Landbouwminister+bekijkt+kansen+voor+veenweiden
Nieuws
© Bert Hartman

Landbouwminister bekijkt kansen voor veenweiden

Landbouwminister Carola Schouten voorziet geen eenduidige koers voor het Noord-Hollandse veenweidegebied. Vernatting biedt kansen, maar er moet ook ruimte blijven voor de koe in het landschap.

Schouten maakte dat maandag kenbaar tijdens een werkbezoek aan de Amsterdam Wetlands en het Innovatie Programma Veen (IPV) bij Nauerna. Het geplande bezoek kreeg een extra actueel tintje, door de ophef die er de afgelopen weken ontstond over de beleidsrichting die de provincie Noord-Holland wilde inslaan om de bodemdaling te stoppen.

Voorschot

Volgens de agrarische sector nam de provincie daarmee een voorschot op het onderzoek van het IPV dat nog in volle gang is. Vooral de expliciete benoeming van natte teelten als een sterke richting voor de landbouw in het gebied, schoot LTO Noord en de agrarische collectieven in het verkeerde keelgat.

Landbouwminister Schouten gaf gedurende de wandeling over de proefpercelen van het IPV aan juist niet voor de muziek uit te willen lopen. Ze was benieuwd naar de diverse onderzoeken die lopen en zei de uitkomsten met belangstelling te volgen.

Een grootschalige overgang naar de natte teelten, vergt ook een omslag in denken van de veehouders

Sjaak Hoogendoorn, voorzitter van Water, Land en Dijken

Niet overhaasten

Dat laatst sprak Sjaak Hoogendoorn aan. De voorzitter van Water, Land en Dijken, samen met Landschap Noord-Holland initiatiefnemer voor het IPV, waarschuwde niet te overhaast besluiten te nemen.

‘Het veen klinkt al eeuwen in. Natuurlijk is het wijs om te kijken hoe we dat kunnen afremmen, maar dan wel gebaseerd op gedegen wetenschappelijke onderzoek,’ aldus Hoogendoorn.

Kinderschoenen

Naast het teelttechnische onderzoek verkent het IPV ook de markt voor het verwerken van natte gewassen zoals lisdodde en azolla. De teelt staat nog in der kinderschoenen, waardoor er in het eerste seizoen het nodige is misgegaan.

Zo werd tijdens het bezoek druk gewerkt aan het spannen van linten om te voorkomen dat ganzen de jonge scheuten van de lisdodde het nieuw seizoen opnieuw opeten. En bij de teelt van azolla is het uitgangsmateriaal na de eerst zaaibeurt verloren gegaan.

Mentale dimensie

Behalve die technische aspecten, speelt volgens Hoogendoorn ook de mentale dimensie een rol. ‘Een grootschalige overgang naar de natte teelten vergt een omslag in denken van de veehouders, die zich dan ineens moeten concentreren op het kweken van gewassen.’

Zoiets kost tijd en die wil het IPV ook nemen. Het onderzoeksprogramma loopt door tot 2022, waaronder ook de proeven met de onderwaterdrainage, waaraan melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft meewerkt.

Droge zomer

De droge zomer laat volgens hem zien dat er potentie is voor het systeem om water langer vast te houden in de bodem. ‘Op het vergelijkingsperceel zonder drainage, had de graszode een stuk meer te lijden.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer