Landbouwinkomen door Green Deal onder druk

Het boereninkomen komt door de Green Deal van de Europese Commissie in de toekomst waarschijnlijk ernstig onder druk te staan. Dit toont onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) opnieuw aan. Europese agriclubs eisen daarom een totale effectbeoordeling.

Landbouwinkomen+door+Green+Deal+onder+druk
© DIRK HOL

Het WUR-onderzoek dat deze week verscheen is niet het eerste onderzoek dat dit aantoont. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat de plannen van de Europese Commissie aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor boeren in de Europese Unie. Het gaat om het onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, het Europese Joint Research Center, de Universiteit van Kiel, het HFFA-onderzoek en ander onderzoek van WUR.

De analyses gebruiken verschillende methodieken en hebben allemaal andere aandachtspunten en beperkingen, maar ze vullen elkaar aan. De conclusies zijn vrijwel gelijk: lagere productie, hogere voedselprijzen. Afhankelijk van het gebied en het product.


Zowel de Universiteit van Kiel als WUR concludeert dat er verschillende effecten, afwegingen en blinde vlekken zijn die aandacht vragen van de beleidsmakers in de Europese Unie en daarbuiten.

De studie van de Universiteit van Kiel voorspelt dat Europa een netto-importeur van voedsel kan worden. Dat is in tegenspraak met de open strategische autonomie die werd gepropageerd door de Europese Commissie tijdens de coronacrisis. Het Amerikaanse onderzoek concludeert dat de doelstellingen die zijn vastgelegd in de boer-tot-bordstrategie kunnen leiden tot voedselonzekerheid voor 22 miljoen mensen.

Volgens WUR zal een regionaal gericht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met voldoende middelen van cruciaal belang zijn om negatieve effecten op het nettolandbouwinkomen te verzachten en klimaat- en milieumaatregelen door boeren te vergemakkelijken.


Effectrapportage

In het Europees Parlement is verontwaardigd gereageerd op het aanvankelijk stilhouden van een effectrapportage van de boer-tot-bordstrategie. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) wil van de Europese Commissie opheldering hierover en wil daarover Eurocommissaris Frans Timmermans ter verantwoording roepen.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft ook kritiek geuit op de effectrapportage die volgens haar een incompleet beeld schetst van de gevolgen van de boer-tot-bordstrategie.


Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski reageerde vorige week verontwaardigd op het verwijt dat hij het rapport had achtergehouden. Volgens hem was vervolgonderzoek nodig om de studie compleet te maken. Toen bleek dat het te veel tijd zou kosten, werd het voorlopige rapport alsnog naar het Europarlement gestuurd.

Een volledige doorrekening van alle gevolgen zal volgens Wojciechowski pas in de loop van komend jaar mogelijk zijn, als alle 27 EU-landen hun nationale strategische plannen hebben ingediend.


Webinar over de toekomst van gewasbescherming

Europa kiest resoluut voor een duurzamere voedselproductie. Deze strategie wordt verankerd in de Green Deal en zal gevolgen hebben voor het gewasbeschermings¬middelenbeleid. Wat betekent dit in de boerenpraktijk? Stel al uw vragen hierover tijdens het webinar op maandag 18 oktober om 20 uur. Sprekers zijn Jolanda Wijsmuller (Bayer), Jelmer Vierstra (Stichting Natuur en Milieu) en Joris Baecke (LTO). U krijgt inzicht in wat de Europese Green Deal voor uw teelten betekent. Aanmelden kan via nieuweoogst.nl/webinar-gewasbescherming.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer