Eemland moet pilotgebied ganzen worden

Als het aan LTO Noord ligt, wordt Eemland een pilotgebied voor ganzenbeheer in provincie Utrecht. Aanleiding is het in juni verschenen rapport van ecoloog René Schuurmans waaruit bleek dat de ganzenschade in Eemland veel hoger is dan werd aangenomen.

Eemland+moet+pilotgebied+ganzen+worden
© Ruud Ploeg

Schuurmans concludeerde in zijn onderzoek dat als alle schade zou worden gemeld, het schadebedrag van 165.000 euro wel drie of vier keer zo hoog zou uitvallen. Voor afdeling Eemland van LTO Noord is dit aanleiding om leden te ondersteunen bij het melden van schade. Er komen speciale bijeenkomsten voor.

LTO Noord doet gelijktijdig aanbevelingen om de ganzenschade in het gebied terug te brengen. 'De schade in Eemland is bijzonder groot', stelt Stef Huijgen. Hij is voorzitter van LTO Noord, afdeling Eemland. 'Zeker als je het vergelijkt met andere gebieden in provincie Utrecht. Stilzitten is geen optie. De schade loopt nu al de spuigaten uit. Als we niks doen, neemt de schade alleen maar toe.'

Schadeniveau

Het ganzenakkoord van provincie Utrecht stelt als doel om het schadeniveau van grauwe ganzen in 2019 terug te brengen naar het niveau van 2005. Dat doel is nog lang niet in beeld.

'Stilzitten is geen optie. De schade loopt nu al de spuigaten uit.'

De belangrijkste aanbeveling is om Eemland voor 5 jaar als pilotgebied aan te wijzen waar geëxperimenteerd kan worden met beheer en schadebestrijding van ganzen. 'De grootte van dit gebied, de geografische ligging, de gebiedsdoelstellingen met betrekking tot het agrarisch natuurbeheer en de specifieke achtergrond bij het ontstaan van de schade maken dat Eemland hier uitstekend geschikt voor is.'

Winterrust

Waar de schade door winterganzen in veel gebieden relatief meevalt, is het juist in Eemland een groot probleem. LTO stelt daarom voor om als pilot de winterrust voor de grauwe gans met één maand te verkorten. Verjaging en ondersteunend afschot moet dan vanaf 1 februari mogelijk worden.

In hoeverre een pilot met het verkorten van de winterrust tot de mogelijkheden behoort is de vraag. Hiervoor is goedkeuring nodig van alle bij het faunabeheer betrokken partijen. LTO Noord vraagt daarom met nadruk om experimenteerruimte zonder daarbij de gemaakte afspraken in het provinciale ganzenakkoord geweld aan te doen. 'We moeten verder nadenken en plannen maken om de schade terug te dringen', stelt Huijgen

Verjaagacties

Gecoördineerde verjaagacties moeten ervoor zorgen dat de schade verder afneemt. LTO Noord is bereid om draagvlak te bevorderen bij haar leden voor een pilot met de inzaai van een grassoort die minder aantrekkelijk is voor de gans. Al kan dat niet verplicht worden: 'voor graslandvernieuwing moet rekening worden gehouden met een kostenpost van 1000 tot 1500 euro per hectare'.

Verder wil LTO objectieve schadetaxatie mogelijk maken door het gebruik van exclosurekooien. Daar is financiële ondersteuning voor nodig. Het gras in deze kooien groeit onder dezelfde omstandigheden met betrekking tot licht, water en bemesting, maar de ganzen kunnen hiervan niet vreten.

Ecologisch belang

Volgens de LTO heeft goed ganzenbeheer zowel een economisch als ecologisch belang. 'De aanwezige populatie grauwe ganzen en in toenemende mate die van brandganzen, beïnvloedt de weidevogeltelling. De ganzenvraat en de omvang van de ganzenpopulatie hebben tot gevolg dat weidevogels geen rust en schuilgelegenheid hebben om tot een broedsucces te komen.'

De aanbevelingen zijn gericht aan de faunabeheereenheid Utrecht en het projectteam ganzen in Utrecht. Hierin is ook provincie Utrecht vertegenwoordigd. Als de faunabeheereenheid de aanbevelingen onderschrijft, kan het worden voorgelegd aan het provinciebestuur.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
 • Maandag
  12° / 9°
  90 %
Meer weer