LTO+start+Veenweidenoffensief+West%2DNederland
Nieuws
© Koen van Wijk

LTO start Veenweidenoffensief West-Nederland

LTO Noord regio West vindt dat het tempo bij de uitrol van onderwaterdrainage veel te laag ligt en wil dat er snel meer grote projecten starten. Het liefst met hele polders tegelijk.

Deze inzet maakt deel uit van het 'Veenweidenoffensief', een brede aanpak die de organisatie vanaf 1 januari start met als inzet een perspectiefvolle toekomst vinden voor de agrarische sector in de veenweiden. Onder meer stelt LTO Noord een kwartiermaker aan als aanjager voor het uitrollen van onderwaterdrainage in de westelijke veenweiden. Het doel is de bodemdaling in veengebieden met 50 procent af te remmen.

• Lees ook: LTO West: kaart bodemdaling is wake-upcall

Uit een recente ledenraadpleging van LTO Noord regio West, blijkt dat boeren vooral positief staan tegenover onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage als maatregelen tegen bodemdaling. Van de respondenten zegt 72 procent vertrouwen te hebben in die techniek. Bijna 60 procent van de LTO Noord-leden wil op termijn aan de slag met onderwaterdrainage. 40 procent wil dat al binnen vijf jaar doen.

Als we het helemaal overlaten aan waterschappen en provincies gebeurt er te weinig

Veenweidenoffensief

'De uitrol van onderwaterdrainage heeft een sterke impuls nodig, daarom zoeken we een aanjager. Die moet onder meer op zoek naar boeren en polders om dit in de praktijk te brengen', licht Arie Verhorst als portefeuillehouder water van LTO Noord toe.

'Er zijn veel mogelijkheden, ook wat betreft subsidie. Maar als we het helemaal overlaten aan waterschappen en provincies gebeurt er te weinig', stelt Verhorst. 'Dat zien we al lang. De prioritering verschilt sterk per waterschap en de aanleg van onderwaterdrainage gebeurt daardoor te versnipperd. Ook verschilt hun financiële bijdrage sterk.'

Positief voorbeeld

Als positief voorbeeld noemt Verhorst het project van 310 hectare in polder Lange Weide, in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 'Je ziet daar dat het op grote schaal kan en dat het waterschap dan zijn rol als partner makkelijker vervult.'

LTO Noord werkt nog aan de verder invulling van het Veenweidenoffensief. Tot die aanpak behoren naast onderwaterdrainage ook mogelijkheden voor boeren om waterpeilen te bepalen. Andere thema's waarop ingezet wordt zijn zoetwaterbeschikbaarheid, een sluitende businesscase voor natte teelten, een goed verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw en verdere reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  70 %
Meer weer