Krimpenerwaard wil ook onderwaterdrainage

Gebiedspartijen in de Krimpenerwaard willen dat er grootschalig wordt ingezet op onderwaterdrainage. Dat als maatregel tegen bodemdaling en vermindering van de uitstoot van CO2 in het veenweidengebied.

Krimpenerwaard+wil+ook+onderwaterdrainage
© Stephan Tellier

Dat valt te lezen in de strategische agenda van het boek 'Panorama Krimpenerwaard - Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan'. Dit boek werd 28 november door de Tafel van Verkenning aangeboden aan de bestuurders van de twee gemeenten in het gebied, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

• Lees ook: LTO houdt ledenraadpleging onderwaterdrainage

Door bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, moet op termijn een koude sanering van de melkveehouderij in het gebied voorkomen worden. Met de afremming van bodemdaling wordt tijd gekocht om een breed transitieproces voor volledige verduurzaming van het grondgebruik in te zetten.

1.000 hectare

Als actiepunt noemt de Tafel van Verkenning het wenselijk dat onderwaterdrainage wordt aangelegd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaringen bij VIC Zegveld en van vier boeren in de Krimpenerwaard.

Naar verwachting beloopt de investering in 1.000 hectare onderwaterdrainage rond de 4,2 miljoen euro, gebaseerd op de ervaringen van het recente project in Lange Ruige Weide. De locaties worden gekozen afhankelijk van het te bereiken effect. De investering wordt voorzien voor de jaren 2020-2022. Twee gemeenten en de provincie moeten de komende besluiten over deze investering.

Ruimtelijke thema's

Het boek bevat onder meer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema's als economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur. Panorama Krimpenerwaard is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen groepen bewoners, jongeren, ondernemers, boeren, agrarische natuurbeheerders, natuurorganisaties en bestuurders onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Dekker was aangesteld als verkenner en riep een Tafel van Verkenning in het leven om een visie op te stellen die als bouwsteen dient voor het nieuwe Omgevingsbeleid. 'Een boeiend proces, waarin het is gelukt om abstracte thema's als biodiversiteit, energie, klimaat en landbouw met elkaar te vertalen naar lokale voorstellen en oplossingen voor de Krimpenerwaard', geeft Dekker aan.

Groeiregio

De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is dan ook om het ministerie van binnenlandse zaken ervan te overtuigen om de status van 'anticipeerregio' te vervangen door 'groeiregio'.

Naast het boek heeft de Tafel van Verkenning ook een website gelanceerd: panoramakrimpenerwaard.nl. Hierop staan alle agendapunten en is het boek te downloaden. Ook is de voortgang van de uitvoering van de agendapunten op deze site te volgen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer