LTO zet vol in op drainage veen

LTO Noord West vindt dat het tempo bij de uitrol van onderwaterdrainage veel te laag ligt en wil dat er snel meer grote projecten starten. Deze inzet maakt deel uit van het Veenweidenoffensief, een brede aanpak die de organisatie vanaf 1 januari start.

LTO+zet+vol+in+op+drainage+veen
© Geert Job Sevink

In het kader van het Veenweidenoffensief stelt LTO Noord regio West een kwartiermaker aan als aanjager voor het uitrollen van onderwaterdrainage in de westelijke veenweiden. Bij voorkeur met projecten waar hele polders tegelijk aan meedoen. Het doel is de bodemdaling in veengebieden met 50 procent af te remmen.

Het offensief heeft als inzet een perspectiefvolle toekomst te vinden voor de agrarische sector in de veenweidegebieden. Uit een recente ledenraadpleging van LTO Noord-regio West blijkt dat boeren vooral positief tegenover onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage als maatregelen tegen bodemdaling staan.

72 vertrouwt drainagetechniek

Van de respondenten zegt 72 procent vertrouwen te hebben in de techniek. Bijna 60 procent van de LTO Noord-leden wil op termijn aan de slag met onderwaterdrainage. 40 procent wil dat al binnen vijf jaar doen.

'De uitrol van onderwaterdrainage heeft een sterke impuls nodig, daarom zoeken we een aanjager. Die moet onder meer op zoek naar boeren en polders om dit in de praktijk te brengen', licht Arie Verhorst als portefeuillehouder Water van LTO Noord toe.

'Er zijn veel mogelijkheden, ook wat betreft subsidie. Maar als we het helemaal overlaten aan waterschappen en provincies gebeurt er te weinig', stelt Verhorst. 'Dat zien we al lang. De prioritering verschilt sterk per waterschap en de aanleg van onderwaterdrainage gebeurt daardoor te versnipperd. Ook verschilt hun financiële bijdrage sterk.'

Stichtse Rijnlanden

Als positief voorbeeld noemt Verhorst de 310 hectare in polder Lange Weide, in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 'Je ziet daar dat het op grote schaal kan en dat het waterschap dan zijn rol als partner makkelijker vervult.'

LTO Noord werkt nog aan de verder invulling van het Veenweidenoffensief, onder meer via het werven van een bestuurlijke themahouder die zich inzet voor regionale belangen in de veenweiden.

Het draait naast onderwaterdrainage ook om beschikbaar zoetwater, mogelijkheden voor boeren om waterpeilen te bepalen, een sluitende businesscase voor natte teelten, een goed verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw en verdere reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 8°
  20 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  15° / 11°
  25 %
Meer weer