Boer+krijgt+duidelijkheid+over+Engbertsdijksvenen
Nieuws
© Joost de la Court

Boer krijgt duidelijkheid over Engbertsdijksvenen

Woensdag brengt de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) advies uit aan de provincie over de bufferzones rond natuurgebied Engbertsdijksvenen. Zo komt er meer duidelijkheid over de toekomst van het gebied. 'Daar hebben boeren en omwonenden recht op', zegt onafhankelijk commissievoorzitter Erik Back.

Om verdere uitdroging van het hoogveengebied tegen te gaan en zeldzame flora en fauna te beschermen, wordt Engbertsdijksvenen gedeeltelijk voorzien van hydrologische bufferzones. Dat is eerder al vastgelegd in de gebiedsanalyse voor het Natura 2000-gebied.

'De natuurdoelen zijn leidend. Maar het beperken van de impact op de omgeving heeft ook absolute prioriteit', vat voorzitter Back de missie van de adviescommissie samen. Deze bestaat uit een groot aantal belanghebbende partijen, waaronder de landbouw.

• Lees ook: Landbouw Engbertsdijksvenen onder druk door bufferzones

Hoe bufferzones eruit komen te zien, wordt nu bepaald. De BAC gaat uit van drie varianten. Een variant die direct is afgeleid van de eerdere gebiedsanalyse, een variant met een kleinere buffer en een bufferzone die groter is. Die varianten zijn doorgerekend. Zo ontstaat er inzicht in het systeem en de effecten op het natuurgebied en de omgeving.

Resultaten van rekenmodel

Twee weken geleden presenteerde hydroloog Erna Alting van Royal Haskoning/DHV de resultaten van het rekenmodel dat is toegepast op de omwonenden. Zij gaf aan dat boeren en bewoners nabij de buffers rekening moeten houden met grondwaterstijging, maar dat er afhankelijk van de locatie ook maatregelen mogelijk zijn om dat te compenseren.

Gekeken is naar de toepassing van drainage, de aanleg van sloten en het ophogen van lagere delen met grond of een combinatie daarvan. 'Op sommige plekken is drainage het effectiefst, op andere plekken zijn ook nieuwe sloten nodig of moet grond worden opgebracht', aldus Alting.

Als de keus voor een variant is gemaakt, worden de effecten daarvan tot op perceelsniveau doorgerekend. Dan volgen gesprekken met de omliggende boerenbedrijven en omwonenden. Back wijst erop dat de compenserende maatregelen vrijwillig zijn, maar ook in het belang van de toekomst van de bedrijven en bewoners rond de buffers.

Mogelijkheid

'De provincie biedt belanghebbenden een mogelijkheid aan, zeg drainage. De boer of bewoner kan zelf de voorkeur bepalen. Doe je niets, dan is de kans groot dat je in de toekomst om een schadevergoeding moet vragen', vertelt de onafhankelijk commissievoorzitter.

Back is goed te spreken over het gebiedsproces tot nu toe. Al blijft het ingrijpend, erkent hij. Diverse boeren moeten inschikken voor de buffers, terwijl zo'n twintig agrarische bedrijven en tientallen bewoners te maken krijgen met veranderende leefomstandigheden.

'Belangrijk is dat het proces navolgbaar is, dat mensen weten waarom iets gebeurt. Dat vergt veel overleg, maar er is draagvlak voor het proces.'

1.000 hectare beschermen
Het hoogveenreservaat en Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar tussen Hardenberg en Almelo is circa 1.000 hectare groot. Daarvan is 17 hectare zeldzaam levend hoogveen, een reep veen en heidegrond van 6 kilometer lang die door de eerdere afgraving van het omliggende veen hoger ligt dan de omgeving. Ook zitten er nog dekzandkoppen in het reservaat, de haren. De scheiding tussen natuur en landbouwpercelen is messcherp gestoken. Om te voorkomen dat door uitdroging de soortenrijkdom verder achteruitgaat en het veen niet meer aangroeit, willen de beheerders (Staatsbosbeheer en het naburige landgoed Huize Almelo) aan de zuid- en oostkant hydrologische bufferzones creëren. Sinds 2016 wordt hierover gepraat in een gebiedsproces.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer