Stadsboer+beheert+Kanaalpark+samen+met+buurt
Achtergrond
© Michiel Elands

Stadsboer beheert Kanaalpark samen met buurt

Gemeente Den Bosch heeft Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen het beheer van het aangrenzende Kanaalpark gegund. 'Gaan wij hier grof geld mee verdienen? Nee', voorspelt eigenaar Frank van Wagenberg.

Een wandelaar heeft vanochtend een van de loslopende runderen weer zelf binnen de afrastering gebracht. Het is de kern van agrarisch natuurbeheer anno 2018, vindt stadsboer Van Wagenberg. 'We doen dit samen met onze omgeving.'

Het Kanaalpark is een ecologische verbindingszone met een lengte van 6 kilometer. Het ligt direct aan het nieuwe Máximakanaal en verbindt de Maas met het beekdal van de Aa.

Drie partijen

Gemeente Den Bosch heeft als eigenaar stevige natuurambities opgesteld, zoals de ontwikkeling van kruidenrijke graslanden, moeraszones, waterpartijen, struweel en amfibieënpoelen. Drie partijen zetten hun tanden erin: stichting Eyghentijds, FREE Nature en Natuurmonumenten.

Je kunt hier niet zomaar een stal bouwen en dieren bijvoederen

Frank van Wagenberg, eigenaar Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen

Gesteund door een gemeentelijke en provinciale bijdrage van 63.000 euro zullen op 45 hectare de komende jaren zo'n twintig runderen en tien konikpaarden grazen. 'Het geld gebruiken we hoofdzakelijk voor het opleiden van vrijwilligers en om fatsoenlijk gereedschap te kopen voor onderhoud. Pas als de rugmaaier functioneert, houden we mensen enthousiast voor onderhoudswerk', denkt de stadsboer.

Kritiek

Kritiek op de plannen is er ook. Zo is op de website van het Brabants Dagblad te lezen: 'Laat een 'gewone boer' hier zijn koeien grazen.' Van Wagenberg is het daar niet mee eens: 'Je kunt hier niet zomaar een stal bouwen en dieren bijvoederen. Er komt veel meer bij kijken.'

'Begrazing is een andere tak van sport dan regulier veehouden', vindt Tanja de Bode, beheerder van FREE Nature. Ze spreekt over 'sociale kuddes' van een sober ras (Rode Geuzen) dat jaarrond buiten kan zijn. 'We hebben ongeveer evenveel koeien als stieren in de groep en kalveren blijven bij de moeder. Dat zorgt voor rustige kuddes die vriendelijk zijn tegenover de bezoekers.'

De begrazing is ook specifiek afgestemd op de gestelde natuurdoelstellingen. 'De dieren kiezen het favoriete zomergebied en dat geeft bijvoorbeeld vogels de kans om elders rustig te broeden.'

Vrijwilligers

Volgens de varkenshouder gaat een 'beheereenheid' met hulp van vrijwilligers dagelijks aan de slag in het gebied. De animo van omwonenden vanuit het aangrenzende stadsdeel De Groote Wielen, Rosmalen-Noord en Empel is groot. 'Onze bedoeling is dat het Kanaalpark hún park wordt.'

Om de kudde op maat te houden, wordt elk jaar een aantal dieren geslacht. 'Dit 'wildernisvlees' proberen we lokaal te vermarkten', zegt De Bode.

Andere inkomstenbronnen

Over andere inkomstenbronnen gaat Van Wagenberg zich nog buigen. 'Denk bijvoorbeeld aan een teambuildingsdag, excursies of kinderfeestjes, passend in het park met zijn natuurdoelstellingen. Zulke activiteiten zijn goed te combineren met de horeca die we op de boerderij hebben. Verdiensten kunnen we weer investeren in de verdere ontwikkeling van het park.'

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer