Plan Engbertsdijksvenen weer stap verder

Provincie Overijssel en terreinbeheerder Staatsbosbeheer hebben een volgende stap aangekondigd rond het herstel van natuurgebied Engbertsdijksvenen. Ze vragen ontheffing op het bestemmingsplan om sloten te kunnen dempen, wegen te verharden en kades te graven als onderdeel van het Provinciaal Inpassings Plan.

Plan+Engbertsdijksvenen+weer+stap+verder
© Pixabay

Staatsbosbeheer wil met de maatregelen het waterpeil in Engbertsdijksvenen zelf kunnen verhogen. Dat is nodig om verdroging van het hoogveen tegen te gaan. Omwonenden rond het natuurgebied blijven zorgen houden over de effecten van de natuurherstelmaatregelen voor hun eigendom, bleek onlangs op een voorlichtingsbijeenkomst.

'Als jullie dit najaar sloten willen gaan dempen, heeft dit dan geen negatieve effecten op mij als bewoner of als aangrenzende agrariër?', vroeg een omwonende zich af.


Waterpeil blijft hetzelfde

Volgens de projectmanagers leiden de maatregelen die ze komend najaar willen uitvoeren, en waarvoor dit Provinciaal Inpassings Plan onder meer nodig is, niet tot wijziging van het huidige waterpeil. Dit gaat namelijk alleen om voorbereidende werkzaamheden, zeggen ze.

In het 'interne' Provinciaal Inpassings Plan worden twee verbodsbepalingen opgeheven die in het huidige bestemmingsplan staan. Dit betreft het dempen van sloten en het aanleggen van verharding. Daarnaast wordt een ontgrondingsvergunning aangevraagd om op termijn graafwerkzaamheden te kunnen uitvoeren voor het herstel en de aanleg van kades.

Deze aanvraagprocedure is volgens de plannenmakers van de provincie slechts een eerste stap die het mogelijk moet maken om in het natuurgebied aan het werk te kunnen. Daarnaast moet nog een definitief ontwerp worden opgesteld en een vergunningentraject worden doorlopen. 'We starten dus nog niet met de werkzaamheden.'


Stapsgewijs

Het vervolg gebeurt volgens de projectorganisatie stapsgewijs. Een proces dat vermoedelijk nog tot in het voorjaar van 2021 duurt. 'Dit zullen we als vanzelfsprekend delen, evenals het aanvullende vergunningentraject met inspraakmogelijkheden dat daarop volgt.'

De informatiesessies over de exacte maatregelen volgen vanaf het najaar van 2020 en lopen door in 2021. Op 9 september vindt de commissievergadering plaats waarin de Statenleden het Provinciaal Inpassings Plan met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) bespreken. Ook bij die bijeenkomst is inspraak mogelijk. In de vergadering van 23 september besluiten Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassings Plan.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  9° / 6°
  80 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  10° / 7°
  5 %
Meer weer