Arbeidsinspectie: 'Gerommel met uren in land- en tuinbouw'

De land- en tuinbouw maakt zich mede schuldig aan onderbetaling en uitbuiting van arbeidsmigranten. De oorzaak daarvan is dat ondernemers gebruikmaken van verschillende verdienconstructies. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie in haar jaarverslag.

Arbeidsinspectie%3A+%27Gerommel+met+uren+in+land%2D+en+tuinbouw%27
© Nieuwe Oogst

Rommelen met uren gebeurt ook veel, geeft een inspecteur van de Arbeidsinspectie aan. 'Bedrijven zijn verplicht uren bij te houden, maar ze geven ons vaak andere urenstaten. Werknemers hebben ook niet altijd zin om met inspecteurs te praten.'

Wel maakt de dienst de kanttekening dat het zeer intensief werk is om hiervoor het bewijs rond te krijgen. Dat blijkt uit de cijfermatige onderbouwing van het jaarverslag, waarin een overzicht van aantallen meldingen, inspecties en inspectieresultaten per sector ontbreekt.

Onwenselijke situaties

De land- en tuinbouw werkt hard aan verbetering om onwenselijke situaties te voorkomen, laat Jacqueline Kroon als beleidsspecialist arbeid van Glastuinbouw Nederland weten. 'We hebben de ambitie om te komen tot een sector die bekendstaat als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid. Daarbij horen een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer.'

Volgens haar zijn ondernemers zich bewust van het belang van internationale werknemers. 'Zij hebben er baat bij dat zaken goed worden geregeld en dat mensen zich fijn voelen in de periode dat zij in Nederland zijn.'

Prachtige toekomst bieden

Glastuinbouw Nederland erkent dat in de praktijk blijkt dat een deel van de ondernemers zich hiervan onvoldoende bewust is. Dat kan tot onwenselijke situaties leiden, geeft Kroon aan. 'De incidenten die zij veroorzaken, bepalen het nieuws en daarmee het beeld bij al die mensen die wij als sector juist een prachtige toekomst kunnen bieden.'

Om die reden heeft Glastuinbouw Nederland het 'Masterplan Internationale Werknemers: Het móet en het kán anders!' opgesteld. De speerpunten van dit masterplan zijn erop gericht ondernemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en uit te dragen.

Ongefundeerd onderzoek

LTO Nederland herkent zich niet in de 'algemene omschrijving over de land- en tuinbouw' van de Nederlandse Arbeidsinspectie, stelt voorzitter Sjaak van der Tak. De werkgeversorganisatie vindt de stellingname in het jaarverslag nogal 'ongebreideld'.

De land- en tuinbouw bestaat uit tenminste achttien sectoren en organisaties, agribedrijven, verwerkers en toeleveranciers, geeft hij aan. 'Voorts worden nogal grote woorden gebruikt, terwijl een verhouding tot de onderzochte constructies en alle sectoren in de land- en tuinbouw ontbreekt.'

Daarnaast is LTO van mening dat urenstaten passen binnen de systematiek van de cao's, die door de overheid verbindend verklaard zijn. 'In dat kader bevelen wij de Arbeidsinspectie, als overheidsorganisatie aan om een betere duiding van de onderzochte constructies te geven. Nu cijfermatige onderbouwing ontbreekt, roept het de schijn op van ongefundeerd onderzoek, wat dient te worden voorkomen', verzekert Van der Tak.


Klik voor compleet jaarverslag op onderstaande pdf

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer