan EU-Landbouwcommissaris Dacian Ciolos.

Inspraakronde Vlaams Mestactieplan

In Vlaanderen is gisteren een inspraakronde gestart voor het vijfde Mestactieplan (MAP). Dat plan regelt het mestbeleid voor de periode van 2015 tot en met 2018.

Samen optrekken voor boycotschade

Alle sectoren die schade lijden door de Russische boycot trekken de komende tijd zoveel mogelijk gezamenlijk op. Dat is vanmiddag afgesproken tijdens een overleg tussen LTO Nederland, VNO/NCW, MKB Nederland en staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Kabinet zet in op Europese maatregelen

Eventuele overheidsmaatregelen om de gevolgen van het Russische importverbod op te vangen, moeten in Europees verband worden genomen.

LTO: gevolgen boycot opvangen

LTO Nederland onderzoekt samen met ketenpartijen en andere belangenbehartigers op welke manier de gevolgen van de Russische boycot voor Nederlandse boeren en tuinders opgevangen kunnen worden.

LTO: hulp nodig voor gevolgen boycot

LTO Nederland roept het kabinet en de Europese Commissie op om de gevolgen van de aangekondigde Russische handelsboycot voor boeren en tuinders op te vangen. Voorzitter Albert Jan Maat vreest voor veel producten prijsdalingen op de Europese markt.

Opruimkosten drugs niet voor grondeigenaar

De eigenaar van een stuk land kan niet zomaar aansprakelijk worden gesteld voor kosten van het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval, stelt de Raad van State.

Herstelbemesting is nu officieel

De onlangs aangekondigde regeling voor herstelbemesting na extreme regenval is van kracht geworden. De regering heeft de regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Vertrouwensindex is licht gedaald

De Agro Vertrouwensindex is ook in het tweede kwartaal van dit jaar licht gedaald. Met name de verwachtingen van melkveehouders voor het komende jaar zijn minder goed.

Burger weet weinig van vlasteelt

Driekwart van de EU-burgers weet niet dat vlas in Europa wordt geteeld. Een onderzoek in opdracht van de Europese vlasorganisatie CELC wijst dat uit.

Thieme: test elk kalf op furazolidon

Op kalverbedrijven waar verontreinigd veevoer is gebruikt, moeten alle dieren individueel getest worden. Dat vindt Marianne Thieme, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Rooijakkers: bestuurskeuzes maken

Maarten Rooijakkers, voorzitter van LTO Varkenshouderij, is bewust geen kandidaat voor het bestuur van de nieuwe Producentenorganisatie Varkenshouderij.

FNV bevraagt leden over cao-problemen

Vakbond FNV Bondgenoten beraadt zich over de moeizaam verlopende cao-onderhandelingen in de bedrijfsverzorging. De komende weken wordt met de leden overlegd hoe het verder moet.

Zorgen over pilot handelspraktijken

VVD-Kamerlid Bart de Liefde maakt zich zorgen over het aantal boeren en tuinders dat zich tot nu toe meldde voor de pilot Oneerlijke handelspraktijken. Hij noemt dat 'teleurstellend laag'.

Duitse petitie over gewasbescherming in EU

Duitse boeren vragen in een massaal ondertekende petitie om een werkbaar Europees gewasbeschermingsbeleid. Het Deutsches Bauern Verband (DBV) heeft 39.000 handtekeningen overhandigd aan EU-Gezondheidscommissaris Tonio Borg.

Blok op bezoek bij Naktuinbouw

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Naktuinbouw in Roelofarendsveen. Hij was daarvoor uitgenodigd door LTO Nederland.

LTO-voordracht voor nieuwe POV

LTO Varkenshouderij heeft drie bestuursleden voorgedragen voor de nieuwe Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). De algemene ledenvergadering van de POV beslist 31 juli over hun benoeming.

Regels herstelbemesting vastgelegd

Nederlandse telers kunnen voortaan na extreme neerslag herstelbemesting toepassen. De regeling die dat mogelijk maakt, komt binnenkort in de Staatscourant.

Dijksma: grote zorg over imidacloprid

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft 'grote zorgen' over de impact van het middel imidacloprid op de vogelstand. Ze heeft het Ctgb ingeschakeld, meldt ze vandaag aan de Tweede Kamer.

D66 vraagt actie tegen imidacloprid

De regering moet op korte termijn maatregelen nemen om te zorgen dat er minder imidacloprid in het oppervlaktewater komt. Dat vindt de Tweede Kamerfractie van D66.

Meer pessimisme bij Duitse boeren

Duitse boeren zijn relatief pessimistisch over de toekomst. Dat blijkt uit de nieuwste stemmingsbarometer van de Duitse boerenbond DBV.

Korting voor kleine bietenhopen

Bietentelers in Limburg met relatief kleine bietenhopen krijgen in de toekomst een korting opgelegd. CSV Covas heeft dat bekend gemaakt.

Geen kernafval in noordelijke klei

Boeren in Groningen en Drenthe hoeven er geen rekening mee te houden dat in de diepe kleiondergrond kernafval wordt opgeslagen. De bodem onder beide provincies is ongeschikt.

EZ steunt verduurzamingsprojecten

Het ministerie van Economische Zaken stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van de voedselproductie. Ondernemers kunnen een offerte indienen.

Meld schade door halsbandparkiet

CLM vraagt fruit- en boomtelers schade door halsbandparkieten te melden. De gegevens zijn nodig voor een onderzoek in opdracht van de NVWA.

EU: groen licht Cargill en Copersugar

De Europese Commissie verleent toestemming voor de vorming van een joint venture door het Amerikaanse Cargill en Copersucar uit Brazilië .

Spanning rond besluit vetcorrectie

Zonder duidelijke meerderheid in de EU-Landbouwraad komt er geen vetcorrectie voor de zuivelsector. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dat nog eens duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer.

'Geen illegale stagiaires Stichting Uitwisseling'

De Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland is niet betrokken bij een Chinees-Nederlandse stichting voor uitwisseling van stagiaires. Dat meldt directeur Marlous Mens vandaag in Nieuwe Oogst.

Vion: we zitten boven budget

Vion Food boekt dit jaar betere resultaten dan vorig jaar. Berichten dat de uitbetaling van de geleverde varkens in gevaar komt, kloppen volgens de directie niet.

Verbod op contant betalen loon

Werkgevers mogen vanaf volgend jaar hun werknemers niet meer volledig contant uitbetalen. Met deze maatregel wil minister Lodewijk Asscher (SZW) ontduiking van het wettelijk minimumloon tegengaan.

Kamer eist ruimte voor vanggewassen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat boeren ruimer gebruik kunnen maken van vanggewassen bij het invullen van de vergroening. Een motie van de ChristenUnie die daar om vraagt, is vannacht aangenomen.

Moties voor ruimere vergroening

In de Tweede Kamer zijn vanavond moties ingediend voor een verruiming van de vergroeningsmogelijkheden in Nederland onder het nieuwe GLB. Zo wordt onder meer gevraagd om vanggewassen toe te staan als invulling van de vergroening.

Dijksma geeft niet toe met vergroening

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil de invulling van de vergroening niet versoepelen. Ze gaat niet in op de aandrang van verschillende fracties, waaronder coalitiegenoot VVD.

LTO tevreden over tempo melkveewet

LTO Nederland is tevreden met het tempo dat staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) hanteert voor de behandeling van de wet Verantwoorde groei melkveehouderij.

Eerste vragen Annie Schreijer in Straatsburg

Annie Schreijer laat er geen gras over groeien. Direct na haar aantreden als lid van het Europarlement (EP) heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Ontwerp wet melkveehouderij gereed

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het ontwerp klaar voor de wet Verantwoorde groei melkveehouderij.

Subsidie asbestsanering verruimd

In alle provincies is sinds vandaag de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verruimd. Het subsidiebedrag is verhoogd en de aanvraagperiode verlengd.

CLM: Jagers goed voor 600 miljoen euro

De ruim 27.000 jagers in Nederland leveren jaarlijks een bijdrage van meer dan 600 miljoen euro aan de economie.

LTO Glaskracht blij met Brussels besluit

LTO Glaskracht Nederland is blij dat Brussel ruimte biedt voor toepassing van het verlaagde tarief van de energiebelasting. Voorzitter Nico van Ruiten wijst erop dat een hogere energiebelasting veel tuinders in financiële problemen zou brengen.

Kritiek op wereldwijd financieringsbeleid Rabo

De Rabobank is 's werelds grootste investeerder in de veehouderij. De afgelopen drie jaar verschafte de bank 4,2 miljard euro aan veebedrijven wereldwijd, meldt Wakker Dier.

Asbestsubsidie over in Gelderland

Boeren en tuinders in Gelderland tonen weinig belangstelling voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De provincie heeft nog 2 miljoen euro te besteden.

Stemphylium treedt op in bieten

Suiker Unie waarschuwt bietentelers om alert te zijn op stemphylium (gele vlekjes). Niet alleen in het noordoosten maar ook elders doet de aantasting zich voor.

Uitzonderingen voor Duits minimumloon

Duitse tuinders kunnen hun sterke concurrentiepositie behouden. Ze krijgen voor seizoenwerk een uitzondering op het wettelijk minimumloon.

Waterlasten in Zeeland moeten omhoog

De tarieven van waterschap Scheldestromen gaan wellicht omhoog. De PZC meldt dat de schulden van het waterschap oplopen ‘ tot zorgwekkende hoogte’.

Convenant over huisvesting

Veertien gemeenten in het zuidelijk deel van Zuid-Holland gaan samen zorgen voor goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. RTV West meldt dat gisteren een convenant is ondertekend.

Dijksma zal jacht niet verbieden

Jagen mag, maar het moet wel een maatschappelijk doel dienen. Dat vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Vervoersarmoede noopt tuinbouw tot actie

Tuinders doen er goed aan vervoer te regelen voor Rotterdammers die in de tuinbouw willen werken. Het kan een remedie zijn tegen de ‘vervoersarmoede’ die de inzet van werklozen op grotere afstand belemmert.

Veilingklok Bleiswijk buiten bedrijf

Na 32 jaar zijn gisteren voor het laatst bloemen en planten geveild in de bloemenveiling in Bleiswijk. De veilactiviteiten gaan over naar de FloraHolland-vestiging in Naaldwijk.

Bouw duurzame stallen zit op schema

Eind dit jaar is 11,7 procent van de Nederlandse stallen integraal duurzaam. Daarmee is de doelstelling van 10 procent ruimschoots gerealiseerd.

Fytosanitaire grenscontrole heeft zin

Bij importcontroles aan de Europese buitengrenzen zijn vorig jaar meer schadelijke organismen aangetroffen. Vergeleken met 2012 was er een stijging met 18 procent, meldt de Europese Commissie.

Lidl expandeert in Engeland

De Duitse supermarktketen Lidl wil de komende maanden in Groot-Brittannië twintig nieuwe winkels openen. Dat meldt de BBC.

Melkbus met carbid is erfgoed

Carbidschieten komt wellicht op de Nederlandse lijst van Immaterieel Erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft dat bevestigd tegenover het ANP.

Schouders onder Weekend van het Varken

LTO en NVV ondersteunen Varkens in Zicht bij de organisatie van het Weekend van het Varken. Dat is vandaag bekend gemaakt.

EU: vrijhandel met Oost-Europa

De Europese Unie heeft vandaag associatieverdragen afgerond met Georgië, Moldavië en Oekraïne. Dat gebeurde tijdens de top van regeringsleiders in Brussel.

Dijksma waarschuwt nertsenhouders

Nertsenhouders die hun bedrijf gaan uitbreiden, doen dat op eigen risico. Die waarschuwing komt van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

LTO: fraudeurs snappen het nog steeds niet

LTO Nederland neemt afstand van veehouders die willens en wetens verboden antibiotica gebruiken.

NVWA vindt fraude met antibiotica

Vijf kalverbedrijven en een rundveebedrijf zijn door de NVWA geblokkeerd. Ze worden verdacht van het gebruik van het verboden middel Furazolidon.

Alarmbel IUCN over neonicotinoïden

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden en fipronil zijn erg schadelijk voor een breed scala aan ongewervelde dieren en spelen een sleutelrol in de bijensterfte.

Klaverklimaat: vergroen met rode klaver

Rode klaver is als vergroeningsgewas niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de portemonnee van de boer. Dat stellen de deelnemers aan project Klaverklimaat.

Schultz werkt aan combineren verkiezingen

Het combineren van verkiezingen voor provinciale staten en waterschapsbesturen is een stap verder. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft voorstellen voor het aanpassen van regelingen aan de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd.

Dijksma staat achter uitspraken Paul

De Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag stevige uitspraken doen over verduurzaming van de veehouderijketen. Dat vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Beperkingen opgeheven voor nertsenhouderij

Voor de nertsenhouderij in Nederland geldt geen wettelijke beperking meer op uitbreiding en nieuwvestiging. De rechtbank in Den Haag heeft dat vandaag laten weten.

Subsidie voor energie-innovatie

Het ministerie van EZ heeft vandaag twee subsidieregelingen op het gebied van energie gepubliceerd. Het gaat om steun aan vernieuwende projecten.

Omgevingswet klaar voor behandeling

Het voorstel voor een hele nieuwe Omgevingswet is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet gaat de bestaande wetten en regels op het gebied van de leefomgeving bundelen en stroomlijnen.

Grootse plannen voor Lelystad Airport

Vliegveld Lelystad kan zich vanaf 2018 gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M).

Kippenmest brandt op autobahn

De Duitse autosnelweg A44 is vandaag urenlang afgesloten geweest wegens een brandende vrachtauto met pluimveemest. Naast verkeershinder was er veel stankoverlast.

NVV werkt aan producentenorganisatie

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gaat proberen vóór 1 juli een producentenorganisatie (POV) voor de varkenshouderij op te richten. Dat is vanmiddag bekendgemaakt.

Kamer wil meepraten over gg-beleid

De Tweede Kamer wil meepraten over de manier waarop Nederland gaat beslissen over het al of niet toelaten van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen. VVD en PvdA hebben er gisteravond een motie over ingediend.

Kabinetsstandpunt pacht blijft nog uit

Het kabinet heeft nog geen standpunt bepaald over het recente pachtrapport van Willem Bruil. En het kan ook nog wel even duren, blijkt uit een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) aan de Kamer.

SP vraagt actie tegen denitrificatie

De SP wil de bemestingsnorm voor stikstof op doorlatende zandgronden veel verder terugbrengen dan de 230 kilo per hectare van de nieuwe derogatie. De Kamerleden Henk van Gerven en Eric Smaling stellen dat voor.

LTO-boodschap voor EU-Energiecommissaris

De agrarische sector vervult een voortrekkersrol bij het realiseren van de klimaatdoelen, maar rekent daarbij op ondersteuning van de Europese Commissie. Die boodschap heeft LTO overgebracht aan Eurocommissaris Günther Oettinger.

Internationale master class voor jongeren

Ongeveer vijftig jonge boeren en tuinders uit zestien verschillende landen nemen vanaf maandag deel aan de Global Young Farmers Master Class. Het is een initiatief van Rabobank Nederland.

KNMI: lente was extreem warm

De lente was de op één na zachtste sinds het begin van de regelmatige metingen in Nederland in 1706. Dat meldt het KNMI.

Belastingregeling natuurgeld hangt nog

De vrijstelling van natuursubsidies voor inkomstenbelasting is nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) meldt dat aan de Tweede Kamer.

Wiebes doet niets voor rietsnijders

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) komt niet in actie voor de rietsnijders in Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen.

Negatieve waarde swaps is 2,7 miljard

De negatieve waarde van rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf is op dit moment 2,7 miljard euro. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) meldt dat aan de Tweede Kamer.

Dijksma: nertsenverbod geldt nog

Het is nog steeds verboden om nieuwe bedrijven met pelsdieren op te starten of bestaande pelsdierhouderijen uit te breiden in aantallen dieren. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer.

PvdA wil meer onderzoek Q-koorts

De PvdA dringt aan op grootschaliger bevolkingsonderzoek naar Q-koorts. Dit naar aanleiding van recente onderzoeksresultaten in Herpen.

Tevredenheid over einde bodemrichtlijn

LTO Nederland is blij dat de Europese Commissie het plan voor een EU-bodemrichtlijn heeft ingetrokken.

T-rijbewijs een stap verder

De invoering van het trekkerrijbewijs is een stap verder. Vandaag heeft de ministerraad de vereiste wijziging van het Reglement rijbewijzen in gang gezet.

LTO blij met einde bodemrichtlijn

LTO Nederland is tevreden dat de Europese Commissie het plan voor een EU-bodemrichtlijn heeft ingetrokken. ‘Dit hebben we kunnen bereiken door als landbouw samen op te trekken met het Europees Parlement’, zegt voorzitter Albert Jan Maat.

Dijksma en Jørgensen vormen welzijnspact

Nederland en Denemarken moeten samen het verbeteren van dierenwelzijn op Europees niveau aanjagen. Staatssecretaris Sharon Dijksma en de Deense landbouwminister Dan Jørgensen hebben dat vandaag nog eens vastgesteld.

ECPA legt wensen neer in Brussel

De Europese gewasbeschermingsindustrie heeft haar wensen voor een goed beleid geformuleerd voor de nieuw te kiezen EU-politici en -bestuurders. Ze zijn neergelegd in een nieuwe beleidsvisie.

LTO-twitteractie: ga morgen stemmen

LTO Nederland houdt vanmiddag een speciale twitter-actie om boeren en tuinders op te roepen morgen te gaan stemmen. De actie wijst op het belang van Europa voor de agrarische ondernemers.

Paus doet mee aan wereldvoedseltop

Paus Franciscus zal in november deelnemen aan een grote internationale FAO-conferentie over de verbetering van de wereldvoedselsituatie. Dat is vandaag in Rome bekend gemaakt.

Dijksma: diertransport Europees regelen

Staatssecretaris Sharon Dijksma ziet nog geen reden om alleen voor Nederland beperkingen te stellen aan de transportduur van levende dieren.

'Blijf scherp op betaalbaar waterbeleid'

De uitvoering van het Bestuursakkoord Water levert goede resultaten op, maar de deelnemende partijen moeten elkaar ook de komende tijd scherp houden. Dat vindt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)

Inspecties arbeid brengen veel aan het licht

In Nederland zijn vorig jaar veel overtredingen vastgesteld op het gebied van arbeidsregels. De land- en tuinbouw zat niet in de kopgroep van overtreders, blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Inspectie SZW.

Asscher pleit voor vast arbeidscontract

Vaste arbeidscontracten zijn, ondanks alle flexibilisering op de arbeidsmarkt, absoluut geen verleden tijd. Dat vindt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragen over omgang kabinet met LTO

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft het kabinet schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop met de inbreng van LTO Nederland wordt omgegaan. Aanleiding is de gang van zaken rond het mestbeleid.

CDA verwijt D66 anti-boeren campagne

D66 voert een 'anti-campagne' en een 'hetze tegen de boeren en tuinders'. Dat vindt CDA-lijsttrekker Esther de Lange.

LTO legt wensen neer bij Kamp en Blok

'De agrarische sector levert een sterke bijdrage aan onze economie en verduurzaamt in snel tempo. Maar wij willen dat de overheid wat doet aan de lastenverzwaringen die in snel tempo op ons af omen.'

'Stap in Brussel in andere commissies'

Nederlandse Europarlementariërs moeten zorgen dat ze de komende vijf jaar voldoende vertegenwoordigd zijn in de meest belangrijke commissies van het EP. Die oproep doen de ondernemersorganisaties LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Pluim voor agrarische klimaatprestatie

Agrarische bedrijven zijn uitstekend op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd rapport.

Rabo praat met klanten over renteswaps

De Rabobank zal in het jaarlijkse gesprek met haar zakelijke klanten zorgen over eventuele rentederivaten aan de orde stellen. De bank heeft dat laten weten aan Nieuwe Oogst.

'Agrifirm blijft een echte coöperatie'

Voor coöperatie Agrifirm is een beursgang geen optie. ´Niemand in onze achterban vraagt daar om. We zijn een echte coöperatie en dat blijven we ook´ zegt directeur Ton Loman.

Herkemij: andere relatie met boeren

Vion wil zijn relatie met boeren en marktpartijen grondig wijzigen. Topman Michiel Herkemij geeft dat aan in een gesprek met Nieuwe Oogst.

Vion heeft financieel gezonde positie

Vion Food had aan het eind van het boekjaar 2013 een vermogen van 425 miljoen euro en een solvabiliteit van ruim 40 procent. Dat is een financieel gezonde uitgangspositie, meldt het vandaag verschenen jaarverslag.

Straathof financiële topman Vion Food

Jacques Straathof wordt de nieuwe financiële topman van Vion Food. De benoeming is vanmorgen bekend gemaakt.

Derogatieregelingen staan op RVO-site

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Dienst Regelingen) heeft informatie over de derogatie en de bijbehorende knelgevallenregelingen op haar site gezet.

LTO: verzet tegen lastenverzwaring Wiebes

Het kabinet heeft plannen om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te belasten. LTO Nederland is 'verbijsterd' over het voornemen dat ook nog eens komt in het Jaar van het Gezinsbedrijf.

Asscher: geen nieuwe regels mestsilo's

Het kabinet zal de wet- en regelgeving rond de veiligheid van mestsilo’s niet aanpassen. Minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft dat gemeld aan de Tweede Kamer.

LTO: terug naar Brussel voor derogatie

LTO Nederland is witheet over het verbod op gebruik van kunstmestfosfaat als extra voorwaarde voor derogatie. Het ministerie van Economische Zaken moet opnieuw gaan onderhandelen in Brussel.

Patriarch wijst op oude boerenervaring

Nederlandse boeren doen er goed aan de ervaringen van vorige generaties te betrekken bij de uitdagingen waar ze nu voor staan. Dat vindt patriarch Bartholomeüs I, aartsbisschop van Constantinopel.

Bruil: pachter kan beter onderhandelen

De hedendaagse pachter steviger in zijn schoenen tegenover de verpachter dan vroeger. Daarom is het tijd om te praten over een minder beschermde positie, vindt pachtdeskundige Willem Bruil.

Kamp: niks mis met grondprijs windmolen

Er is niets mis met de pachtprijzen voor grond waarop windmolens worden gebouwd. De eigenaren komen gewoon voor hun belangen op, vindt minister Henk Kamp (EZ).

VVD steunt PAS tegen wil en dank

De VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt twijfels over de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Helma Lodders heeft daarover gisteravond een verklaring afgelegd.

SP kritisch over Aalt Dijkhuizen

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft kritische vragen gesteld over de aanstelling van Aalt Dijkhuizen als boegbeeld van de topsector Agri&Food. Hij zou een ‘expliciet tegenstander’ zijn van de biologische land- en tuinbouw.

Dieselaccijns niet snel omlaag

In de Tweede Kamer bestaat geen meerderheid voor het snel verlagen van de accijns op diesel. De moties die het kabinet daar om vragen, zijn vanmiddag allemaal verworpen.

LTO wil in gesprek over pachtrapport

Het rapport van Willem Bruil is 'een goede basis' voor bezinning over modernisering van de pacht. Dat zegt Arnold Michielsen, portefeuillehouder Pacht van LTO Nederland.

Dijksma verdedigt derogatie-akkoord

Het bereiken van een derogatie-akkoord met Brussel was ‘vechten tegen de berg op.’ De Europese Commissie wilde aanvankelijk voor heel Nederland een norm van 230 kilo nitraat per hectare.

Roep om grenzen aan melkveehouderij

Een deel van de Tweede Kamer wil nu al afspraken maken over grenzen aan uitbreiding van de melkveehouderij. Staatssecretaris Sharon Dijksma vraagt nog even geduld aan het parlement.

Dijksma: POR-regeling komt terug

De POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) gaat weer open. Varkens- en pluimveehouders die hun veestapel uitbreiden, kunnen gedeeltelijk ontheffing krijgen van de verplichting om voldoende dierrechten te hebben.

Kamer steunt Dijksma in mestbeleid

Een ruime Kamermeerderheid accepteert het onderhandelingsresultaat over de Nederlandse derogatie. Dat is vandaag duidelijk geworden bij het indienen van moties over het mestbeleid.

Tegengeluid in Haagse mestdebat

Stop met de 'bio-industrie' in Nederland. Met dat standpunt gaan de fracties van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren het debat over het mestbeleid in.

Kamer ontvangt LTO-reacties mestbeleid

De zorgen van ruim zevenhonderd LTO-leden over het mestbeleid liggen bij de Tweede Kamer. De reacties die afgelopen week binnenkwamen, zijn vanmiddag overhandigd aan de Kamercommissie voor Economische Zaken.

GLB-miljoenen moeten terug naar Brussel

De EU vordert 315 miljoen euro aan landbouwsubsidies terug van een aantal lidstaten. Nederland is niet bij de landen die moeten terugbetalen.

Lodders: Basamid is nodig

Zet alsnog een handtekening onder de vrijstellingsaanvraag voor Basamid. Dat dringende verzoek richt Kamerlid Helma Lodders (VVD) aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

LTO: kom met reacties op mestplannen

De LTO-organisaties vragen hun leden praktische suggesties voor de manier waarop met het mestbeleid moet worden omgegaan. Die kan de organisatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de schade op bedrijfsniveau zoveel mogelijk wordt beperkt.

'Jonge boer moet niet alleen hard werken'

De jonge boeren in Nederland zijn harde werkers, maar ze hebben nogal eens te weinig aandacht voor vernieuwingen in de sector. Ook netwerken en samenwerken komt vaak in het gedrang, meldt Rabobank Nederland.

LTO: politiek begrijpt landbouw niet

De politiek begrijpt niet wat voor een goede landbouwpraktijk nodig is. Bovendien brengt het handhaven van dierrechten de verduurzaming van varkens- en pluimveehouderij niet dichterbij. Dat is de reactie van LTO Nederland op de mestbrief die...

Maat: voedselketen moet kritisch zijn

'Een cultuurverandering in de hele voedselketen, daar willen we over praten. Maar het kan niet los staan van het mededingingsbeleid en het functioneren van de NVWA.' Dat zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

Kamer: neonicotinoiden verbieden

Het kabinet moet gaan werken aan een volledig verbod op het gebruik in de gewasbescherming van neonicotinoïden en van fipronil.

Streng beleid tegen rode diesel

De douane gaat streng optreden tegen ondernemers die nog gebruik maken van rode diesel. Bij controles is er geen sprake meer van coulance.

VVD: schrap verplicht zuiveren

De VVD wil af van de verplichting voor glastuinders om vanaf 2016 al het water dat het bedrijf verlaat, te zuiveren. Het is ‘niet haalbaar en niet betaalbaar’, zeggen Helma Lodders en André Bosman.

'Noorden, kies voor land- en tuinbouw'

De agrarische sector is bij uitstek geschikt om de economie in Noord-Nederland de dringend nodige stimulansen te geven. ‘Wie geeft om het Noorden, zet zijn kaarten op de land- en tuinbouw’, meent LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

Voedselprijs in winkel relatief stabiel

De Nederlandse consument merkt relatief weinig van schommelingen in de prijzen die boeren voor hun product krijgen. Die conclusie is te trekken uit de eerste Voedselprijzenmonitor.

Duitse agro-export groeit

De Duitse agrarische export is vorig jaar toegenomen met 4,3 procent. Met een exportwaarde van rond 66 miljard euro blijven de Duitsers echter nog flink achter bij de prestaties van de Nederlandse agrosector (78 miljard).

Dijkhuizen boegbeeld agri-topsector

Aalt Dijkhuizen wordt het nieuwe boegbeeld van de topsector Agri&Food. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens zijn afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR.

LTO-brandbrief: weg met dierrechten

Schrap volgend jaar de dierrechten, dan kunnen varkens- en pluimveehouders investeren in mestverwerking. Dat is samengevat de boodschap van een brandbrief aan de staatssecretarissen Sharon Dijksma (EZ) en Wilma Mansveld (Milieu) en aan de Tweede...

Zeugenhouders massaal achter petitie

'We hebben uw steun nodig om de vierdagen-eis van tafel te krijgen.' Die dringende boodschap hield Maarten Rooijakkers, voorzitter LTO Varkenshouderij, vanmiddag voor aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer.

Copa-delegatie overlegt in Washington

‘Als de Verenigde Staten naar Europa willen exporteren, moeten ze Europese regels voor het gebruik van groeihormonen bij vee respecteren. Hetzelfde geldt voor onze standaarden voor dierenwelzijn.’ Die boodschap legt Copa-voorzitter Albert Jan Maat...

Ruimte bovengronds uitrijden mest

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) verleent dit jaar vrijstelling van het verbod op bovengronds uitrijden van dierlijke mest. In aanmerking komen boeren die voldoen aan de eisen van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de...

Dijksma: nog geen mest op gras

De uitrijperiode van dierlijke mest op grasland wordt niet vervroegd. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wijst een verzoek van VVD en SGP af.

Brandbrief LTO over situatie varkenshouderij

De stapeling van nieuw beleid en kostenverhogende maatregelen bedreigt het voortbestaan van Nederlandse varkenshouderijen. 'Het kabinet mag dat niet laten gebeuren', schrijft Maarten Rooijakkers in een brandbrief aan staatssecretaris Sharon Dijksma...

LTO kritisch op aanpak mestfraude

'Deze maatregelen schieten hun doel voorbij.' Zo reageert LTO-bestuurder Hans Huijbers op de aangescherpte aanpak van mestfraude die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) vandaag bekend heeft gemaakt.

Nieuw record agrarische export

De waarde van de export van agrarische producten uit Nederland is vorig jaar gestegen naar een recordhoogte van 79 miljard euro. Dat is ten opzichte van 2012 een stijging met 5 procent.

Rabo verliest vertrouwen

De Rabobank wordt niet langer gezien als meest betrouwbare bank van Nederland. Dat meldt het tv-programma EenVandaag.

Iets ruimte voor geitenhouder Brabant

Geitenhouders in Noord-Brabant krijgen enige ruimte om hun bedrijf te vernieuwen en uit te breiden. Het provinciebestuur heeft gisteren besloten de bouwstop op te heffen.

Kalfsvlees mag weer naar VS

Nederlandse rund- en kalfsvlees krijgt weer toegang tot de Amerikaanse markt. Dat is de uitkomst van een overleg in Washington tussen staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) en de Amerikaanse minister van Landbouw Tom Vilsack.

Trekpaardclub blijft koninklijk

De Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger blijft koninklijk. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma is er geen reden om de vereniging dat predikaat te ontnemen.

Ontheffing scheurverbod alsnog geweigerd

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de vraag om een tijdelijke ontheffing van het scheurverbod voor grasland afgewezen. LTO Nederland, die het verzoek had ingediend, reageert teleurgesteld.

'Akkoord met Canada stap vooruit'

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat is niet ontevreden over de inhoud van het handelsakkoord dat Canada en de Europese Unie morgen naar alle waarschijnlijkheid tekenen. 'Dat deze handelspartner onze productie- en kwaliteitsstandaarden erkent,...

Morgen mestdebat in Kamer

Boeren kunnen komende dinsdag in Den Haag horen hoe de Tweede Kamer en het kabinet debatteren over aanpassingen van de Meststoffenwet. De wetswijziging heeft belangrijke gevolgen voor de aanpak van de mest- en mineralenproblematiek in Nederland.

Maat voorzitter Copa

LTO-voorzitter Albert Jan Maat is vanmorgen in Brussel gekozen als nieuwe voorzitter van de Europese boeren- en tuindersorganisatie Copa. Hij volgt de Duitser Gerd Sonnleitner op.

Mestplan ongewijzigd naar Brussel

Het kabinet kan met de voorgestelde inzet in Brussel gaan onderhandelen over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De Tweede Kamer eist geen bijstelling van de bij boeren omstreden plannen.

Dijksma houdt mestplannen overeind

Staatssecretaris Sharon Dijksma houdt haar inzet voor het vijfde actieplan Nitraatrichtlijn recht overeind. Ze wil niet weten van toegevingen aan de kritiek vanuit de agrarische sector.

LTO kritisch op nieuwe lastenverzwaring

LTO Nederland vraagt het kabinet om af te zien van nieuwe lastenverzwaringen voor de land- en tuinbouw. Dit zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in een reactie op de rijksbegroting 2014.

Miljoenen aan boetes in uitzendketen

De aanpak van malafide praktijken in de uitzendbranche heeft resultaat. In totaal is al voor 3,3 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd.

Nederlandse ploegers imponeren niet

De Nederlandse deelnemers zijn bij het wereldkampioenschap ploegen in Canada niet in de prijzen gevallen. Het goud ging naar Ierland en Oostenrijk.

FloraHolland schermt prijzen af

Bloemenveiling FloraHolland maakt vanaf deze week geen prijsinformatie meer openbaar. De cijfers zouden een ‘te eenzijdig’ beeld geven de prijsvorming van sierteeltproducten.

Dijksma: mestrapport is waardevol

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft grote waardering voor het mestrapport dat LTO samen met andere organisaties heeft opgesteld. 'Ik kan me voorstellen dat jullie hier trots op zijn', zei ze bij het in ontvangst nemen van het rapport.

Mestverwerking haalt doelstelling

In 2014 en 2015 is er voldoende capaciteit om het overschot van mest in Nederland te verwerken. Na 2015 zijn geen dierrechten nodig voor de intensieve veehouderij en voor de rundveehouderij. Dat concludeert het rapport ‘Koersvast richting 2020:...

Boeren naar Damn Food Waste

Een groepje jonge boeren gaat morgen op het Museumplein in Amsterdam in gesprek met burgers. Ze staan in het LTO Taste Station tijdens de manifestatie Damn Food Waste.

NZO: zuivel steunpilaar van economie

'De zuivelsector is een steunpilaar voor de Nederlandse economie.' Die stelling heeft Cees 't Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, vanmorgen met cijfers onderbouwd voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Grote variatie in voedselprijs

De prijzen die consumenten betalen voor hun voedsel lopen in de EU sterk uiteen. In Denemarken is een winkelwagentje met boodschappen twee keer zo duur als in Polen.

Optimisme over sectorplan mest

LTO Nederland presenteert op 1 juli ‘haalbare en concrete’ plannen voor de realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit. Dat zegt Jeanet Brandsma, lid van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

LEI: mager effect hogere prijzen

De opbrengstprijzen voor landbouwproducten zullen de komende jaren blijven stijgen. Desondanks blijft het inkomen van veel boeren onder druk staan, verwacht directeur Laan van Staalduinen van LEI Wageningen UR

LTO: eerlijke prijs voor varkensvlees

‘Een stap vooruit.’ Dat is volgens Maarten Rooijakkers, voorzitter van LTO Varkenshouderij, het besluit van de Nederlandse supermarkten om collectief afspraken te maken over de inkoopcriteria voor varkensvlees. Tegelijk benadrukt hij dat de...

Visie voor sterke varkenssector

Varkenshouders van LTO en NVV gaan een gezamenlijke visie presenteren op de ontwikkeling van een duurzame varkensvleesketen. Ook de koepel van slachterijen en verwerkers COV doet mee aan het ‘Recept voor Duurzaam Varkensvlees'.

Maat: Waakhond bestaat al

‘Volstrekt overbodig. Zo’n waakhond is er al.’ Zo reageert LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat op de plannen voor een speciale stichting die controleert of Deutsche Bank haar toezeggingen nakomt.

Schapenhouders wensen duidelijkheid

Schapenhouders hebben behoefte aan tijdige duidelijkheid over de vraag of ze in een nieuw seizoen gebruik kunnen maken van grond van terreinbeherende organisaties. De LTO-vakgroep Schapenhouderij roept die organisaties op om daar bij het afsluiten...

LTO: repareer schade uniformering

LTO Nederland blijft inzetten op reparatie van negatieve gevolgen van de zogenoemde uniformering loonbegrip. Ook in de agrarische sector kunnen werkgevers en werknemers nadeel ondervinden van de maatregel die sinds 1 januari van kracht is.

Kamer eist kenteken voor trekkers

Een Kamermeerderheid kiest voor een verplicht kenteken op trekkers en landbouwvoertuigen. Een PvdA-motie die daar om vraagt is vanmiddag aangenomen.

LTO: kenteken is niet nodig

LTO Nederland roept de Tweede Kamer op om tegen de motie te stemmen die vraagt om een verplicht kenteken op trekkers. 'Deze zware maatregel is echt niet nodig. Een eenvoudige en tegelijk effectieve herkenningsplaat heeft hetzelfde effect', zegt...

LTO: geen kenteken voor trekkers

LTO Nederland is faliekant tegen een verplicht kenteken voor trekkers. Dat standpunt is vandaag nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.

PvdA: landbouwlobby is geslaagd

De PvdA lijkt te accepteren dat er in Europa geen meerderheid is voor korting van het landbouwbudget. De landbouwlobby ‘heeft haar schaapjes op het droge’, stelt Kamerlid Michiel Servaes vast.

Maat ontstemd over NMa-opinie

'De NMa is uitvoerder van beleid, niet meer en niet minder. Een stellingname over de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid past daar niet in.' Zo reageert Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, op een opinie van Jarig van...

Koopmans leidt LTO Vleeskalverhouderij

Ger Koopmans uit het Limburgse Velden is benoemd tot voorzitter van de LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij. Hij volgt Bert Loseman uit Ruinen op.

Maat: pak nu mededingingswet aan

De politiek moet zo snel mogelijk verandering brengen in het ‘hele ouderwetse’ mededingingsbeleid. Die dringende oproep heeft LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat neergelegd in de Tweede Kamer.

Kamer: verbied alle neonicotinoïden

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de EU tijdelijk alle toepassingen van neonicotinoïden verbiedt. Eerst moet onomstotelijk bewezen zijn dat ze geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen.

LTO: zorgen over afbouw schappen

Minister Henk Kamp moet de afbouw van de productschappen op een verantwoorde manier laten verlopen. Die oproep heeft LTO Nederland vandaag gericht aan alle landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer.

Agro-export naar 77,9 miljard euro

De waarde van de Nederlandse agro-export blijft groeien. Vorig jaar is met 77,9 miljard euro alweer een nieuw record neergezet.

Vion heeft koper voor Oerlemans

Vion gaat Oerlemans Foods, producent van vriesverse groenten, fruit en aardappelproducten, verkopen aan conservenfabrikant Baltussen. Dat is vandaag bekend gemaakt.

Akkoord over cao Open Teelten

LTO Nederland en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben gisteren een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao Open Teelten. De vorige overeenkomst was op 1 juli 2012 verlopen.

Kamer veegt bouwstop geitenstallen van tafel

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een landelijk verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geiten- en schapenbedrijven. Een motie die daarom vraagt, is vanmiddag verworpen.

Senaat schrijft nertsen af

De Eerste Kamer zal volgende week in meerderheid voor een verbod op de pelsdierhouderij stemmen. Dat wordt duidelijk in het debat dat de senatoren vandaag voeren over de toekomst van de pelsdiersector.

Verdaas doet niet mee aan vaccinatiefonds

Het is niet de taak van de overheid om bij te dragen een fonds voor de afzet van gevaccineerd vlees. Daarom zal staatssecretaris Co Verdaas (Landbouw) de wensen van het bedrijfsleven niet inwilligen.

Haanstra blijft LTO akkerbouwvoorman

Jaap Haanstra is door het federatiebestuur van LTO Nederland herbenoemd als voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

Rooijakkers leidt LTO Varkenshouderij

Maarten Rooijakkers uit Aarle-Rixtel wordt de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland. Per 1 januari 2013 volgt hij Annechien ten Have op.

Kamer: vergroenen los van basispremie

Nederland moet zich verzetten tegen een koppeling van het vergroeningspakket in het nieuwe GLB aan de basispremie. Die wens heeft een meerderheid van de Tweede Kamer neergelegd bij het kabinet.

Eind rode diesel in zicht

Boeren en tuinders verliezen per 1 januari definitief het belastingvoordeel op rode diesel. De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 goedgekeurd.

Maat: nieuw GLB desnoods naar 2015

Als op korte termijn geen besluiten worden genomen over de EU-meerjarenbegroting en de uitvoering van het nieuwe GLB, dan moet de invoering ervan maar een jaar worden opgeschoven naar begin 2015. Dit vindt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

Deadline zeugenhouderij nadert

Van de Nederlandse zeugenhouders zal 2% niet op 1 januari 2013 kunnen voldoen aan de nieuwe huisvestingsnormen. Die verwachting spreekt staatssecretaris Co Verdaas (Landbouw) uit.

LTO op bezoek bij Verdaas

Het federatiebestuur van LTO Nederland is op bezoek geweest bij de nieuwe staatssecretaris voor Landbouw, Co Verdaas. Tijdens het kennismakingsgesprek kwamen veel zaken rond ondernemerschap en duurzaamheid aan de orde, meldt LTO-voorzitter Albert...

Weekers: vrijstelling landbouw blijft

Het kabinet voelt er niets voor om de landbouwvrijstelling in te perken. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) gezegd in de Tweede Kamer.

PvdA: zzp-er in nood

De PvdA wil onderzoek naar de inkomenspositie van zzp-ers. Deze beroepsgroep zou erg te lijden hebben onder de economische crisis.

‘Ik geloof in de kracht van samenwerking’

Dirk Bruins uit het Drentse Dwingeloo is melkveehouder. Hij heeft een bedrijf van 95 hectare met ongeveer 120 koeien en 85 stuks jongvee.

‘Ik geloof in de kracht van samenwerking’

Dirk Bruins uit Dwingeloo (Dr) is melkveehouder. Hij heeft een bedrijf van 95 hectare met ongeveer 120 koeien en 85 stuks jongvee.

Maat: handen af van landbouwbudget

LTO Nederland is ‘verbolgen’ over het streven van het nieuwe kabinet om het EU-landbouwbudget te verlagen. Dat zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

'Pas op met assurantietaks'

Denk nog eens heel goed na over de voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting. Dat vragen 7 organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Porcopol gaat stoppen

De onderlinge verzekering voor varkenshouders Porcopol gaat stoppen. De activiteiten worden per 31 december 2012 beëindigd, zo is op een ledenvergadering besloten.

Spies: wonen op bedrijf kan

Buitenlandse werknemers mogen ook onderdak krijgen op de agrarische bedrijven waar ze werken. Dat is het standpunt van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken).