Gebiedsgerichte aanpak van start in Zeeland

Provincie Zeeland gaat beginnen met regiodialogen. Hiertoe heeft ze uitnodigingen verstuurd aan alle betrokken Zeeuwse partijen en sectoren om binnenkort rond de tafel te komen.

Gebiedsgerichte+aanpak+van+start+in+Zeeland
© Monique Jansen

Kenmerkend voor de Zeeuwse aanpak is dat alle partijen samenwerken om de opgaven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aan te pakken. De regiodialogen hebben als doel samen maatregelen te bedenken die moeten leiden tot natuurherstel, inclusief stikstof. Ook moeten de maatregelen bijdragen aan de opgaven voor klimaat en water.

Zeeland is voor de regiodialogen in drie regio's verdeeld: Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Beveland & Tholen en Walcheren & Schouwen-Duiveland. Voor laatstgenoemde overbelaste duingebieden zijn eerder al gebiedsprocessen gestart. Per regio organiseert de provincie twee bijeenkomsten. Eind maart en begin april zijn de eerste regiodialogen gepland, de tweede serie staat in de agenda voor eind mei, begin juni.


NPLG-doelen

'De NPLG-doelen zijn een belangrijk vertrekpunt voor te nemen maatregelen. Daarom zullen we daar een korte toelichting op geven. Maar het belangrijkst is om vervolgens aan de groep te vragen welke kansen, uitdagingen en opgaven we zien. En welke maatregelen er mogelijk zijn voor water, natuur en klimaat', zegt een woordvoerder van de provincie. 'Voor de begeleiding van de bijeenkomsten hebben we een extern bureau ingehuurd.'

Tot de verschillende partijen die zich over de te nemen maatregelen gaan buigen behoren gemeentes, waterschap, natuurorganisaties, mobiliteit, industrie, toerisme en de agrarische sector. Namens deze laatste partij is Merijn Schooleman van ZLTO vertegenwoordigd, aangevuld met lokale ZLTO-bestuurders.

'We staan met zijn allen voor de vraag hoe we de transitie van het landelijk gebied gaan verwezenlijken. Als ZLTO zien wij erop toe dat de maatregelen die genomen moeten worden altijd ten dienste staan van het verbeteren van het verdienmodel van boeren en tuinders', stelt Schooleman.


Zoetwater

Daarnaast is de beschikbaarheid van zoetwater een belangrijk aandachtspunt voor Schooleman. 'Zoetwater is essentieel voor iedereen, zeker ook voor boeren. Als er voldoende zoetwater is voor een akker, neemt die beter stikstof op. Een akker met een goed bodemleven heeft minder uitspoeling. Het water wordt schoner, wat bijdraagt aan de natuur en de biodiversiteit. En niet op de laatste plaats: boeren die over zoetwater beschikken hebben een beter verdienmodel.'

In het Gebiedsplan 1.0 staan twee doelen centraal, namelijk het verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden en het verbeteren van de natuur door de instandhoudingsdoelen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te behalen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer