Captan blijft toch beschikbaar voor fruitteelt

De werkzame stof captan blijft toch beschikbaar voor gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Dat schrijft minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een brief aan de Tweede Kamer. Middelen met captan worden in de fruitteelt gebruikt.

Captan+blijft+toch+beschikbaar+voor+fruitteelt
© Ger Loeffen

Captan is voor fruittelers een belangrijk gewasbeschermingsmiddel voor de bestrijding van vooral schurft en enkele bewaarziekten. De Europese Commissie stelde eerder voor om de goedkeuring voor dit middel alleen te verlengen voor teelten in kassen. Dit vanwege de risico's voor zoogdieren, dieren die in het water leven en bijen. Maar de Europese Commissie krijgt voor dit plan onvoldoende steun vanuit de lidstaten in de Europese Unie en stelt nu voor om opnieuw goedkeuring te geven, ook voor de buitenteelten. Voor buitenteelten stelt de Europese Commissie wel drie nieuwe eisen voor.

Een van de voorstellen is om het gebruik in buitenteelten alleen toe te staan wanneer het gewas niet bloeit en geen bloeiende onkruiden aanwezig zijn in de gewasrij. Daarnaast zou gebruik in buitenteelten alleen moeten worden toegediend met apparatuur waarmee een reductie van de dosering met minstens 61 procent mogelijk is en een minimale reductie van het verlies naar de bodem met 20 procent in vergelijking met nu gangbare toepassingsapparatuur.


Spuitapparatuur

Deze maatregel moet worden bereikt met spuitapparatuur die ervoor zorgt dat de effectieve hoeveelheid middel op de fruitboom terechtkomt en hierbij de omgeving rondom en onder de bomen ontziet.


Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een stofgoedkeuring verlengt met een dergelijke restrictie. De commissie baseert zich hiervoor op een beoordeling van rapporteur Oostenrijk, inclusief een literatuuronderzoek naar de haalbaarheid van dergelijke reducties met bepaalde technieken.

De beschikbare informatie hierover is nog beperkt. De Europese Commissie verplicht de aanvrager van toelating van het middel daarom om binnen twee jaar bevestigende informatie te leveren waarmee wordt aangetoond dat bepaalde technieken inderdaad de vereiste reducties halen.


Informatie eerder

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) adviseert positief op het voorstel, maar vindt het van groot belang dat de bevestigende informatie over de beschikbare technieken en hun prestaties binnen één jaar in plaats van binnen twee jaar wordt geleverd. Het Ctgb vindt dat belangrijk, zodat lidstaten over deze informatie en de beoordeling daarvan beschikken, als zij een nieuwe goedkeuring moeten verlenen of niet voor middelen op basis van captan.

De laatste nieuwe eis die de Europese Commissie wil doorvoeren, is het toepassen van 'risicomitigerende maatregelen' om bijen en waterorganismen buiten het veld te beschermen. Wiersma is van plan in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie, in lijn met het advies van het Ctgb. Ook zal de minister het pleidooi van de Ctgb overnemen om de benodigde informatie binnen een jaar aan te leveren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer