Nieuwe+poging+SZW+om+vaste+banen+te+stimuleren
Nieuws
© DIRK HOL

Nieuwe poging SZW om vaste banen te stimuleren

Dit najaar stuurt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) naar de Tweede Kamer. Het is een nieuwe poging van de Haagse politiek om maatregelen te treffen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen een vaste baan te geven.

In zijn toelichting op de regeringsplannen verzekert Koolmees dat hij alles in het werk wil stellen om een betere balans te krijgen tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. Hij werkt nu maatregelen uit die per 1 januari 2020 zouden moeten ingaan.

De minister wil onder meer de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten verlagen en regels stellen ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten. Ook denkt hij aan maatregelen die concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling voorkomen en aan invoering van een WW-premie waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm. De sectorpremies worden wat hem betreft afgeschaft.

Tegelijk wil Koolmees een nieuwe ontslaggrond invoeren en de mogelijkheden verruimen om een flexibele arbeidsovereenkomst aan te gaan wanneer de aard van het werk dit vereist. Na de mislukking van de Wet werk en zekerheid van het vorige kabinet zal hij eerst nog te maken krijgen met een extra kritische Tweede en Eerste Kamer.

Extra geboorteverlof partner

Werknemers wiens partner is bevallen, krijgen na de geboorte van het kindje recht op meer verlof. Het verlof dient opgenomen te worden binnen vier weken na de dag van de bevalling. De Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) ligt klaar voor parlementaire behandeling, aldus de minister.

Op 1 juli vindt een verdere verhoging plaats van het wettelijk minimumjeugdloon. Daartoe is in 2017 al besloten, maar volgend jaar vindt de laatste concrete aanpassing plaats. Dan krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon. Dat is nu nog vanaf 22 jaar. Per 1 juli 2019 gaat ook het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Meldingsplicht dienstverlener

Volgend jaar wordt een meldingsplicht ingevoerd voor dienstverleners uit andere lidstaten die hun werknemers in Nederland laten werken. Dit betekent dat dienstverrichters die werkzaamheden in Nederland starten, hiervan melding moeten doen. Het stelt de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de SVB in staat betere risicoanalyses te maken voor de handhaving van wet- en regelgeving.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  20 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  10 %
 • Zondag
  14° / 13°
  90 %
Meer weer