Jan Steijsiger: 'Vergisting onderdeel van aanpak stikstofverlies'

De combinatie van stikstof strippen met mestvergisting kan flink bijdragen aan het verminderen van de stikstofverliezen van veehouderijbedrijven. Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe is nauw betrokken bij technische ontwikkelingen op dit gebied en verwacht er veel van.

Jan+Steijsiger%3A+%27Vergisting+onderdeel+van+aanpak+stikstofverlies%27
Mechanisatie Service Veluwe
© Mechanisatie Service Veluwe

'Zolang melkveehouders nog stikstof aanvoeren in de vorm van kunstmest, zijn er mogelijkheden om de benutting van stikstof die de veestapel via de mest uitscheidt, te verbeteren', constateert Steijsiger.

Mechanisatie Service Veluwe in het Gelderse Twello, het bedrijf van Steijsiger, is vooral actief op het gebied van mestvergisting. Levering en onderhoud van biogasmotoren is de specialiteit van Mechanisatie Service Veluwe. Het bedrijf werkt nauw samen met andere partijen die actief zijn op het terrein van mestvergisting en -verwerking. 'Daardoor kunnen we complete systemen aanbieden aan veehouders die biogas willen winnen uit mest in combinatie met het aanpakken van de stikstofproblematiek.'


Vergelijkbaar met luchtwasser

Steijsiger verwacht veel van het combineren van mestbewerking met een stikstripper met mestvergisting. 'De afgelopen jaren hebben meerdere bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van stikstofstrippers. Enkele technieken lijken heel bruikbaar voor de praktijk. Een stikstofstripper verwijdert stikstof uit de mest. De werking is vergelijkbaar met die van een luchtwasser. Door het inzetten van een stikstofstripper kun je 70 procent van de ammoniakale stikstof uit mest verwijderen, voordat die in de mestvergister terechtkomt. Naast het feit dat je hiermee een goede stikstofmeststof maakt, is een groot voordeel van stikstof strippen dat het proces van mestvergisting beter verloopt en dus rendabeler is.'

We kunnen complete systemen aanbieden aan veehouders die biogas willen winnen uit mest in combinatie met het aanpakken van de stikstofproblematiek

Jan Steijsiger, Mechanisatie Service Veluwe

Steijsiger legt uit: 'Ammoniak in mest heeft een remmende werking op de biogasproductie. Door ammoniak voor vergisting te verwijderen, kun je je vergister beter laten draaien. Een bijkomend voordeel voor een melkveehouder met een biogasinstallatie is dat hij, bij toepassing van een stikstofstripper, andere mestsoorten kan bijmengen om zo het vergistingsrendement verder te vergroten. Kippenmest is daar bijvoorbeeld heel geschikt voor. Maar kippenmest bevat ook veel stikstof. Zonder eerst iets aan die stikstof te doen, is kippenmest niet succesvol bij te mengen.'


Varkens- en vleeskalvermest

Techneut Steijsiger constateert dat ook varkensmest en mest van vleeskalveren goed te gebruiken is in een installatie die stikstof uit de mest verwijdert voordat deze terecht komt in het vergistingsvat. 'Zo'n gecombineerde installatie maakt je als ondernemer behoorlijk flexibel. De combinatie van vleeskalver- en pluimveemest is, als je naar het vergistingsrendement kijkt, heel aantrekkelijk. De kalvermest moet je dan wel eerst over een zeefbandpers laten lopen om een deel van het grote aandeel water in deze mest kwijt te raken', licht hij toe.

'Kiezen voor monovergisting, dus uitsluitend mest gebruiken als grondstof voor de vergister, betekent ook dat je niet meer afhankelijk bent van bijproducten voor covergisting. Bij de huidige prijzen van bijproducten is dat een aantrekkelijk pluspunt. Daar komt bij dat een vergister waar alleen mest in gaat, minder snel overlast veroorzaakt dan een vergister met covergisting. Opslag van bijproducten zorgt snel voor geuroverlast en brengt ook extra transportbewegingen met zich mee.'


Biogas

Mest met minder stikstof vergisten, levert niet alleen meer biogas op, maar ook schoner biogas. En dat betekent dat de biogasmotor die meestal gekoppeld is aan een mestvergister, beter functioneert met een hoger rendement tot gevolg. Bovendien is er minder sprake van aantasting van de motor door vervuilende stoffen in het gas.'

Uit berekeningen van Mechanisatie Service Veluwe komt naar voren dat het uitrusten van een mestvergister met een stikstofstripper in drie tot vier jaar terug te verdienen is. 'En dat maakt het een rendabele investering.'

Steijsiger benadrukt dat het meest ideale verdienmodel voor ieder bedrijf anders is. 'Dat hangt onder meer af van je eigen mestproductie, maar ook van de beschikbaarheid van andere mest.'


Verdienen aan biogas zonder er elektriciteit van te maken

Een nieuwe ontwikkeling in de wereld van mestvergisting is het leveren van biogas als eindproduct in plaats van elektriciteit. Op de meeste plekken waar een mestvergister staat, is ook een biogasmotor ofwel warmtekrachtkoppeling (WKK) aanwezig. De motor zet het geproduceerde biogas om in warmte en elektriciteit. 'Dat is niet altijd ideaal, bijvoorbeeld als je geen goede bestemming hebt voor de warmte', zegt Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe. Een nieuwe ontwikkeling is de verkoop van het geproduceerde biogas in transporteerbare bundels. 'Dit betekent dat we met een gascompressor het biogas in grote gasflessen pompen. Er is een markt voor dit gas ontstaan. Dat is interessant voor ondernemers die wel mest willen vergisten, maar een biogasmotor niet zien zitten.'

• Kijk voor meer informatie op Mechanisatie Service Veluwe

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe

Mechanisatie Service Veluwe is gespecialiseerd in onderhoud van alle gangbare merken biogasmotoren en aardgas gestookte WKK's. Onze servicemonteurs rijden...

Lees verder »

Meer van Mechanisatie Service Veluwe

Lees ook

Meer artikelen van Mechanisatie Service Veluwe »

Artikelen over Mechanisatie Service Veluwe