Land%2D+en+tuinbouw+gretig+op+MIA+en+Vamil
Nieuws
© Roel Dijkstra

Land- en tuinbouw gretig op MIA en Vamil

Het Nederlandse bedrijfsleven meldde in 2017 voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil).

Deze fiscale regelingen ondersteunen investeringen in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze regelingen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35 procent van het beschikbare MIA en Vamil-budget. In de veehouderij is er sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van het jaar 2016. Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen.

Het berekende totale fiscale voordeel dat deze regelingen het Nederlandse bedrijfsleven biedt, bedraagt over het jaar 2017 ongeveer 141 miljoen euro. Vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik) werden gemeld. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg binnen een jaar van 9.700 naar 13.430. De hoogte van de investeringen van nam met 700 miljoen toe tot 3,4 miljard euro.

Milieu-innovatie

Met de MIA en Vamil wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.

Het kabinet wil in 2030 een grondstoffenbesparing realiseren van 50 procent en een reductie van 7 megaton aan broeikasgassen. Deze doelstelling is vastgelegd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 megaton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. Dit komt voort uit de Klimaatafspraken van Parijs.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer