Nick van Eekeren: 'Droogte en weidegang niet gunstig voor bodemleven'

Er is op droge zandgrond weinig verschil in het aantal mijten en springstaarten tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en graslanden met natuurbeheer met een agrarische achtergrond. Het niveau uit eerder onderzoek werd niet gehaald. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut geeft uitleg.

Nick+van+Eekeren%3A+%27Droogte+en+weidegang+niet+gunstig+voor+bodemleven%27
© Louis Bolk Instituut

Is het zo slecht gesteld?

'Het ligt genuanceerder. Uit een eerder onderzoek op vijftig gronden bleek een aantal percelen niet de referentie, in het verleden gemeten op natuurgraslanden, te halen. Vooral het aantal schimmeletende grazers van de mijten en springstaarten lag veel lager. Die zijn belangrijk in de regulatie van schimmels en dragen daarmee onder andere bij aan de opbouw van organische stof in de bodem.

Door oppervlakkige verdichting kunnen vooral de grote mijten en springstaarten niet aan de droogte ontsnappen

Nick van Eekeren, onderzoeker Louis Bolk Instituut

'Op zich is het positief dat het verschil tussen graslanden onder landbouwkundig gebruik en natuurbeheer klein is. Minder positief is dat de referentie niet is gehaald. Alleen een perceel blijvend grasland onder landbouwkundig gebruik met enkel maaien en 39 jaar geen grondbewerking kwam in de buurt.'


Wat is hieraan te doen?

'Blijvend grasland zonder verstoring en met maaibeheer heeft de potentie om het aantal mijten en springstaarten te herstellen. Bij beweiding lijken vooral droogtegevoelige soorten mijten en springstaarten af te nemen waardoor aantallen en biodiversiteit van dit onderdeel van het bodemleven afnemen.

'Mijten en springstaarten willen bij droogte dieper de grond in naar het vocht. Door oppervlakkige verdichting door beweiden in de bovenste 5 centimeter van de bodem kunnen vooral de grote mijten en springstaarten niet aan de droogte ontsnappen door naar diepere bodemlagen te kruipen. De poriën zijn te klein geworden.'


Wat betekent dit voor de bodem?

'In de bodem is een complex voedselweb van bodemleven, met onder meer bacteriën en schimmels, ne-matoden, potwormen, protozoa, mijten, springstaarten en regenwormen. Bacteriën en schimmels eten op de organische stof en zijn eigenlijk de buffels van de bodem.

'Springstaarten en mijten zijn de leeuwen van het ondergrondse voedselweb, net als nematoden, protozoa en potwormen. Zij eten bacteriën en schimmels en hebben daarmee invloed op de functies die bacteriën en schimmels uitvoeren in de bodem waaronder processen die bijdragen aan de opbouw van organische stof.'


Speelt dit ook bij vochtigere grond?

'Op nattere gronden met soms plassen verplaatsen deze springstaarten en mijten zich via het water.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer