Straathof+boegbeeld+veenweidenoffensief
Interview
© Koen van Wijk

Straathof boegbeeld veenweidenoffensief

Met Aad Straathof als bestuurlijk themahouder Veenweiden heeft het veenweidenoffensief van LTO Noord in regio West een boegbeeld gekregen. Straathof maakt zich sterk voor behoud van de veehouderij in de veenweiden.

Hoe zit het met de toekomst van de boer op het veen?

'De melkveehouderij zal wel blijven bestaan. Veenboeren zijn gewend met handicaps te boeren, maar je moet hen wel faciliteren. Geef hun fysieke draagkracht om rendabel te kunnen draaien en opvolgers geïnteresseerd te houden.'

Veenboeren zijn gewend met handicaps te boeren, maar je moet hen wel faciliteren om hun werk te kunnen doen

Aad Straathof, bestuurlijk themahouder Veenweiden LTO Noord regio West

Wat doet u voor de veenweidenboer?

'Naast onderwaterdrainage stimuleren is het mijn taak om ervoor te zorgen dat alle overheden in onze regio het probleem even serieus nemen. Het momentum om aan de slag te gaan is mooi, nu de veenweideboer onder druk staat. Sommige partijen hebben minder met de landbouw op. Die hebben een scenario voor ogen met veel minder landbouw en meer natuur als oplossing.'

Is dat een reëel beeld?

'Een hectare veenweiden beheren als natuur kost 3.000 tot 4.000 euro per jaar, terwijl een melkveehouder zich redt met de opbrengsten. Bovendien moet nog worden bewezen dat de emissie naar nul gaat bij vernatting. Het westelijke veenweidegebied is ongeveer 100.000 hectare groot. Het lukt boeren prima om dat betaalbaar te exploiteren. Ieder alternatief gaat de maatschappij veel geld kosten.'

Is vernatting een schrikbeeld?

'De effecten van moerasvorming in combinatie met klimaatopwarming kunnen het gebied onleefbaar maken. Daarnaast hebben natte teelten zich verre van bewezen. Als je de veenweiden gaat vernatten, verdwijnt het oer-Hollandse landschap. Peilverhoging mag nooit een doel op zich zijn, maar ze moet bijdragen aan CO2-reductie en landbouwactiviteiten mogelijk houden.'

Hoe krijg je meer onderwaterdrainage?

'Wij zetten in op een collectieve aanpak, want als in een polder de ene boer wel meedoet en de ander niet, kan dat zelfs tot meer bodemdaling leiden. We zoeken dus naar lokale eensgezindheid. Als een project van onderaf wordt gedragen, bespaart dat tijd en geld aan organisatie en begeleiding. Voordat je energie steekt in onderwaterdrainage, moet je zeker weten dat de landbouw in zo'n polder langdurig geborgd is in het ruimtelijk beleid.'

Zijn er nog andere opties?

'Naast onderwaterdrainage kijk ik naar het aanbrengen van klei op veen en andere innovaties. Boeren en onderzoekers moeten de ruimte krijgen om te innoveren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer