Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht

Vanwege de gronddruk in het Gelderse gebied is de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht. De coöperatie staat voor het behouden en versterken van agrarische bedrijven en het agrarisch gebied, bestaande uit karakteristiek cultuur- en natuurlandschap in de Zuidelijke IJsselvallei.

Gebiedsco%C3%B6peratie+Zuidelijke+IJsselvallei+opgericht
© Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei

De nieuwe club moet het aanspreekpunt worden voor regionale partners, zoals gemeenten, provincie, waterschap, terreinbeherende organisaties en burgers, en is initiatiefnemer voor projecten om de transitie in de agrarische sector te bevorderen in het gebied.

De gebiedscoöperatie wil zich onder andere bezighouden met thema's rondom de ontwikkeling van het landelijk gebied, de beschikbaarheid van gronden, het verspreiden van kennis over natuurinclusieve kringlooplandbouw en de samenwerking met andere partijen in het gebied.


Samen optrekken

'De gedachte van agrarisch ondernemers is om samen op te trekken om de stap richting onder andere een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering te maken', zegt Dirk Jan Schoonman, voorzitter van de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei en melkveehouder in Brummen. 'We vormen een partij met veel kennis van het gebied op het gebied van bodem, teelt, beheer, waterhuishouding en flora en fauna. Dat is een groot voordeel tijdens de uitrol van gebiedsprocessen.'

Als voorbeeld noemt Schoonman het Gelders Programma Landelijk Gebied dat de basis gaat vormen voor gebiedsprocessen in de provincie. 'Met de leden van de gebiedscoöperatie pakken we hierbij gezamenlijk de regie om ervoor te zorgen dat onze mooie landbouwbedrijven ook in de toekomst nog aantrekkelijk zijn om voort te zetten.'


Voorwaarden

De gebiedscoöperatie richt zich voor haar ledenbestand op agrarisch ondernemers in de Zuidelijke IJsselvallei. Een van voorwaarden om lid te worden, is daarom dat leden actief agrariër zijn en jaarlijks een Gecombineerde opgave indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Naast voorzitter Schoonman zijn de andere bestuursleden en oprichters Martin Bosman, schapenhouder in Brummen (penningmeester), Sander Wijgman, melkveehouder in Leuvenheim (secretaris), Jan Willem Breukink, melkveehouder in Brummen en Andries de Bruin, melkveehouder in Tonden.

De activiteiten van de nieuwe organisatie beginnen met een bijeenkomst voor boeren uit de regio op 11 april en en een verdere uitrol van een leernetwerk voor kennisdeling, kennisontwikkeling en inspiratie.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer