Prognose: Veehouderij 4 procent onder fosfaatplafond

Met de huidige omvang komt de fosfaatexcretie van de Nederlandse veestapel dit jaar uit op bijna 4 procent onder het fosfaatplafond. De stikstofuitstoot wordt krap 0,5 procent lager dan het productieplafond.

Prognose%3A+Veehouderij+4+procent+onder+fosfaatplafond
© Nieuwe Oogst

Dat meldt landbouwminister Carola Schouten vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Dat is positief. ik wil benadrukken dat het hier nog steeds om een prognose gaat, deze cijfers zijn dus nog onzeker’, aldus de bewindsvrouw over de uitkomsten.

De prognose is gebaseerd op de derde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. Op basis van de voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2018 heeft het CBS op verzoek van Schouten een prognose gemaakt voor de excretiecijfers van het hele jaar.

Volgens de minister geeft deze methode de beste indicatie van de te verwachte fosfaat- en stikstofexcretie over heel 2018.

Ik roep de sector dan ook op om hier alert op te zijn

Minister Carola Schouten (LNV)

Melkvee

Voor melkvee is de geprognosticeerde fosfaatexcretie bijna 3 procent onder het plafond. Voor stikstof geldt dat de geprognosticeerde excretie ruim 3 procent hoger is dan het plafond. Deze hogere stikstofexcretie heeft onder meer te maken met het feit dat, in tegenstelling tot fosfor, de hoeveelheid stikstof in mengvoer de afgelopen twee jaar nauwelijks is gedaald. Daarnaast is de voederbehoefte van melkkoeien toegenomen, zonder dat er sprake is van een hogere vastlegging van stikstof in de melk, zoals bij fosfor wel het geval is.

De geprognosticeerde overschrijding van het stikstofproductieplafond brengt een risico met zich mee, schrijft Schouten, aangezien Nederland door de Europese Commissie ook gehouden wordt dit plafond te handhaven. ‘Ik roep de sector dan ook op om hier alert op te zijn en waar mogelijk maatregelen te nemen om de stikstofexcretie te verminderen en zo een overschrijding van het plafond aan het eind van het jaar te voorkomen’, schrijft de minister.

Overschrijden

In de eerdere kwartaalrapportages was de prognose van het CBS dat de pluimveehouderij haar sectorplafond in 2018 zou overschrijden. Volgens de huidige rapportage is dat niet meer het geval is. De prognose is dat de pluimveehouderij voor zowel fosfaat als stikstof onder het plafond blijft.

Volgens de Kamerbrief komt dit door het hanteren van gegevens uit I&R in plaats van de opgave bij de landbouwtelling. Hiermee wordt een realistischer beeld gegeven van de pluimveestapel. Daarnaast rekende het CBS in voorgaande rapportages ook de excretie van eenden mee in de categorie pluimvee. Het pluimveerechtenstelsel is echter niet van toepassing op eenden, deze vallen op grond van de rechtenstelsels in de categorie ‘overig’.

Schouten ziet ook een positieve ontwikkeling in de varkenshouderij. De geprognosticeerde excretie van varkens is voor zowel fosfaat als stikstof onder het plafond.

Slag om de arm

Volgens Schouten is Nederland qua fosfaat- en stikstofexcretie op de goede weg is, maar ze houdt nog wel een slag om de arm. ‘Het CBS geeft in haar rapportage nadrukkelijk aan dat de definitieve totale fosfaat- en stikstofexcretie nog enkele procenten kan afwijken van de prognose. Voor de specifieke sectoren kan de afwijking nog hoger of lager uitvallen. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat voor een aantal variabelen een schatting is gebruikt, omdat de definitieve gegevens voor 2018 nog niet beschikbaar zijn.’

De minsiter benadrukt dat ook het extreem droge en warme weer in 2018 voor extra onzekerheid zorgt. ‘Na afloop van het vierde kwartaal zal het beeld weer iets scherper zijn.’

De definitieve cijfers over 2018 maakt het CBS in de zomer van 2019 bekend.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  23° / 8°
  0 %
 • Zondag
  22° / 9°
  0 %
 • Maandag
  22° / 8°
  0 %
Meer weer