Nieuw+peilbesluit+Lange+Weide+voor+onderwaterdrainage
Nieuws
© Arie Meijer

Nieuw peilbesluit Lange Weide voor onderwaterdrainage

De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit voor de polder Lange Weide vastgesteld. Hiermee wil het hoogheemraadschap onderwaterdrainage stimuleren. Het is voor het eerst dat in een veenweidegebied dynamisch peilbeheer wordt uitgevoerd.

Het peilbesluit bevat de polders Weijpoort, Lange Weide en Negenvertiel. Deze liggen tussen de Enkele- en Dubbele Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het gebied loopt een proef met de aanleg van 310 hectare onderwaterdrainage.

De drains liggen onder het slootpeil. In de polder kan het peil in de sloten met maximaal 13 centimeter verhoogd worden in een droge periode. Hierdoor wordt de infiltratie van slootwater in de onderwaterdrains gestimuleerd. In een natte periode kan het peil worden verlaagd om de drainerende werking te stimuleren. Het water loopt dan uit de drains in de sloot. De aanpassing van het slootpeil zorgt zo voor een stabielere grondwaterstand.

Zomergrondwaterstand

Bij onderwaterdrainage in combinatie met dynamisch peilbeheer probeert het hoogheemraadschap te sturen op een stabiele zomergrondwaterstand tussen de 40 en 50 centimeter beneden maaiveld. De bodemdaling en CO2-uitstoot worden hierdoor optimaal vertraagd, zodat een melkveebedrijf runnen mogelijk blijft. Ook de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt, stelt het hoogheemraadschap.

Als proef wordt 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd om de bodemdaling te vertragen, door de veenbodem continu vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog. Er doen 28 landeigenaren, waarvan dertien boeren, aan mee.

Initiatief

In het veenweidegebied, het oostelijk deel van het Groene Hart, daalt de bodem met een kleine centimeter per jaar. Dat maakt waterbeheer en boeren lastiger. Daarom nam de Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Lange Ruige Weide het initiatief om polderbreed de bodemdaling te vertragen.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer