Willemien+Koning%3A+versterk+positie+van+vrouwen
Ingezonden
© eigen foto

Willemien Koning: versterk positie van vrouwen

Het versterken van de positie van vrouwen in plattelandsgebieden is goed voor vrouwen, mannen en hun gezinnen. Dat is niet alleen van belang in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland.

De land- en tuinbouw kent genoeg vrouwelijke rolmodellen, maar hun sterke positie geldt niet voor alle vrouwen die op het platteland wonen of in de voedselproductie werken. We mogen niet accepteren dat talloze plattelandsvrouwen, die een sleutelrol spelen in het voeden van de wereld en het vormgeven van het landschap, geconfronteerd worden met ongelijkheid en het risico op armoede.

Afgelopen jaar heb ik met veel vrouwen uit de agrarische sector gesproken en beloofd hun een stem te geven bij de Verenigde Naties. Zoals Sizani uit Zuid-Afrika, die vecht voor het recht voor vrouwen om eigenaar te kunnen worden van land. Culturele en religieuze tradities blokkeren dit nog steeds.

Cultuur en religie zijn belangrijk in het leven van mensen, maar ze mogen de ontwikkeling van vrouwen niet in de weg staan. In plaats daarvan kunnen ze hand in hand gaan, zodat het leven van vrouwen, gezinnen en hele gemeenschappen kan worden verbeterd.

De land- en tuinbouw kent genoeg vrouwelijke rolmodellen, maar hun sterke positie geldt niet voor alle vrouwen die op het platteland wonen of in de voedselproductie werken

Willemien Koning-Hoeve, VN-vrouwenvertegenwoordiger

Genderpensioenkloof

Ook in Europese landen, zoals Nederland, is gelijk loon voor gelijk werk geen vanzelfsprekendheid. Als gevolg hiervan is de genderpensioenkloof in Europa gemiddeld 47 procent, wat vooral problemen oplevert voor gescheiden vrouwen.

Onderzoek laat ongelijkheid in besluitvorming zien. Ondanks dat vrouwen de competenties en ervaring hebben om bestuursfuncties te bekleden, zien we weinig vrouwen op hogere bestuurlijke niveaus.

Vijf aandachtspunten

In dat licht bezien wil ik ik de lidstaten van de Verenigde Naties oproepen de VN-resolutie over het versterken van vrouwen op het platteland te implementeren. Ik wil daarbij wijzen op vijf specifieke aandachtspunten:

1. Zorg voor politiek en sociaaleconomisch 'empowerment' van vrouwen op het platteland, in de agrarische sector en ondersteun hun gelijkwaardige deelname aan de besluitvorming op alle niveaus;

2. Ondersteun de deelname van vrouwen aan landbouworganisaties en coöperaties. Coöperaties bieden vrouwen kansen op economische participatie, het verbeteren van hun zakelijke vaardigheden, toegang tot de markt en aanschaf van hoogwaardige, betaalbare zaden, fokmateriaal en bedrijfsbenodigdheden;

3. Ontwerpen, herzien en implementeren van wetten om ervoor te zorgen dat plattelandsvrouwen volledige en gelijke rechten krijgen om land en andere eigendommen te bezitten en zorg voor bewustwording bij vrouwen van het belang van eigendomsrechten;

4. Zorg dat alle boeren, mannen en vrouwen, een eerlijke, kostendekkende prijs voor hun producten krijgen. Dan kunnen familiebedrijven voortbestaan, duurzaam werken en goede banden met de gemeenschap onderhouden;

5. Creëer leefomstandigheden in landelijke gebieden die gelijk zijn aan die in stedelijke gebieden. Vrouwen hebben voorzieningen nodig als waterbeheer, toegang tot levenslang onderwijs, medische voorzieningen, nieuwe vormen van technologie en digitale voorzieningen.

Deze zaken moeten worden aangepakt. Iedereen heeft er baat bij als vrouwen op het platteland in hun kracht worden gezet en worden ondersteund.

Dit is een korte weergave van de speech die Willemien Koning-Hoeve onlangs gaf voor de VN in New York.

Willemien Koning-Hoeve VN-vrouwenvertegenwoordiger

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer