Koning+bezoekt+melkveehouders
Nieuws
© Rijksvoorlichtingsdienst

Koning bezoekt melkveehouders

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend samen met landbouwminister Carola Schouten twee melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen bezocht. Zijn werkbezoek stond in het teken van kringlooplandbouw.

Het eerste bedrijf dat de koning aandeed, was Groot Steinfort in Joppe, een melkveehouderij met 160 melkkoeien van familie Smale. Tijdens een rondgang over het bedrijf vertelde Erik Smale over hoe hij samen met zijn ouders kringlooplandbouw in de praktijk toepast, maar ook waar hij daarbij tegenaan loopt.

Zo komt het ruwvoer voor de koeien vooral van eigen land. Verder doet hij aan agrarisch natuurbeheer op zo'n 30 hectare, onder meer door kruidenrijk grasland te zaaien.

MRIJ-koeien

De koning en de minister bezochten vervolgens het biologisch landbouwbedrijf Natuurderij Keizersrande van Annette Harberink in Diepenveen. Dat beslaat uit 120 hectare natuurlijk grasland en 30 hectare natuurlijk akkerland in de uiterwaarden van Deventer. Verder telt het bedrijf tachtig roodbonte Maas-Rijn-IJssel (MRIJ) koeien.

Kringlooplandbouw staat in de hele bedrijfsvoering van Harberink centraal. Er is geen aanvoer van mest of voer van buiten. De boerin stelt het bedrijf in dienst van die natuur en dat zorgt volgens haar voor een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels. Daarmee wil ze laten zien dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan.

Landbouwvisie

Afsluitend spraken de koning en de minister met diverse partijen die een belangrijke rol spelen in de uitwerking van de landbouwvisie. Zo schoven vertegenwoordigers van zuivelbedrijven, het onderwijs en de financiële sector aan. Op tafel kwam wat nodig is om deze verandering op bedrijven in de sector te realiseren, welke knelpunten boeren zelf kunnen oplossen en waar keten- en overige partijen een rol bij kunnen spelen.

Schouten presenteerde in september haar landbouwvisie. Daarin is het streven verwoord om in de landbouw zo min mogelijk afval te produceren, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk te houden en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen te benutten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  32° / 15°
  10 %
 • Woensdag
  35° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
Meer weer