Agrarische sector bespreekt alternatief plan waterkwaliteit

Samenwerkende partijen in de agrarische sector komen met een alternatief voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zij stellen een tweesporenbenadering voor, waarbij de ondernemer kan kiezen voor een maatwerkaanpak of de algemeen geldende regels.

Agrarische+sector+bespreekt+alternatief+plan+waterkwaliteit
© Twan Wiermans

De betrokken partijen zijn LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela. Ze pleiten voor systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid in plaats van regels op regels op regels. De basis voor deze maatwerkbenadering is dat de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek horen.

Dat betekent een meer regionale aanpak met de focus op de inzet van effectieve maatregelen ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit; daar waar ze ook daadwerkelijk nodig zijn dus. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.


Maatwerkaanpak

In deze voorgestelde maatwerkaanpak heeft de ondernemer de keuze tussen een maatwerkaanpak en de algemeen geldende regels. Bij de keuze voor maatwerk staat het doel centraal en kan de ondernemer maatregelen nemen die het beste bij hem of haar en het bedrijf passen om het gewenste doel te bereiken met een beperktere economische impact voor de ondernemer, de loonwerker en de keten. Deze maatwerkaanpak is een andere insteek dan die van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vraagt om verdere uitwerking.

Parallel aan deze inzet voor het uitwerken van deze maatwerkaanpak zetten de partijen zich in om alternatieven te bieden voor de voorgestelde onwerkbare generieke regels, zoals de voorgestelde inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op alle zand- en lössgronden, de bouwplanvoorschriften, het verplicht aandeel rustgewas voor graasdierbedrijven en de algehele verbreding van bufferstroken. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kan hierbij de ondernemer faciliteren.


Voorstel voor Brussel

Nederland moet voor 1 december een voorstel aan Brussel doen, en dus staat er forse tijdsdruk op. De acht partijen voeren gesprekken met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat over zowel de maatwerkaanpak als alternatieven voor de voorgestelde onwerkbare generieke regels. LTO verwacht de komende twee weken helderheid van demissionair landbouwminister Carola Schouten over een aangepast zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat effectief maar ook haalbaar en betaalbaar moet zijn.


De samenwerkende partijen vinden het voorgestelde ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar, bleek ook uit de consultatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens, stellen ze. Kort samengevat stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met zijn ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn algemeen regels voor waarmee maatregelen worden opgelegd voor alle grondsoorten, alle teelten en alle ondernemers.


Lang groeiseizoen

De basis voor de actieprogramma's ligt in de Europese Nitraatrichtlijn van 1991, waarin alle lidstaten verplicht zijn iedere vier jaar een actieprogramma in te dienen om aan te tonen hoe ze de verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw met nitraat gaan verminderen.

Als een lidstaat kan aantonen dat het land een lang groeiseizoen heeft en een gewas dat meer nitraat op kan nemen dan gemiddeld, kan die lidstaat (gewas)derogatie aanvragen. Ook zonder derogatie moet een lidstaat een actieprogramma opstellen en uitvoeren. Voor de primaire sector en ketenpartijen is de derogatie van groot belang en onmisbaar, stellen LTO en haar gesprekspartners.


Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer