Overtollige warmte brengt geld op met heetwatercontract

Voor een flinke groep exploitanten van een biogasinstallatie kan het geld opleveren om overtollige warmte te benutten om water te verwarmen en om dat hete water vervolgens te verkopen. Afnemers van het hete water zijn bereid om daar tienjarige contracten voor af te sluiten.

Overtollige+warmte+brengt+geld+op+met+heetwatercontract
Mechanisatie Service Veluwe
© Mechanisatie Service Veluwe

'Toen ik voor het eerst hoorde over handel in warm water, moest ik daar even aan wennen. Maar het afgelopen jaar hebben we er volop ervaring mee opgedaan bij klanten. Mij is duidelijk geworden dat de verkoop van heet water serieuze business is en ook nog eens interessant kan zijn voor bedrijven met een mestvergister met biogasmotoren die zoeken naar het benutten van de overtollige warmte.'

Aan het woord is Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe in het Gelderse Twello. 'Voor een goed financieel rendement van mestvergisting is het belangrijk dat alles klopt. Dat geldt voor het vergistingsproces en ook voor de omzetting van het geproduceerde biogas naar elektriciteit met behulp van een biogasmotor. Bij het omzetten van gas in elektriciteit komt ook warmte vrij. Een deel van die warmte heb je nodig om je vergistingsproces gaande te houden', legt hij uit.

Lonende optie

'De restwarmte kan voor iets anders worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het drogen van agrarische producten of de verwarming van bedrijven, woonhuizen, zwembaden of verzorgingshuizen. Maar die mogelijkheden zijn er lang niet altijd. Water verwarmen en verkopen blijkt in veel situaties een lonende optie', stelt Steijsiger.

De eigenaar van Mechanisatie Service Veluwe werkt samen met ondernemers die zich richten op het vermarkten van heet water. 'Daar blijkt een groeiende markt voor te zijn. Voor allerlei bedrijven is het voordeliger om heet water per as aan te voeren dan het zelf te verwarmen. Afnemers zijn onder meer bedrijven die zich bezighouden met milieuvriendelijke onkruidbestrijding, grote slachterijen, schoonmaakbedrijven die graffiti verwijderen en asbestverwerkers.'

Tappunten

De verkopers van heet water streven naar een netwerk van heetwaterproducenten verspreid over heel Nederland. 'Om transportafstanden klein te houden, willen ze in zoveel mogelijk regio's tappunten voor heet water hebben. Dat biedt kansen voor veehouders die een mestvergistingsinstallatie in gebruik hebben of overwegen om dat te gaan doen.'

Volgens Steijsiger is in de meeste gevallen slechts een beperkte aanpassing bij de biogasmotor nodig om overtollige warmte te kunnen benutten voor heetwaterproductie. 'Feitelijk komt het neer op het installeren van een rookgaskoeler waarin je water opwarmt tot 95 tot 100 graden Celsius om het daarna in een zeer goed geïsoleerde opslagtank te pompen.'

Kosten

Om exploitanten van biovergisters te stimuleren om mee te doen, betalen de partijen die heet water afnemen, de kosten die nodig zijn voor heetwaterproductie. Dus de kosten van een rookgaskoeler in combinatie met de benodigde opslagtanks. 'De investering waarmee je te maken krijgt, is dus nihil. Wat je wel moet doen, is een plek beschikbaar stellen voor de opslagtanks en zorgen voor de aanvoer van schoon water.'

Het meest voor de hand ligt om met behulp van een grondwaterbron de watertoevoer te verzorgen. Ook over de kosten van eventueel noodzakelijke waterbehandelingen als ontijzering en ontkalken valt te praten. 'In sommige delen van Nederland is het oppompen van schoon grondwater onmogelijk. Daar ben je aangewezen op het gebruik van leidingwater. De hogere kosten die hiermee zijn gemoeid, worden verdisconteerd in een hogere opbrengstprijs van het geleverde hete water.'

4 euro per kuub

En wat levert dat hete water vervolgens op? Op dit moment gaat het in combinatie met een tienjarig contract om bedragen tot ongeveer 4 euro per kuub heet water. Dat is enigszins afhankelijk van de locatie binnen Nederland en het volume dat kan worden geleverd. 'Bovendien is het zo dat benutten van warmte die vrijkomt uit een biogasinstallatie, subsidiewaardig is. Eventuele subsidie ontvang je boven op de genoemde 4 euro.'

Steijsiger concludeert dat berekeningen uitwijzen dat een mestvergister met een heetwatercontract nieuwe kansen biedt. 'We zien bijvoorbeeld in onze klantenkring diverse bedrijven met een vergistingsinstallatie die nog een jaar of tien subsidie kunnen ontvangen. Tegelijkertijd werken ze met een motor die al tien tot vijftien jaar oud is en eigenlijk vervangen moet worden. Tot voor kort gebeurde dat vaak niet, omdat de opbrengsten te beperkt zijn om de kosten te dekken', weet hij.

'Met een heetwatercontract ontstaat er een ander financieel plaatje. Berekeningen laten dan vaak zien dat het financieel goed uit kan om te investeren in een nieuwe biogasmotor met een hoger rendement dan de oude en dat te combineren met een tienjarig contract voor levering van heet water. Met dat contract maak je de kosten van je nieuwe motor goed en het hogere rendement zorgt voor extra verdiensten.'


Biogasinstallatie in Duiven
Biogasinstallatie in Duiven © Mechanisatie Service Veluwe


 

Netbeheerder betaalt soms voor stand-by houden biogasmotor

In sommige regio's is de beheerder van het elektriciteitsnet geïnteresseerd in het maken van afspraken met eigenaren over het stand-by houden van een of enkele biogasmotoren. Het gaat dan om elektriciteitsnetten waar de netbeheerder op piekmomenten moeite heeft om voldoende elektriciteit te leveren. Het bijschakelen van gasmotoren kan dan net voldoende zijn om het net in de lucht te houden als er veel elektriciteit wordt verbruikt. 'Met zo'n stand-bycontract kun je voor een stilstaande motor al een leuke vergoeding ontvangen', zegt Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe. 'Voor sommige exploitanten van biogasinstallaties kan dit interessant zijn omdat ze bijvoorbeeld een nieuwe motor erbij hebben geplaatst en de oudere motor vrijwel niet meer gebruiken. Financieel kan het interessant zijn om zo'n motor beschikbaar te stellen als back-up voor het elektriciteitsnet.'
• Kijk voor meer informatie op Mechanisatie Service Veluwe


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe is gespecialiseerd in onderhoud van alle gangbare merken biogasmotoren en aardgas gestookte WKK's. Onze servicemonteurs rijden...

Lees verder »

Meer van Mechanisatie Service Veluwe

Lees ook

Meer artikelen van Mechanisatie Service Veluwe »

Artikelen over Mechanisatie Service Veluwe