Verkopen van warm water kan mestvergisting rendabel maken

Voor bedrijven vanaf ongeveer honderd melkkoeien kan mestvergisting rendabel zijn, concludeert Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe in het Gelderse Twello. Een compacte vergister die werkt met verse mest, kan de rendementsberekening positief beïnvloeden. Wat ook helpt, is het verwaarden van de warmte die vrijkomt. Bijvoorbeeld door warm water te verkopen.

Verkopen+van+warm+water+kan+mestvergisting+rendabel+maken
Mechanisatie Service Veluwe
© Encon

Vergisting van mest is een van de opties om op een veebedrijf duurzame energie te produceren. 'Melkveehouders hebben daar belangstelling voor. In vergelijking met andere mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, heeft mestvergisting meer voordelen', zegt Steijsiger. 'Naast groene stroom kun je door het inzetten van een mestvergister bijdragen aan verlaging van de uitstoot van stikstof en methaan.'

Toch blijft het voor bijna alle ondernemers die overwegen om in mestvergisting te investeren een uitdaging om een bevredigende rendementsberekening te maken. Het toegewezen krijgen van een SDE++-subsidie is een eerste voorwaarde om een rendabele investering te kunnen doen.

Ook voor bedrijven met minder koeien komt rendabele mestvergisting nu in beeld

Jan Steijsiger, Mechanisatie Service Veluwe

Restwarmte benutten

'Daarnaast geldt dat het gebruik van een monovergister uitsluitend voor elektriciteitsproductie op dit moment nog oninteressant is', zegt Steijsiger. 'Naast stroomopwekking is benutten van de restwarmte een noodzaak om de investering, die al gauw in de richting van enkele tonnen gaat, rendabel te kunnen maken. Soms is het een optie om de vrijkomende warmte te benutten bij het verwerken van het digestaat tot verschillende mestproducten; bijvoorbeeld kunstmestvervangers en droge mestkorrels die voor export weg kunnen. Maar zo'n aanpak past niet op ieder bedrijf.'

Om mestvergisting sneller rendabel te laten zijn, ging Steijsiger op zoek naar alternatieven voor het benutten van restwarmte. Hij stuitte daarbij op de marktvraag naar heet water. 'Ik raakte in gesprek met iemand die vertelde warm water te verkopen. Dat klonk in eerste instantie vreemd, maar toen ik me erin verdiepte, bleek het een kansrijke optie.'

Rookgaskoeler

Het uitrusten van de biogasmotor met een rookgaskoeler maakt het mogelijk om de restwarmte te gebruiken voor het opwarmen van water. 'Een voorwaarde is dat je de beschikking hebt over schoon water. Het hete water komt terecht in een goed geïsoleerde oplegger die wordt opgehaald als hij vol is.'

Steijsiger zegt dat het hete water zijn weg vindt naar gebruikers met uiteenlopende activiteiten. 'Onder meer schoonmaakbedrijven die het water gebruiken bij het verwijderen van graffiti of het schoonspuiten van stallen. Gemeenten stoppen in toenemende mate met chemische middelen en gebruiken onder meer heet water bij de bestrijding van onkruid.'

Via Mechanisatie Service Veluwe kunnen veehouders die beginnen met mestvergisting, afspraken maken over de verkoop van warm water. 'We kunnen dat voor een periode van tien jaar vooruit vastleggen. Denk aan een opbrengstprijs van 3 euro per kuub water.'

Compacte vergister

Een factor die ook veel invloed heeft op de rendabiliteit van mest vergisten, is de vergister. Voor melkveehouders met 100 tot 150 koeien kan een compacte vergister interessant zijn, meent Steijsiger. Hij levert vergisters die eruitzien als grote voersilo's. De kleinste heeft een inhoud van 5 kuub.

'Ze vallen in de categorie propstroomvergisters en presteren goed. Als je verse mest gebruikt, is een opbrengst van 40 kuub biogas per ton mest haalbaar. Daar komt bij dat het vergisters zijn die volledig automatisch werken en geen bewegende delen bevatten. Nog een voordeel is dat je geen omgevingsvergunning nodig hebt om ze te mogen plaatsen.'


propstroomvergister
propstroomvergister © Encon

Omdat de silovergisters volledig gesloten zijn, veroorzaken ze geen stank of andere hinder voor de omgeving. 'Overigens zijn er ook bij deze vergisters, voor wie dat wil, mogelijkheden om bijproducten toe te voegen voor co-vergisting. Dat doen we door het co-vergistingsmateriaal buiten de vergister te mengen met mest waarna we het in de vergister kunnen pompen.'

Steijsiger verwacht dat de komst van compacte vergisters en nieuwe mogelijkheden om restwarmte te benutten leidt tot meer belangstelling voor mestvergisting. 'Ook voor bedrijven met minder koeien komt rendabele mestvergisting nu in beeld.'

WKK op aardgas soms interessant

Soms is mestvergisting voor veebedrijven niet interessant. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn om een mestvergister te voorzien van genoeg verse drijfmest. Voor een deel van deze bedrijven kan het toch interessant zijn om een gasmotor met generator, ofwel een warmtekrachtkoppeling (WKK), te plaatsen om daarmee elektriciteit en warmte op te wekken, concludeert Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe. 'Het gaat dan om een WKK met aardgas als brandstof. Zo'n installatie kan financieel interessant zijn in situaties waarin zowel behoefte bestaat aan elektriciteit als warmte. Zeker nu de prijzen van elektriciteit snel stijgen, is het de moeite waard om hier eens aan te rekenen.'
• Kijk voor meer informatie op Mechanisatie Sevice Veluwe


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe is gespecialiseerd in onderhoud van alle gangbare merken biogasmotoren en aardgas gestookte WKK's. Onze servicemonteurs rijden...

Lees verder »

Meer van Mechanisatie Service Veluwe

Lees ook

Meer artikelen van Mechanisatie Service Veluwe »

Artikelen over Mechanisatie Service Veluwe