LTO: zevende actieprogramma in agrarische praktijk onhaalbaar

Het concept zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn grijpt te sterk in op de bedrijfsvoering en heeft vergaande gevolgen voor het ondernemerschap en verdienvermogen van boeren en tuinders. De voorstellen zijn in de praktijk onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Dat zegt LTO Nederland in een reactie op de consultatie.

LTO%3A+zevende+actieprogramma+in+agrarische+praktijk+onhaalbaar
© Twan Wiermans

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield tot maandag een consultatie waarbij iedereen die dat wilde, schriftelijk een visie kon geven op het concept van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. LTO Nederland heeft dit gedaan en had 22 pagina's nodig om alle problemen die deze regels zouden veroorzaken samen te vatten, zegt Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland.

'Het voorgestelde actieprogramma gaat niet werken', zegt De Vries. 'Dat is de enige conclusie die het ministerie kan trekken na het lezen van onze inbreng. De voorgestelde maatregelen grijpen te sterk in op het ondernemerschap en verdienvermogen van boeren en tuinders. Een duurzame en dus ook rendabele bedrijfsvoering wordt onmogelijk gemaakt, wat voor grote onzekerheid bij boeren, tuinders en ketenpartijen zorgt.'


'Daarnaast is er weinig draagvlak voor de maatregelen die generiek moeten gaan gelden voor heel Nederland, zoals verplicht iedere drie jaar een rustgewas telen en bufferstroken van minimaal 2 meter', vindt De Vries.


Overleg met vakgroepen

De reactie van LTO Nederland is tot stand gekomen na intensief overleg met de betrokken vakgroepen, sectororganisaties en regionale LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB). LTO vroeg haar leden om de impact van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn op het eigen bedrijf kenbaar te maken richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarvan er honderden reacties ook met LTO zijn gedeeld.

Ook de rest van de samenleving is daarbij betrokken: de animatie waarmee LTO Nederland opriep te reageren, werd door 150.000 mensen op de socialemediakanalen van de organisatie bekeken.


Openbaar maken reacties

LTO Nederland heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht om de reacties op de consultatie openbaar te maken, zodat zichtbaar wordt hoe groot de problematiek kan worden als het programma wordt uitgevoerd. De huidige werkwijze, waarbij reacties moeten worden ingediend via e-mail, past volgens LTO niet bij openbaar en transparant bestuur.


LTO pleit al langer voor een omslag in het denken bij de overheid: van mestbeleid naar bodembeheer. De afgelopen jaren zijn daar bouwstenen en initiatieven voor aangedragen. Bijvoorbeeld het tienpuntenplan, waarbij maatwerk om de waterkwaliteitsdoelen te halen vooropstaat en waarbij de ondernemer zelf aan de lat staat. Dat dit soort initiatieven niet zijn meegenomen in het actieprogramma, noemt LTO Nederland een gemiste kans.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer