LTO ervaart waardering in Troonrede en Miljoenennota

LTO Nederland is verheugd met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. De plannen voor het komende jaar bevatten goede signalen, al mogen de verschillende begrotingen op onderdelen wel scherper en concreter.

De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn wordt door het Kabinet erkend, zo stelt LTO vast. De koning prees in de door hem voorgelezen Troonrede boeren en tuinders 'die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel'. LTO-voorzitter Marc Calon noemt dat 'een waardering die hen toekomt'.

Dat het kabinet voor jonge boeren een fonds vult met 75 miljoen euro, is volgens LTO een goed signaal. 'En we zijn best enthousiast over de landbouwvisiet: de goede toon en de goede koers. Daar wordt in de Miljoenennota veel aan gerefereerd, maar erg concreet is het nog niet. Het mag op sommige punten nog wel wat concreter', aldus Calon. Zo wil LTO voor plantgezondheid 60 miljoen euro, een actievere rol van het kabinet bij activeren van werkzoekenden, afschaffing van de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering en versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten.

Sterkere positie boer en tuinder

De Miljoenennota bevat verschillende begrotingsvoorstellen die moeten bijdragen aan een versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten en er is aandacht voor oneerlijke handelspraktijken, eerlijke prijzen en betere marges voor de boer en tuinder. 'Dat zien we als een goede ontwikkeling, alleen is het nog niet concreet. Het kabinet wil ook meer waardering voor voedsel, voedselverspilling aanpakken en aanpassen van mededingingsregels voor duurzame initiatieven. Hier knokken we al jaren voor. Laten we meters gaan maken',reageert Calon.

In de stukken van Prinsjesdag spreekt het kabinet de zorg uit over de gevolgen van de brexit. Er wordt extra geïnvesteerd in controlediensten. Calon: 'Maar goed beschouwd zitten we daar helemaal niet op te wachten. Een brexit, in welk scenario dan ook, brengt altijd extra kosten met zich mee en is altijd slecht voor de sierteelt-, groente-, fruit-, suiker-, aardappel- en zuivelsector. Onze land- en tuinbouw is gebaat bij open grenzen en vrije handel. Handelsconflicten zijn per definitie slecht voor onze sector.'

Geld voor plantgezondheid

LTO Nederland wil grote stappen zetten op het terrein van plantgezondheid. Daar is geld voor nodig. LTO denkt aan 60 miljoen euro voor de komende vijf jaar onder meer voor onderzoek, innovatie, educatie, kennisverspreiding, stimulerende instrumenten en monitoring. 'Met ‘Gezonde teelt, gezonde toekomst’ hebben we een programma om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten. We sluiten daarmee aan bij de landbouwvisie van dit kabinet', aldus Calon.

Als gevolg van de groeiende economie ervaren boeren en tuinders problemen op de arbeidsmarkt. De voorstellen van het kabinet voor herstel van de balans op de arbeidsmarkt geven echter geen vertrouwen bij werkgevers in de land- en tuinbouw. Zo wil LTO dat werkzoekenden meer gestimuleerd worden om in de land- en tuinbouw te gaan werken.

Er staan nog steeds te veel mensen aan de kant en snelheid is volgens LTO nodig om in samenwerking met werkgevers tot een regionale maatwerkaanpak en waarborgen te komen. 'We willen meer mensen aan werk helpen.' De beprijzing van tijdelijke arbeid om werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen, zorgt echter voor een explosieve kostenstijging voor seizoenarbeid.

Afwenteling lastenverlichting

De circa 150.000 boeren, tuinders en MKB-ondernemers zijn een belangrijke motor voor de economie, welvaart en welzijn in Nederland. Maar opnieuw kiest het kabinet volgens LTO voor afwentelen van de lastenverlichting voor burgers op het bedrijfsleven. De verhoging van het lage btw-tarief en de afwenteling van de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting raken boeren en tuinders.

Calon: 'LTO is tegen afschaffing van de dividendbelasting. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van onze economie. Een bedrag van 4 miljoen euro om de afschaffing van de assurantiebelasting te compenseren, is blijkbaar een probleem maar 2 miljard euro uitgeven voor de dividendbelasting niet. Dit is buiten de normale verhoudingen.'

LTO pleit opnieuw voor afschaffen van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering. 'Dat is immers een basisvoorziening voor boeren en tuinders en niet vergelijkbaar met andere verzekeringen. We pleiten ook voor de mogelijkheid om fiscaal te reserveren om bijvoorbeeld de gevolgen van droogte op te kunnen vangen', stelt de LTO-voorzitter.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer