Dinoterb geen gevaar voor Noord-Hollandse recreanten

Het verboden onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb dat op meerdere locaties in Noord-Holland in het oppervlaktewater is aangetroffen, vormt hier geen risico voor de volksgezondheid. Dat concludeert het RIVM na onderzoek op aanvraag van de regionale GGD. Daarbij is gekeken wat het gevaar is als iemand dagelijks in het water zwemt waarin de stof zit.

Dinoterb+geen+gevaar+voor+Noord%2DHollandse+recreanten
© MOB

'We zijn uitgegaan van het worstcasescenario', aldus een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'We hebben de hoogst gemeten concentratie genomen en gekeken wat de risico's zijn als een mens daar dagelijks in zwemt. Uit de berekeningen blijkt dat het geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt.'

Het RIVM verwacht ook voor andere scenario’s geen risico’s voor de gezondheid, zoals duiken, varen, spelen en het besproeien van de tuin. Die blootstelling is lager dan bij dagelijks zwemmen.


Twaalf plekken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) meldde begin dit jaar dat in 2022 op twaalf plekken in Noord-Holland concentraties dinoterb zijn gemeten die boven de norm voor oppervlaktewater liggen. Het gewasbeschermingsmiddel is al sinds 1998 verboden.

Het waterschap kreeg naar eigen zeggen veel vragen binnen van bezorgde bewoners over de gezondheidsrisico's en schakelde daarom de GGD en het RIVM in voor een risicoanalyse. Het RIVM heeft hierbij onder meer Amerikaans en Canadees onderzoek betrokken. 'Omdat er niet veel onderzoeken naar de eigenschap van deze stof te vinden waren, hebben we ook gekeken naar een andere, vergelijkbare stof', aldus de RIVM-woordvoerder.

Hoe dinoterb in het water is gekomen, laat het HHNK uitzoeken door Deltares. 'Het is vooralsnog niet duidelijk hoe, wanneer en waar het middel in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Op voorhand wordt geen enkele richting of verklaring uitgesloten.' Het waterschap verwacht in september een rapportage met voorlopige conclusies en ook een advies voor vervolgonderzoek.


Het HHNK weerspreekt dat er sprake is van meetfouten of verkeerde analyses in het laboratorium, iets wat Stichting Agrifacts meldt. 'Wij als organisatie staan achter ons laboratorium. Wel is het zo dat wij altijd kritisch kijken naar de waardes, dus soms om een check vragen als er waardes zijn die vragen oproepen', aldus een woordvoerder van het hoogheemraadschap.

De Noord-Hollandse meetwaarden leidden tot vragen van GroenLinks-PvdA aan demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij verklaarde in een brief de resultaten van het RIVM-onderzoek af te wachten om te kunnen bepalen of verdere actie, zoals aanscherping van handhaving, noodzakelijk is. De bewindsman vindt dat de toezichthouders en handhavende diensten tot dusver adequaat hebben gehandeld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer