%27Bij+aanleg+zonnepark+ook+kijken+naar+effecten+op+natuur+en+bodem%27
Nieuws
© DIRK HOL

'Bij aanleg zonnepark ook kijken naar effecten op natuur en bodem'

Bij de aanleg van zonneparken moet niet allen oog zijn voor de positieve effecten op het klimaat, maar moet ook worden gekeken ook naar effecten op kwetsbare natuur, bodemleven, koolstofgehalte in de bodem en landschap.

Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens de minister van Landbouw geantwoord op vragen van VVD-Kamerleden Arne Weverling en Antoinette Laan-Geselschap.

De Kamerleden wilden onder meer weten hoe de minister aankijkt tegen de gevolgen van de aanleg van zonneparken voor de natuur en het bodemleven. Ze stelden deze vragen naar aanleiding van een artikel waarin wordt gewezen op de negatieve effecten van zonneparken op de omgeving.

Bodemleven

De minister vindt dat de verantwoordelijkheid over de voorwaarden die aan zonneparken worden gesteld in de eerste plaats bij de gemeenten en provincies ligt. Ze wil geen algemene uitspraken doen over de ecologische effecten van zonneparken omdat deze samenhangen met de uitgangssituatie van de betreffende locatie en bodem (meer of minder rijk aan natuur) en de wijze waarop ze worden ingericht.

De minister constateert wel het gebrek aan licht onder zonnepanelen effect heeft op het leven onder de panelen. 'Tegelijk kan het slim plaatsen van zonnepanelen mogelijk bijdragen aan meer biodiversiteit als de gronden eronder en ertussen extensiever worden gebruikt dan voorheen', vindt Ollongren.

Eerst daken

De minister ziet het liefst dat voor zonnepanelen eerst daken van gebouwen worden benut en daarnaast gebieden met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden, zoals industrieterreinen en langs infrastructuur.

Ze stelt ook dat voor de plaatsing van zonnepanelen een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt van de verschillende doelen en belangen, waaronder die van natuur en biodiversiteit, en ook een zorgvuldige omgang met vruchtbare landbouwgronden van belang.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer