Provinciale instemming bufferzones Engbertsdijksvenen en Wierdense veld

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om bufferzones aan te kopen en in te richten rondom de Natura 2000-gebieden Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld.

Provinciale+instemming+bufferzones+Engbertsdijksvenen+en+Wierdense+veld
© Emiel Muijderman

'Betrokkenen hebben duidelijkheid nodig. We zitten te diep in het proces om de koers radicaal om te gooien', vatte Statenlid Frederik Tattersall van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen het gevoel van veel Statenleden samen.

Beide natuurgebieden, met name het Wierdense Veld, roepen al jarenlang veel discussie op. Er zijn twijfels of het hoogveen in het gebied kan worden hersteld en de vraag is of het beoogde resultaat opweegt tegen de consequenties die de maatregelen hebben voor met name agrariërs rondom het gebied.


Natuurherstel verplicht

Recent werd besloten definitief door te gaan met het proces, nadat Brussel de boodschap gaf dat niet kan worden getornd aan de Natura 2000-status en er een verplichting ligt om tot natuurherstel over te gaan.


Onderzoek wijst uit dat uitbreiding van het uitwerkingsgebied nodig is en dus moesten Provinciale Staten instemmen met het toekennen van extra geld voor de aankoop en inrichting van bufferzones op huidige agrarische grond.

Op de PVV en Fractie Mooi Overijssel na werd unaniem ingestemd met het voorstel. Wel is er kritiek op de provincie, met name over de mate waarin agrarisch ondernemers die te maken krijgen met de maatregelen bij het proces zijn betrokken.


Acceptatie van omgeving

'Ik had gehoopt dat de afgelopen twee jaar zouden bijdragen aan de acceptatie van de omgeving voor het onvermijdelijke. Maar daarvan is geen sprake, eerder het tegendeel', constateert Luuk Folkers van de Partij voor de Dieren.

'Dit heeft een enorme impact op boeren en hun gezinnen. We moeten ze schadeloos stellen', meent ook D66-Statenlid Wybren Bakker. Over dat laatste heeft Jeanet Nijhof (PVV) wat zorgen. 'Er moet een 100 procent marktconforme prijs worden geboden, maar wij krijgen andere signalen.'


'Met de rug tegen de muur'

SGP'er Dirk van Dijk zegt dat Overijssel met de rug tegen de muur staat. 'De provincie zal opnieuw in actie moeten komen. De SGP pleit voor het maximaal leveren van maatwerk voor bedrijven en alle gezinnen erachter', aldus van Dijk.

'We moeten de blik vooruit werpen. Elke dag dat die donkere wolk boven boeren in het gebied hangt, is er een te veel', zegt Jeroen Piksen namens het CDA. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP): 'Het proces rondom schadeloosstelling is heel zorgvuldig, om te zorgen dat ondernemers een eerlijke en marktconforme prijs krijgen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  14° / 6°
  10 %
 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
Meer weer