Deze wetten en regels veranderen in 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn nieuwe wetten van kracht geworden. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor boeren en tuinders.

Deze+wetten+en+regels+veranderen+in+2022
© TWan Wiermans

De bekendste verandering is waarschijnlijk de registratieplicht die voor landbouwvoertuigen geldt. Dat betekent dat eigenaren een kentekenbewijs moeten kunnen tonen. Boetes worden pas vanaf juli uitgedeeld.


Woonadressen afgeschermd in Handelsregister

De Kamer van Koophandel schermt vanaf 1 januari 2022 alle adresgegevens af die in het Handelsregister staan als het woonadres van ondernemers en bestuurders. Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben kunnen de woonadressen vanaf 2022 nog inzien. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.


Verhoging Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting te betalen.

Vanaf 2022 gaan de percentages van de MIA omhoog. Hiermee kunnen bedrijven een hogere korting krijgen bij milieuvriendelijke investeringen. De aftrek is 27 procent, 36 procent of 45 procent. Op de Milieulijst staat welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel. De MIA is speciaal voor ondernemers en bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.


Zelfstandigenaftrek omlaag

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd van 6.670 euro naar 6.310 euro. Deze wordt ieder jaar afgebouwd tot 3.240 euro in 2036. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.


Minimumloon omhoog

Het minimumloon gaat met ingang van dit jaar ook omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin iemand werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In de glastuinbouw is dat bijvoorbeeld 38 uur per week. Het minimumuurloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder is 10,48 euro per uur.

De hoogte van een aantal uitkeringen is ook aangepast. Het gaat om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.


Vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van 245.000 naar 395.000 euro. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15 procent. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25 procent naar 25,8 procent.

Het kabinet stelt dat de meeste werkenden iets meer zullen overhouden van elke euro die zij verdienen. Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,10 procent naar 37,07 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 69.398 euro. Zowel werkende mensen als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.


Kiesrecht ondernemingsraad

Werknemers krijgen vanaf 1 januari sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Na drie maanden werken mag iemand stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Eerder was dat zes maanden voor actief kiesrecht en twaalf maanden voor passief kiesrecht.

Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in de onderneming waar zij werken. Vanaf 1 januari krijgt een uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht.


Scholingsbudget

Er komt een scholings- en ontwikkelingsbudget van 1.000 euro voor mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld cursussen via hun werkgever. De overheid wil dat iedere Nederlander de kans krijgt om zich te ontwikkelen en heeft hiervoor een STAP-budget gereserveerd.

Het geld kan worden besteed aan cursussen, coaching en ontwikkeladvies. De website waar alles op te vinden zal zijn, komt half februari online.


Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 voor hun werknemers een aanvraag indienen bij UWV voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Ouders krijgen straks gedurende negen weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon (tot 50 procent van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij de negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.


Naamsverandering Inspectie SZW

De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat het kabinet de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender vindt, hebben geleid tot dit besluit.


Tot slot

Rookruimtes op de werkvloer zijn vanaf 1 januari overal verboden. De AOW-leeftijd stijgt met drie maanden, naar 66 jaar en zeven maanden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  50 %
 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
Meer weer