Fedecom: meeste mechanisatiebedrijven voelen gevolgen oorlog

Ruim 70 procent van geënquêteerde ondernemers van mechanisatiebedrijven ondervindt grote tot zeer grote gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat blijkt uit een peiling van branchevereniging Fedecom onder tweehonderd leden.

Fedecom%3A+meeste+mechanisatiebedrijven+voelen+gevolgen+oorlog
© Claas

De bedrijven zeggen te kampen met forse prijsstijgingen en vertraagde leveringen van machines, onderdelen en componenten. Dat wordt door 95 procent van de ondervraagden als het grootste probleem aangewezen. Later dan geplande leveringen van landbouwmachines zijn voor de gebruikers extra vervelend voor een optimaal verloop van de voorjaarswerkzaamheden. Het gaat daarbij om land- en tuinbouwbedrijven, loonwerkbedrijven en beheerders van natuur- en sportparken.

Afnemers en leveranciers ervaren dat prijsstijgingen de pan uitrijzen en dat dit de onderlinge relatie onder druk zet. Prijsstijgingen van 20 tot 30 procent van de geplande leveringen zijn geen uitzondering. Ook zien steeds meer leveranciers dat afnemers/klanten onzekerder worden over hun investeringsplannen als gevolg van de voortdurende oorlog.


Hogere kosten, lagere omzet

Zo'n 77 procent van de ondervraagde mechanisatiebedrijven verwacht 10 tot 30 procent hogere kosten als gevolg van hogere inkoopprijzen van machines, componenten en onderdelen, maar ook als gevolg van hogere energiekosten.


70 procent van de geënquêteerden verwacht een omzetdaling tot 30 procent, bijvoorbeeld doordat leveringen vertraagd zijn. Fabrikanten zijn daarin pessimistischer dan dealerbedrijven. De bedrijven in de branche denken de prijsstijgingen niet volledig door te berekenen in de afzet.

Fabrikanten en dealerbedrijven zijn volop bezig maatregelen te nemen om de gevolgen van vertragingen in de leveringen en de snel stijgende prijzen op te vangen, blijkt uit de enquête. Als top drie maatregelen noemen de deelnemers: indexatie van prijzen in offertes opnemen, de looptijd van de offertes verkorten en het gesprek met de opdrachtgever aangaan. In het open blok van antwoorden is veelal genoemd: een combinatie van verschillende maatregelen.


Prijsstijgingen spreiden

Opvallend is dat veel enquêtedeelnemers opmerken dat de vertraging in leveringen en prijsstijging in de totale keten gespreid zouden moeten worden. Dat kan worden vertaald als een oproep van machinefabrikanten en dealerbedrijven dat elke schakel in de keten een deel van de prijsstijgingen voor eigen rekening neemt.


THEMA OEKRAÏNE: Rusland viel op 24 februari Oekraïne binnen. Deze oorlog heeft ook gevolgen voor de Nederlandse landbouwsector. Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

'De uitkomsten van de korte enquête laten zien wat actueel in de mechanisatiepraktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Grondstofleveranciers, fabrikanten, dealerbedrijven en afnemers/gebruikers vangen ieder een deel van de prijsstijgingen en vertragingen op', weet Fedecom-directeur Gerard Heerink. 'Dat valt ook te concluderen uit de dalende brutomarges van machinefabrikanten en dealerbedrijven in de afgelopen twee kwartalen.'

'Hoewel machineleveranciers zich in allerlei bochten wringen om de afnemers tijdig en tegen verantwoorde prijzen te bedienen, valt er op dit moment beperkt zekerheid te bieden', zegt hij. 'Marktexperts verwachten dat de verstoring van prijzen, logistiek en dus de goederenleveringen nog tot in 2023 zullen voortduren.'


Aanvullende maatregelen

Ruim 60 procent van de deelnemers aan de enquête wenst dat aanvullende maatregelen worden genomen. Er wordt niet zozeer gedacht aan overheidsbijdragen of financiële ondersteuning, maar wel aan meer transparantie in kostprijsberekeningen, gebruik van benchmarks en aanvullende afspraken in het uitbrengen van en omgaan met offertes. 'Het is nog niet zo eenvoudig om effectieve branche-brede maatregelen te nemen of adviezen te geven die geen invloed hebben op de mededinging', zegt Heerink.

'Wel is aan te bevelen in een zakelijke afstemming tussen schakels in toeleveringsketens de rechten en plichten in de algemene Fedecom-leveringsvoorwaarden met wederzijds respect juist te hanteren. Daarbij zijn het alert acteren op inruilprijzen, offertes, volgen van grondstof- en goederenprijzen en vooral direct overleg met afnemers en leverancier de komende periode van extra belang.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  2° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
Meer weer