Vennootschapsbelasting+MKB+verlaagd+naar+16+procent
Nieuws
© DIRK HOL

Vennootschapsbelasting MKB verlaagd naar 16 procent

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat het MKB-tarief voor de vennootschapsbelasting (winsten tot 200.000 euro) stapsgewijs verlagen van 20 procent naar 16 procent in 2021. Dit is een van de maatregelen die het ministerie vandaag heeft gepresenteerd om het mkb te versterken.

Met het gepresenteerde MKB-actieplan wil het kabinet ondernemers helpen in te spelen op de veranderende economie. Daarbij is komend jaar aandacht voor verschillende grote uitdagingen voor het MKB: voldoende geschikt personeel, klaar zijn voor de toenemende digitalisering en beschikbaarheid van financiering. Tot en met 2021 stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor deze aanpak.

Daarnaast wil het kabinet de komende jaren zorgen voor een lastenverlichting op winst en arbeid voor het MKB. Het verlaagde MKB-tarief in de vennootschapsbelasting is al genoemd. Vanaf 2020 stelt het kabinet ook structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB.

Minister Wiebes van EZK meldt verder dat het goed gaat met de Nederlandse economie, maar waarschuwt desondanks voor een aantal mogelijke uitdagingen voor de economie, zoals de brexit en toenemend wereldwijd protectionisme. Toenemende digitalisering en krapte op de arbeidsmarkt zorgen daarnaast ook voor nieuwe uitdagingen.

Klimaatakkoord

In 2019 start de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het kabinet zal naar verwachting in september reageren op het zogenoemde voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord dat in juli is gepresenteerd. Daarna kunnen de verschillende sectortafels het voorstel uitwerken tot een definitief akkoord. Er is ook een sectortafel Landbouw en Landgebruik.

Met het oog op de klimaatambities heeft het kabinet besloten elektriciteitsproductie met kolen als brandstof te verbieden. Vanaf 2025 moeten de twee oudste centrales gesloten zijn, of een brandstof gevonden hebben die minder belastend is voor het klimaat. Uiterlijk in 2030 mag er helemaal geen elektriciteit meer geproduceerd worden met kolen.

Om de energietransitie blijvend te stimuleren, wordt in het najaar de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opnieuw opengesteld. Hiermee stelt het kabinet 6 miljard euro beschikbaar voor energieproductie uit bronnen als wind, zon, biomassa, geothermie en water. Door innovatie en concurrentie zijn de kosten zo sterk gedaald, dat dit jaar voor het eerst een vergunning is gegeven om zonder subsidie een windpark op zee te bouwen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer