LTO zoekt samenwerking zonder keurslijf

Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland voelt niets voor deelname aan een landbouwcollectief waarin verschillende belangenbehartigers samenwerken. De organisatie vindt de onderlinge inhoudelijke verschillen tussen partijen in de agrarische sector te groot om uniform te organiseren.

LTO+zoekt+samenwerking+zonder+keurslijf
© Dirk Hol

In plaats van een nieuw landbouwcollectief kiest LTO voor samenwerking met andere partijen op bepaalde onderwerpen, zonder het keurslijf van een landbouwcollectief. De organisatie noemt een periodiek overleg wel zinvol en vindt dat zo'n gesprek juist kan zorgen voor goede onderlinge afstemming.

LTO heeft al eerder aangegeven geen heil te zien in een landbouwcollectief, maar bevestigt dit opnieuw omdat de kwestie weer actueel is. Verschillende mensen, zoals oud-bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen University & Research, noemen de oprichting van een Landbouw Collectief, zoals dat bij het begin van de stikstofcrisis bestond, een goede optie om de belangen van boeren te behartigen. LTO vindt opzetten van een extra organisatiestructuur met een eigen voorzitter en dwingende spelregels niet nodig.


Periodiek overleg

'Er komt op dit moment veel af op boeren en tuinders', schrijft LTO in een verklaring. Daarmee is veel werk te doen door bestuurders en medewerkers om de belangen van onze boeren en tuinders goed te behartigen. Daar zet LTO alle energie op in. Daarom zullen we nu geen energie steken in een eventueel te vormen nieuw landbouwcollectief.' De boerenbelangenorganisatie zegt bereid te zijn om periodiek het overleg aan te gaan met de agrarische vakbonden om vanuit ieders eigen identiteit en inzet tot afstemming van lobby te komen.


LTO stelt dat zij als koepelorganisatie van twaalf sectorale vakgroepen (van melkveehouderij tot konijnenhouderij, van akkerbouw tot paddenstoelenteelt), vijf aangesloten organisaties (Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, POV en Biohuis) en drie regio's (LTO Noord, ZLTO en LLTB) wordt gekenmerkt door samenwerking over grenzen van sectoren en regio's.

De organisatie wijst erop dat zij op veel vlakken al samenwerkt met veel partijen om op te komen voor de belangen van boeren en tuinders. Vanuit die koepelpositie zijn er veel samenwerkingsverbanden. Zo is LTO bijvoorbeeld met het project 'Waardecreatie in ketens' met onder meer NAJK en de agrarische vakbonden in gesprek met supermarkten en ketens voor het verbeteren van het verdienvermogen van de primaire sector.


Over de grenzen

In 'Een duurzaam evenwicht' wordt over de grenzen van de landbouwsector samengewerkt met VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu op het omvangrijke stikstofdossier via een onderbouwd plan. De Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij is een samenwerking met met NAJK, NZO en Rabobank om handreikingen te doen voor versterking van de melkveesector, in het bijzonder gericht op de stikstofproblematiek.


Daarnaast is er het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarbij met NAJK, de agrarische vakbonden en diverse ketenpartijen wordt samengewerkt op het maatregelenpakket dat op de sector afkomt. En de Wet dieren waarbij met veel partijen uit de sector wordt gelobbyd tegen de gevolgen van het aangenomen amendement op de Wet dieren. Ten slotte is LTO lid van de Europese boerenkoepel Copa-Cogeca en internationaal van de World Farmer's Organisation.Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer