Aardappelen+als+accu+is+het+beste+innovatie%2Didee
Achtergrond
© René Eijsink

Aardappelen als accu is het beste innovatie-idee

Mitchel Mes denkt dat het mogelijk is om reststromen van agrarische producten te gebruiken voor de opslag van elektriciteit. Met dit idee won de voormalige Aeres-student de Innovatieprijs die LTO Noord Fondsen uitschreef tijdens de ATH-beurs in Biddinghuizen.

'Een natuurkundeproef op de middelbare school om een lampje te laten branden op stroom uit aardappelen, heeft mij altijd geïntrigeerd', vertelt Mitchel Mes. 'Vanuit de gedachte van hernieuwbare energie en circulaire landbouw is het heel efficiënt als we reststromen uit de landbouw, zoals aardappelschillen of andere afvalproducten, kunnen gebruiken voor opslag van energie.'

Bij een brainstormsessie vanwege zijn afstudeeropdracht voor de Aeres Hogeschool afgelopen jaar, bedacht Mes dat het interessant zou zijn om dit principe verder uit te werken. Vervolgens diende hij het idee van de aardappel als mogelijke accu en energiebron in voor de Innovatieprijs van LTO Noord Fondsen, tijdens de ATH (Agro Techniek Holland)-beurs in Biddinghuizen.

Cheque van 500 euro

Door een beoordelingscommissie werd de inbreng van Mes uitgekozen als beste idee. Deze week overhandigde Wilfried Siemes namens LTO Noord Fondsen een cheque van 500 euro aan de winnaar. Dat gebeurde bij machinefabrikant Kverneland in Nieuw-Vennep. Daar is Mes na zijn studie Agrotechniek en Management inmiddels werkzaam in een technische functie.

Uitreiking prijs beste Innovatie-idee door Wilfried Siemes van LTO Noord Fondsen aan Mitchel Mes
Uitreiking prijs beste Innovatie-idee door Wilfried Siemes van LTO Noord Fondsen aan Mitchel Mes © Haijo Dodde

Naast zijn geldprijs mag Mes samen met Projecten LTO Noord een projectplan uitwerken. Doel daarvan is uitvinden of gebruik van organisch restmateriaal voor de stroomvoorziening een interessant verdienmodel kan opleveren. Voor het uitwerken van het innovatie-idee tot een projectvoorstel, stelt LTO Noord Fondsen een bedrag van 10.000 euro beschikbaar.

Literatuurstudie

Mes: 'Het eerste deel van het onderzoek betreft een literatuurstudie. Via de Harvard-universiteit hebben we informatie gevonden over de opslag van elektriciteit in rabarber.' Verder kwam Projecten LTO Noord op het spoor van Israëlisch onderzoek waaruit blijkt dat gekookte aardappelen uitstekende vervangers zijn voor eenvoudige batterijen.

Voor de uitwerking van het voorstel is er overleg met onderzoekers van Wageningen University & Research over de producttechnische aspecten. Daarnaast gaat Projecten LTO Noord peilen bij ketenpartijen of er interesse voor is om de innovatie verder uit te werken en het eventueel financieren ervan.

Kringlooplandbouw

'Het idee is innovatief en grensverleggend', concludeert Siemes. 'Dit verhaal levert een onverwachte invalshoek op en past bij het streven naar meer kringlooplandbouw. '

Mes is zelf optimistisch over de slagingskans. 'Het is een extra mogelijkheid om reststromen te hergebruiken voor energievoorziening. Bovendien is het een oplossing voor het wereldwijde tekort aan lithium en wellicht kunnen boeren op deze manier met eigen afval de elektriciteit, die zij duurzaam opwekken met zonnepanelen of windmolens, ook zelf opslaan.'

Meer ideeën van jongeren
LTO Noord Fondsen probeert jongeren aan te zetten tot het indienen van meer innovatieve ideeën. Daarvoor is opnieuw een Innovatieprijs uitgeschreven voor studenten van groene opleidingen. Het beste idee wordt beloond met een prijs van 5.000 euro. Voor de twee runner-ups is een prijs van 2.500 euro beschikbaar. Deelnemers aan de Innovatieprijs moeten een plan maken voor het ontwikkelen van hun idee. Voorwaarde is dat het een nieuwe aanpak of een nieuw product betreft dat inspeelt op de toekomst van de land- en tuinbouw. Een beoordelingscommissie van LTO Noord Fondsen selecteert in februari 2019 de vijf beste ideeën. Na een presentatie van de studenten worden de drie prijswinnaars bekendgemaakt.
www.ltonoord.nl/fondsen

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer