LTO-voorzitter Van der Tak: 'Stop rapportenbrij, neem besluiten'

Een tiental nieuwe adviezen over de stikstofproblematiek is vrijdag door het ministerie van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd. Veel van die ideeën en suggesties zijn volgens LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak recept voor onrust en vertraging: 'Stop rapportenbrij, neem besluiten.'

LTO%2Dvoorzitter+Van+der+Tak%3A+%27Stop+rapportenbrij%2C+neem+besluiten%27
© Dirk Hol

Ondertussen liggen er naast de ministeriële rapporten al geruime tijd verschillende plannen met draagvlak en concrete acties, geeft Van der Tak aan. 'Duurzaam Evenwicht, dat we samen met de bouw, bedrijfsleven en natuurorganisaties doen, en Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij, samen met Rabobank, NZO en NAJK'.'Het is goed dat minister Carola Schouten deze nadrukkelijk noemt in de Kamerbrief. LTO constateert dat de stapel rapporten bijna boven het staldak uitkomt en roept de politiek op om aan de slag te gaan met onze uitvoerbare plannen met maatschappelijk draagvlak.'


Doorgerekende plannen

'Er is een verschil tussen adviezen en doorgerekende plannen met draagvlak van ketenpartijen en maatschappelijke organisaties', weet de LTO-voorzitter. 'Het is goed dat de minister in haar brief verwijst naar de waarde van beide plannen, dat is absolute winst. Het is nu tijd voor vervolgstappen en concrete besluiten, want iedereen is klaar met deze rapporten- en adviezenbrij.'

De naar de Kamer gestuurde rapporten en adviezen zijn nadrukkelijk geen besluiten of meningen van politieke partijen of van de minister, stelt hij. 'Het is nu aan de Kamer en met name de aanstaande coalitiepartijen om besluiten te nemen. LTO pleit ervoor dat de gepresenteerde plannen van de sector en betrokken maatschappelijke partners politiek draagvlak verdienen en een prominentere plek op de formatietafel horen te krijgen dan de gepresenteerde adviezen.'


Zoneren van Nederland

In de gepresenteerde rapporten worden vergaande zaken uitgewerkt, geeft Van der Tak aan. 'De meest in het oog springende is het zoneren van Nederland in A-B-C-D gebieden. Dat heeft grote impact op de gehele land- en tuinbouw, voor alle dierlijke en plantaardige sectoren en het gehele agri-bedrijfsleven.'

Er zijn verschillende gebiedsprocessen en in elk gebied komen de precieze lokale uitdagingen aan de orde, benadrukt hij. 'Om aan de diverse opgaven te voldoen, is er een sterke landbouwstructuur nodig. Die moet passend zijn bij het gebied waarin je opereert. Het op deze wijze zoneren van Nederland komt een effectieve gebiedsgerichte aanpak niet ten goede. Bovendien hebben we een paar decennia geleden al slechte ervaringen opgedaan met het van bovenaf opleggen van dit soort denkrichtingen.'


Verdienvermogen

De LTO-voorman wijst er verder op dat in veel plannen nog geen begin is gemaakt met het onderwerp verdienvermogen. 'Onder de door de schrijvers gewenste transities en veranderingen liggen in volstrekt onvoldoende mate doordachte verdienmodellen vanuit zowel markt als overheid. Ook inzet op innovaties en het verbeteren van management, zodat perspectief voor de blijvers ontstaat, ontbreekt in de publicaties.'

Er lijkt nauwelijks aandacht te zijn voor de sociaaleconomische impact van dit soort ideeën, vindt hij. 'Transities zijn mogelijk, dat heeft de landbouw altijd bewezen. Er is nog nooit een transitie gelukt zonder een duurzaam verdienvermogen. Alleen al om die redenen zijn de rapporten te theoretisch van karakter en te weinig toepasbaar in de alledaagse landbouwpraktijk', verklaart Van der Tak.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer