Nieuwe+variant+voor+buffer+Engbertsdijksvenen
Nieuws
© Joost de la Court

Nieuwe variant voor buffer Engbertsdijksvenen

Om de natuur in Engbertsdijksvenen te helpen, moeten drie buffers worden aangelegd. Deze nieuwe variant van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) is de basis voor een advies aan provincie Overijssel.

De variant bestaat uit een aangepaste buffer aan de noordoostzijde en een zuidelijke buffer van het Natura 2000-gebied. Beide buffers worden met elkaar verbonden door een bufferzone die deels binnen het natuurgebied loopt en deels erbuiten.

Voor het behalen van de natuurdoelen is vernatting van het gebied noodzakelijk. Om dit te bereiken, zijn in de afgelopen maanden een aantal varianten onderzocht. Zo was een bufferzone ontworpen op basis van de gebiedsanalyse, is een grotere robuuste variant ontwikkeld en een variant waarbij de landbouw zo veel mogelijk wordt ontzien.

Peilverhoging

Voor de zuidzijde van het natuurgebied is samen met de bewoners en Staatsbosbeheer een aangepast inrichtingsplan gemaakt. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast laat de adviescommissie een peilverhoging doorrekenen van 85 centimeter van het Geesters Stroomkanaal ten westen van het gebied.

Dat wordt gecombineerd met de aanleg van een nieuw parallelkanaal en het dempen van de Schipsloot in het noordwesten. Het pakket is nodig voor het herstel en uitbreiding van de natuur in de Engbertsdijksvenen. In de BAC zijn natuurorganisaties, landbouw, provincie, gemeenten, waterschap en dorpsorganisaties vertegenwoordigd.

Duidelijkheid

Onafhankelijk BAC-voorzitter Erik Back is blij dat het tot een besluit is gekomen. 'We hebben gezamenlijk een flinke stap gezet op weg naar duidelijkheid voor de mensen in het gebied. In het afgelopen anderhalf jaar hebben alle partijen stap voor stap toegewerkt naar een effectief en gedragen pakket maatregelen. Met deze richting doet de BAC daar recht aan.'

Begin 2019 worden de bufferzones doorgerekend op detailniveau en in kleinschalige bijeenkomsten of tijdens keukentafelgesprekken gedeeld met de direct betrokkenen in het gebied.

Impact

De adviescommissie zegt voor het behalen van de natuurdoelen maatregelen met zo min mogelijk impact op de omgeving op een zo robuust en duurzaam mogelijke manier als uitgangspunt te hebben genomen. 'Belangrijk is dat zo veel mogelijk water wordt geconserveerd en alleen water wordt aangevoerd als dat noodzakelijk is', aldus Back. Eerste helft 2019 volgt het definitieve advies aan de provincie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer