Ministerie van LNV investeert in innovatie

In de nieuwe begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is 90,8 miljoen euro gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Die gelden moeten onder meer worden ingezet op bodembeheer en groene gewasbescherming.

Ministerie+van+LNV+investeert+in+innovatie
© Dirk Hol

Het ministerie van LNV zet in haar eerste eigen begroting voor het nieuwe politieke jaar in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers en de verbinding van landbouw en natuur. In het regeerakkoord was hier ook geld voor gereserveerd. In de begroting 2019 staan de eerste plannen om de landbouwvisie die minister Carola Schouten vorige week presenteerde te realiseren.

‘Op de terreinen landbouw, natuur en voedselkwaliteit liggen forse maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid’, aldus Schouten.

Groene gewasbescherming

Kringlooplandbouw is de kern in de landbouwvisie van Schouten. Het ministerie komt onder meer met een speciaal bodemprogramma om de bodem blijvend gezond te houden. Ook gaat het ministerie telers helpen om hun gewassen te beschermen met zo min mogelijk (chemische) middelen. Samen met het bedrijfsleven moeten er nieuwe groene gewasbeschermingstechnieken worden ontwikkeld.

Innovatie is dan ook een belangrijke pijler in de begroting: de bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar 92,7 miljoen euro, naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro. In het najaar van 2018 verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en impulsen voor groen onderwijs.

In de LNV-begroting is 75 miljoen euro gereserveerd om jonge boeren te ondersteunen met bedrijfsovernames en investeringen in innovatie te financieren. Dit is geen nieuwe post, want dit stond ook al vermeld in het regeerakkoord.

• Lees ook: Koning waardeert boer en tuinder in troonrede

Streekproducten

Het versterken van de positie van de boer in de keten is een belangrijk thema voor het ministerie. Oneerlijke handelspraktijken worden aangepakt door een al eerder aangekondigde wet tegen oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast komen er nieuwe initiatieven om de verbinding tussen burger en boer te verbeteren. Zo wil de minister wet- en regelgeving aanpassen voor het makkelijker kleinschalig produceren van streekproducten.

De plannen van het kabinet voor de sanering van varkensbedrijven in veedichte gebieden waren ook al bekend. Voor de uitvoering staat nu 120 miljoen euro op de begroting voor steun aan varkenshouders die willen stoppen. Daarnaast is er 60 miljoen euro gereserveerd om innovaties in stal- en veehouderijsystemen door te voeren.

Waterkwaliteit

In totaal is 275 miljoen euro gereserveerd voor natuur en waterkwaliteit. Concrete projecten zijn het Grevelingenmeer, waar 75 miljoen euro wordt ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst, en het Waddengebied (16 miljoen euro) met specifiek het kwelderproject in Eems-Dollard.

Het doel is het realiseren van een rijke natuur in de grote wateren waar iedereen van kan genieten en waar ruimte is voor recreatie en visserij.

• Lees ook: Deltaplan: 150 miljoen euro voor zoetwatermaatregelen

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer