Kamer+dwingt+in+WAB+beperkte+ontsnappingsroute+af+voor+seizoenswerk
Nieuws
© DIRK HOL

Kamer dwingt in WAB beperkte ontsnappingsroute af voor seizoenswerk

Tijdelijk werk wordt duurder voor werkgevers, maar voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw is wel enige verlichting mogelijk. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspraken maken in de cao's voor de betreffende sectoren.

Dat is het resultaat van de parlementaire behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na het eerdere debat in de Tweede Kamer is dinsdag gestemd over de ingediende amendementen en moties. Een belangrijk wijzigingsvoorstel (amendement) van de SGP haalde daarbij een meerderheid.

De WAB schrijft strengere regels voor bij tijdelijke arbeidscontracten, onder meer op het gebied van de oproeptermijn, afzegtermijn en doorbetaling van loon en voor het aanbieden van een vast arbeidscontract na twaalf maanden Het amendement regelt dat sectoren daarop uitzonderingen kunnen krijgen voor seizoenswerk. Dergelijke uitzonderingen moeten dan wel in overleg tussen werkgevers en werknemers worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Meevaller, maar nog wel problemen

Het initiatief van de SGP, mede ondertekend door VVD, CDA en FvD kreeg steun van veel andere fracties. Daarmee is het nu opgenomen in de WAB. Dat is een meevaller voor de agrarische sector, die geconfronteerd dreigt te worden met een forse kostenverhoging voor tijdelijk werk. Het amendement neemt overigens niet alle problemen weg, zo gaat bij invoering van de WAB voor seizoenswerk wel een hogere ww-premie gelden.

Dat laatste zal niet het geval zijn voor studenten onder de 21 jaar die minder dan twaalf uur in de week werken en voor jongeren die de beroepspraktijkopleiding volgen van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding (BBL). Daarvoor kwam Kamerlid Chris Stoffer van de SGP eveneens met een amendement.

Een steun in de rug voor boeren en tuinders is verder de aangenomen motie van VVD en CDA die het kabinet vraagt 'het gesprek te blijven voeren met sociale partners over specifieke knelpunten binnen seizoensarbeid en met hen te bezien of voor een sector dan maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden'. Daarmee erkende de Kamer met algemene stemmen dat het seizoenswerk in zwaar weer gaat komen en krijgt het kabinet opdracht om voortdurend de vinger aan de pols te houden.

Nu naar Eerste Kamer

De bedoeling is dat de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 van kracht wordt. Met de instemming van de Tweede Kamer is de eerste horde genomen, al was de meerderheid klein. Naast de vier regeringsfracties stemden uiteindelijk alleen de kleine fracties van SGP en FvD voor de wet. Nu moet de Eerste Kamer zich er over buigen. Naar verwachting gebeurt dat komend voorjaar nog voor de installatie van een nieuwe Senaat, zodat ook daar een meerderheid haalbaar is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / -3°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / -4°
  10 %
Meer weer